HPs Prioriterte tjenester

Et globalt ekspertteam.
Og du er høyest på prioriteringslisten deres.

Med HPs Prioriterte tjenester får du et tjenestenivå tilrettelagt for større selskaper og med global tilgang. Du får støtte av HPs tekniske eksperter.

Kontakt oss

Kom deg raskt tilbake i arbeid med førsteklasses global IT-hjelp for større selskaper, som gjør jobben der du er og snakker et språk du forstår.

HPs Prioriterte tjenester, en løsning på tre nivåer, inkluderer HPs Prioritert tilgang, HPs Prioritert tilgang pluss og HP Prioritert administrasjon for kommersielle skrivere og PC-er. De prioriterte tjenestene gir støtte for større selskaper ved å takle hverdagens teknologiske utfordringer, noe som bidrar til å lette arbeidet for de som støtter driften av dine kommersielle HP-skrivere og -PC-er. Pågående administrasjonsrapportering besørges av en global kundestøtteleder (GCSM), som planlegger og overvåker kvaliteten på støtten og produktene på føre-var-basis1.

Prioriterte tjenester dekker HPs stasjonære datamaskiner, bærbare PC-er, arbeidsstasjoner, salgsenheter for detaljhandelen, tynne klienter, nettbrett, LaserJet-skrivere, kommersielle blekkskrivere og Designjets; er tilgjengelig i løsninger for 1, 3, 4 og 5 år; og i 60 land og på 20 språk.

Tre tjenestenivåer

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er utlagt i de uttrykkelige garantierklæringene som ledsager slike produkter og tjenester. Intet i dette dokumentet må tolkes som å utgjøre en tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

1.Kun tilgjengelig med HPs Prioritert administrasjon.

2.Når kunder kjøper HPs prioriterte tjenester, krever HP av kundene at de dekker 100 prosent av deres installerte base av HP PC-er og kommersielle skrivere som er under garanti. HPs Prioritert administrasjon (som inkluderer HPs Prioritert tilgang) er et tjenestetilbud for 1000 brukere eller mer, som kjøpes separat og varer opptil tre år. Når HPs Prioriterte tilgang kjøpes for seg, kreves det 250 brukere eller mer og opptil tre års varighet for tjenesten. Baser installert med det minimale antallet brukere, trenger en gyldig HP-garanti eller HPs utvidede maskinvaretjenestekontrakt på HP-produkter og HP-støttede produkter som selges av HP eller en forhandler godkjent av HP, og er begrenset til HPs PC-produkter: stasjonære datamaskiner, bærbare PC-er, arbeidsstasjoner, salgsenheter for detaljhandelen, tynne klienter.

*HP er blitt omgjort til to selskaper. For produkter for større selskaper går du til Hewlett Packard Enterprise.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.