Informasjon til kunder ›

Hvorfor velge en HP-partner?

Hvorfor velge en HP-partner?

HP PartnerOne Program er HPs globale partnerprogram for forhandlere. Gjennom partnerprogrammet blir HPs beste forhandlere sertifiserte innen ulike nivåer og forretningsområder. Dette gir deg som kunde de beste forutsetninger for å velge riktig it-leverandør og samarbeidspartner.

I tillegg til å være sertifiserte, oppfyller forhandlerne andre krav i partnerprogrammet knyttet til regeletterlevelse og salgsvolum. Du kan derfor være trygg på at partnere i HP PartnerOne Program har den beste ekspertisen du trenger i din it-hverdag.

Hvorfor velge en HP-partner?

Ved å samarbeide med en HP-partner vet du at forhandleren er spesielt kvalifisert innen HPs produkter og løsninger. Relevant salgserfaring og oppdatert kunnskap gjennom de nyeste sertifiseringene skal hjelpe deg å velge rett leverandør innen HPs produktområder.

Du kan velge mellom partnere på basisnivået HP Preferred Partner og på spesialistnivået HP Specialist.

Hvorfor velge en HP Specialist?

Hvorfor velge en HP Specialist?

De er de beste av de beste!

Ved å velge en HP Specialist velger du en partner med den høyeste ekspertisen i HPs partnerprogram. Partnerprogrammet er strukturert slik at forhandleren kan spesialisere seg innen ulike forretningsområder av HPs produktportefølje. Eksempelvis kan en forhandler være spesialist på nettverk, eller på å selge workstations.