Ultimat fart og valuta for pengene – gjør det mulig å drive virksomheten mer produktivt

Multifunksjon


Kopier, skann, faks, tosidig utskrift og tilgang
til nettet, rett fra skriveren.

Skriv ut hvor som helst


Skriv ut fra smarttelefon, nettbrett
og bærbar PC hvor som helst på kontoret
eller på farten. Det er enkelt og direkte,
selv uten et nettverk som bruker trådløse
alternativer eller NFC touch-to-print-teknologi.

Du kan også skrive ut Microsoft® Word- og
PowerPoint®-filer fra USB.

Trygg, energieffektiv, pålitelig


Stol på sterk sikkerhet og administrasjonsfunksjoner med påvist, energieffektiv HP PageWide-teknologi. Minimer tid og penger som brukes på vedlikehold med færre utbyttbare deler enn laserskrivere.6

Best produktivitet i klassen


Med funksjoner som bransjeledende utskriftog første side ut-fart, rasktosidig skanning i én passering og intuitiv berøringsskjerm på4,3 tommer med støtte for håndbevegelser, selges HP PageWide Pro-serien utstyrt med alle verktøyene teamet ditt trenger, ogleverer profesjonell dokumentkvalitet.

 
 

© HP Inc. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

1. Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for alle A3-bedriftsfargeskrivere i priskategorien 900–2300 euro og MFP-er i priskategorien 2000–4500 euro per august 2016, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere markedsandel, som rapportert av IDC per 2. kvartal 2016. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontormodus med unntak av første side. Les mer på http://www.hp.com/go/printerspeeds.

2. Totalkostnad for eierskap er basert på en kombinasjon av sider skrevet ut, patronkapasitet, energibruk og anskaffelseskostnader for maskinvare og materiell. Les mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Basert på HPs evaluering av sikkerhetsfunksjoner i konkurrentenes skrivere i samme klasse per 2016. Det er kun HP som tilbyr sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og automatisk stoppe angrep, og deretter selv validere programvarens integritet ved omstart. Du finner en liste over skrivere på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer informasjon: hp.com/go/printersecurityclaims.

4. Energipåstand basert på alle TEC-data rapportert på energystar.gov per november 2016. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere i samme klasse, med publiserte hastigheter på 20 til 80 spm, eksklusive andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Oppnådde resultater kan variere.

5. Blekkpatroner med høy kapasitet er ikke inkludert ved kjøp av skriveren; men kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711-patronkapasiteter for HP 990-serien med høykapasitets PageWide-patroner sammenlignet med HP 990-serien med originale PageWide-patroner. Les mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.

6. Påstand om færre servicedeler basert på BLI-analyse av ledende A3-flerfunksjonsskrivere i samme klasse per august 2016. Kalkulasjoner er basert på offentlig tilgjengelige og/eller publiserte produsentrangerte kapasitetstall for konsumprodukter med lang varighet og antar 600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge). Les mer på http://www.hp.com/go/pagewideclaims.