Bedriftsproduktivitet med enestående funksjoner

Utvidede muligheter


Gi arbeidsgruppene det de trenger for å lykkes.
Velg og ta i bruk mer enn 180 HP- og
tredjepartsløsninger på en enkel måte.

Flere sider,
mindre innblanding


Originale HP PageWide-patroner med ekstra
høy ytelse lar deg skrive ut 20 000
svart-hvitt-sider og 16 000 fargesider.
Minimer i tillegg tiden og budsjettet
brukt på vedlikehold med færre
erstatningsdeler enn laserskrivere.8

Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken2


Stol på kraftig beskyttelse for enheter, data og dokumenter med den høyeste innebygde skriversikkerheten fra HP, og administrer hele skriverparken sentralt på en enkel måte.

Best kvalitet i klassen


Med funksjoner som bransjeledende utskrifts- og første side ut-hastigheter, rask tosidig skanning i én passering og intuitiv 8-tommers fargeberøringsskjerm med håndbevegelser – HP PageWide Pro-serien leveres med alle verktøyene teamet ditt trenger, samtidig som den leverer profesjonell dokumentkvalitet.

1. Påstand om pris per side (CPP) sammenligner majoriteten av fargelaser-AiO-er med flere passeringer < € 400 eksklusive mva. per februar 2014, basert på markedsandel som rapportert før Q4 2013 IDC. CPP for laserrekvisita er basert på publiserte spesifikasjoner av produsentens kassetter med høyest kapasitet. CPP basert på anslått utsalgspris for HP 934XL/935XL-blekkpatroner, publisert kapasitet og kontinuerlig utskrift. Faktiske priser kan variere. Faktisk kapasitet kan variere, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

2. Ved utskrift i generell kontormodus.

3. Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for tilgjengelig fargemodus (fra august 2013) og inkluderer fargelaser-MFP-er.

4. Krever et trådløst tilgangspunkt og Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. Tilgjengeligheten varierer etter land, språk og avtaler og kan kreve en fastvareoppgradering. Se http://www.hp.com/go/ePrintCenter for mer informasjon.

5. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra http://www.hp.com/go/webjetadmin.

6. Gjør ett av følgende: Officejet Pro X-serie: Flest fargelaser MFP-er < USD 1000 og fargelaserskrivere < USD 800 som av august 2012 – Officejet Pro 200-serie: Flest fargelaser MFP-er < USD 500 og fargelaserskrivere < USD 300 som av august 2012 – Officejet Pro 8610/20/30: Majoriteten av fargelaser-AiOer < USD 500 og fargelaserskrivere < USD 300 per oktober 2013. OJ Pro med patroner med høyest kapasitet. Energibruk basert på HP-testing. Du finner flere detaljer på http://www.hp.com/go/officejet.

7. Officejet Pro X-serie: Flest fargelaser MFP-er < USD 1000 og fargelaserskrivere < USD 800 som av august 2013 – Officejet Pro 8600-serie: Majoriteten av fargelaser-AiO-er < USD 500 per august 2013; Officejet Pro 200-serie: Majoriteten av fargelasere < USD 500 og fargelaser-AiO-er < USD 500 per juni 2013; basert på markedsandel som rapportert av IDC fra Q2 2013. Officejet Enterprise X-serie: Majoriteten av fargelaser-MFP-er < USD 3000 per november 2013, basert på markedsandel som rapportert av IDC per Q3 2013. Du finner mer informasjon på www.hp.com/officejet. Sammenligninger av kostnad per side for laserskriverrekvisita er basert på publiserte spesifikasjoner for kassettene med høyest kapasitet fra de ulike produsentene. Kostnad per side for HP Officejet er basert på HP 970XL/971XL, 950/951 XL, og standardkapasitets HP 980-blekkpatroner, estimert utsalgspris, publisert utskriftskapasitet for fargeutskrift og kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktiske priser og kostnader kan variere. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

8. Du finner en komplett liste over kvalifiserte skrivere på http://www.hpinstantink.com. Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for å kunne delta i programmet. Internett-tilgang selges separat.


© HP Inc. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke kunne holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i innholdet.

TCO-sammenligningen er basert på 90 000 sider for PageWide Pro og 150 000 sider for for PageWide Enterprise; spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk som publisert av produsentene, produsentenes veiledende priser for maskinutstyr og forbruksmateriell og kostnad per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med patroner med høyest tilgjengelige kapasitet. Sammenligningene er med bedriftsfargeskrivere og MFP-er i prisklassen USD 300–1000 per september 2015 og A4 farge-MFP-er for bedriftsbruk i prisklassen USD 500–3000 per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikken for markedsandeler som rapportert av IDC i tredje kvartal 2015. Mer informasjon på hp.com/go/learnaboutsupplies. Basert på sammenligning av totale eierskapskostnader for modellene PageWide Pro og PageWide Enterprise 400- og 500-seriene.

For sammenligning av hastighet, se hp.com/go/printerspeeds.

Påstanden om bransjeledende sikkerhet og enhetsadministrasjon er basert på sammenligning av innebygde funksjoner for alle bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–1000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, ved å bruke markedsandelen som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på hp.com/go/printersecurityclaims.

Påstanden om energibruk er basert på sammenligninger av data rapportert på energystar.gov for majoriteten av skrivere i klassen bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–1000 € per november 2015; markedsandelen er som rapportert av IDC per Q3 2015. Faktiske resultater kan variere. Du kan lese mer om dette på hp.com/go/printerspeeds.

HP PageWide-hastigheter er basert på generell kontormodus og ekskluderer første side. Du kan lese mer om dette på hp.com/go/printerspeeds.