The HP MSR3000 Router Series is a family of high-performance medium to large branch routers that deliver integrated routing, switching, security, and SIP in a single box. With its integrated infrastructure and modular design, the MSR3000 reduces complexity and simplifies your network while enabling faster time to service and enhanced performance.

The MSR3000 increases flexibility and agility by delivering support for a wide range of virtualized applications on the Open Application Platform module. It offers lasting investment protection, and helps reduce capital and operating expenses.

Hva er nytt

  • 4G LTE SIC modules available for wireless WAN connectivity
  • DC and POE-enabled
  • New Serial, GbE and Gig-T SIC modules increase configuration flexibility
  • High-density voice modules and Channelized POS access to cover
  • Feature enhancements, including ADVPN/stateful firewall/hierarchical QoS

Funksjoner

Enhanced Time to Service and Branch Performance

The HP MSR3000 Router Series gives your medium to large branch offices high performance routing with up to 5 Mpps forwarding and 3.3 Gbps of IPSec encryption throughput to meet bandwidth-intensive applications demands.

Advanced hardware architecture and high port density to satisfy medium to large branches.

Comprehensive feature set enables branch services that support your needs.

Integrated security eases the transition to the cloud.

Reduce Complexity and Simplify Your Network

The HP MSR3000 Router Series simplifies your network through integrated routing, switching, encryption, VPN, firewall, voice and 3G and 4G WAN.

Reduces your TCO through open standards, power and space savings, and energy-efficient hardware.

Single pane of glass management with HP Intelligent Management Center makes administration easier.

Zero-touch deployment and Dynamic VPN reduce management complexity.

No additional licensing complexity or cost for advanced features.

Increased Flexibility and Agility Across Your Network

The HP MSR3000 Router Series supports an Open Application Platform module for HP AllianceOne applications such as WAN acceleration and Microsoft Lync.

Fully modular platform and wide range of connectivity options enables the right design for your needs.

Based on open standards for ease of network integration.

Strengthen Medium to Large Branch Resiliency and Survivability

The HP MSR3000 Router Series with 4GE LTE and 3G WAN access support enables service survivability.

Advanced hardware architecture and FPGA modules increases the dependability of your network.

Hurtigspesifikasjoner
Globalt (engelsk)
      Detaljerte spesifikasjoner (PDF)


  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.