Store bedrifter Startside for tynne klienter › Løsninger for helsevesenet
Alle på HP

Løsninger for tynn klient

Det er på tide å vurdere databehandling på en ny måte

Løsninger for tynn klient innen helsevesen

Løsninger for HP tynn klient innen helsevesen tilbyr organisasjoner en pålitelig og sikrere måte å administrere pasientjournaler og annen kritisk medisinsk informasjon på. Implementering av tynne klienter kan gi sikker, sentralisert tilgang til helsedata og redusere medisinske feil og faktureringsfeil. Sentralisert tilgang kan også forbedre klinisk arbeidsflyt og hjelpe medisinsk personell med å få rask og pålitelig tilgang til nøyaktig informasjon for en forbedret pasientopplevelse.

Løsninger for tynn klient innen helsevesen: Empower IT

 • Økt oppetid, enklere utplasseringer og mindre tid brukt på feilsøking gir IT-ansatte et miljø som er lettere å administrere og mer pålitelig.
 • Større sentralisering og automatisering kan redusere test- og utplasseringstiden betraktelig.
 • Sentralisering forenkler også gjenopprettingsplanlegging ved nødsituasjoner.

Reduser risikoen ved å beskytte sensitive pasientdata

 • Oppbevar medisinsk informasjon i et sentralisert datasenter som gir større grad av sikkerhet.
 • Hindring av uautorisert tilgang og nedsatt risiko for tap eller tyveri bidrar til at helseorganisasjoner enklere oppfyller myndighetskrav.
Les det tekniske dokumentet for mer dyptgående informasjon om HP tynne klienter og helsevesenet ›

Løsninger for HP tynne klienter innen helsevesenet har gitt
kostandseffektive løsninger til bedrifter i hele
helsevesenbransjen.

 • North Shore Medical Center: Løsningen for HP tynn klient gir akkurat det som
  doktoren foreskrev

 • Pacific Hospital: Kutter kostnadene, forbedrer tjenester med HP tynne klienter
  Les kundeeksemplet (PDF, 318 KB) ›

 • Metro Health: HP BladeSystems Blade-PCer erstatter tradisjonelle PCer,
  øker produktiviteten
  Se videoen (5:15 min) ›