HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software provides comprehensive Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security (FCAPS) management, monitoring, and security for Software-defined Network (SDN) environments. IMC VAN SDN Manager Software integrates within the HPE Intelligent Management Center (IMC) Standard Edition Software, providing administrators with a single interface to manage both traditional networks and the SDN.

Funksjoner

Comprehensive Management for OpenFlow Switches

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software deploys, monitors, and manages OpenFlow switches to reduce network downtime.

Allows for visualization of traffic flow and performance monitoring by analyzing the networks health and notifies the IT administrator if there are any issues.

Troubleshoot issues via graphical OpenFlow making issues easier to identify and correct.

Better Control Over Your Network with Pinpoint Performance Management

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software enables access to unified management of single and teamed controllers.

Provides built-in dashboards that display detailed monitoring and management functions.

Easy and Consistent Management Experience for SDN and Traditional Network

The HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software simplifies management by delivering one application for managing both SDN and traditional environments.

Integrates SDN configuration, monitoring, and policy management into a single IMC screen for ease of management.  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.