Utskiftingsprogrammer og tilbakekalling av produkter

Utskiftingsprogrammer

HP deltar i frivillige utskiftingsprogrammer for komponenter eller produkter som kan forårsake funksjonalitetsproblemer, men som ikke utgjør noen fare for sikkerheten.

Tilbakekallinger

I samarbeid med den amerikanske Consumer Product Safety Commission deltar HP i frivillige tilbakekallingsprogrammer når en defekt del viser seg å utgjøre en mulig fare for sikkerheten.

Program for sikkerhetstilbakekalling og -utskifting av strømledning for HP bærbar PC

Den 26. august 2014 kunngjorde HP, i samarbeid med ulike statlige forskriftsbyråer, et verdensdekkende, frivillig tilbakekallings- og utskiftingsprogram for visse strømledninger brukt med strømadaptere som ble distribuert over hele verden sammen med HP og Compaq bærbare PCer og bærbare mini-PCer, og sammen med strømadaptere som ble levert sammen med tilbehør som dokkingstasjoner. Disse strømledningene kan potensielt bli overopphetet og føre til brann eller brannskade. De aktuelle vs-strømledningene ble levert sammen med produkter og tilbehør som ble solgt fra september 2010 til og med juni 2012. HP-kunder som er berørt av dette programmet, er berettiget til å motta en ny strømledning kostnadsfritt for hver verifiserte, tilbakekalte strømledning.

Sikkerhetstilbakekalling av batteri til HP bærbar PC

I samarbeid med det amerikanske forbrukerrådet for produktsikkerhet (Consumer Product Safety Commistion) og andre sikkerhetsmyndigheter har HP kunngjort globale tilbakekallings- og utskiftingsprogrammer for batterier brukt i visse bærbare HP-PCer på følgende datoer: 14. mai 2009 (utvidet 19. mai 2010 og 26. mai 2011), 30. oktober 2008, 20. april 2006 og 14. oktober 2005. HP-kunder som berøres av disse programmene, har rett til å få ett gratis erstatningsbatteri for hvert batteri som omfattes av tilbakekallingsordningen.

Sikkerhetstilbakekalling av HP L2035 flatskjerm

På noen L2035-flatskjermer kan en jordingsklips ha blitt installert feil i det innvendige plastpanelet på skjermen, og derved utgjøre en mulig fare for elektrisk støt.

Sikkerhetstilbakekalling av HP Deskjet og Photosmart

På noen produkter kan pluggen som kobler strømledningen til skriveren, sprekke.

Last ned Adobe Acrobat® Reader®