Stasjonære HP-PCer

HPs stasjonære kontor-PCer har banebrytende brukervennlighet, forbedret sikkerhet og nyskapende funksjoner slik at du kan arbeide mer produktivt. Vi lager teknologi som fungerer for deg.
Enkel effektivitet Daglig produktivitet Driftskritisk
Grunnleggende forretningsoppgaver. Få jobben gjort pålitelig. Oppnå maksimal produktivitet Oppnå maksimale resultater. Det beste for forretningsdrift. Forvent perfeksjonisme.
Teknologifunksjoner fra HP *
HP Total Test Process HP Support Assistant HP Power Assistant HP Protect Tools
Inkluderer mer enn 115 000 timer med vår egen testing og komplett diagnostikk slik at du får innebygd trygghet. Optimaliser PC-ytelsen og løs problemer med automatiske oppdateringer og finjusteringer, og mye mer. Forleng PCens levetid og reduser strømforbruket med HP Power Assistant. Opprett tilpassede strømplaner for hele døgnet. Tilpass databeskyttelsesnivået og behold kontrollen med HP ProtectTools.
Hvordan kjøpe
Velg en av de enkle og praktiske måtene å kjøpe HP-produkter på.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.


* Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.


Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

Alle Windows-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig ved oppdatering/oppgradering fra PCer med Windows 8. Ditt system kan kreve ekstra maskinvare, drivere, programvare, fastvare og/eller en BIOS-oppdatering. Oppgradering mellom versjoner, for eksempel ikke-Pro til Pro og Media Center innebærer tilleggskostnader. Du finner detaljert oppdateringsinformasjon på www.windows.com/everywhere.

Noen apper selges separat; varierer etter marked. Enkelte funksjoner krever Windows 8.1-oppdatering. For Windows 8-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Store. For Windows 8.1-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Update. Internett-tilgang kreves; avgifter kan påløpe. På/av-knapp er tilgjengelig på enkelte enheter og er kanskje ikke på enheten som vises.

Se produktspesifikasjonene under Dataark/Dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 Class A, kan bruk av produktet i boligområder forårsake (under ufordelaktige forhold) forstyrrelser av TV-/radiomottak.