HP Secure Managed Print Services

SELV BARE ÉN ENESTE USIKRET SKRIVER KAN GJØRE HELE BEDRFTEN SÅRBAR.
Tenk nytt om sikkerhet
 

Inkluderer sikkerhetsordninger fra ledende leverandører innen administrerte skriversikkerhetstjenester, for enhets-, data- og dokumentsikkerhet. Basert på en undersøkelse av konkurrerende skrivere i samme klasse, gjort av HP med offentlig tilgjengelig informasjon i perioden 2015-2016, om sikkerhetstjenester, sikkerhet og administrerte programvarer og sikkerhetsordninger bygget inn i enheter. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/MPSsecurityclaims eller www.hp.com/go/mps.