The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software is an Intelligent Management Center (IMC) module offering a comprehensive "bring your own device" (BYOD) solution with easy onboarding, provisioning, and monitoring of users and clients as well as single policy enforcement and converged network management. Combined with the HP Intelligent Management Center User Access Manager (UAM) Software, this provides for user access, guest access management, device fingerprinting, and self-registration for unified wired and wireless network management.

Funksjoner

Simplified BYOD Administration with Onboarding, Provisioning and Monitoring

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software delivers automated onboarding with user self-registration for simple bring your own device (BYOD) administration.

User devices are authorized and authenticated using device fingerprinting to uniquely identify them by make, model and OS.

Delivers multi-vendor unified wired and wireless policy enforcement to provide a consistent user experience.

Integrates with TippingPoint IPS to quarantine threats monitored and have TippingPoint send alerts.

Integrated Fault Management, Configuration, and Network Monitoring

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software offers comprehensive management in a ready to deploy appliance.

Provides powerful network discovery and topology solutions, including detailed inventory of the network and its configurations.

Unifies management of both wired and wireless networks.

Manage Wireless Networks with Ease

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software tracks client connection history and provides both top-down access point (AP)-to-client and bottom-up client-to-AP views to troubleshoot connections.

Supports HP MSM Series WLAN devices including controllers, fit APs, and fat APs and associated detailed information, both high-level and detailed deep dive statuses of services and their usage information.

Displays logical and physical views of a WLAN by AP in real-time for quick discovery of device location.

Track client history in order to troubleshoot connection issues and view WLAN reports on traffic, radio, and AP statistics to optimize the network.

Hurtigspesifikasjoner
Globalt (engelsk)
      Detaljerte spesifikasjoner (PDF)


  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.