Legger til rette for innovativ undervisning. Øker elevenes engasjement.

HP er en kvalitetsleverandør av teknologiløsninger for utdanningssektoren. Som partner gir vi lærere muligheten til å benytte verktøyene våre mest mulig effektivt. Vi vet at når de rette folkene får de rette verktøyene, er alt mulig.

HP og Microsofts Learning Studio Network – finn opp klasserommet på nytt
Her finner du europeiske læringsstudioer
Åpner opp for nye måter å undervise og lære på
 
Teknologi som inspirerer

Teknologi hjelper oss å gjøre og oppnå mer – å arbeide smartere og mer effektivt. HP-teknologi er bygd for å åpne for meningsfulle resultater ved å gi komplett tilgang til innhold, pensum og medelever – når som helst og hvor som helst.

 

1. HP Classroom Manager for lærere kreves, og selges separat, for kontroll og enhetslåsing fra lærerens skrivebordskonsoll med Windows; det finnes ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for studenter.

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.