HP Inc. Personvernerklæring

Denne oversatte personvernerklæringen ble levert, men er nå utdatert på grunn av en nylig oppdatering. Mens vi arbeider med å oppdatere våre oversettelser bør du se i den engelske versjonen for oppdatert informasjon, klikk her.

0

HP respekterer personvernet

HP og dets datterselskaper respekterer personvernet. Denne erklæringen om personvern beskriver våre retningslinjer for personvern og valgene du kan ta når det gjelder måten informasjon om deg innhentes på, inkludert informasjonen fra dine nettbaserte aktiviteter og hvordan den informasjonen brukes. Denne erklæringen er tilgjengelig på HP.com og nederst på alle HPs nettsider.


HP var sponsor for Council of Better Business Bureaus personvernprogram og er en BBB-akkreditert virksomhet. HPs retningslinjer for personvern er i samsvar med BBB-retningslinjene, og vi viser med stolthet BBB-logoen.


Accredited Business non-HP site


I utviklingen av HPs retningslinjer og standarder for personvern har vi respektert og tatt hensyn til hovedprinsippene og rammeverkene rundt om i verden, herunder OECDs retningslinjer om personvern og overføring av personopplysninger over landegrenser, EU-direktiv 95/46/EC, APECs rammeverk for personvern og Madrid-erklæringen om internasjonale standarder for personvern.


HP overholder U.S. – E.U. Safe Harbor-rammeverket og U.S. - Swiss Safe Harbor-rammeverket som fastsatt av U.S. Department of Commerce (Handelsdepartementet i USA) angående innsamling, bruk og lagring av personopplysninger fra medlemsland i EU og Sveits. HP har seritifsert at det overholder Safe Harbor-personvernprinsippene om varsel, valg, formidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet, og for å vise HPs sertifisering, kan du gå til http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. HP har også etablert et sett med BCR (Binding Corporate Rules) som er godkjent av de fleste databeskyttelsesregulatorene i EEA og Sveits fra og med juni 2011. BCR-ene sikrer at personopplysninger fra EEA er tilstrekkelig beskyttet mens de behandles av HPs globale enheter..


I samsvar med Safe Harbor-prinsippene og BCR-kravene forplikter HP seg til å avklare klager med hensyn til ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. HP er også forpliktet til, i henhold til Safe Harbor-prinsippene, å henvise uavklarte klager relatert til personvern fra EU-borgere eller -innbyggere vedrørende overføring av deres personopplysninger, til en uavhengig instans for løsing av tvister, BBB EU Safe Harbor, drevet av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på henvendelsen din innen rimelig tid, eller hvis HP ikke håndterer klagen på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte BBB EU Safe Harbor på: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


HP har mottatt TRUSTes APEC Privacy Seal, som tilkjennegir at denne personvernerklæringen og våre praksiser har blitt vurdert for samsvar med TRUSTe-programmet, som vises på godkjenningssiden og er tilgjengelig når du klikker på TRUSTe-seglet.

HPs personvernpraksiser beskrevet i denne erklæringen samsvarer med APEC Cross Border Privacy Rules System, og inkluderer åpenhet, ansvarlighet, og valg for innsamling og bruk av dine personlige opplysninger.

CBPR-sertifiseringen dekker ikke informasjon som kan samles inn gjennom nedlastingsbar programvare på tredjeparters plattformer.


Hvis du har uavklarte bekymringer rundt personvern eller data relatert til HPs APEC-sertifisering, som vi ikke har adressert tilfredsstillende, kontakt TRUSTe non-HP site
Slik bruker HP verktøy for automatisk datainnsamling:

1

1. Omfanget av denne personvernerklæringen

HP er en global organisasjon med juridiske enheter, virksomhetsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tvers av landegrensene. Denne personvernerklæringen gjelder for alle HP-eide nettsteder, domener, tjenester, programmer og produkter, og dem som eies av våre heleide datterselskaper ("HP-steder eller -tjenester"), unntatt der personvernregler eller en erklæring som er spesifikk for et bestemt program, produkt eller tjeneste fra HP, kan overstyre eller utfylle denne personvernerklæringen.


Lenker til nettsteder som ikke eies av HP

HPs nettsteder eller tjenester kan inneholde lenker til programmer, produkter, tjenester eller nettsteder fra tredjeparter som informasjon til deg. Hvis du klikker på disse lenkene, forlater du HPs nettsted. HP har ingen kontroll over disse nettstedene eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs. Vi kan verken godkjenne eller komme med uttalelser om tredjeparters nettsteder. Personlige opplysninger du velger å oppgi eller som innhentes av tredjeparters nettsteder, dekkes ikke av HPs personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen til alle nettsteder du samhandler med, før du tillater innhenting av personlig informasjon.


Vi kan også tilby funksjoner for sosiale medier som som gjør det mulig å dele informasjon med dine sosiale nettverk og kommunisere med HP på ulike sosiale medienettsteder. Din bruk av disse funksjonene kan innebære innsamling eller deling av opplysninger om deg, avhengig av funksjonen. Du bør lese gjennom personvernerklæringen og innstillingene på de sosiale mediene på nettet som du bruker, for å sikre at du forstår hvilke opplysninger som kan bli samlet inn, brukt og delt av disse nettstedene.


2

2. Innhenting av personlige opplysninger

HP innhenter, eksporterer og bruker personlige opplysninger for å håndtere forholdet titt med HP på en bedre måte og tilpasse din opplevelse og interaksjon med HP. Slik innhenting foretas etter at du er varslet og har gitt samtykke, sammen med nødvendig arkivering hos databeskyttelsesmyndigheter, der det er aktuelt.


HP kan innhente personopplysninger om deg i forbindelse med:


 • bestilling, aktivering og registrering av produkter eller tjenester
 • profilopprettelse og brukerverifisering for elektroniske tjenester
 • informasjonsforespørsler eller klager
 • markedsførings-, nyhetsbrevs- eller støtteabonnementer
 • deltakelse i konkurranser eller spørreundersøkelser
 • kredittsøknader
 • jobbsøknader
 • registrering av hendelse
 • besøk eller surfing på HPs nettsider

Typen personlige opplysninger du gir til oss, kan inkludere:


 • dine og bedriftens kontaktopplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • bedriften din sin kontaktinformasjon kan i noen tilfeller gis til HP av en utpekt enhet i bedriften eller virksomheten din (f.eks. et medlem i IT-avdelingen din)
 • økonomisk informasjon som kreditt-/debetkortnummer eller annen betalingsinformasjon
 • offentlig utstedt ID-nummer og lønn
 • annen unik informasjon som bruker-IDer og passord, produktfunksjonalitet, produkt- og tjenestepreferanser, kontaktpreferanser, utdannings- og arbeidsbakgrunn og data om jobbinteresse
 • data om geografisk posisjon som IP-adressen din eller den fysiske posisjonen din når du ber om stedsbaserte tjenester

Hvis du søker om kreditt, kan vi be om flere personlige opplysninger som lønn, personnummer, bankinformasjon og annen informasjon som kan identifisere deg og bekrefte kredittverdighet. Leverandører av finanstjenester bruker disse opplysningene til å avgjøre om du skal innvilges kreditt og om hvor mye kreditt du skal få.


Hvis du bruker en fortell-en-venn-funksjon eller et tilsvarende henvisningsprogram på nettstedet, blir du bedt om å oppgi vennens e-postadresse, profil på sosiale medier, mobiltelefonnummer eller andre kontaktopplysninger slik at vennen får tilsendt en invitasjon om å delta i programmet.


Hvis du legger ut, kommenterer, angir interesse eller klage, eller deler personlige opplysninger, herunder fotografier, på et offentlig forum på et HP-nettsted, i et sosialt nettverk, på en blogg eller et annet liknende forum, må du være oppmerksom på at alle personlige opplysninger som du sender, kan leses, vises, innhentes eller brukes av andre brukere på slike forumer, og de kan bli brukt til å kontakte deg, sende uoppfordrede meldinger eller til formål som verken du eller HP har kontroll over. HP holdes ikke ansvarlig for personlig informasjon som du velger å oppgi i disse forumene.


I tillegg til informasjonen du oppgir, kan HP også samle inn informasjon under ditt besøk på et HP-nettsted, et nettbasert program eller et nettsted "drevet av" et annet selskap på vegne av HP, gjennom verktøy for automatisk datainnsamling. Disse er Web-beacons, informasjonskapsler og innebygde lenker til nettsteder. Slike verktøy samler inn en del trafikkinformasjon som nettleseren sender til nettstedet, blant annet nettlesertype og -språk, tilgangstider og adressen til nettstedet du ble henvist fra. Verktøyene kan også samle inn informasjon om IP-adresse, unik enhetsidentifikator, klikkehistorikk (dvs. sider du viser, lenker du klikker på og andre handlinger som vedrører HP-nettsteder eller "drevet av"-nettsteder) og produktinformasjon. HP kan også bruke noen av disse verktøyene til automatisk innsamling av informasjon i forbindelse med visse typer e-post og kommunikasjon som sendes fra HP, og kan dermed samle inn informasjon gjennom disse verktøyene når du åpner e-postmeldingen eller klikker på en lenke i e-postmeldingen. For mer informasjon, les Slik bruker HP verktøy for automatisk informasjonsinnsamling.


HP samler også inn informasjon fra offentlig eller kommersielt tilgjengelige kilder som anses som pålitelige. Slik informasjon kan bestå av navn, adresse, e-postadresse, preferanser, interesser og demografiske data/profildata. Informasjonen som HP innhenter fra offentlige eller kommersielle kilder, kan brukes sammen med informasjonen HP samler inn når du besøker HPs nettsteder. HP kan for eksempel sammenligne geografisk informasjon fra kommersielle kilder med IP-adresser som samles inn med verktøy for automatisk informasjonsinnsamling, for å fastslå ditt generelle geografiske område.


HP kan også etter behov bruke informasjon som er blitt oppgitt av deg eller arbeidsgiveren din, sammen med informasjon fra offentlige tilgjengelige og andre online og offline kilder for å gjennomføre due diligence-kontroller av bedriftskontakter som en del av HPs antikorrupsjonsprogram.


3

3. Slik brukes opplysningene

Informasjonen HP innhenter for å forstå dine behov og interesser, hjelper HP med å levere en konsistent og brukertilpasset opplevelse. HP kan for eksempel bruke informasjonen til følgende:

 • håndtere forholdet vårt til deg
 • hjelpe deg med å fullføre en transaksjon eller bestilling
 • finne og redusere sikkerhetstrusler, svindel eller annen skadelig aktivitet
 • kommunisere med deg angående produkter og tjenester
 • gi og forbedre service og kundestøtte
 • oppdatere deg på nye tjenester og fordeler
 • levere brukertilpasset reklame
 • velge hva slags innhold du skal motta
 • brukertilpasse enkelte HP-nettsteder
 • måle resultatet av markedsføringskampanjer, annonser og nettsteder "drevet av " et annet selskap på HPs vegne
 • gjøre det mulig for deg å delta i konkurranser og spørreundersøkelser

Vi gir deg muligheten til å velge egne personverninnstillinger angående markedsføringskommunikasjon som vi sender ut (se Velge personverninnstillinger).


Kredittkortinformasjonen brukes bare til betalingsbehandling og hindring av svindel. Informasjon om lønn, personnummer og andre sensitive personlige data brukes ikke til noen andre formål av våre finansansvarlige eller HP, og vil ikke beholdes lenger en nødvendig for å yte tjenester, med mindre du ber oss om å oppbevare informasjon om kredittkort for fremtidige kjøp.


4

4. Slik deler vi opplysningene

HP vil ikke selge, leie ut eller lease ut personlig informasjon, med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen. HP videreformidler personlige opplysninger på følgende måter:


HP bruker tjenesteleverandører og andre leverandører til å administrere eller støtte sin forretningsvirksomhet, sine tjenester og kundeløsninger, og til hjelp med markedsførings- og kommunikasjonskampanjer. Slike leverandører er for eksempel selskaper som behandler kredittkort, leverandører av kundestøtte og live-hjelp, leverandører av markedsføring, leverandører av e-posttjenester, automatiserte databehandlere og fraktselskaper. Alle leverandører har kontraktsmessig forpliktet seg til å holde opplysningene de mottar på vegne av HP konfidensielt og sikkert, og kan ikke bruke dem til noe annet formål enn å utføre tjenestene de utfører for HP.


HP deltar fra tid til annen i markedsføringskampanjer sammen med andre selskaper, herunder nettsteder "drevet av" et annet selskap på vegne av HP. Visse typer HP-tjenester og markedsføringskommunikasjon kan, som et ledd i disse initiativene, leveres samtidig som slikt materiell fra andre selskaper. I forbindelse med enkelte slike tjenester og kommunikasjon kan du velge å oppgi personlige opplysninger til både HP og de andre selskapene som deltar i kampanjene. Du kan for eksempel få tilsendt markedsføringskommunikasjon fra HP og andre selskaper, eller velge å registrere deg på Internett i forbindelse med programvareprodukter fra flere selskaper. Hvis du velger å bare oppgi personlige opplysninger til HP, vil ikke HP videreformidle disse opplysningene til de andre selskapene som deltar i markedsføringskampanjen. Hvis du velger å oppgi personlige opplysninger til de andre selskapene, blir de personlige opplysningene behandlet i samsvar med disse selskapenes retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs.


HP kan overføre personopplysningene dine til andre HP-eide forretningsenheter i USA og resten av verden. Ved å bruke HPs nettsteder, registrere deg for en konto eller en tjeneste eller på annen måte gi oss din personlige informasjon, samtykker du til denne overføringen av den personlige informasjonen gjennom hele det globale HP-nettverket av enheter.


Med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen, vil ikke HP dele personopplysningene som du oppgir til HP med tredjeparter som ikke er en del av HP uten din samtykke, med mindre det er for å: (i) svare på riktig autoriserte forespørsler om informasjon fra politi og offentlige myndigheter, (ii) overholde lover, forskrifter, stevninger til retten eller rettskjennelser, (iii) undersøke og bidra til å hindre sikkerhetstrusler, svindel eller annen skadelig aktivitet, (iv) håndheve/beskytte HPs og dets datterselskapers rettigheter og eiendom, eller (v) beskytte rettighetene eller den personlige sikkerheten til HP, våre ansatte og tredjeparter som er på HPs eiendom eller bruker HPs eiendom når dette er tillatt, og i tråd med kravene til gjeldende lov.


Det kan inntreffe omstendigheter der HP, av strategiske eller andre virksomhetsrelaterte årsaker, beslutter å selge, kjøpe, fusjonere eller på annet vis omorganisere virksomheten i enkelte land. En slik transaksjon kan omfatte videreformidling av personlig informasjon til potensielle eller reelle kjøpere, eller mottakelse av slik informasjon fra selgere. HP skal, ved slike transaksjoner, prøve å beskytte informasjonen på tilstrekkelig måte.


5

5. Barns personvern

HP samler ikke bevisst informasjon om barn under 13 elleer 14 år i Korea, og målretter ikke nettsidene sine mot barn under disse aldrene. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å delta aktivt i barnas nettbaserte og mobile aktiviteter og interesser.


6

6. Dine valg og valg av personverninnstillinger

Du kan selv velge å få tilsendt diverse informasjon i forbindelse med HPs produkter og tjenester. Du kan abonnere på visse typer produkt- og tjenestespesifikk informasjon, og du kan også velge å få tilsendt generell kommunikasjon fra HP. Du kan selv velge om HP skal levere generell kommunikasjon via post, e-post, telefon eller mobilenhet.


Du kan foreta eller endre valg når det gjelder å motta abonnentkommunikasjon eller kommunikasjon generelt på stedet der informasjon innhentes, eller ved hjelp av andre metoder som er oppført nedenfor. Dette alternativet gjelder ikke for kommunikasjon som primært gjelder administrering av bestillinger, kontrakter, støtte, advarsler om produktsikkerhet, driveroppdateringer eller andre meldinger som gjelder administrasjon og transaksjoner, ettersom det primære formålet med slik kommunikasjon ikke er reklame.


Abonnementskommunikasjon


Abonnementskommunikasjon er nyhetsbrev per e-post, programvareoppdateringer osv., som du uttrykkelig har bedt om å motta eller har gitt samtykke til å motta. Når du har bedt om å få tilsendt slik kommunikasjon, kan du avslå videre mottakelse på en av disse måtene:

 • Velge lenken "avslå" eller "avslutt abonnement", eller følge avslagsanvisningene som følger med hver abonnentkommunikasjon.
 • Når du vil si opp abonnementer på meldinger levert til mobilenheter, svarer du på meldingen med ordene "STOPP" eller "AVSLUTT".
 • Gå tilbake til nettsiden(e) der du først registrerte innstillingene dine, og følge avslagsanvisningene. Tilgang til mange abonnementer fra HP finnes på nettsiden Subscriber's Choice (abonnentvalg).
 • Skriv til HP's personvernkontor. Sørg for å oppgi navn, e-postadresse og postadresse samt spesifikk relevant informasjon om HP-abonnementene du ikke lenger ønsker å motta.

Hvis du velger ikke å motta visse typer abonnentkommunikasjon, kan dette påvirke tjenestene du har valgt å motta fra HP, hvis mottakelse av slik kommunikasjon er et vilkår for å motta tjenestene.


Generell kommunikasjon fra HP

Generell kommunikasjon fra HP består av informasjon om produkter, tjenester og/eller støtte. Dette kan omfatte informasjon om nye produkter eller tjenester, spesialtilbud eller invitasjoner om å delta i markedsundersøkelser eller anmeldelser om etterlevelse.


Ofte kan du bruke HP Passport til å angi om du ønsker å få tilsendt generell kommunikasjon fra HP eller ikke. HP Passport er en éngangspåloggingstjeneste som kan brukes til å registrere deg på HP Passport-aktiverte nettsteder ved hjelp av en énbrukeridentifikator og et passord du selv velger. HP Passport bruker informasjonskapsler til å lagre grunnleggende personlig informasjon, slik at du ikke behøver å angi informasjon på nytt når du kommer tilbake til et av HPs mange nettsteder i fremtiden. I HP Passport kan du også angi personverninnstillinger. Dine preferanser vil gjelde for alle HPs nettsider, e-poster og andre kommunikasjonsmedier som bruker HP Passport.


Hvis det ikke er mulig for deg å bruke HP Passport, kan du avslå videre mottakelse av disse generelle kommunikasjonene på en av disse måtene:

 • Velge lenken "avslå" eller "avslutt abonnement", eller følge avslagsanvisningene som følger med hver e-postmelding.
 • Når du vil si opp abonnementer på meldinger levert til mobilenheter, svarer du på meldingen med ordene "STOPP" eller "AVSLUTT".
 • Skriv til HP personvernkontor. Sørg for å oppgi navn, relevant kontaktinformasjon og spesifikk relevant informasjon om personverninnstillingene dine.

7

7. Tilgang til opplysningene og opplysningenes riktighet


HP gjør sitt beste for å registrere riktige personlige opplysninger. Vi har implementert teknologi, ledelsesprosesser og retningslinjer for at opplysningene skal være mest mulig riktig. HP gir personer rimelig tilgang til personlige opplysninger de selv oppgir til HP, og rimelig mulighet til å lese gjennom og korrigere opplysningene eller be om at opplysningene eventuelt anonymiseres, blokkeres eller slettes. Vi gjør også det som er rimelig for å ivareta personvernet ved å bekrefte din identitet, for eksempel med passord og bruker-ID, før vi gir tilgang til opplysningene. Du kan vise og endre personlige opplysninger du oppgir til HP direkte, ved å gå tilbake til nettsiden der du først oppgav opplysningene og følge anvisningene der, og bruke HP Passport hvis det er mulig, eller kontakt HPs personvernkontor.


8

8. Sikre de personlige opplysningene

HP tar tilliten du viser oss, på alvor. HP har iverksatt rimelige fysiske, tekniske og administrative prosedyrer for å verne om opplysningene som samles inn og prosessen, for å hindre uautorisert tilgang eller videreformidling, sørge for at opplysningene er riktige og påse at opplysningene brukes på riktig måte. HP lagrer data bare slik det kreves eller tillates av lokal lov, og så lenge de har et legitimt forretningsformål.


Når vi samler inn eller overfører følsomme opplysninger som kredittkortinformasjon, bruker vi en rekke ekstra sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller fremlegging. De personlige opplysningene du gir oss, lagres i datamaskinsystemer plassert i kontrollerte omgivelser med begrenset tilgang. Når vi overfører svært konfidensiell informasjon (som kredittkortnummer eller passord) over Internett, beskytter vi den ved hjelp av kryptering, for eksempel SSL-protokollen (Secure Socket Layer).


Kredittkortnumre brukes bare til behandling av betalinger, ikke til andre formål. HP abonnerer på en anti-svindeltjeneste som et ledd i sanntidsbehandling av betalinger. Denne tjenesten gir HP en ekstra grad av sikkerhet for å verne mot kredittkortsvindel og beskytte din finansinformasjon.


9

9. Endringer i denne erklæringen

Hvis vi endrer personvernerklæringen, vil vi legge ut den reviderte erklæringen her, med en oppdatert revisjonsdato. Hvis vi gjør betydelige endringer i denne erklæringen som på materielt vis endrer våre retningslinjer for personvern, vil vi også varsle deg på andre måter, for eksempel via e-post eller ved å legge ut et notat på vårt bedriftsnettsted og/eller sider i sosiale medier før endringene trer i kraft.


10

10. Kontakte oss

Vi setter pris på dine innspill. Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med personvernerklæringen, personvern hos HP eller ønsker å sende inn en klage, kan du sende dem til HPs personvernkontor eller skrive til oss på følgende adresse:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Rev. November 2015


11

Slik bruker HP verktøy for automatisk datainnsamling

De følgende avsnittene inneholder ytterligere informasjon om vanlige webteknologiverktøy.


Informasjonskapsler

En "informasjonskapsel" er en liten datafil som overføres av et nettsted til datamaskinens harddisk. HP eller dets tjenesteleverandører sender informasjonskapsler når du besøker vårt nettsted eller nettsteder der våre annonser vises, foretar kjøp, ber om eller tilpasser informasjon, eller registrerer deg selv for bestemte tjenester. Hvis du godtar informasjonskapsler som brukes på vårt nettsted, nettsteder som er “drevet av” et annet selskap på vegne av HP, eller nettsteder der våre annonser vises, kan det gi oss tilgang til informasjon om virkemåten til nettleseren din, som vi kan bruke til å tilpasse opplevelsen. Informasjonskapsler klassifiseres vanligvis som "økt"-informasjonskapsler eller "permanente" informasjonskapsler.

 • "Økt"-informasjonskapsler blir ikke liggende på datamaskinen etter at du har lukket nettleseren.
 • Permanente informasjonskapsler blir liggende på datamaskinen til du sletter dem eller de utløper. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan vanligvis avvise informasjonskapsler eller godta informasjonskapsler selektivt ved å justere innstillingene i nettleseren. Hvis du slår av informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke blir tilgjengelig for deg, og det er ikke sikkert at alle nettsider vises som de skal.

I noen land kan det hende at du også må justere HP.com- og tilknyttede innstillinger for informasjonskapsler ved bruk av et administrativt verktøy for preferansevalg i denne erklæringen som er tilgjengelig fra nettstedet som du besøker.


Du kan finne informasjon om populære nettlesere og hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler i hjelp- og støtteavsnittet i nettleseren din.


HP vil fra tid til annen bruke lokale delte Flash-objekter (LSO-er) til å lagre Flash-innholdsinformasjon og -innstillinger. LSO-er har mange av de samme funksjonene som HTML-informasjonskapsler ved å legge inn små filer på datamaskinen, og kalles vanligvis Flash-informasjonskapsler. Flash-informasjonskapsler er annerledes enn nettleserinformasjonskapsler, og verktøy for håndtering av informasjonskapsler fjerner kanskje ikke Flash-informasjonskapsler. Hvis du vil vite mer om Flash-informasjonskapsler og hvordan du håndterer relaterte innstillinger for personvern og lagring, kan du gå til nettstedet Adobe Systems non-HP site.


Web-beacons

Enkelte HP.com- og tredjepartsnettsteder, programmer og HTML-formatert e-post bruker web-beacons alene eller i forbindelse med informasjonskapsler for å sette sammen informasjon om din bruk av nettsteder og e-post, samt måle bruken av hp.com, programmer og nettsteder "drevet av " et annet selskap på HPs vegne. En web-beacon er et elektronisk bilde, kalt énpiksels (1x1) eller gjennomsiktig GIF. Web-beacons kan gjenkjenne visse typer informasjon på datamaskinen, for eksempel informasjonskapsler, datoen og klokkeslettet for visning av en side og en beskrivelse av siden der de er plassert. Avhengig av sammenhengen kan web-beacons også henvise til innhold på en tredjepartsserver, og kan brukes av tjenesteleverandører til å levere relevant reklame til deg.


Du kan deaktivere web-beacons i e-postmeldinger ved å la være å laste ned bilder i meldingen du mottar (denne funksjonen varierer etter e-postprogrammet du bruker på PC-en). Men dette vil ikke alltid deaktivere en web-beacon eller andre verktøy for automatisk datainnsamling i e-postmeldingen på grunn av spesifikke e-postprogramfunksjoner. Du finner mer informasjon om dette i dokumentasjonen fra leverandøren av e-postprogrammet eller tjenesten.


Hvis du velger å motta markedsføring via e-post fra HP som angitt i Velge personverninnstillinger, kan HP samle inn personlige opplysninger om deg automatisk. Gjennom web-beacons og persontilpassede URL-er innebygd i disse e-postmeldingene eller nyhetsbrevene, kan for eksempel HP finne ut om du har åpnet disse meldingene og om du har klikket på lenker i disse meldingene. Du finner mer informasjon om innebygde lenker til nettsteder nedenfor.


Innebygde lenker til nettsteder

E-post fra HP, Internett-taster forhåndskonfigurert av HP og kampanjeikoner forhåndsinstallert på skrivebordet på PC-en bruker ofte lenker som fører deg til et relevant område på web, etter omdirigering via HPs servere. Med omdirigeringssystemet kan HP om nødvendig endre mål-URL-en til disse lenkene samt se hvor effektive markedsføringskampanjene er.


I e-postmeldinger kan slike lenker også gjøre det mulig for HP å finne ut om du har klikket på en lenke i en e-postmelding, og denne informasjon kan bli koblet til din personlige identitet. Hvis du ikke ønsker at HP skal samle inn informasjon om lenkene du klikker på, kan du gjøre følgende:

 • Endre valget for hvordan du mottar informasjon fra HP (dvs. velge en tekstbasert versjon av meldingen der det er mulig), eller velge å ikke klikke på lenker i e-postmeldinger fra HP
 • Slette kampanjeikonene som er forhåndsinstallert av HP på skrivebordet, eller velge å ikke klikke på disse
 • Omkonfigurere Internett-tastene på visse PC-modeller slik at de åpner en mål-URL som du velger, ved å følge instruksjonene som følger med PC-en

HP-annonser på tredjeparters nettsteder

HP har avtale med tjenesteleverandører om å legge inn annonser på nettsteder som eies av tredjeparter. I tillegg er det noen av nettstedene som er "drevet av" en tjenesteleverandør for å levere HP-tilbud på HPs vegne. Disse tjenesteleverandørene kan sende informasjonskapsler fra og bruke web-beacons på disse tredjepartsnettstedene og på hp.com. Disse informasjonskapslene og web-beaconene kan gjøre det mulig for HP å samle inn informasjon om sidene du har besøkt og lenkene du har klikket på.


Du kan lese mer om nettverksannonsering og hvordan du kan fravelge dette, ved å gå til http://www.aboutads.info non-HP site.


Originaldokumentet av denne personvernnerklæringen er tilgjengelig på engelsk på http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Alle oversettelser er gitt av bekvemmelighetshensyn.


Tilbake til toppen
12

13

Relaterte koblinger om personvern: