HP elektronisk personvernerklæring

HP respekterer personvernet

HP og dets datterselskaper respekterer personvernet. Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer for personvern og valgene du kan ta når det gjelder måten informasjon blir innhentet fra Internettet, samt hvordan den informasjonen brukes. Denne erklæringen er tilgjengelig på vår hjemmeside og finnes nederst på alle HPs nettsider.


HP var sponsor for Council of Better Business Bureaus personvernprogram på nett og er en BBB-akkreditert virksomhet. HPs retningslinjer for personvern er i samsvar med BBB-retningslinjene, og vi viser med stolthet BBB-logoen.


Accredited Business non-HP site


I utviklingen av HPs retningslinjer og standarder for personvern har vi respektert og tatt hensyn til hovedprinsippene og rammeverkene rundt om i verden, herunder OECDs retningslinjer om personvern og overføring av personopplysninger over landegrenser, EU-direktiv 95/46/EC, APECs rammeverk for personvern og Madrid-erklæringen om internasjonale standarder for personvern.


HP overholder retningslinjer i USA og EU. Safe Harbors rammeavtale og USAs - Swiss Safe Harbors rammeavtaler som ved U.S Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra medlemsland i EU og Sveits. HP har sertifisert at det overholder Safe Harbor Privacy Principles (retningslinjer for personvern) for varsling, valg, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse.  Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet, og for å vise HPs sertifisering, kan du gå http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. HP har også etablert et sett av bindende bedriftsregler ("BCR"), som er godkjent av alle reguleringsmyndigheter for databeskyttelse i EØS og Sveits, gjeldene fra juni i 2011. BCR sikrer at personopplysninger som omfatter personer innen EØS er tilstrekkelig beskyttet ved informasjonsbehandling av HPs globale enheter.


I samsvar med Safe Harbor-prinsippene og BCR-kravene forplikter HP seg til å avklare klager med hensyn til ditt personvern og vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. HP er også forpliktet til, i henhold til Safe Harbor-prinsippene, å henvise uavklarte klager relatert til personvern fra EU-borgere eller -innbyggere vedrørende overføring av deres personopplysninger, til en uavhengig instans for løsing av tvister, BBB EU Safe Harbor, drevet av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på henvendelsen din innen rimelig tid, eller hvis HP ikke håndterer klagen på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte BBB EU Safe Harbor på: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


HP har fått tildelt TRUSTes personvernlogo som bekrefter at denne personvernerklæringen om og retningslinjene for personvern er gjennomgått av TRUSTe, og er i overensstemmelse med kravene i TRUSTe-programmet når det gjelder gjennomsiktighet, ansvarlighet og valgmuligheter vedrørende innsamling og bruk av personopplysninger. Oppgaven til TRUSTe, som en uavhengig tredjepart, er å fremme global tillit blant forbrukere og organisasjoner på Internett gjennom sitt ledende personvernmerke og innovative tillitsløsninger. TRUSTe-programmet dekker ikke informasjon som eventuelt innhentes via programvare som lastes ned fra dette nettstedet. Hvis du lurer på noe eller har noe å klage på i forbindelse med denne personvernerklæringen om eller retningslinjene for personvern, tar du kontakt med HP via kontaktinformasjonen som er oppgitt på slutten av erklæringen. Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra oss, kan du sende din klage til TRUSTe ved å klikke på linken.


TRUSTe online privacy certification


Slik bruker HP verktøy for automatisk datainnsamling:

1. Omfanget av denne personvernerklæringen

HP er en global organisasjon med juridiske enheter, virksomhetsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tvers av landegrensene. Denne personvernerklæringen gjelder for alle HP-eide nettsteder, domener, tjenester, programmer og produkter, og dem som eies av våre heleide datterselskaper ("HP-steder eller -tjenester"), unntatt der personvernregler eller en erklæring som er spesifikk for et bestemt program, produkt eller tjeneste fra HP, kan overstyre eller utfylle denne personvernerklæringen.


Koblinger til nettsteder som ikke eies av HP

HPs nettsteder eller tjenester kan inneholde lenker til programmer, produkter, tjenester eller nettsteder fra tredjeparter som informasjon til deg. Hvis du klikker på disse lenkene, forlater du HPs nettsted. HP har ingen kontroll over disse nettstedene eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs. Vi kan verken godkjenne eller komme med uttalelser om tredjeparters nettsteder. Personlige opplysninger du velger å oppgi eller som innhentes av tredjeparters nettsteder, dekkes ikke av HPs personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen til alle nettsteder du samhandler med, før du tillater innhenting og bruk av din personlige informasjon.


Noen av nettsidene kan også inneholde funksjoner for sosiale medier som du kan bruke til å dele informasjon med sosiale nettverk og til å samhandle med HP på ulike sosiale nettsteder. Din bruk av disse funksjonene kan innbære innsamling eller deling av opplysninger om deg, avhengig av funksjonen. Du bør lese gjennom personvernerklæringen og innstillingene på de sosiale mediene på nettsidene som du bruker, for å sikre at du forstår hvilke opplysninger som kan bli samlet inn, brukt og delt av disse nettstedene.


2. Innhenting av personlige opplysninger

HP innhenter, eksporterer og bruker personlige opplysninger for å betjene deg bedre og tilpasse din opplevelse og interaksjon med HP. Slik innhenting foretas etter at du er varslet og har gitt samtykke, sammen med nødvendig arkivering hos databeskyttelsesmyndigheter, der det er påkrevd.


HP kan innhente personlige opplysninger fra deg for å fullføre ulike transaksjoner, for eksempel:


 • bestilling, aktivering og registrering av produkter eller tjenester
 • oppretting av profiler og brukerverifisering
 • forespørsler om informasjon
 • markedsførings- eller støtteabonnementer
 • deltakelse i konkurranser eller spørreundersøkelser
 • kredittsøknader
 • jobbsøknader

Typen personlige opplysninger du gir til oss, kan inkludere:


 • kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • finansiell informasjon, som kreditt- og debetkort eller annen faktureringsinformasjon
 • offentlig godkjent personnummer og lønn
 • annen unik informasjon som ID og passord, produkt- og tjenestepreferanser, kontaktpreferanser, utdannings- og arbeidsbakgrunn og data om jobbinteresse
 • i enkelte tilfeller kan din bedriftskontaktdata leveres til HP. Dette av en utpekt enhet innenfor din bedrift eller virksomhet (for eksempel en ansatt i IT-avdelingen)

Hvis du søker om kreditt, kan vi be om flere personlige opplysninger som lønn, personnummer, bankinformasjon/finansregnskap og annen informasjon som kan identifisere deg og bekrefte kredittverdighet. Leverandører av finanstjenester bruker disse opplysningene til å avgjøre om du skal innvilges kreditt, og evt. hvor stor kreditt du kan få.


Hvis du bruker en fortell-en-venn-funksjon eller tilsvarende på nettstedet, blir du bedt om å oppgi vennens e-postadresse, navnet på det sosiale mediet, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger, som trengs for å sende vennen din en invitasjon for å delta i programmet.


Hvis du publiserer, kommenterer, indikerer en interesse eller klage, eller deler personlige opplysninger, herunder bilder, på et offentlig forum eller et HP-nettsted, et sosialt nettverk, en blogg eller et annet slikt forum, må du være klar over at alle opplysninger du sender inn, kan leses, vises, samles inn eller brukes av andre brukere av disse forumene. De kan også brukes til å kontakte deg og sende deg uoppfordrede meldinger samt til formål som verken du eller HP har kontroll over. HP er ikke ansvarlig for de personlige opplysningene du velger å oppgi til disse forumene.


I tillegg til informasjonen du oppgir, kan HP også samle inn informasjon under ditt besøk på et HP-nettsted eller et nettsted "drevet av" et annet selskap på vegne av HP, dette gjennom verktøy for automatisk datainnsamling. Dette kan være sporingsbilder, informasjonskapsler og innebygde lenker. Slike verktøy samler inn en del trafikkinformasjon som nettleseren sender til nettstedet, blant annet nettlesertype og -språk, tilgangstider og adressen til nettstedet du ble henvist fra. Verktøyene kan også samle inn informasjon om IP-adresse, unik enhetsindentifikator, klikkehistorikk (dvs. sider du viser, lenker du klikker på og andre handlinger som vedrører HP-nettsteder eller nettsteder "drevet av") og produktinformasjon. HP kan også bruke noen av disse verktøyene til automatisk innsamling av informasjon i forbindelse med visse typer e-post og kommunikasjon som sendes fra HP, og kan dermed samle inn informasjon gjennom disse verktøyene når du åpner e-postmeldingen eller klikker på en lenke i e-postmeldingen. Les mer under Hvordan HP bruker verktøy for automatisk informasjonsinnsamling.


HP samler også inn informasjon fra offentlige og kommersielt tilgjengelige kilder som anses som pålitelige. Slik informasjon kan bestå av navn, adresse, e-postadresse, preferanser, interesser og demografiske data/profildata. Informasjonen som HP innhenter fra offentlige og kommersielle kilder, kan brukes sammen med informasjonen HP samler inn når du besøker HPs nettsteder. HP kan for eksempel sammenligne geografisk informasjon fra kommersielle kilder med IP-adresser som samles inn med verktøy for automatisk informasjonsinnsamling, for å fastslå ditt generelle geografiske område.


3. Slik brukes opplysningene

Informasjonen HP innhenter for å forstå dine behov og interesser, hjelper HP med å levere en konsekvent og brukertilpasset opplevelse. HP kan for eksempel bruke informasjonen til følgende:

 • hjelpe deg med å fullføre en transaksjon eller bestilling
 • finne og redusere sikkerhetstrusler, svindel eller annen skadelig aktivitet
 • kommunisere med deg angående produkter og tjenester
 • gi og forbedre service og kundestøtte
 • oppdatere deg på nye tjenester og fordeler
 • levere brukertilpasset reklame
 • velge hva slags innhold du skal motta
 • brukertilpasse enkelte HP-nettsteder
 • måle resultatet av markedsføringskampanjer, annonser og nettsteder "drevet av " et annet selskap på HPs vegne
 • gjøre det mulig for deg å delta i konkurranser og spørreundersøkelser
 • kontakte deg om HP-produkter og -tjenester

Du får mulighet til å velge egne personverninnstillinger vedrørende markedsrelatert kommunikasjon vi sender (se Dine alternativer og valg av personverninnstillinger).


Kredittkortinformasjonen brukes bare til betalingsbehandling og hindring av svindel. Inntektsopplysninger, personnummer og annen sensitiv personlig informasjon, brukes ikke til andre formål av HP eller våre leverandører av finanstjenester. Slike opplysninger lagres heller ikke lenger enn det som er nødvendig for å levere tjenestene, med mindre du ber oss om å bevare kredittkortinformasjonen for fremtidige kjøp.


4. Slik deler vi informasjon

HP vil ikke selge, leie ut eller lease ut personlig informasjon, med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen. HP videreformidler personlige opplysninger på følgende måter:


HP bruker tjenesteleverandører og andre leverandører til å levere komplette produkter, tjenester og kundeløsninger, og til hjelp med markedsførings- og kommunikasjonskampanjer. Slike leverandører er for eksempel selskaper som behandler kredittkort, leverandører av kundestøtte og live-hjelp, leverandører av markedsføring, leverandører av e-posttjenester, automatiserte databehandlere og fraktselskaper. Alle leverandører har kontraktsmessig forpliktet seg til å holde opplysningene de mottar på vegne av HP konfidensielle og sikkert, og kan ikke bruke dem til noe annet formål enn å utføre tjenestene de utfører for HP.


HP deltar fra tid til annen i markedsføringskampanjer sammen med andre selskaper, herunder nettsteder "drevet av" et annet selskap på vegne av HP. Visse typer HP-tjenester og markedsføringskommunikasjon kan, som et ledd i disse initiativene, leveres samtidig som slikt materiell fra andre selskaper. I forbindelse med enkelte slike tjenester og kommunikasjon kan du velge å oppgi personlige opplysninger til både HP og de andre selskapene som deltar i kampanjene. Du kan for eksempel få tilsendt markedsføringskommunikasjon fra HP og andre selskaper, eller velge å registrere deg på Internett i forbindelse med programvareprodukter fra flere selskaper. Hvis du velger å bare oppgi personlige opplysninger til HP, vil ikke HP videreformidle disse opplysningene til de andre selskapene som deltar i markedsføringskampanjen. Hvis du velger å oppgi personlige opplysninger til de andre selskapene, blir de personlige opplysningene behandlet i samsvar med disse selskapenes retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs.


HP kan overføre dine personopplysninger til andre HP-eide foretaksenheter i USA og verden. . Ved å bruke HPs nettsteder, registrere deg for en konto eller en tjeneste eller på annen måte gi HP din personlige informasjon, samtykker du til denne overføringen av den personlige informasjonen til HPs enheter.


HP skal ikke, med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen, videreformidle personlige opplysninger du oppgir til HP, til tredjeparter som ikke eies av HP uten din tillatelse, unntatt for følgende formål: (i) som respons på autoriserte informasjonsforespørsler fra politi eller myndigheter, (ii) overholde alle lover, forskrifter, stevning eller rettskjennelse, (iii) undersøke og bidra til å forhindre sikkerhetstrusler, bedrageri eller annen skadelig aktivitet, (iv) håndheve/beskytte rettighetene og eiendeler til HP eller dets datterselskaper, eller (v) beskytte rettighetene eller personlig sikkerhet for HP, våre ansatte, og tredjeparter, eller ved bruk av HPs eiendom, dette når tillatt og i tråd med gjeldene lovkrav.


Det kan inntreffe omstendigheter der HP, av strategiske eller andre virksomhetsrelaterte årsaker, beslutter å selge, kjøpe, fusjonere eller på annet vis omorganisere virksomheten i enkelte land. En slik transaksjon kan omfatte videreformidling av personlig informasjon til potensielle eller reelle kjøpere, eller mottakelse av slik informasjon fra selgere. HP skal, ved slike transaksjoner, prøve å beskytte informasjonen på tilstrekkelig måte.


5. Barns personvern

HP innhenter ikke bevisst informasjon om barn under 13 år, eller 14 i Korea, og ikke retter ikke sine nettsider mot barn som er under denne alderen. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta en aktiv rolle i barnas interesser for Internett og bruk av mobile enheter.


6. Dine valg og valg av personverninnstillinger

Du kan selv velge å få tilsendt diverse informasjon i forbindelse med HPs produkter og tjenester. Du kan abonnere på visse typer produkt- og tjenestespesifikk informasjon, og du kan også velge å få tilsendt generell kommunikasjon fra HP. Du kan selv velge om HP skal levere generell kommunikasjon via post, e-post, telefon og mobilenhet.


Du kan foreta eller endre valg når det gjelder å motta abonnentkommunikasjon eller kommunikasjon generelt på stedet der informasjon innhentes, eller ved hjelp av andre metoder som er oppført nedenfor. Dette alternativet gjelder ikke for kommunikasjon som primært gjelder administrering av bestillinger, kontrakter, støtte, advarsler om produktsikkerhet, driveroppdateringer eller andre meldinger som gjelder administrasjon og transaksjoner, ettersom det primære formålet med slik kommunikasjon ikke er reklame.


Abonnentkommunikasjon


Abonnentkommunikasjon er nyhetsbrev per e-post, programvareoppdateringer osv., som du uttrykkelig har bedt om å motta eller har gitt samtykke til å motta. Når du har bedt om å få tilsendt slik kommunikasjon, kan du avslå videre mottakelse på en av disse måtene:

 • Velg koblingen "avslå" eller "avslutt abonnement", eller følg avslagsanvisningene som følger med hver abonnentkommunikasjon.
 • Når du vil si opp abonnementer på meldinger levert til mobilenheter, svarer du på meldingen med ordene "STOPP" eller "AVSLUTT".
 • Gå tilbake til nettsiden(e) der du først registrerte innstillingene dine, og følge avslagsanvisningene. Tilgang til mange abonnementer fra HP finnes på Nettsiden Subscriber's Choice.
 • Skriv til HP Privacy Office. Sørg for å oppgi navn, e-postadresse og postadresse samt spesifikk relevant informasjon om HP-abonnementene du ikke lenger ønsker å motta.

Hvis du velger å ikke motta visse typer abonnentkommunikasjon, kan dette påvirke tjenestene du har valgt å motta fra HP, hvis mottakelse av slik kommunikasjon er et vilkår for å motta tjenestene.


Generell kommunikasjon fra HP

Generell kommunikasjon fra HP består av informasjon om produkter, tjenester og/eller støtte. Dette kan omfatte nye produkter og tjenesteinformasjon, spesialtilbud eller invitasjoner til å delta i markedsundersøkelser eller omtaler om samtykke.


Ofte kan du bruke HP Passport til å angi om du ønsker å få tilsendt generell kommunikasjon fra HP eller ikke. HP Passport er en éngangspåloggingstjeneste som kan brukes til å registrere deg på HP Passport-aktiverte nettsteder ved hjelp av en énbrukeridentifikator og et passord du selv velger. HP Passport bruker informasjonskapsler til å lagre grunnleggende personlig informasjon, slik at du ikke behøver å angi informasjon på nytt når du kommer tilbake til et av HPs mange nettsteder i fremtiden. I HP Passport kan du også angi personverninnstillinger. Innstillingene du angir, gjelder for alle HP-nettsteder, all e-post og alle andre kommunikasjonsverktøy som bruker HP Passport.


Hvis du ikke kan bruke HP Passport, kan du velge å ikke få tilsendt slik generell kommunikasjon på en av disse måtene:

 • Velg koblingen "meld ut" eller "avslutt abonnement", eller følg utmeldingsanvisningene som følger med all abonnentkommunikasjon på e-post.
 • Når du vil si opp abonnementer på meldinger levert til mobilenheter, svarer du på meldingen med ordene "STOPP" eller "AVSLUTT".
 • Skriv til HP Privacy Office. Sørg for å oppgi navn, relevant kontaktinformasjon og spesifikk relevant informasjon om personverninnstillingene dine.

7. Tilgang til opplysningene og opplysningenes riktighet


HP gjør sitt beste for å registrere riktige personlige opplysninger. Vi har implementert teknologi, ledelsesprosesser og retningslinjer for at opplysningene skal være mest mulig riktig. HP gir personer rimelig tilgang til personlige opplysninger de selv oppgir til HP, og rimelig mulighet til å lese gjennom og korrigere opplysningene eller be om at opplysningene eventuelt anonymiseres, blokkeres eller slettes. Vi gjør også det som er rimelig for å ivareta personvernet ved å bekrefte din identitet, for eksempel med passord og bruker-ID, før vi gir tilgang til opplysningene. Du kan vise og endre personlige opplysninger du oppgir til HP direkte, ved å gå tilbake til nettsiden der du først oppgav opplysningene og følge anvisningene her, bruk HP Passport hvis det er mulig, eller kontakt HPs personvernkontor.


8. Sikre de personlige opplysningene

HP tar tilliten du viser oss, på alvor. HP har iverksatt rimelige fysiske, tekniske og administrative prosedyrer for å verne om opplysningene som samles inn, for å hindre uautorisert tilgang eller videreformidling, sørge for at opplysningene er riktige og påse at opplysningene brukes på riktig måte. HP lagrer data bare slik det kreves eller tillates av lokal lov, og så lenge de har et legitimt forretningsformål.


Når vi samler inn eller overfører følsomme opplysninger som kredittkortinformasjon, bruker vi en rekke ekstra sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller fremlegging. De personlige opplysningene du gir oss, lagres i datamaskinsystemer plassert i kontrollerte omgivelser med begrenset tilgang. Når vi overfører svært konfidensiell informasjon (som kredittkortnummer eller passord) over Internett, beskytter vi den ved hjelp av kryptering, for eksempel SSL-protokollen (Secure Socket Layer).


Kredittkortnumre brukes bare til behandling av betalinger, ikke til andre formål. HP abonnerer på en anti-svindeltjeneste som et ledd i sanntidsbehandling av betalinger. Denne tjenesten gir både deg og HP en ekstra grad av sikkerhet ved å verne mot kredittkortsvindel og beskytte din finansinformasjon.


9. Endringer i denne erklæringen

Hvis vi endrer personvernerklæringen, vil vi legge ut den reviderte erklæringen her, med en oppdatert revisjonsdato. Hvis vi gjør betydelige endringer i denne erklæringen som fysisk endrer vårt personvern, vil vi også varsle deg på andre måter, for eksempel via e-post eller ved å legge ut et notat på vårt bedriftsnettsted og/eller sider i sosiale medier.


10. Kontakte oss

Vi setter pris på dine innspill. Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med personvernerklæringen, kan du sende dem til HPs personvernkontor eller skrive til oss på følgende adresse:


Canada, de meste av Latin-Amerika og USA:
HP Privacy Mailbox
11445 Compaq Center Drive W.
Mailstop 040307
Houston, Texas 77070
USA

Mexico: Hewlett-Packard
Legal Department
Prolongación Reforma No. 700
Colonia Lomas de Santa Fe
México, D.F., C.P.01210

Europa, Midtøsten og Afrika:
EMEA Privacy Office
Hewlett Packard
MS 250
1 Avenue du Canada
HP Les Ulis -91947 - France

Asia og Japan: HP APJ Privacy Office
Hewlett Packard
PO Box 384
Concord West, NSW 2138
Australia


Rev. november 2012


Slik bruker HP verktøy for automatisk datainnsamling

De følgende avsnittene inneholder ytterligere informasjon om vanlige webteknologiverktøy.


Informasjonskapsler

En "informasjonskapsel" er en liten datafil som overføres av et nettsted til datamaskinens harddisk. HP eller dets tjenesteleverandører sender informasjonskapsler når du besøker vårt nettsted eller nettsteder der våre annonser vises, foretar kjøp, ber om eller tilpasser informasjon, eller registrerer deg selv for bestemte tjenester. Hvis du godtar informasjonskapsler som brukes på vårt nettsted, nettsteder som er “drevet av” et annet selskap på vegne av HP, eller nettsteder der våre annonser vises, kan det gi oss tilgang til informasjon om virkemåten til nettleseren din, som vi kan bruke til å tilpasse opplevelsen. Informasjonskapsler klassifiseres vanligvis som "økt"-informasjonskapsler eller "permanente" informasjonskapsler.

 • "Økt"-informasjonskapsler blir ikke liggende på datamaskinen etter at du har lukket nettleseren.
 • Permanente informasjonskapsler blir liggende på datamaskinen til du sletter dem eller de utløper. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler som standard, men du kan vanligvis avvise informasjonskapsler eller godta informasjonskapsler selektivt ved å justere innstillingene i nettleseren. Hvis du slår av informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke blir tilgjengelig for deg, og det er ikke sikkert at alle nettsider vises som de skal.

I enkelte land kan du også justere HP.com og tilhørende informasjonskapsler ved hjelp av et innstillingsverktøy som er tilgjengelig på nettstedet du besøker.


Du kan finne informasjon om populære nettlesere og hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler i hjelp og på hjelpesiden på nettleseren din.


HP vil fra tid til annen bruke lokale delte Flash-objekter (LSO-er) til å lagre Flash-innholdsinformasjon og -innstillinger. LSO-er har mange av de samme funksjonene som HTML-informasjonskapsler ved å legge inn små filer på datamaskinen, og kalles vanligvis Flash-informasjonskapsler. Flash-informasjonskapsler er annerledes enn nettleserinformasjonskapsler, og verktøy for håndtering av informasjonskapsler fjerner kanskje ikke Flash-informasjonskapsler. Hvis du vil vite mer om Flash-informasjonskapsler og hvordan du håndterer relaterte innstillinger for personvern og lagring, kan du gå til nettstedet Adobe Systems non-HP site.


Web-beacons

Enkelte HP.com- og tredjepartsnettsteder, applikasjoner og HTML-formatert e-post bruker web-beacons (sporingsbilder) alene eller i forbindelse med informasjonskapsler for å sette sammen informasjon om din bruk av nettsteder og e-post, samt måle bruken av hp.com og nettsteder "drevet av " et annet selskap på HPs vegne. En web-beacon er et elektronisk bilde, kalt énpiksels (1x1) eller gjennomsiktig GIF. Web-beacons kan gjenkjenne visse typer informasjon på datamaskinen, for eksempel informasjonskapsler, datoen og klokkeslettet for visning av en side og en beskrivelse av siden der de er plassert. Avhengig av sammenhengen kan web-beacons også henvise til innhold på en tredjepartsserver, og kan brukes av tjenesteleverandører til å levere relevant reklame til deg.


Du kan deaktivere web-beacons i e-postmeldinger ved å la være å laste ned bilder i meldingen du mottar (denne funksjonen varierer etter e-postprogrammet du bruker på PC-en). Men dette vil ikke alltid deaktivere en web-beacon eller andre verktøy for automatisk datainnsamling i e-postmeldingen på grunn av spesifikke e-postprogramfunksjoner. Du finner mer informasjon om dette i dokumentasjonen fra leverandøren av e-postprogrammet eller tjenesten.


Hvis du velger å motta markedsføring via e-post fra HP som angitt i Dine alternativer og valg fra personverninnstillingen din, kan HP samle inn personlige opplysninger om deg automatisk. Gjennom web-beacons og persontilpassede URL-er innebygd i disse e-postmeldingene eller nyhetsbrevene, kan for eksempel HP finne ut om du har åpnet disse meldingene og om du har klikket på koblinger i disse meldingene. Du finner mer informasjon om innebygde koblinger til nettsteder nedenfor.


Innebygde koblinger til nettsteder

E-post fra HP, Internett-taster forhåndskonfigurert av HP og kampanjeikoner forhåndsinstallert på skrivebordet på PC-en bruker ofte koblinger som fører deg til et relevant område på web, etter omdirigering via HPs servere. Med omdirigeringssystemet kan HP om nødvendig endre mål-URL-en til disse koblingene samt se hvor effektive markedsføringskampanjene er.


I e-postmeldinger kan slike koblinger også gjøre det mulig for HP å finne ut om du har klikket på en kobling i en e-postmelding, og denne informasjon kan bli koblet til din personlige identitet. Hvis du ikke ønsker at HP skal samle inn informasjon om koblingene du klikker på, kan du gjøre følgende:

 • endre valget for hvordan du mottar informasjon fra HP (dvs. velge en tekstbasert versjon av meldingen der det er mulig), eller velge å ikke klikke på koblinger i e-postmeldinger fra HP
 • slette kampanjeikonene som er forhåndsinstallert av HP på skrivebordet, eller velge å ikke klikke på disse
 • omkonfigurere Internett-tastene på visse PC-modeller slik at de åpner en mål-URL som du velger, ved å følge instruksjonene som følger med PC-en

HP-annonser på tredjeparters nettsteder

HP har avtale med tjenesteleverandører om å legge inn annonser på nettsteder som eies av tredjeparter. I tillegg er det noen av nettstedene som er "drevet av" en tjenesteleverandør for å levere HP-tilbud på HPs vegne. Disse tjenesteleverandørene kan sende informasjonskapsler fra og bruke web-beacons på disse tredjepartenes nettsteder og på hp.com. Informasjonskapsler og web-beacons gjør at HP kan samle inn informasjon om hvilke sider du har sett, og hvilke lenker du har klikket på.


Du kan lese mer om nettverksannonsering og hvordan du kan fravelge dette, ved å gå til http://www.aboutads.info non-HP site.


Tilleggsinformasjon om webOS-enheter

I tillegg til innsamlings- og brukspraksisen som er beskrevet i HPs erklæring om personvern på nettet, gjelder denne informasjonen for webOS og programvaren og tjenestene som er knyttet til webOS. HP samler inn og bruker webOS-spesifikk informasjon på følgende måter:


 • Kontoinnstilling. Hvis du setter opp en konto for å motta tjenester som vi tilbyr gjennom webOS-enheten din, innhenter vi navn, telefonnummer, e-postadresse og kontoinnstillinger for å behandle registreringen og levere de tjenestene.
 • Tjenester på enheten. Hvis du bruker tjenester vi leverer gjennom webOS-enheten, innhenter vi informasjon som er relevant for levering av tjenestene og som du spesifiserer. For eksempel:
  • Enhetsdiagnostikk, analyser og oppdateringer. For at vi skal kunne forbedre våre produkt- og tjenestetilbud har webOS-enheten tjenester for fjerndiagnostikk, analyse og programvareoppdatering. webOS-enheten innhenter teknisk informasjon som er relatert til enheten din (herunder serienummer, unik enhetsidentifikator, diagnostikkinformasjon, bruks- og krasjlogger, programkonfigurasjoner osv.) slik det er nødvendig for å identifisere og løse problemer, og for å levere og forbedre tjenestene.
  • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Når du bruker en sikkerhetskopieringstjeneste og gjenopprettelsetjeneste for data som er lagret på enheten, vil vi automatisk og regelmessig samle inn informasjon relatert til dine kontakter, kalender, oppgaver, e-post og meldinger, inkludert brukernavnen på nettkontoer, informasjon for og innstillinger for kontopålogging, memoarer; SMS/MMS/direktemeldinger og samtaler, telefonanropslogger, bokmerker og informasjonskapsler; installerte App Catalog-programmer; og preferanser, inkludert Stedstjenester-innstillinger for å muliggjøre fremhenting av de dataene når du gjenoppretter eller bytter ut enheten. Flere detaljer, herunder hvordan du slår av funksjonen, finner du på Bruke Backup.
  • Stedsbaserte tjenester. Når du bruker stedsbaserte tjenester, vil vi innhente, overføre, vedlikeholde, behandle og bruke dine steds- og bruksdata (både geografisk sanntidsinformasjon og informasjon som kan brukes til å anslå sted) for å kunne levere stedsbaserte og relaterte tjenester, og for å forbedre opplevelsen av enheten.

Du kan velge om du vil gi din personlige informasjon til oss. Hvis du velger ikke å gjøre det, kan det hende du ikke kan bruke bestemte webOS-produkter, -tjenester, -tilbud eller -alternativer som avhenger av din personlige informasjon.


For å gjøre det enklere for deg kan webOS-enheter gi lenker til nettsteder fra tredjeparter eller inkludere programmer fra tredjeparter. HP har ingen kontroll over tredjeparters nettsteder eller deres programmer, eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs. Vi kan hverken godkjenne eller komme med uttalelser om tredjeparters nettsteder og programmer. Personlige opplysninger du velger å oppgi eller som innhentes av tredjeparters nettsteder, dekkes ikke denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen til alle selskaper du samhandler med, før du tillater innhenting av personlig informasjon.


HP driver virksomhet globalt, så informasjonen vi samler inn, kan bli gjort tilgjengelig for våre verdensomspennende forretningsenheter og datterselskaper. Hvis du er i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, må du være oppmerksom på at personlig informasjon som du oppgir, blir sendt ut av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet slik at HP og dets tilknyttede selskaper kan bruke den til formålene som er beskrevet ovenfor. Ved å bruke webOS-enheter eller HPs nettsteder, registrere deg for en konto eller en tjeneste eller på annen måte gi HP din personlige informasjon, samtykker du til denne overføringen av den personlige informasjonen gitt til HPs enheter.


Originaldokumentet av denne personvernnerklæringen er tilgjengelig på engelsk på http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Alle oversettelser er gitt av bekvemmelighetshensyn.


Back to top

Privacy statement quick links:

Omfanget av denne personvernerklæringen

Innhenting av personlige opplysninger

Slik brukes opplysningene

Slik deler vi informasjon

Barns personvern

Dine valg og valg av personverninnstillinger

Tilgang til opplysningene og opplysningenes riktighet

Sikre opplysningene

Endringer i denne erklæringen

Kontakte oss


Slik bruker HP verktøy for automatisk datainnsamling:

Informasjonskapsler

Web-beacons

Innebygde lenker til nettsteder

HP-annonser på tredjeparters nettsteder

Related Privacy links:

Personvernopplysninger for andre land/regioner

HP globale hovedretningslinjer