Utskiftingsprogrammer og tilbakekalling av produkter

0

Utskiftingsprogrammer

HP deltar i frivillige utskiftingsprogrammer for komponenter eller produkter som kan forårsake funksjonalitetsproblemer, men som ikke utgjør noen fare for sikkerheten.


1

Tilbakekallinger

I samarbeid med den amerikanske Consumer Product Safety Commission deltar HP i frivillige tilbakekallingsprogrammer når en defekt del viser seg å utgjøre en mulig fare for sikkerheten.


2

Program for sikkerhetstilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC

Program for sikkerhetstilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC

Den 26. august 2014 kunngjorde HP, i samarbeid med ulike statlige forskriftsbyråer, et verdensdekkende, frivillig tilbakekallings- og utskiftingsprogram for visse strømledninger brukt med strømadaptere som ble distribuert over hele verden sammen med HP og Compaq bærbare PCer og bærbare mini-PCer, og sammen med strømadaptere som ble levert sammen med tilbehør som dokkingstasjoner. Disse strømledningene kan potensielt bli overopphetet og føre til brann eller brannskade. De aktuelle vs-strømledningene ble levert sammen med produkter og tilbehør som ble solgt fra september 2010 til og med juni 2012. HP-kunder som er berørt av dette programmet, er berettiget til å motta en ny strømledning kostnadsfritt for hver verifiserte, tilbakekalte strømledning.


Les mer

3

Sikkerhetstilbakekalling av batteri til HP bærbar PC

Sikkerhetstilbakekalling av batteri til HP bærbar PC

I samarbeid med det amerikanske forbrukerrådet for produktsikkerhet (Consumer Product Safety Commistion) og andre sikkerhetsmyndigheter har HP kunngjort globale tilbakekallings- og utskiftingsprogrammer for batterier brukt i visse bærbare HP-PCer på følgende datoer: 14. mai 2009 (utvidet 19. mai 2010 og 26. mai 2011), 30. oktober 2008, 20. april 2006 og 14. oktober 2005. HP-kunder som berøres av disse programmene, har rett til å få ett gratis erstatningsbatteri for hvert batteri som omfattes av tilbakekallingsordningen.


Les mer

6

Relaterte lenker