1. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi nettverket til en trådløst direkteutskrifts-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Du kan lese mer om dette på hp.com/go/businessmobileprinting.

2. Basert på publiserte raskeste utskriftshastigheter for HP X551dw- og X576dw-modeller sammenlignet med skrivebords-MFP-er med laser og blekkstråle < $ 1000 USD og skrivere < $ 800 USD. Validert av WirthConsulting.org, mai 2014. For mer informasjon, se hp.com/go/printerspeeds.

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.