Sikker dokumentløsning for HP-skrivere

6x
FÆRRE SKRIVERRELATERTE
SIKKERHETSBRUDD1
"Løsningen har blitt et viktig verktøy for å beskytte
arbeidsstrømmen av innhold og data til og fra
skriverne våre over nettverket … slik at vi kan
redusere mulighetene for brudd."
 

1. IDC-hvitbok, sponset av HP, "The Business Value of Printer Security", fra november 2015.