HPs personvernerklæring

 •  

  Våre retningslinjer for personvern

   

  Vi har et program basert på ansvarlighet, og forplikter oss til følgende retningslinjer. Disse er basert på internasjonalt anerkjente rammeverk og retningslinjer for personvern og databeskyttelse:

 •  

  Deltakelse i internasjonale programmer for personvern

   

  Siden vi er en global bedrift, er det mulig at all informasjon du gir oss, kan overføres til eller være tilgjengelig for HP-enheter rundt om i verden i samsvar med denne personvernerklæringen og på grunnlag av følgende internasjonale personvernprogrammer.


  EU-US PRIVACY SHIELD

  HP etterlever rammeverket EU-US Privacy Shield, som er fastsatt av handelsdepartementet i USA når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EU-medlemsland. HP har sertifisert at de overholder Privacy Shield-prinsippene om varsling, valgmuligheter, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensninger, tilgang og regress, håndhevelse og erstatningsansvar. Hvis det er konflikter mellom retningslinjene i disse retningslinjene for personvern og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene være gjeldende. For å finne ut mer om Privacy Shield-programmet, og for å se sertifiseringssiden vår, kan du gå til www.privacyshield.govnettsted fra andre enn HP.


  I samsvar med EU-US Privacy Shield-prinsippene forplikter HP seg til å håndtereklager om personvernet ditt og vår innsamling av data eller bruk av dine personopplysninger. Personer ir EU som har spørsmål eller klager vedrørende disse retningslinjene for personvern, bør først ta kontakt med HP på: HP PRIVACY OFFICE


  HP har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under EU-US Privacy Shield-prinsippene til BBB EU PRIVACY SHIELD, et allmennyttig, alternativt tvisteløsningsorgan lokalisert i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar betimelig bekreftelse på klagen, eller hvis den ikke løses på en tilfredsstillende måte, kan du gå till www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/nettsted fra andre enn HP for mer informasjon og for å levere en klage.


  Hvis klagen ikke kan løses gjennom kanalene ovenfor, kan du under visse omstendigheter påberope deg bindende mekling foran et Privacy Shield-panel.


  HP er underlagt etterforsknings- og håndhevelsesmakten til det amerikanske Federal Trade Commission, eller andre autoriserte offentligrettslig organer i USA.

  *De spesifikke USA-baserte HP-selskapene som deltar i EU-US Privacy-rammeverket inkluderer: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; og Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinenettsted fra andre enn HP


  Bindende konsernregler

  HP har også etablert et sett med bindende konsernregler (binding corporate rules, "BCR-"), som har blitt godkjent av datatilsynet i de fleste EØS-land og Sveits, fra og med juni 2011. BCR sikrer tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger fra EØS når de blir behandlet av HPs globale enheter. HPs overføringer av personlige data fra EU utføres i samsvar med de godkjente BCR-ene og standard kontraktsbestemmelser som er godkjent av europeiske datatilsyn. Du finner mer informasjon om våre BCR-er her.


  Apec-retningslinjer for personvern på tvers av grenser

  HP har mottatt TRUSTes APEC Privacy Seal, som tilkjennegir at denne personvernerklæringen og våre praksiser har blitt vurdert for samsvar med TRUSTe-programmet, som vises på godkjenningssiden og er tilgjengelig når du klikker på TRUSTe-seglet. HPs personvernpraksiser beskrevet i denne erklæringen samsvarer med APEC Cross Border Privacy Rules System ("CBPR"), og inkluderer åpenhet, ansvarlighet, og valg for innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. CBPR-sertifiseringen dekker ikke informasjon som kan samles inn gjennom programvare som kan lastes ned på tredjeparters plattformer.

  Hvis du har uavklarte bekymringer rundt personvern eller databruk knyttet til HPs APEC-sertifisering, som vi ikke har tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du ta kontakt med TRUSTe.


  TRUSTe Privacy Certificationnettsted fra andre enn HP
 •  

  Slik bruker vi data

   

  Vi samler og bruker personlige data for å styre ditt forhold med HP og bedre tjene deg ved å tilpasse opplevelsen og interaksjonen din med oss. Eksempler på hvordan vi kan bruke dataene dine inkluderer:


  Kundeopplevelse

  Gi deg en knirkefri kundeopplevelse ved å opprettholde presis kontakt- og registreringsinformasjon, levere omfattende kundestøtte, tilby produkter, tjenester og funksjoner som kan interessere deg og la deg delta i konkurranser og undersøkelser. Vi bruker også dataene for å gi deg en spesialtilpasset opplevelse, tilpasse hvilke HP Services og kommunikasjoner du mottar samt opprette anbefalinger basert på din bruk av HP Services.


  Transaksjonsstøtte

  Hjelpe deg med å gjennomføre transaksjoner og bestille produktene og tjenestene våre, administrere kontoen din, behandle betalinger, arrangere forsendelser og leveranser samt tilrettelegge for reparasjoner og returer.


  Produktstøtte og forbedringer

  Forbedre ytelsen og driften av våre produkter, løsninger, tjenester og støtte, inkludert støtte under garanti og betimelige oppdateringer av fastvare og programvare i tillegg til varsler for å sikre fortsatt drift av enheten eller tjenesten.


  Administrativ kommunikasjon

  Kommunikasjon med deg om HP Services. Eksempler på administrativ kommunikasjon kan inkludere svar på forespørsler eller krav, tjenestegjennomføring eller garantirelaterte kommunikasjoner, varsler om sikkerhetstilbakekalling eller gjeldende oppdatering fra konsernet relatert til fusjoner, oppkjøp eller salg av virksomheter.


  Sikkerhet

  Vedlikeholde integriteten og sikkerheten for våre nettsteder, produkter, funksjoner og tjenester samt forebygge og finne sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller ondartet aktivitet som kan kompromittere informasjonen din. Når du samhandler med oss, iverksetter vi også rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din, for eksempel krav om passord og bruker-ID, før du får tilgang til dine personlige data. Vi kan også ha ytterligere sikkerhetstiltak, for eksempel overvåkningskameraer, for å beskytte våre fysiske lokasjoner.


  Forretningsvirksomhet

  Utføre vanlig forretningsvirksomhet, inkludert rekruttering, identitetsbekreftelse, kredittbeslutninger hvis du søker kreditt, utfører forretningsundersøkelser og -analyse, bedriftsrapporter og -administrasjon, opplæring av ansatte og kvalitetssikring (kan inkludere overvåking eller opptak av oppringninger til kundestøtte) og oppsøking.


  Forskning og innovasjon

  Innovere nye produkter, funksjoner og tjenester ved bruk av verktøy for forskning og utvikling samt inkludere aktiviteter for dataanalyse.

  Reklame

  Tilby tilpassede kampanjetilbud (i samsvar med dine Personverninnstillinger) på HP Services og andre utvalgte partnernettsteder (du kan for eksempel se en annonse for et produkt du nylig har vist på et HP-nettsted når du besøker et partnernettsted). Dette kan inkludere bruk av automatiske datainnsamlingsverktøy. Vi kan også dele noe av informasjonen din med leverandører av markedsføringstjenester og digitale markedsføringsnettverk for å presentere annonser som kan interessere deg. For å finne ut mer, les Slik bruker HP automatiske datainnsamlingsverktøy.


  Overholdelse av lovbestemmelser

  Samsvar med gjeldende lovbestemmelser, forskrifter, rettskjennelser, krav fra regjeringen og rettshåndhevelse, for å drifte tjenestene og produktene våre riktig og beskytte oss, brukerne og kundene våre, og for å løse kundetvister.


  Se vår Matrise for innsamling og bruk av data for en hurtig referanseveiledning om hvordan vi bruker data vi samler.

 •  

  Hvilke data vi samler

   

  Personlig data er all informasjon som identifiserer deg personlig, eller som kan gjør at du kan bli identifisert enten direkte eller indirekte. Vi kan samle dine personlige data gjennom din bruk av HP Services eller gjennom samtaler eller korrespondanse med HP-representanter.


  Hvilke personlige data vi samler fra deg avhenger av hvordan du samhandler med oss, eller hvilke HP Services du bruker, men kan inkludere følgende:


  Informasjon du avgir direkte

  • Kontaktinformasjon – Vi kan samle kontaktinformasjon for deg personlig eller bedriften, inkludert fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og annen lignende kontaktinformasjon.
  • Betalingsinformasjon – Vi samler nødvendig informasjon for å behandle betalinger og unngå svindel, inkludert kreditt-/debetkortnumre, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon.
  • Kontoinformasjon – Vi samler informasjon for eksempel hvordan du kjøpte eller registrerte deg for HP Services, historikken for transaksjoner, fakturering og støtte, hvilke HP Services du bruker og alt annet relatert til kontoen du oppretter.
  • Plasseringsinformasjon – Vi kan samle geolokasjonsdata når du aktiverer plasseringsbaserte tjenester eller når du velger å levere plasseringsrelatert informasjon i løpet av produktregistreringen.
  • Sikkerhetsopplysninger – Vi samler bruker-ID-er, passord, passordhint og lignende sikkerhetsopplysninger som er nødvendige for godkjenning og tilgang til HP-kontoer.
  • Demografisk informasjon – Vi kan samle, eller motta fra tredjeparter, visse typer demografisk informasjon, inkludert land, kjønn, alder, foretrukket språk, generell utdannelse og sysselsettingsbakgrunn, og data om jobbinteresser.
  • Preferanser – Vi samler informasjon om dine preferanser og interesser tilknyttet våre produkter, tjenester (både når du forteller oss hva de er og når vi utleder dem fra det vi vet om deg) og hvordan du foretrekker å motta kommunikasjon fra oss.
  • Informasjon om sosiale medier – Vi kan levere funksjoner for sosiale media slik at du kan dele informasjon med de sosiale nettverkene dine og samhandle med oss på forskjellige sosiale medier. Din bruk av disse funksjonene kan føre til innsamling eller deling av informasjon om deg, avhengig av funksjonen. Vi oppmuntrer deg til å gjennomgå retningslinjene for personvern og innstillingene på de sosiale medier du bruker, for å være sikker på at du forstår informasjonen som kan samles, brukes og deles av disse sidene.
  • Annen unik identifiserende informasjon – Eksempler på annen unik identifiserende informasjon vi kan samle fra deg inkluderer produkters serienummer, informasjon du avgir når du samhandler personlig, over nett, telefon eller e-post til våre servicesentre, brukerstøtte eller andre kanaler for kundestøtte, dine svar på kundeundersøkelser eller konkurranser, eller ytterligere informasjon du gir oss for å tilrettelegge for leveranse av HP Services og svare på dine forespørsler. Hvis du søker om øyeblikkelig kreditt, kan vi måtte spørre om ytterligere personlige data, for eksempel lønn, personnummer, bank-/finansiell kontoinformasjon og annen informasjon (for eksempel rapporter fra kredittvurderingsselskaper) til godkjenningsformål og for å bekrefte kredittverdighet.

  Vi krever ikke at du deler de personlige opplysningene vi ber deg om, men hvis du velger å ikke dele informasjonen, kan vi i noen tilfeller ikke tilby HP Services, visse spesialfunksjoner eller kunne svare effektivt på det du kan ha av spørsmål.


  Informasjon som innhentes automatisk om din bruk av HP Services


  • Informasjon om produktbruk – Vi samler informasjon om produktbruk, for eksempel antall utskrevne sider, utskriftsmodus, brukt rekvisita, blekk- eller tonermerke, utskrevne filtyper (PDF, JPG osv.), program benyttet til utskrift (Word, Excel, Adobe Photoshop, osv.), filstørrelse, tidsstempel samt bruk og status for andre skriverrekvisita. Vi skanner eller samler ikke inn innholdet i filer eller informasjon som kan vises på et program.
  • Enhetsinformasjon – Vi samler informasjon om din datamaskin, skriver og/eller enhet, for eksempel operativsystem, mengde tilgjengelig minne, region, språk, tidssone, modellnummer, dato for første oppstart, enhetens alder, enhetens produksjonsdato, nettleserversjon, datamaskinens produsent, tilkoblingsport, garantistatus, unike enhetsidentifikatorer, annonseidentifikatorer og ytterligere teknisk informasjon som varierer etter produkt.
  • Programinformasjon – Vi samler informasjon relatert til HP-programmer, for eksempel plassering, språk, programvareversjoner, valg for datadeling og informasjon om oppdateringer.
  • Ytelsesinformasjon – Utskriftshendelser, funksjoner og varsler brukt, for eksempel "Lavt blekknivå"-advarsler, bruk av fotokort, faks, skanning og innebygd webserver samt ytterligere teknisk informasjon som varierer etter produkt.
  • Informasjon om nettsurfing – Vi samler informasjon om dine besøk til og aktivitet på HP-nettsteder, applikasjoner eller nettsteder "driftet av" andre selskaper på våre vegne, inkludert innholdet (og annonsene) du viser og samhandler med, adressen til nettstedet du ankom fra og annen klikkestrømsoppførsel (som sidene du viser, koblingene du klikker eller elementene du legger til i handlekurven). Noe av denne informasjonen samles ved bruk av våre verktøy for automatisk innhenting av informasjon, som inkluderer informasjonskapsler, websignaler og innebygde webkoblinger. For å finne ut mer, les Slik bruker HP automatiske datainnsamlingsverktøy.
  • Anonym eller samlet informasjon – Vi kan samle anonyme svar på undersøkelser, eller anonym og samlet informasjon om hvordan HP Services benyttes. I løpet av operasjonen kan vi også bruke en prosess for å avidentifisere eller pseudonymisere informasjonen din, for å gjøre det rimelig usannsynlig å identifisere deg gjennom bruk av slik data med tilgjengelig teknologi.

  Informasjon fra tredjeparts kilder


  Vi kan også innhente data fra tredjeparts kilder, som vi anser som troverdige, og som er enten offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig på kommersielt basis. Slik informasjon kan inneholde personlige data, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, preferanser, interesser, og visse demografiske data. Personlige data kan for eksempel samles når du benytter applikasjonene våre gjennom pålogginger for sosiale medier (f.eks. logge på applikasjonene våre ved bruk av påloggingsinformasjon for Facebook eller andre sosiale media). Den grunnleggende informasjonen vi mottar, kan avhenge av personverninnstillingene for kontoen på det sosiale nettverket. Hvis du kjøpte HP Services fra en HP-partner, kan vi også motta visse typer informasjon om kjøpet ditt fra partneren. Hvis aktuelt , kan vi også motta informasjon fra svindelforebyggende byråer eller kredittrapportbyråer i sammenheng med kredittvurderinger.


  For at vi kan levere visse HP Services på virksomhetsnivå, kan det hende HP får bedriftens kontaktinformasjon fra en tilordnet enhet innen bedriften eller virksomheten (for eksempel et medlem av IT-avdelingen). Når dette er nødvendig, kan vi også bruke informasjon gitt av deg eller arbeidsgiver, sammen med offentlig tilgjengelig informasjon og andre kilder, både digitale og analoge, for å utføre selskapsgjennomgang av bedriftskontrakter som del av vårt samsvarsprogram for anti-korrupsjon.


  Vi kan også motta ikke-personlige data, for eksempel samlet eller avidentifisert demografisk informasjon / profilinformasjon, fra tredjeparts kilder, for eksempel bedrifter som spesialiserer seg på å levere foretaksinformasjon, -analyse og -programvare som tjeneste.


  For å kunne sikre presis informasjon og tilby en overlegen kundeopplevelse gjennom bedre tilpassede tjenester, innhold, markedsføring og annonser, kan vi koble sammen eller kombinere informasjonen vi innhenter fra de forskjellige kildene beskrevet over. Vi kan for eksempel sammenligne geografisk informasjon innhentet fra offentlige kilder med IP-adressen vi innhenter gjennom Verktøy for automatisk datainnsamling, for å utlede ditt generelle geografiske område. Informasjon kan også kobles gjennom en unik identifikator, for eksempel en informasjonskapsel eller et kontonummer.

 •  

  Personvern for barn

   

  HP samler ikke bevisst informasjon om barn, slik disse er definert under lokal lovgivning, og HPs webområder og mobilapper er ikke rettet mot barn.

 •  

  Slik beskytter vi dataene dine

   

  For å unngå uautorisert tilgang eller offentliggjøring og for å sikre passende bruk av informasjonen din, benytter vi rimelige og passende fysiske, tekniske og administrative prosedyrer for å beskytte informasjonen vi samler og behandler. HP bevarer data som nødvendig eller tillatt under loven, og så lenge som dataene fremdeles brukes til legitime forretningsformål.


  Når vi samler, overfører eller lagrer sensitiv informasjon, for eksempel finansinformasjon, bruker vi en rekke ytterligere sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å hjelpe til med å beskytte dine personlige data fra uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Når vi overfører svært konfidensiell informasjon (for eksempel kredittkortnummer eller passord) over Internett, beskytter vi den ved bruk av kryptering – for eksempel nyere versjoner av Transport Layer Security-protokollen (“TLS”).


  Som en del av betalingsbehandling i sanntid, abonnerer vi også på tjenester for beskyttelse mot svindel. Denne tjenesten gir oss ekstra sikkerhet ved beskyttelse mot kredittkortsvindel og beskyttelse av de økonomiske dataene dine.

 •  

  Slik deler vi data

   

  Vi deler kun dine personlige data på følgende måte:


  Dele med HP-virksomheter


  Vi kan overføre dine personlige data til andre HP-enheter i USA og over hele verden for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. HP-enheter er kontraktfestet til å overholde kravene til personvern for å sikre at dine personlige data er trygge, og som del av vår deltagelse i APEC Cross Border Privacy Rules, bindende selskapsregler og Privacy Shield-programmer. I tillegg blirr retningslinjene for personvern kommunisert til de HP-ansatte på årlig basis som del av den obligatoriske opplæring Standarder for forretningsetikk.


  Ved å benytte nettstedene våre, registrere produkter eller tjenester, opprette en konto, eller på annet vis gi oss dine personlige data, samtykker du til overføring av dine personlige data på tvers av det globale HP-nettverket av enheter, basert på de internasjonale programmene som beskrives over.


  Dele med tjenesteleverandører


  Vi benytter tjenesteleverandører til å administrere eller støtte visse deler av forretningsvirksomheten på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene kan befinne seg i USA eller andre steder i verden, og kan tilby tjenester som behandling av kredittkort, og svindelhåndtering, kundestøtte, ordregjennomføring, produktlevering, tilpassing av innhold, reklame- og markedsføringsaktiviteter (inkludert digital og tilpasset annonsering), IT-tjenester, e-posttjenesteleverandører, datavertskap, live-hjelp, inkasso og administrasjon eller støtte for HPs nettsteder. Tjenesteleverandørene våre kontraktsforpliktet til å sikre alle de personlige dataene de mottar fra oss, og har ikke lov til å benytte personlige data til andre formål enn å utføre tjenestene som instruert av HP. Vi har også tiltak for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse for alle overføringer av dine personlige data i samsvar med gjeldende lover.


  Bedriftstransaksjoner


  Under visse omstendigheter, av strategiske eller andre forretningsårsaker, kan HP bestemme seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annet vis omorganisere virksomheter. Ved slike transaksjoner, kan vi avsløre eller overføre dine personlige data til potensielle eller faktiske kjøpere, eller motta personlige data fra selgere. Vår praksis er å søke tilstrekkelig beskyttelse for dine personlige data ved denne type transaksjoner.


  Overholdelse av lovbestemmelser


  Vi kan også dele dine personlige data når vi tror, i god tro, at vi har en forpliktelse til å: (i) svare på behørig autoriserte forespørsler om informasjon fra politimyndigheter, regulatorer, domstoler og andre offentlige myndigheter, inkludert for å tilfredsstille krav for nasjonal sikkerhet eller annen rettshåndhevelse; (ii) etterleve lover, forskrifter, stevninger eller rettsordrer; (iii) undersøke og hjelpe til å forebygge sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller ondsinnet aktivitet; (iv) håndheve/beskytte rettighetene til HP eller deres datterselskaper; eller (v) beskytte rettighetene eller den personlige sikkerheten til HP, våre ansatte og tredjeparter på eller som bruker HPs eiendommer, når tillatt og i samsvar med kravene i gjeldende lov.


  Deling med tredjeparter


  Vi kan også dele dine personlige data med: (i) selskaper innen kredittrapport og svindelforebygging; (ii) kreditorselskaper (ved utestående gjeld til oss); (iii) forsikringsselskaper, hvis du har kjøpt forsikringspoliser gjennom oss (f.eks. Care Packs); eller (iv) andre tredjeparter, for eksempel våre kanalpartnere, med passende varsel og samtykke. Hvis du velger å avgi personlige data til andre selskaper, vil disse personlige data håndteres i samsvar med deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs retningslinjer og praksis.


  Se vår Matrise for innsamling og bruk av data for mer informasjon om hvordan vi deler dine opplysninger.

 •  

  Velge personverninnstillingene dine

   

  Du kan velge å abonnere på kommunikasjon fra oss forl spesifikke HP Services. Du kan også velge å motta generell kommunikasjon fra HP, og du kan selv velge hvordan disse kommunikasjonene leveres, f.eks. via post, e-post, telefon, faks, mobilenhet eller Internett.

  Du kan velge eller endre valg om å motta enten abonnementer eller generell informasjon når du svarer om datainnsamling eller ved å bruke andre metoder, som beskrives nedenfor. Disse alternativene gjelder ikke kommunikasjon som hovedsakelig har som formål å administrere fullføringen av bestillinger, kontrakter, støtte, advarsler om produktsikkerhet, driveroppdateringer eller andre administrative eller transaksjonsrelaterte varsler, der primærformålet for kommunikasjonen ikke er markedsføringsrelatert.


  Kommunikasjon ved abonnementer


  Kommunikasjon ved abonnement inkluderer nyhetsbrev på e-post, programvareoppdateringer, osv. som du uttrykkelig kan be om, eller som du har gitt samtykke til å motta. Etter at du har bedt om slik kommunikasjon, kan du stoppe abonnementet på en av følgende metoder:


  • velg e-postkoblingen for å ikke delta eller stoppe abonnement, eller følg instruksjonene som finnes i alle e-postmeldinger du får tilsendt.
  • For å stoppe abonnementet på meldinger levert til mobilenheter, svarer du på meldingen med ordene “STOP” eller “END.”
  • Gå tilbake til nettstedet der du opprinnelig registrerte innstillingene, og følg instruksjonene for å stoppe abonnementet. Du får tilgang til mange HP-abonnementer på nettstedet Subscriber's Choice.
  • Ta kontakt med vår Data Protection Officer gjennom HP Privacy Office. Pass på å inkludere navn, kontaktinformasjon og spesifikk relevant informasjon om HP-abonnementene eller markedsføringen du ikke lenger ønsker å motta.


  Generell kommunikasjon


  Vår generelle kommunikasjon tilbyr informasjon om produkter, tjenester og/eller støtte. Dette kan inkludere informasjon om nye produkter eller tjenester, spesialtilbud, tilpasset innhold, målrettet annonsering eller invitasjoner til å delta i markedsundersøkelser eller gjennomgang av samsvar.


  Du vil ofte kunne bruke HP Passport for å indikere om du ønsker å motta generell kommunikasjon fra HP. HP Passport er en enkel påloggingstjeneste som gjør at du kan registrere deg på HP Passport-kompatible nettsteder ved hjelp av et brukernavn og et passord. HP Passport bruker informasjonskapsler for å lagre grunnleggende personlige data, slik at du ikke trenger å skrive det inn hver gang du kommer tilbake til en av HPs mange nettsteder i fremtiden. HP Passport lar deg også angi personverninnstillinger som gjelder på tvers av HPs nettsteder, e-post, Internett og andre kommunikasjonsformer som bruker HP Passport.


  Hvis du ikke kan bruke HP Passport, kan du stoppe disse generelle kommunikasjonene på en av følgende metoder:


  • velg e-postkoblingen for å ikke delta eller stoppe abonnement, eller følg instruksjonene som finnes i alle e-postmeldinger du får tilsendt.
  • For å stoppe abonnementet på meldinger levert til mobilenheter svarer du på meldingen med ordene “STOP” eller “END.”
  • Skriv til HP Privacy Office. Husk å inkludere navn, kontaktinformasjon og spesifikk relevant informasjon om dine personvernpreferanser.

  HP-annonser og tilbud på tredjeparts nettsteder


  HPs kontrakter med tjenesteleverandører for å levere annonser på nettsteder med tredjeparters eierskap. Noen ganger vil dette oppnås ved å dele noe personlige data som beskrevet i delen om Tredjeparters informasjonskapsler for annonsering og sosiale medier.


  I tillegg bruker vi (og kan tillate at annonsenettverk og andre tredjeparter bruker) informasjonskapsler og andre verktøy for automatisert datainnsamling, til å fastslå hvordan du samhandler med våre nettsteder, kommunikasjoner, tjenester og utvalgte partnernettsteder samt til å fastslå dine interesser, skape profiler og interessesegmenter for å kunne tilby annonser som er mest relevante og nyttige for deg. Du finner mer informasjon under Slik bruker HP verktøy for automatisert datainnsamling.

  Cookie-innstillinger


 •  

  Slik bruker vi automatiske datainnsamlingsverktøy

   

  Vi bruker og tillater at visse andre selskaper bruker informasjonskapsler, websignaler og andre lignende teknologier (samlet kjent som "automatiske datainnsamlingsverktøy" på HP Services. Vi gjør dette for å forstå din bruk av HP Services; forbedre brukeropplevelsen din og tillate tilpassede funksjoner og innhold; optimere annonseringen og markedsføringen vår; og la tredjeparts markedsføringsselskaper hjelpe oss levere annonser spesifikt tilpasset interessene dine over hele Internett. Klikk her for å se Dine valg vedrørende automatiske datainnsamlingsverktøy.


  Du kan finne ut mer om automatiske datainnsamlingsverktøy på: www.allaboutcookies.org.


  Vår bruk av informasjonskapsler


  Informasjonskapsler er tekstfiler som inneholder små biter av informasjon, som du laster ned på enheten din, eller mer teknisk forklart, til nettleseren du benytter på den enheten når du besøker nettstedet. Enheten som legger informasjonskapslen på nettleseren din kan så lese informasjonen på informasjonskapslen den etterlot seg. Informasjonskapsler er vanligvis klassifisert som enten "øktinformasjonskapsler", som ikke forblir på enheten etter at du lukker nettleseren, eller "faste informasjonskapsler", som vanligvis forblir på enheten til du sletter dem eller de utløper.


  Forskjellige informasjonskapsler brukes til å utføre forskjellige funksjoner, som vi forklarer nedenfor:

  • Vi bruker funksjonsviktige informasjonskapsler: Noen informasjonskapsler er funksjonsviktige for å kunne la deg bevege deg rundt på nettstedene våre og bruke funksjonene, for eksempel tilgang til sikre deler av nettstedet. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke aktivere passende innhold basert på typen enhet du bruker.
  • Vi bruker informasjonskapsler som husker valgene dine: Disse informasjonskapslene lar oss huske valgene du tar på nettstedene våre (for eksempel foretrukket språk eller hvilken region du befinner deg i), og tilbyr bedre og med tilpassede funksjoner. Disse informasjonskapslene kan også brukes til å huske endringer du har gjort i tekststørrelse, skrifttyper og andre deler av nettsider du kan tilpasse. De kan også brukes til å tilby tjenester du har bedt om, for eksempel å se på en video eller kommentere på en blogg. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler, kan bli anonymisert, og de kan ikke spore surfeaktiviteten din på andre nettsteder.
  • Vi bruker informasjonskapsler til å tilpasse opplevelsen din: Vi bruker også informasjonskapsler til å endre hvordan nettstedene oppfører seg eller ser ut, for å kunne tilpasse opplevelsen din i henhold til informasjon vi utleder fra hvordan du oppfører deg på nettstedene våre, eller informasjon vi kanskje allerede vet om deg, kanskje fordi du allerede er en registrert kunde. Vi kan bruke disse informasjonskapslene for å tilpasse tjenestene du mottar fra oss, eller innholdet, utseendet og inntrykket du får ved fremtidige økter på nettstedene våre. Hvis du for eksempel tilpasser nettsteder, eller registrer deg for produkter eller tjenester, hjelper en informasjonskapsel serveren til nettstedet med å huske den spesifikke informasjonen din. Neste gang du besøker nettstedene, kan vi finne informasjonen du oppgav tidligere, slik at du enkelt kan bruke nettstedfunksjonenesom du valgte sist. Hvis du regelmessig bruker mer en én enhet eller datamaskin, kan vi koble informasjonskapslene sammen slik at du fremdeles mottar en personlig tilpasset opplevelse på nettet. Vi kan også tilpasse informasjonen du ser, basert på det vi allerede vet om deg, slik at du bruker mindre tid på å lete etter ting. Gjennom bruken av informasjonskapsler, kan hver besøkende til nettstedet ha en unik nettopplevelse.
  • Vi bruker informasjonskapsler for ytelses- og analyseformål: Vi bruker våre egne informasjonskaps og/eller tredjeparters informasjonskapsler og andre identifikatorer (for eksempel websignaler) for å se hvordan du bruker nettstedene og tjenestene våre, for å kunne forbedre ytelsen og utvikle dem i henhold til kundene og de besøkendes ønsker. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler og websignaler til å: prøve ut forskjellige design, og forsikre at vi har konsekvent utseende og følelse på tvers av nettstedene; spore og levere trendanalyse om hvordan brukerne samhandler med nettsteder og kommunikasjon; spore feil og måle effekten av annonsekampanjene våre. Vi bruker for eksempel Google Analytics, som drives av Google Inc., til å spore bruk av og aktivitet på nettsteder.
   Innsamlede data blir generelt samlet for å vise trender og bruksmønstre for bedriftsanalyse, forbedringer på nettsted/plattform og ytelsesmålinger. Informasjonskapslene eller analysene kan også bli delt med forretningspartnerne våre. Typen informasjon vi samler inkluderer hvor mange besøkende nettstedene våre har, hvor mange kunder som logger seg på, når de besøkte og hvilke deler av nettstedene og tjenestene de benyttet, men brukes generelt sett ikke til å identifisere deg personlig. Vi kan også motta lignende informasjon om besøkende på partnernettsteder.
  • Vi bruker informasjonskapsler til markedsføring: Vi lar også dataleverandører bruke informasjonskapsler eller andre automatiske datainnsamlingsverktøy på HP Services, for å hjelpe oss levere vårt innhold og våre reklamer, og måle effektiviteten til reklamekampanjene våre. Det kan hende at disse informasjonskapslene gjenspeiler avidentifisert demografisk data eller annen data koblet til informasjon du har gitt oss frivillig (f.eks. e-postadressen din), som vi deler med dataleverandører kun i hashet form, som ikke er leselig av mennesker. Hvis du er en registrert bruker, er informasjonen som samles fra nettstedene våre ikke anonym, og vi kan bruke den sammen med annen informasjon vi har eller utleder om deg, inkludert preferansene dine, til å tilpasse innhold, tjenester, annonser og tilbud til deg. Du kan deaktivere interessebaserte annonser på nettstedene våre ved å blokkere disse informasjonskapslene som forklart i Dine valg angående automatiske datainnsamlingsverktøy. Les også nedenfor om reklamebaserte informasjonskapsler som brukes av tredjeparter.

  Tredjeparters informasjonskapsler for annonser og sosiale medier

  Vi lar annonsører og andre tredjeparter (for eksempel utvalgte forhandlere) plassere informasjonskapsler på nettstedene våre, slik at de kan vise annonser som er mer relevante og nyttige for deg både på og utenfor HPs nettsteder. Vi kan bruke markedsføringstagger (f.eks., Google og Bluekai) slik at forhandlerne kan annonsere produkter som du har sett på nettstedet vårt. Vi deler derimot ikke informasjon med disse annonsørene og tredjeparter som kan identifisere deg direkte. Disse annonsørene og andre tredjeparter (inkludert markedsføringsnettverk, bedrifter som leverer annonser og andre tjenesteleverandører debenytter) kan anta at brukere som samhandler med eller klikker på tilpassede annonser eller innhold, er del av gruppen som annonsen eller innholdet er rettet mot.


  Du kan lese mer om noen av partnerne våre for interessebasert annonsering ved å gå til disse nettstedene:


  Vær oppmerksom på at listen over ikke er utfyllende, og at vi kan oppdatere den fra tid til annen.


  Deling av annen informasjon med annonsørene


  Vi kan også overføre informasjon om deg til våre leverandører av annonseteknologi, slik at de kan gjenkjenne enhetene dine og gi deg interessebasert innhold og annonser. Informasjonen kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, enhets-ID eller andre identifikatorer i kryptert form. Leverandørene kan behandle denne informasjonen i hashet eller avidentifisert form. Disse leverandørene kan også samle ytterligere informasjon om deg, for eksempel IP-adressen din og informasjon om nettleser og operativsystem; kan kombinere informasjon om deg med informasjon fra andre selskaper i datadelingssamarbeid der vi deltar; og kan plassere eller gjenkjenne sineegne unike informasjonskapsler i nettleseren din. Disse informasjonskapslene kan inneholde demografisk eller andre data i avidentifisert form.


  Informasjonskapsler kan også brukes når du deler informasjon gjennom nettstedenes knapper for deling på sosiale medier. Det sosiale nettverket registrerer at du har gjort dette. Denne informasjonen kan kobles opp mot målrettede aktiviteter / markedsføringsaktiviteter. Typen informasjonskapsler disse tredjepartene bruker, og hvordan de bruker informasjonen disse genererer, styres av selskapenes egne retningslinjer for personvern. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer målrettet annonsering, kan du se nettstedene ovenfor for mer detaljert informasjon eller gå til Dine valg angående automatisk datainnsamling og sporing på nettet.

  3

  Andre automatiske datainnsamlingsverktøy


  Websignaler
  Vi kan bruke, og tillate at utvalgte tredjeparter bruker, websignaler (vanligvis i kombinasjon med informasjonskapsler) for å samle informasjon om din bruk av nettstedet og hvordan du samhandler med e-post eller annen kommunikasjon, for å måle resultater og levere innhold og annonser som er mer relevante for deg. Et websignal (også kjent som nettsporer eller klar GIF) er vanligvis et gjennomsiktig grafisk bilde (vanligvis 1 piksel x 1 piksel) som kan bygges inn i nettbasert innhold, videoer og e-postmeldinger, og kan la en server lese visse typer informasjon fra enheten din, vite når du har vist innholdet eller den bestemte e-postmeldingen, fastslå datoen og tiden da du så signalet samt IP-adressen til enheten. Vi kan for eksempel inkludere websignaler i e-postmelding for kampanjer eller nyhetsbrev for å finne ut om du har åpnet eller reagert på meldingene våre, og om e-postverktøyene våre fungerer riktig.


  Innebygde webkoblinger
  E-postmeldinger fra HP, Internett-hurtigtaster som er forhåndskonfigurert av HP, og salgsfremmende ikoner som er forhåndsinstallert på datamaskinens skrivebord, bruker ofte koblinger utformet for å lede deg til et relevant område på nettet, etter at du blir omdirigert gjennom HPs servere. Omdirigeringssystemet lar HP endre koblingenes destinasjons-URL om nødvendig, og finne ut hvor effektive markedsføringsinitiativene er. I e-postmeldinger kan slike webkoblinger også la HP finne ut om du har klikket på koblinger i meldingen, og denne informasjonen om samhandlingen kan kobles til den personlige identiteten din.

 •  

  Dine valg angående automatisk datainnsamling og sporing på nettet

   

  Når aktuelt må vi ha ditt samtykke til å bruke informasjonskapsler og andre automatiske datainnsamlingsverktøy, som lagrer eller har tilgang til informasjon på enheten din.


  Informasjonskapsler


  Hvis du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler i det hele tatt, eller kun ønsker å tillate bruk av visse informasjonskapsler, kan du sjekke nettleserinnstillingene dine. Du kan også når som helst benytte nettleserens innstillinger for å trekke tilbake ditt samtykke til å bruke informasjonskapsler og slette informasjonskapsler som allerede har blitt tatt i bruk. Du finner omfattende informasjon om hvordan du deaktiverer denne funksjonen i hjelpemenyene til de forskjellige nettleserne eller på www.allaboutcookies.org.

  Vær oppmerksom på at når du deaktiverer visse typer informasjonskapsler, kan du miste tilgangen til noen funksjoner på nettstedene våre, eller noe innhold eller noen funksjoner kan bli utilgjengelig.


  For å deaktivere sporing av Google Analytics på tvers av nettstedene våre, kan du gå til http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Hvis du er iEU, og ønsker å deaktivere tredjeparts informasjonskapsler i forbindelse med interessebasert annonsering, kan du gå til www.youronlinechoices.eu.


  USA og Canada overholder industristandardene i Digital Advertising Alliance når det gjelder interessebasert annonsering. Klikk her for å finne ut mer om annonseringsvalgene dine hvis du er i USA,, eller klikk her hvis du er i Canada. I USA tilbyr også Network Advertising Initiative en måte du kan deaktivere en mengde annonserelaterte informasjonskapsler. Gå til www.networkadvertising.org for å finne ut mer. Merk at deaktivering ikke nødvendigvis betyr at du slutter å motta nettbaserte annonser. Det betyr at selskapet eller selskapene du deaktiverte, ikke lenger kan levere annonser målrettet mot dine nettpreferanser og bruksmønstre.


  Noen nettlesere har "Do Not Track"-funksjoner. Det finnes ennå ikke en industristandard for å håndtere “Do Not Track”-spørringer, så derfor kan det hente at nettstedene våre ikke svarer på “Do Not Track”-spørringer eller -overskrifter fra disse nettleserne.

  Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, kan du ta kontakt med HP Privacy Office.


  Websignaler


  Fordi websignaler er det samme som alle andre innholdsspørringer som er inkludert i koden til en nettside, kan du ikke deaktivere eller avvise dem. Du kan imidlertid deaktivere websignaler i e-postmeldinger ved ikke å laste ned bildene i meldingene (denne funksjonen avhenger av e-postprogramvaren du bruker på datamaskinen). Hvis du gjør dette, deaktiverer det imidlertid ikke alltid websignaler eller andre automatiske datainnsamlingsverktøy i e-postmeldingen, på grunn av funksjonene i spesifikk e-postprogramvare. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se i informasjonen fra e-postprogramvaren eller tjenesteleverandøren. Websignaler kan også bli gjort ineffektive under visse omstendigheter, ved å deaktivere informasjonskapsler eller endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren.


  Innebygde webkoblinger


  Hvis du ikke ønsker at vi skal samle informasjon om koblingene du klikker på, kan du:

  • endre valget om hvordan du mottar kommunikasjon fra oss (f.eks. velge en tekstbasert utgave av meldingen der dette er tilgjengelig) eller velge å ikke klikke på koblinger i e-postmeldingene vi sender,
  • slette kampanjeikonene HP har forhåndsinstallert på datamaskinens skrivebord, eller velge å ikke klikke på dem;
  • omkonfigurere Internett-tastene på tastaturet til visse datamaskinmodeller til å starte URL-adresser du selv velger, ved å følge instruksjoner som medfølger datamaskinen.
 •  

  Utøve rettighetene dine og kontakte oss

   

  Du har rett til tilgang til alt du har gitt oss av personlige data, eller det vi har om deg. I tillegg har du rett til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke eller kreve å rette, tilføye, begrense, anonymisere eller slette dine personlige data, og til å kreve en forklaring om behandlingen. I visse tilfeller kan kravet bli nektet på basis av rettmessige unntak, for eksempel der tilgjengeliggjøring av informasjonen vil avsløre personlige data om andre eller når vi er juridisk forpliktet til ikke å avsløre slik informasjon.


  Kontakt oss


  Vi setter pris på tilbakemeldinger. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om personvernerklæringen eller vår innsamling eller bruk av dine data, eller mulige brudd på lokale personvernforskrifter, kan du ta kontakt via e-post til HP Privacy Office, eller skrive til oss på den aktuelle adressen nedenfor:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  RESTEN AV VERDEN
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  All kommunikasjon vil bli behandlet som konfidensiell. Når vi mottar kommunikasjonen din, vil en representant ta kontakt innen rimelig tid for å svare på spørsmål eller bekymringer. Vi tar sikte på å løse bekymringene dine i rett tid og på en passende måte.


  Hvis vi ikke kan løse bekymringene dine, har du rett til å ta kontakt med detlokale datatilsynet, eller bringe en sak for retten hvis du mener at rettighetene dine har blitt brutt. Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager relatert til vår deltakelse i EU-US Privacy Shield, kan du lese om vår deltakelse i internasjonale personvernprogrammer.

 •  

  Endringer i personvernerklæringen vår

   

  Hvis vi redigerer personvernerklæringen, publiserer vi den redigerte erklæringen her, med oppdatert revisjonsdato. Hvis vi gjør betydelige endringer til personvernerklæringen, i så stor grad at det påvirker personvernpraksisen i vesentlig grad, kan vi også varsle deg på andre måter, for eksempel å sende deg e-post eller publisere en merknad på konsernets nettsted og/eller på sosiale mediesider før endringene trer i kraft. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i oktober 2016.

Relaterte personvernkoblinger: