Bærbare PCer og hybrider

HPs bærbare kontor-PCer har banebrytende brukervennlighet, forbedret sikkerhet og trådløsfunksjoner slik at du kan arbeide når, hvor og slik du ønsker. Vi lager teknologi som fungerer for deg.
Sofistikert bilde Driftskritisk Daglig produktivitet Enkel effektivitet
Laget som ingen annen. Forvent det ekstraordinære. Det beste for forretningsdrift. Forvent perfeksjonisme. Oppnå maksimal produktivitet Oppnå maksimale resultater. Grunnleggende forretningsoppgaver. Få jobben gjort pålitelig.
Teknologifunksjoner fra HP *
HP Power Assistant Credential Manager for HP ProtectTools
HP Client Security Software HP Support Assistant
Extend battery run time while reducing energy consumption. Create custom power plans around the clock.1 Credential Manager supports multiple authentication methods, such as passwords, fingerprint sensors and facial recognition all from one convenient interface.2 
Du er beskyttet på alle nivåer med forbedret forsvar mot virusangrep og andre trusler. Optimize your PC performance and resolve problems with automated updates and tune-ups, and much more. 2
Hvordan kjøpe
Velg en av de enkle og praktiske måtene å kjøpe HP-produkter på.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.


* Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.


1 Strømberegninger og kostnadsberegninger er anslag. Resultatene vil variere med parametere som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen går på batteri eller vekselstrøm, maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare til underretning og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA eGrid 2007-data som finnes på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere. Krever Microsoft Windows.


2 Krever Microsoft Windows.


Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

Alle Windows-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig ved oppdatering/oppgradering fra PCer med Windows 8. Ditt system kan kreve ekstra maskinvare, drivere, programvare, fastvare og/eller en BIOS-oppdatering. Oppgradering mellom versjoner, for eksempel ikke-Pro til Pro og Media Center innebærer tilleggskostnader. Du finner detaljert oppdateringsinformasjon på www.windows.com/everywhere.

Noen apper selges separat; varierer etter marked. Enkelte funksjoner krever Windows 8.1-oppdatering. For Windows 8-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Store. For Windows 8.1-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Update. Internett-tilgang kreves; avgifter kan påløpe. På/av-knapp er tilgjengelig på enkelte enheter og er kanskje ikke på enheten som vises.

Se produktspesifikasjonene under Dataark/Dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 Class A, kan bruk av produktet i boligområder forårsake (under ufordelaktige forhold) forstyrrelser av TV-/radiomottak.