Laster…

INFORMASJON OM RETTIGHETER I FORBINDELSE MED PERSONLIGE DATA

Personopplysninger om deg innhentes av "Hewlett-Packard Norge AS" med hovedkontor i "Østensjøveien 32, Postboks 6700 Etterstad, N-0609 Oslo", for bruk til markedsføring salg, støtte og vedlikehold av HP-produkter og -tjenester levert til deg (1). Disse personopplysningene kan overføres til andre partnere av HP-gruppen, også utenfor EU, og spesielt til HP Corporate-enheter i USA (2). Slike overføringer gjøres i samsvar med HPs bindende selskapsregler (BSR), Safe Harbor-avtalen og andre aktuelle myndighetspålagte krav for å sikre at dataene dine blir tilstrekkelig beskyttet. Lokale bestemmelser om datavern kan gi deg rett til tilgang, korrigering, reservasjon eller sletting ved å klikke på koblingen Tilbakemelding – personvern nedenfor. Denne koblingen kan også brukes til forespørsler og/eller klager relatert til behandlingen av personlige opplysninger eller utøvelse av bestemte rettigheter i henhold til HPs BSR.

HPs BSR er godkjent av relevante datavernmyndigheter, og gir et enhetlig system for beskyttelse av personlige opplysninger for våre kunder og ansatte over hele verden i henhold til de høyeste standardene. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs BSR-er, kan du bruke koblingen nedenfor.

Tilbakemelding – personvern.
Mer informasjon om HPs BSR.

(1) En mer detaljert behandlingsbeskrivelse gis når data innhentes via hvert enkelt relevant program.
(2) Liste over HP-enheter tilgjengelig på www.hp.no