The HPE PS1810 Switch Series is designed for small businesses looking for an integrated, easy-to-administer switch that complements the HPE ProLiant Gen8 and Gen9 Servers. Part of the HPE OfficeConnect portfolio, the series includes both 8- and 24-port Gigabit Layer 2 models.

The switch series has a built in ability to auto-discover and monitor health status of HPE ProLiant Servers. Both models have a fanless design, making them ideal for office deployments.

The 8-port model has an innovative design that allows it to be stacked on the HPE ProLiant MicroServer Gen8 platform.

Funksjoner

Simplified Deployment and Management for Small Organizations

The HPE PS1810 Switch Series features the HPE ProLiant Server dashboard to enable auto-discovery of HPE ProLiant Gen8 and Gen9 Servers in the network. It provides up-to-date server health status for up to 10 monitored servers via the Hewlett Packard Enterprise Integrated Light-Out (iLO) interface.

The series offers a choice of two, fixed-configuration Gigabit Layer 2 switches, 8- or 24-port model. The 24-port model includes SFP ports for fiber connectivity and increased flexibility. The 8-port model has an innovative design that allows it to be stacked on the HPE ProLiant MicroServer Gen8.

Simple Web management allows easy management of devices by even nontechnical users with its intuitive Web GUI. Customizable features include VLANS, Spanning Tree, and Link aggregation trunking.

Lower Total Cost of Ownership (TCO)

The HPE PS1810 Switch Series includes the latest energy-saving capabilities-Energy Efficient Ethernet (EEE) and idle-port power down.

The 8-port model can optionally be powered by an upstream Power over Ethernet (PoE) switch.

Covered by a Limited Lifetime Warranty.

Hurtigspesifikasjoner
Globalt (engelsk) (PDF) (HTML)


  • Kontroller produktspesifikasjonene under dataark/dokumenter. Hvis produktet er i samsvar med EN 55022 klasse A, kan bruk av produktet i bostedsområder (under ugunstige forhold) medføre forstyrrelse av tv- eller radiomottak.

    * Dette er en veiledende pris. HP produkter kan kun kjøpes gjennom en forhandler, og prisene kan variere mellom forhandlerne.

    HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske stoffene i produktene, slik det kreves for å overholde juridiske krav, for eksempel REACH (EF-retningslinje nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og fra Europarådet). Du finner en rapport med kjemisk informasjon om dette produktet på: www.hp.com/go/reach.