HP offers intelligent IEEE 802.11n wireless access points, ranging from our single-radio IEEE 802.11a/b/g/n to our dual 802.11 a/b/g/n access points. The MSM access points are advanced wireless devices that provide consistent, easy-to-manage connectivity that expands your existing network.

The access points maintain your network without interruption and reduce bottlenecks and network complexity by determining where data needs to go throughout the network. The MSM access points provide complete wireless coverage for greater reliability and connectivity.

The HP IEEE 802.11n-capable RF Security sensor brings security to the network edge by providing scalable 24 x 7 IDS/IPS capabilities that prevent security breaches on IEEE 802.11a/b/g and 802.11n wireless networks. The MSM access points and RF Security sensor require a single Power over Ethernet (PoE)-cable drop, and are IEEE 802.3af compliant and support a plug-and-play automatic configuration.        

Funksjoner

Management

Quality of Service (QoS)

Connectivity

Mobility

Spesifikasjoner
Hele verden (engelsk)
      Detaljerte spesifikasjoner (PDF)


  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.