HP-utskrift

Konstant overvåking

Inntrengingsdeteksjon for kjøretid

Oppdager og stanser angrep mens enheten kjører, og tvinger enheten til å starte på nytt for å reparere systemet.

Last inn BIOS

HP Sure Start

Når enheten startes på nytt, vil Sure Start oppdage og forhindre utførelse av ondsinnet kode, og reparere BIOS på egenhånd.

Kontroller innstillinger

HP JetAdvantage Security Manager

Denne sikkerhetsløsningen for flåtestyring sjekker og reparerer enhetens sikkerhetsinnstillinger under en omstart.

Kontroller fastvare

Godkjenningsliste

Bidrar til å sørge for at kun autentisk HP-kode lastes inn i minnet, og vil starte enheten på nytt og kontakte IT-avdelingen hvis det er fare på ferde.

1 Basert på HPs evaluering av sikkerhetsfunksjoner i skrivere fra konkurrenter i samme klasse, per 2016. Det er kun HP som kan tilby sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og automatisk stoppe angrep, og deretter selv validere programvarens integritet ved omstart. Du finner en liste over skrivere her: http://www8.hp.com/no/no/solutions/business-solutions/printingsolutions/devicesecurity.html. Mer informasjon: www.hp.com/go/printersecurityclaims

1."Sikreste skrivere"-påstanden gjelder enheter i HP Enterprise-klassen som er innført fra og med 2015, og er basert på HPs gjennomgang av publiserte funksjoner for innebygd sikkerhet i konkurrerende skrivere i samme klasse i 2016. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner for integritetssjekking, helt ned til BIOS med selvreparerende funksjoner. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Hvis du vil se en liste over kompatible produkter, går du til: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/go/printersecurityclaims

3 Spiceworks-undersøkelse av 309 beslutningstakere innen IT i Nord-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika og Asia-Stillehavsregionen kom frem til at kun 23 % av de som ble spurt, inkluderte databeskyttelse som en sikkerhetsrutine i utskriftsprosedyrene. November 2016.

4 Gjennomsnitt basert på globale forsøk utført av Ponemon Institute i løpet av "Visual Hacking Experiment" i 2015, og "Global Visual Hacking Experiment" i august 2016

5 IDC, "Market Analysis Perspective (MAP) on the US Office Print Market 2016", august 2016