HP Education Edition bærbare PC-er
Hver HP Education Edition bærbare PC er designet og bygd for svært mobile, blandede læringsmiljøer for å legge til rette for kreativitet, samarbeid og kritisk tenkning når som helst og hvor som helst. For å oppnå betegnelsen "EE" må enhetene oppfylle strenge testkrav innen fire nøkkelområder: forsterket chassis, lang batteritid, premium 2x2 trådløsfunksjonalitet1 tilgjengelig og innebygde verktøy for undervisning og læring
HP School Pack 2.5. Designet for læring
  •  

    Vis mer

     

    Vis mer

Læring i skyen – omtalte produkter
 
 
 

1. Trådløs 2x2 er en valgfri funksjon for HP ProBook 11 EE G1 og G2 samt HP Pro x360 310 EE. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

2. HP Classroom Manager for lærere kreves, og selges separat, for kontroll og enhetslåsing fra lærerens skrivebordskonsoll; det finnes ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for studenter. Kontroll og låsing av enheten styres fra lærerens skrivebordskonsoll.

3. Ett års abonnement inkludert for kontoer med 60 eller flere elever. Kjøp kreves etter ett år.

4. Prøveperioden inkluderer 30 objekter, ekstra objekter tilgjengelig for kjøp.

5. Krever kontoregistrering med Codeacademy.

6. Batteritiden for Windows 10 MM14 vil variere avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se www.bapco.com ekstern kobling for mer informasjon.

7. Testet av HP med kontinuerlig HD-videoavspilling, 720p-oppløsning (1280 x 720), 150 nit lysstyrke, systemnivålyd på 50 %, avspillerlydnivå på 100 %, avspilling fra lokal lagring, tilkoblede hodetelefoner, trådløst av, automatisk dimming av. Faktisk batteritid vil variere, avhengig av konfigurasjon og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.

8. Testing utført av HP med Google Chrome OS power_LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing ekstern kobling for informasjon om testen.

9. Testet av HP med kontinuerlig HD-videoavspilling, 720p-oppløsning (1280 x 720), 150 nit lysstyrke, systemnivålyd på 50 %, spilt fra eksternt SD-kort, tilkoblede hodetelefoner, trådløst av, "PRISM strømsparing" valgt bort i innstillinger, skjermer, automatisk lysstyrke. Faktisk batterilevetid vil variere avhengig av konfigurasjon, og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.

10. MIL-STD 810G-testing er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).

11. MIL-STD-testing er forestående, men er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).

12. Kvalifiserende skoler kan ha rett på gratis Office 365 Education A2 direkte fra Microsoft.  Kontakt din Microsoft-kontorepresentant for mer informasjon.  Ikke forhåndsinstallert eller forhåndslastet på PC-en.

13. Vekten er avhengig av konfigurasjon.

14. Ett års TouchPoint Manager Basic-abonnement er inkludert. Kjøp kreves etter ett år.
Finnes ikke i alle land. Se www.hp.com/touchpoint ekstern kobling for informasjon om tilgjengelighet.

15. Ett års abonnement inkludert. Kjøp kreves etter ett år

16. Ubegrenset tilgang til 3500 innholdsdeler med mulighet til å kjøpe fullversjonen etter 90 dager.

17. HP Print for Chrome-appen støttes på Chrome™-enheter og HP-skrivere som er på det samme lokale Wi-Fi-nettverket. Last ned uten ekstra kostnader. Fungerer på Chromebook/Chrome OS™-enheter som bruker Chrome OS™ v45 og nyere. © 2012 Google Inc. Med enerett. Chrome OS er et varemerke for Google Inc.

18. Krever valgfritt bakovervendt kamera på utvalgte konfigurasjoner. Forovervendt kamera er standard på alle modeller.

19. Berøringsskjerm som standard; ikke-berøringsversjon også tilgjengelig.

20. Aktiv penn selges separat.

21. Berøringsskjerm som standard; ikke-berøringsversjon også tilgjengelig.

22. Ett års abonnement inkludert for kontoer med 60 eller flere elever. Kjøp kreves etter ett år.

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.