Bærbare PCer og hybrider

HPs bærbare PCer har gjennomtenkt konstruksjon med ledende teknologi, diskrete, men kraftfulle, detaljer, stil og design. Vi lager teknologi som fungerer for deg.
Førsteklasses databehandling Lag og underhold Daglig databehandling Sikker og enkel
Laget som ingen annen. Forvent det ekstraordinære. Kraft til å yte. Spenningen venter. Allsidig daglig databehandling. Smart valg. Akkurat det du trenger. Enkel. Pålitelig.
Teknologifunksjoner fra HP *
Beats Audio™ HP CoolSense HP TrueVision HD-webkamera HP ProtectSmart
Laget for den beste og rikeste lyden som er tilgjengelig på en PC. Justerer automatisk den bærbare PCens temperatur. Den forblir kjølig. Du forblir komfortabel. Når det er bare er en samtale ansikt til ansikt som holder. Du vil alltid ta deg godt ut – selv i dårlig lys.
Data er sikret mot støt og slag. Det oppdager bevegelse og planlegger fremover, og stopper harddisken for å beskytte ditt digitale liv.
Hvordan kjøpe
Velg en av de enkle og praktiske måtene å kjøpe HP-produkter på.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.


* Det er ikke sikkert at alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.


Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

Alle Windows-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig ved oppdatering/oppgradering fra PCer med Windows 8. Ditt system kan kreve ekstra maskinvare, drivere, programvare, fastvare og/eller en BIOS-oppdatering. Oppgradering mellom versjoner, for eksempel ikke-Pro til Pro og Media Center innebærer tilleggskostnader. Du finner detaljert oppdateringsinformasjon på www.windows.com/everywhere.

Noen apper selges separat; varierer etter marked. Enkelte funksjoner krever Windows 8.1-oppdatering. For Windows 8-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Store. For Windows 8.1-enheter er oppdateringen tilgjengelig gjennom Windows Update. Internett-tilgang kreves; avgifter kan påløpe. På/av-knapp er tilgjengelig på enkelte enheter og er kanskje ikke på enheten som vises.

Se produktspesifikasjonene under Dataark/Dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 Class A, kan bruk av produktet i boligområder forårsake (under ufordelaktige forhold) forstyrrelser av TV-/radiomottak.