Bedriftsproduktivitet med enestående funksjoner

Utvidede muligheter


Gi arbeidsgruppene det de trenger for å lykkes.
Velg og ta i bruk mer enn 180 HP- og
tredjepartsløsninger på en enkel måte.

Flere sider,
mindre innblanding


Originale HP PageWide-patroner med ekstra
høy ytelse lar deg skrive ut 20 000
svart-hvitt-sider og 16 000 fargesider.
Minimer i tillegg tiden og budsjettet
brukt på vedlikehold med færre
erstatningsdeler enn laserskrivere.5

Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken2


Stol på kraftig beskyttelse for enheter, data og dokumenter med den høyeste innebygde skriversikkerheten fra HP2, og administrer hele skriverparken sentralt på en enkel måte.

Best kvalitet i klassen


Med funksjoner som bransjeledende utskrifts- og første side ut-hastigheter, rask tosidig skanning i én passering og intuitiv 8-tommers fargeberøringsskjerm med håndbevegelser – HP PageWide Pro-serien leveres med alle verktøyene teamet ditt trenger, samtidig som den leverer profesjonell dokumentkvalitet.

1. Totalkostnad for eierskap er basert på en kombinasjon av sider skrevet ut, patronytelse, energibruk og anskaffelseskostnader for maskinvare og materiell. Finn ut mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Basert på HPs evaluering av sikkerhetsfunksjoner i konkurrentenes skrivere i samme klasse per 2016. Kun HP tilbyr sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og automatisk stoppe angrep og deretter selv validere programvarens integritet ved omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect/ for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: hp.com/go/printersecurityclaims.

3. Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for alle A3-bedriftsfargeskrivere i priskategorien EUR 900–2300 og MFP-er i priskategorien EUR 2000–4500 per august 2016, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere markedsandel, som rapportert av IDC per 2. kvartal 2016. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontor-modus med unntak av første side. Finn ut mer på http://www.hp.com/go/printerspeeds.

4. Høykapasitetspatroner er ikke inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711-patronkapasiteter for HP 981-serien med høykapasitets PageWide-patroner sammenlignet med HP 981-serien med originale PageWide-patroner.  Finn ut mer på . http://www.hp.com/go/pagewideclaims.

5. Påstander om færre servicedeler basert på BLI-analyser av ledende A3 MFP-er i klassen, per august 2016; beregninger bruker offentlig tilgjengelige og/eller publiserte produsentklassifiserte kapasiteter for langvarige rekvisita og antar 600 000 utskrevne sider (ved bruk av forholdet 60 % svart-hvitt / 40 % farger). Finn ut mer på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.


© HP Inc. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke kunne holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i innholdet.