Den letteste måten å skrive ut fra smarttelefonen eller nettbrettet på.

Multifunksjon


Kopier, skann, faks, tosidig utskrift
og tilgang til nettet, rett fra skriveren.

Utskriftsmuligheter
fra mobilen som dekker
bedriftens behov


Koble til kjente enheter og
skriv ut enkelt fra smarttelefon,
nettbrett eller bærbar PC.

Innovativ design for
fremragende kontorproduktivitet


Spar plass og oppnå høye hastigheter med tosidige skanne- og kopieringsjobber med innovative HP Print Forward Design.

Fordelte virksomhets-
løsninger


Med funksjoner som HP Web Jetadmin,5 tosidig utskrift og en generøs månedlig arbeidssyklus, kommer HP Officejet Pro 8700 -serien med alle verktøyene nødvendig for å øke produktiviteten mens utskriftens profesjonelle kvalitet blir ivaretatt.

HP Officejet Pro 8700-serien
1. Sammenlignet med majoriteten av fargelaser-AiO-er < € 500 per august 2015, basert på markedsandelsrapporter av IDC per andre kvartal 2015. Kostnad-per-side (KPS)-sammenligninger for laserrekvisita er basert på produsentenes publiserte spesifikasjoner for kassetter med høyest kapasitet og forbruksmateriell med lang levetid. KPS-sammenligninger for høykapasitets HP-blekkrekvisita er basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for patroner med den høyeste kapasiteten. KPS basert på anslått utsalgspris og kapasitet for høykapasitets blekkpatroner. ISO-kapasitet basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

2. Basert på kapasitet for HP 956/957/958/959XL-blekkpatroner sammenlignet med HP 952/953/954/955A-blekkpatroner. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon.

3. Bestandighet mot vann, flekking, falming og merkepenn basert på ISO 11798 og intern HP-testing. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanences.

4. Utelukker første sett med ISO-testsider. Se http://www.hp.com/go/printerclaims for flere detaljer.

5. Krever en kompatibel NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over kompatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på http://www.hp.com/go/nfcprinting.

6. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Se http://www.hp.com/go/mobileprinting for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

7. Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. En app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også kreves. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på http://www.hp.com/go/mobileprinting.

9. HP JetAdvantage Private Print er tilgjengelig kostnadsfritt, og krever at skriveren er koblet til Internett med nettjenester aktivert. Ikke tilgjengelig i alle land. For mer informasjon, gå til http://www.hpjetadvantage.com.

9. Krever en Internett-forbindelse til skriveren. Det kan hende tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se http://www.hpconnected.com for å få mer informasjon.

10. Kontrollmuligheter for fargebruk varierer fra enhet til enhet.

11. Krever Internett-forbindelse til en HP ePrint-aktivert skriver. Skriveren krever registrering av ePrint-konto. Kan kreve en app eller programvare. Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i området ditt. Lær mer på hp.com/go/mobileprinting.

12. Utskriftshastigheten er opptil 22 spm for 8710-modellen og opptil 24 spm for 8720-, 8730- og 8740-modellene. Utskriftshastighet er målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.


© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.