The HP 5120 SI Switch Series are fully managed, basic Layer 3 switches that support stacking, static Layer 3 routing, PoE+, ACLs and IPv6. HP Intelligent Resilient Framework (IRF) technology creates a virtual fabric by managing several switches as one logical device, which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.

The HP 5120 SI Switch Series can be managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software for a single view of your entire network.

Hva er nytt

  • Managed Basic Layer 3 switches with static routing.
  • PoE+ models for voice, video and wireless.
  • Single View of the Network with IMC.
  • Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.

Funksjoner

Managed Access Layer Switches

The HP 5120 SI Switch Series supports stacking, static IP routing, PoE+, ACLs and IPv6 and is designed for the access layer of medium and large enterprises.

HP Intelligent Resilient Framework (IRF) technology on the 5120 SI Switch Series uses Gigabit Ethernet ports to stack up to four switches creating a virtual fabric which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.

PoE+ models support up to 370W PoE power for connected devices.

Advanced Quality of Service (QoS)

The HP 5120 SI Switch Series supports advanced classifier-based QoS which classifies traffic using multiple match criteria based on Layer 2, 3, and 4 information; applies QoS policies such as setting priority level and rate limit to selected traffic on a per port basis.

Traffic prioritization with supported congestion actions include: strict priority (SP) queuing, SDWRR and SP+WRR.

Security Control

The HP 5120 SI Switch Series supports MAC Authentication for improved security and authentication.

Hardware-based wire-speed access control lists (ACLs) providing high levels of security and ease of administration without impacting network performance.

RADIUS/HWTACACS, SSL, Port Security, and 802.1x and MAC-based authentication deliver enhanced security.

Single View of the Network

The HP 5120 SI Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

RMON provides advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events.

Hurtigspesifikasjoner
Globalt (engelsk)
      Detaljerte spesifikasjoner (PDF)


  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.