Hjelp og støtte for utskrift med iPhone, iPod touch og iPad

HP tilbyr en rekke alternativer for mobilutskrift fra Apple-enheter.

 • Hvis du har problemer med å sende en utskriftsjobb fra en applikasjon med støtte for AirPrint til en HP-skriver i lokalnettverket, velger du AirPrint nedenfor for å løse problemet.

 • Hvis du har problemer med å sende en utskriftsjobb fra en Apple-enhet via e-post til en ePrint-aktivert skriver i lokalnettverket, velger du ePrint nedenfor for å løse problemet.

 • Hvis du har problemer med å sende en utskriftsjobb fra en Apple-enhet til en HP-skriver i lokalnettverket, velger du HP ePrint Home & Biz nedenfor for å løse problemet.

Klikk på plusstegnet (topic site plus sign) ved siden av utskriftsmetoden nedenfor for å løse problemet:

AirPrintAirPrint

Når du bruker AirPrint til å skrive ut fra Apple-mobilenheten til en HP-skriver som er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din, skrives ikke jobben ut. 

Apple AirPrint-ikon

Apple_AirPrint_logo_white

VIKTIG: Hvis du vil skrive ut med AirPrint, må du ha en støttet HP-skriver. Gå til Skrivere som støtter mobilutskrift for å se om skriveren din støttes.

Se gjennom den følgende listen for å finne ut mer om de vanlige årsakene og hvordan du unngår problemet.

Apple-enheten viser at en AirPrint-jobb skrives ut, men jobben mislykkesApple-enheten viser at en AirPrint-jobb skrives ut, men jobben mislykkes

Problem

Når du bruker AirPrint til å skrive ut fra Apple-mobilenheten til en HP-skriver, viser enheten at jobben skrives ut, men den skrives ikke ut.

Dette oppstår når HP-produktet og Apple-enheten er koblet til samme lokalnettverk. Skriveren vises på Apple-enheten, og du kan sende en utskriftsjobb til skriveren, men jobben skrives ikke ut. En melding om at jobben venter eller skrives ut, kan vises på Apple-enheten.

Prøv følgende løsninger i vist rekkefølge for å løse problemet. Hvis en av løsningene løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

Løsning 1: Start alle enheter på nytt og kontroller tilkoblingene

Trinn 1: Start ruteren, skriveren og Apple-enheten på nytt

 1. Slå av ruteren. Få instruksjoner for å slå av ruteren fra ruterprodusenten.

ADVARSEL: Ikke tilbakestill ruteren.

 1. Slå av skriveren.

 2. Slå av Apple-enheten. Trykk på og hold inne av/på-knappen, og skyv den røde bryteren som vises.

 3. Slå på ruteren. Vent i 30 sekunder.

 4. Slå på skriveren. Vent til enheten er initialisert.

Trinn 2: Kontroller skrivertilkoblingen

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen til skriveren.

 1. Fra skriverens kontrollpanel skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, kan du se brukerveiledningen.

 2. Kontroller Active Connection Type i delen General Information i rapporten. Tilkoblingstypen skal være Wireless.

 3. Kontroller statusen i delen 802.11 Wireless i rapporten. Statusen skal være Connected. Skriverens IP-adresse vises også i delen 802.11 av rapporten for aktive trådløse tilkoblinger.

 4. Kontroller Network Name (SSID) i rapporten. Kontroller at nettverksnavnet (SSID) i rapporten er det samme som nettverksnavnet for den trådløse skriveren.

 • Hvis HP-produktet er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn.

 • Hvis HP-produktet ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi produktnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for hjelp til å installere produktet i et trådløst nettverk.

Trinn 3: Kontroller tilkoblingen til Apple-enheten og flytt den nærmere ruteren

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen til mobilenheten.

 1. Klikk på Settings-ikonet på Apple-enheten.

 2. Trykk på Wi-Fi.

 3. Kontroller at boksen ved siden av Wi-Fi er satt til On, og at det er et hakemerke ved siden av navnet til det trådløse nettverket ditt.

 4. Trykk på den blå pilen ved siden av det trådløse nettverket. Kontroller at de tre første settene med tall i IP-adressen til HP-produktet (på rapporten du skrev ut) og Apple-enheten er like. Hvis IP for HP-produktet for eksempel er 192.168.1.xx, skal IP for Apple-enheten være 192.168.1.xx. Det siste settet med tall, representert av xx, skal ikke være likt.

 5. Flytt Apple-enheten så nær ruteren som mulig, men ikke nærmere enn 1,8 meter (6 fot).

 6. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Slett utskriftskøen

 1. På Apple-enheten trykker du to ganger på Home-knappen. Det vises en liste over nylig brukte programmer nederst i skjermbildet.

 2. Trykk på ikonet Print Center. Du må kanskje bla mot høyre for å finne ikonet.

Print Center-ikon

Apple Print Center icon

MERK: Print Center gir bare statusovervåkning for utskriftsjobber, og vises bare mens en utskriftsjobb sendes til skriveren. Hvis Print Center ikke vises, går du til trinnet i dette dokumentet for å flytte skriveren og Apple-enheten nærmere ruteren.

 1. Klikk på Cancel Printing i vinduet Print Summary.  

MERK: Hvis det finnes flere utskriftsjobber i utskriftskøen, vises vinduet Print Order. Trykk på hver av jobbene på listen og deretter på Cancel Printing for å fjerne dem fra køen.

 1. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 3: Flytt skriveren og Apple-enheten nærmere ruteren

Flytt skriveren og Apple-enheten nærmere ruteren, og prøv å skrive ut. Hvis ruteren er i et annet rom, flytter du enheten og skriveren til det rommet.

Løste ikke løsningene problemet?

Hvis du har prøvd alle løsningene ovenfor i den rekkefølgen de er vist i, og problemet ikke er løst, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

 

Meldingen No AirPrint Printers Found vises på Apple-enheten Meldingen No AirPrint Printers Found vises på Apple-enheten

Problem

Når du prøver å skrive ut med AirPrint, vises meldingen No AirPrint Printers Found på Apple-enheten.  

Prøv følgende løsninger i vist rekkefølge for å løse problemet. Hvis en av løsningene løser problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

Løsning 1: Start alle enheter på nytt og kontroller tilkoblingene

Trinn 1: Start ruteren, skriveren og Apple-enheten på nytt

 1. Slå av ruteren. Få instruksjoner for å slå av ruteren fra ruterprodusenten.

ADVARSEL: Ikke tilbakestill ruteren.

 1. Slå av skriveren.

 2. Slå av Apple-enheten. Trykk på og hold inne av/på-knappen, og skyv den røde bryteren som vises.

Trinn 2: Slå ruteren og skriveren på igjen

 1. Slå på ruteren. Vent i 30 sekunder.

 2. Slå på skriveren. Vent til enheten er initialisert.

Merk: Ikke slå på Apple-enheten enda.

Trinn 3: Kontroller at skriveren finnes på nettverket. 

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen til skriveren.

 1. Fra skriverens kontrollpanel skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, kan du se brukerveiledningen.

 2. Kontroller Active Connection Type i delen General Information i rapporten. Tilkoblingstypen skal være Wireless.

 3. Kontroller statusen i delen 802.11 Wireless i rapporten. Statusen skal være Connected. Skriverens IP-adresse vises også i delen 802.11 av rapporten for aktive trådløse tilkoblinger.

 4. Kontroller Network Name (SSID) i rapporten. Kontroller at nettverksnavnet (SSID) i rapporten er det samme som nettverksnavnet for den trådløse skriveren.

 • Hvis HP-produktet er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn.

 • Hvis HP-produktet ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi produktnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for hjelp til å installere produktet i et trådløst nettverk.

Trinn 4: Slå på Apple-enheten og kontroller nettverkstilkoblingen

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen til mobilenheten.

 1. Slå på Apple-enheten igjen.

 2. Klikk på Settings-ikonet på Apple-enheten.

 3. Trykk på Wi-Fi.

 4. Kontroller at boksen ved siden av Wi-Fi er satt til On, og at det er et hakemerke ved siden av navnet til det trådløse nettverket ditt.

 5. Flytt Apple-enheten så nær ruteren som mulig, men ikke nærmere enn 1,8 meter (6 fot).

 6. Gå tilbake til menyen Settings, trykk på General, og kontroller deretter at Bluetooth er satt til Off.

 7. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Oppdater skriveren og Apple-enheten

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere skriverfastvaren, og oppdater deretter Apple-enheten til den siste versjonen av iOS-operativsystemet.

Trinn 1: Legg til skriveren

Bruk en av følgende metoder for å søke etter og installere oppdateringer for HP-skriveren.

Metode 1: Utfør en fastvareoppdatering fra skriverens kontrollpanel

Fra skriverens kontrollpanel kan du søke etter og installere tilgjengelige produktoppdateringer.

Hvis HP-skriveren ikke støtter søk etter oppdateringer fra kontrollpanelet, går du videre til neste metode.

Metode 2: Søk etter oppdatert fastvare på HPs webområde
 1. Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut en skriverstatusrapport eller skriverkvalitetsrapport, og deretter finner du fastvareversjonsnummeret på rapporten.

 2. Gå til HPs kundestøtte og angi produktnummeret i vinduet.

 3. Klikk på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 4. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 5. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 1. Klikk på plusstegnet ved siden av Fastvare for å vise den nyeste fastvareversjonen for ditt produkt.

MERK: Hvis Fastvare ikke står på listen, er fastvaren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 1. Sammenlign fastvareversjonsnummeret på rapporten du skrev ut i forrige trinn, med fastvareversjonsnummeret på HPs webområde.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, er skriveren din oppdatert. Fortsett til neste trinn i dette dokumentet for å oppdatere Apple-enheten.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten ikke er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, går du videre til neste trinn for å laste ned og installere fastvaren.

 1. Klikk på Mer informasjon, les gjennom nedlastingsalternativene og informasjonen, og klikk deretter på Last ned.

 2. Naviger til filen du har lagret, og dobbeltklikk deretter på filen for å starte HPs verktøy for nedlasting av fastvare. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen.

Trinn 2: Oppgrader Apple-enheten til siste versjon av iOS 

AirPrint er inkludert med Apples operativsystem iOS 4.2 eller nyere. Kontroller at du har Apple AirPrint, synkroniser Apple-enheten med iTunes 10.1 eller nyere for å oppgradere Apple-enheten til siste versjon av iOS.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 3: Følg disse trinnene for å kontrollere at ruteren din kan videresende Bonjour-pakker, og slå deretter Apple-enheten av og på.

Bonjour oppdager enheter som skrivere som er installert på samme nettverk som Mac-en. Fordi Bonjour er standardmetoden for å oppdage enheter i et nettverk, må ruteren støtte denne teknologien. 

Kontroller spesifikasjonene eller støttedokumentasjonen for ruteren, eller kontakt ruterprodusenten, for å kontrollere at ruteren støtter Bonjour. Den må også støtte videresending av Bonjour-pakker.

 • Hvis ruteren støtter Bonjour, går du videre til neste løsning i dette dokumentet.

 • Hvis ruteren ikke støtter Bonjour, kontakter du ruterprodusenten for alternativer.

 • Når du har skaffet støtte for Bonjour, starter du Apple-enheten og prøver å skrive ut. Hvis problemet er løst, trenger du ikke å fortsette feilsøkingen. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 4: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin, og tilbakestill skriveren

Trinn 1: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin

Prøv å skrive ut fra en annen nettverksenhet til HP-produktet. Eksempler på nettverksenheter er datamaskinen eller en annen Apple-enhet.

Trinn 2: Tilbakestill skriveren

 1. Kontroller at skriveren er slått på.

 2. Mens produktet er slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.

 3. Ta strømledningen ut av stikkontakten.

 4. Sett strømledningen tilbake i stikkontakten.

 5. Koble til strømledningen på baksiden av produktet igjen.

 6. Hvis produktet ikke slås på automatisk, kan du trykke på av/på-knappen.

 7. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 5: Oppdater skriverprogramvaren

Kontakt ruterprodusenten for tilgjengelige fastvareoppdateringer og installeringsinstruksjoner.

Prøv å skrive ut etter at du har oppdatert ruteren.

Løste ikke løsningene problemet?

Hvis du har prøvd alle løsningene ovenfor i den rekkefølgen de er vist i, og problemet ikke er løst, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

 

Skriveren må startes på nyttSkriveren må startes på nytt

Noen AirPrint-problemer kan løses ved å starte skriveren på nytt. Slå skriveren av og på, og prøv å skrive ut. 

HP-produktet er ikke delt over et trådløst nettverk.HP-produktet er ikke delt over et trådløst nettverk.

AirPrint krever tilkobling til et privat trådløst nettverk og støtter ikke offentlige nettverk som Wi-Fi-tilgangspunkter. AirPrint støttes ikke via Bluetooth-tilkoblinger eller mobildatatilkoblinger via 3G eller 4G.

Kontroller at skriveren er koblet til Wi-Fi-nettverket før du prøver å skrive ut.

MERK: Wi-Fi-skrivere kan bruke flere minutter på å koble til et Wi-Fi-nettverk etter at de er slått på. Kontroller at skriveren er koblet til nettverket før du prøver å skrive ut.

Fastvaren til den AirPrint-aktiverte skriveren må kanskje oppdateresFastvaren til den AirPrint-aktiverte skriveren må kanskje oppdateres

Skriveren kan trenge oppdatert fastvare for å aktivere AirPrint. Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere fastvaren.

Metode 1: Utfør en fastvareoppdatering fra skriverens kontrollpanel

Fra skriverens kontrollpanel kan du søke etter og installere tilgjengelige produktoppdateringer. For fremgangsmåten for å aktivere webtjenester for skriveren går du til HPs kundestøtte, skriver inn produktet ditt i vinduet og søker deretter etter Getting Started with ePrint.

Hvis skriveren ikke støtter søk etter oppdateringer fra kontrollpanelet, går du videre til neste metode.

Metode 2: Søk etter oppdatert fastvare på HPs webområde

 1. Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut en skriverstatusrapport eller skriverkvalitetsrapport, og deretter finner du fastvareversjonsnummeret på rapporten.

 2. Gå til HPs kundestøtte og angi skrivermodellnummeret i vinduet.

 3. Klikk på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 4. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 5. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 1. Klikk på plusstegnet ved siden av Fastvare for å vise den nyeste fastvareversjonen for ditt produkt.

MERK: Hvis Fastvare ikke står på listen, er fastvaren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 1. Sammenlign fastvareversjonsnummeret på rapporten du skrev ut i forrige trinn, med fastvareversjonsnummeret på HPs webområde.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, er skriveren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten ikke er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, går du videre til neste trinn for å laste ned og installere fastvaren.

 1. Klikk på Mer informasjon, les gjennom nedlastingsalternativene og informasjonen, og klikk deretter på Last ned.

 2. Naviger til filen du har lagret, og dobbeltklikk deretter på filen for å starte HPs verktøy for nedlasting av fastvare. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen. 

 

Skriveren er frakoblet eller har en feilSkriveren er frakoblet eller har en feil

Årsak: Skriveren kan ha et maskinvare- eller tilkoblingsproblem.

Løsning: Se om kontrollpanelet har blinkende lamper eller feilmeldinger, og følg eventuelle instruksjoner for å løse problemet.

Hvis det ikke vises meldinger på kontrollpanelet, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

Skriveren er ikke slått på, mangler papir eller er tom for blekk eller tonerSkriveren er ikke slått på, mangler papir eller er tom for blekk eller toner
Kontroller at skriveren er slått på og har papir i skuffen, og at det er nok blekk ellet toner, før du bruker AirPrint til å sende en utskriftsjobb fra en Apple iPhone, iPad eller iPod touch.
ePrintePrint

Når du har registrert den ePrint-aktiverte HP-skriveren hos ePrintCenter og prøver å skrive ut fra Apple-enheten ved hjelp av e-postadressen for ePrint, skrives ikke jobben ut.

ePrint-ikon

eprint_icon

VIKTIG: ePrint-jobber skrives ikke alltid ut umiddelbart. Hvis det er problemer med skriveren, blir jobben værende på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmessig skriverens status og sender jobben når problemet er løst. Hvis problemet ikke er løst etter 24 timer, slettes jobben på serveren.

Se gjennom den følgende listen for å finne ut mer om de vanlige årsakene og hvordan du unngår problemet.

MERK: Noen av disse løsningene krever at du utfører handlinger på skriveren. Hvis du ikke er i nærheten av skriveren, må du be noen andre om hjelp.

ePrint er ikke slått på på skriverenePrint er ikke slått på på skriveren

Kontroller at ePrint-funksjonen er slått på. Slå ePrint på på skriverens kontrollpanel, og send jobben på nytt.

Det er et problem med ePrint-tjenestenDet er et problem med ePrint-tjenesten

ePrint-jobben kan ikke skrives ut på grunn av et midlertidig problem med ePrint-tjenesten. Prøv å sende jobben på nytt senere.

Det er brukt feil e-postadresse for ePrintDet er brukt feil e-postadresse for ePrint

Kontroller at du har brukt riktig e-postadresse for ePrint for å sende jobben.

Du kan finne skriverens e-postadresse ved å gå til siden ePrintCenter, klikke på Help og deretter på How do I find my printer's email address under HP ePrint.

Fastvaren må kanskje oppdateresFastvaren må kanskje oppdateres

Skriveren kan trenge oppdatert fastvare for å aktivere ePrint. Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere fastvaren.

Metode 1: Utfør en fastvareoppdatering fra skriverens kontrollpanel

Fra skriverens kontrollpanel kan du søke etter og installere tilgjengelige produktoppdateringer. For fremgangsmåten for å aktivere webtjenester for skriveren går du til HPs kundestøtte, skriver inn produktet ditt i vinduet og søker deretter etter Getting Started with ePrint.

Hvis skriveren ikke støtter søk etter oppdateringer fra kontrollpanelet, går du videre til neste metode.

Metode 2: Søk etter oppdatert fastvare på HPs webområde

 1. Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut en skriverstatusrapport eller skriverkvalitetsrapport, og deretter finner du fastvareversjonsnummeret på rapporten.

 2. Gå til HPs kundestøtte og angi skrivermodellnummeret i vinduet.

 3. Klikk på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 4. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 5. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 1. Klikk på plusstegnet ved siden av Fastvare for å vise den nyeste fastvareversjonen for ditt produkt.

MERK: Hvis Fastvare ikke står på listen, er fastvaren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 1. Sammenlign fastvareversjonsnummeret på rapporten du skrev ut i forrige trinn, med fastvareversjonsnummeret på HPs webområde.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, er skriveren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten ikke er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, går du videre til neste trinn for å laste ned og installere fastvaren.

 1. Klikk på Mer informasjon, les gjennom nedlastingsalternativene og informasjonen, og klikk deretter på Last ned.

 2. Naviger til filen du har lagret, og dobbeltklikk deretter på filen for å starte HPs verktøy for nedlasting av fastvare. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen. 

 

Den ePrint-aktiverte skriveren er frakoblet eller har en feil.Den ePrint-aktiverte skriveren er frakoblet eller har en feil.

Årsak: Skriveren kan ha et problem med maskinvare eller tilkobling.

Løsning: Se om kontrollpanelet har blinkende lamper eller feilmeldinger, og følg eventuelle instruksjoner for å løse problemet.

Hvis det ikke vises meldinger på kontrollpanelet, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

Den ePrint-aktiverte skriveren er ikke koblet til Internett.Den ePrint-aktiverte skriveren er ikke koblet til Internett.
Kontroller at skriveren er koblet til Internett. Hvis du har tilkoblingsproblemer, kan du se Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling for detaljerte feilsøkingstrinn.
ePrint støtter ikke utskrift av vedlegg til e-postePrint støtter ikke utskrift av vedlegg til e-post

Sørg for at filtypen du vil skrive ut, støttes av ePrint.

Dokumenttyper som støttes av ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Bildetyper som støttes av ePrint:

MERK: Bildene må ha en oppløsning på minst 100 ppt. Ellers vil jobben mislykkes. Du kan åpne bildeegenskapene for å kontrollere oppløsningen før du sender jobben.

 • .jpg

 • .gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint-jobber som sitter fast i utskriftskøenePrint-jobber som sitter fast i utskriftskøen

Det er utskriftsjobber som sitter fast i utskriftskøen. Følg denne fremgangsmåten for å løse problemer med :

 1. Gå til ePrintCenter og logg på kontoen din.

 2. Klikk på fanen øverst på siden med navnet på skriveren din.

 3. Under Recent Print Jobs klikker du View Job History.

 4. Klikk Cancel ved siden av jobber du vil fjerne fra køen.

ePrint-e-posten hadde flere mottakereePrint-e-posten hadde flere mottakere

Årsak: ePrint-tjenesten godtar ikke e-postmeldinger sendt til flere. Dette hindrer utilsiktede utskrifter. 

Løsning: Prøv å sende jobben på nytt bare til ePrint-e-postadressen din.

Du står ikke på listen over tillatte avsendere for ePrintDu står ikke på listen over tillatte avsendere for ePrint

Årsak: Eieren av den ePrint-aktiverte skriveren kan velge å begrense hvem som kan sende jobber til skriveren. Hvis e-postadressen din ikke står på listen over tillatte avsendere, mislykkes utskriften.

Løsning: Be eieren om å legge til e-postadressen din på listen over tillatte avsendere, og prøv å sende jobben på nytt.

ePrint-jobben ble avbruttePrint-jobben ble avbrutt

Årsak: Utskriftsjobben kan ha blitt avbrutt fra kontrollpanelet eller ePrintCenter-kontoen.

Løsning: Når du har bekreftet at jobben ble avbrutt, prøver du å sende den på nytt.

Den ePrint-aktiverte skriveren er opptattDen ePrint-aktiverte skriveren er opptatt

Hvis skriveren er opptatt, blir jobben værende på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmessig skriverens status og sender jobben når skriveren blir ledig. Hvis skriveren ikke er ledig etter 24 timer, slettes jobben på serveren.

Spar papir og blekk ved å vente til jobben skrives ut, heller enn å sende den på nytt, som kan medføre at den skrives ut to ganger.

Den ePrint-aktiverte skriveren er slått avDen ePrint-aktiverte skriveren er slått av

Skriveren må slås på for å motta og skrive ut en ePrint-jobb.

Bildekvaliteten er for dårlig til å bruke ePrintBildekvaliteten er for dårlig til å bruke ePrint

Bildene må ha en horisontal og vertikal oppløsning på minst 100 ppt (punkter per tomme). Ellers vil ePrint-jobben mislykkes. Du kan åpne bildeegenskapene for å kontrollere oppløsningen før du sender jobben.

Totalstørrelsen til ePrint-e-posten overskrider den tillatte størrelsenTotalstørrelsen til ePrint-e-posten overskrider den tillatte størrelsen

Størrelsesgrensen er på 5 MB per e-post. Det er også en grense på 5 MB per vedlegg. E-poster som er større enn dette, skrives ikke ut.

MERK: Du kan legge ved opptil ti vedlegg per ePrint-e-post.

ePrint-e-postvedlegget inneholder en makro eller et virusePrint-e-postvedlegget inneholder en makro eller et virus

Hvis ett eller flere e-postvedlegg inneholder en makro eller et virus, mislykkes jobben. Kontroller vedlegg for virus, fjern makroer, og prøv på nytt.

ePrint-e-posten har mer enn ti vedleggePrint-e-posten har mer enn ti vedlegg
Du kan legge ved opptil ti vedlegg per ePrint-e-post. Prøv å sende jobben på nytt med ti eller færre vedlegg.
HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

Når du har lastet ned og installert HP ePrint Home & Biz på Apple-enheten og prøver å skrive ut fra mobilenheten, skrives ikke jobben ut.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

Med HP ePrint Home & Biz kan du skrive ut fra mobilenheten på de følgende måtene:

 • Alternativ 1: Hvis du registrerer mobilenheten hos ePrintCenter, kan du sende utskriftsjobber via e-post til alle ePrint-aktiverte skrivere som du har e-postadressen til.

 • Alternativ 2: Skriv ut direkte på en støttet HP-skriver som er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din.

VIKTIG: Du må ha en støttet HP-skriver for å kunne skrive ut med HP ePrint Home & Biz. Gå til Støttede skrivere for nettskytjenester for å se om skriveren din støttes. 

Hvis du opplever problemet når du prøver å skrive ut via e-post, går du gjennom avsnittet om feilsøking for ePrint over.

Hvis du opplever dette problemet når du prøver å skrive ut på en HP-skriver som er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din, kan du se gjennom den følgende listen for å finne ut mer om de vanlige årsakene og hvordan du unngår problemet.

 

Meldingen No Printers Available vises på Apple-enhetenMeldingen No Printers Available vises på Apple-enheten

Når du bruker HP til å skrive ut fra Apple-mobilenheten til en HP-skriver med HP ePrint Home & Biz, viser enheten meldingen No Printers Available.

Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de vises, for å løse problemet.

Løsning 1: Start ruteren, skriveren og Apple-enheten på nytt

 1. Slå av ruteren. Få instruksjoner for å slå av ruteren fra ruterprodusenten.

ADVARSEL: Ikke tilbakestill ruteren.

 1. Slå av skriveren og Apple-enheten.

 2. Slå på ruteren. Vent i 30 sekunder.

 3. Slå på skriveren. Vent til enheten er initialisert.

 4. Kontroller at skriveren er koblet til det trådløse nettverket. 

 • Hvis skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn.

 • Hvis skriveren ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller en testrapport for trådløst nettverk for å kontrollere tilkoblingsstatusen. Hvis du fortsatt ikke kan koble til nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi produktnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

 1. Slå på Apple-enheten, og koble den til samme lokalnettverk som skriveren.

 2. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Kontroller at du bruker nyeste versjon av HP ePrint Home & Biz

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at du bruker nyeste versjon av HP ePrint Home & Biz.

Trinn 1: Kontroller at du bruker HP ePrint Home & Biz

Noen applikasjoner i App Store ligner HP ePrint Home & Biz, men er ikke HP ePrint Home & Biz. Kontroller at ikonet for HP ePrint Home & Biz vises på Apple-enheten.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

Trinn 2: Bilde av HP ePrint Home & Biz-ikonet.

 1. Klikk på App Store på Apple-enheten.

 2. Trykk på Updates, og se etter HP ePrint Home & Biz på listen.

 • Hvis en oppdatering er tilgjengelig, installerer du den og prøver å skrive ut.

 • Hvis en oppdatering ikke er tilgjengelig, eller hvis du fortsatt ikke kan skrive ut etter å ha installert oppdateringen, går du videre til neste løsning.

Løsning 3: Slå av Bluetooth på Apple-enheten

Bluetooth er en trådløs tilkobling som kan forstyrre utskrift. Følg denne fremgangsmåten for å slå av Bluetooth.

 1. Klikk på Settings på Apple-enheten.

 2. Trykk på General.

 3. Trykk på Bluetooth, og kontroller deretter at Bluetooth er satt til Off.

 4. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 4: Kontroller tilkoblingen

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen for skriveren og mobilenheten.

Trinn 1: Kontroller skrivertilkoblingen 

 1. Fra skriverens kontrollpanel skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller en testrapport for trådløst nettverk. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, kan du se brukerveiledningen.

 2. Kontroller statusen for tilkoblingen 802.11 Wireless i rapporten. Kontroller at nettverksnavnet (SSID) i rapporten er det samme som nettverksnavnet for den trådløse skriveren. 

 • Hvis skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn. 

 • Hvis skriveren ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for hjelp til å installere skriveren i et trådløst nettverk.

Trinn 2: Kontroller at Apple-enheten din er koblet til samme trådløse lokalnettverk som skriveren, og flytt den nærmere ruteren. 

 1. Klikk på Settings på Apple-enheten.

 2. Trykk på Wi-Fi.

 3. Kontroller at verdien er On.

 4. Under Choose a Network trykker du på navnet til det trådløse nettverket.

 5. Om nødvendig oppgir du nettverkspassordet, og trykker deretter på Join.

 6. Flytt mobilenheten så nær ruteren som mulig, men ikke nærmere enn 1,8 meter (6 fot).

 7. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 5: Start Apple-enheten på nytt.

Start Apple-enheten på nytt, og send utskriftsjobben en gang til.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 6: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin, og tilbakestill skriveren.

Trinn 1: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin

Prøv å skrive ut fra en annen Apple-nettverksenhet eller fra datamaskinen til HP-produktet.

Trinn 2: Tilbakestill skriveren

 1. Kontroller at skriveren er slått på.

 2. Mens produktet er slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.

 3. Ta strømledningen ut av stikkontakten.

 4. Sett strømledningen tilbake i stikkontakten.

 5. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.

 6. Hvis produktet ikke slås på automatisk, kan du trykke på av/på-knappen ().

 7. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 7: Installer HP ePrint Home & Biz-applikasjonen på nytt 

Noen problemer med mobilutskrift kan løses ved å avinstallere ePrint Home & Biz og installere på nytt. Følg disse trinnene for å installere applikasjonen på nytt på mobilenheten.

Trinn 1: Avinstaller HP ePrint Home & Biz-applikasjonen

 1. Trykk og hold på ikonet for HP ePrint Home & Biz på Apple-enheten til alle ikonene på skjermen begynner å dirre.

 2. Trykk på X i hjørnet av ikonet, og trykk deretter på Delete.

 3. Trykk på Home-knappen.

Trinn 2: Hindre at applikasjonen synkroniserer med mobilenheten.

 1. Koble Apple-enheten til datamaskinen, og start iTunes.

 2. Klikk på kategorien for enheten, og klikk deretter på kategorien Applications

 3. På listen Sync Applications klikker du i boksen ved siden av HP ePrint Home & Biz.

Trinn 3: Installer HP ePrint Home & Biz-applikasjonen på nytt

 1. Trykk på App Store på Apple-enheten, og søk deretter etter HP ePrint Home & Biz.

 2. Trykk på applikasjonen på listen over søkeresultater, og trykk på Install.

 3. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 8: Oppdater ruterprogramvaren

Kontakt ruterprodusenten for tilgjengelige fastvareoppdateringer og installeringsinstruksjoner. Prøv å skrive ut etter at du har oppdatert.

Løste ikke løsningene problemet?

Hvis du har prøvd alle løsningene ovenfor i den rekkefølgen de er vist i, og problemet ikke er løst, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

Skriveren er frakoblet eller har en feilSkriveren er frakoblet eller har en feil

Årsak: Skriveren kan ha et maskinvare- eller tilkoblingsproblem.

Løsning: Se om kontrollpanelet har blinkende lamper eller feilmeldinger, og følg eventuelle instruksjoner for å løse problemet.

Hvis det ikke vises meldinger på kontrollpanelet, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

Skriveren er ikke slått påSkriveren er ikke slått på
Kontroller at skriveren er slått på, før du sender en utskriftsjobb fra mobilenheten med HP ePrint Home & Biz.
Skriveren er ikke delt over et trådløst nettverk.Skriveren er ikke delt over et trådløst nettverk.
Kontroller at skriveren er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din, før du prøver å skrive ut.
Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkoblingSkriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling
Kontroller at produktet er koblet til nettverket. Hvis du har tilkoblingsproblemer, kan du se Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling for detaljerte feilsøkingstrinn.
Du kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post til en HP ePrint-aktivert skriverDu kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post til en HP ePrint-aktivert skriver

Med HP ePrint Home & Biz kan du sende utskriftsjobber via e-post til alle støttede, webaktiverte HP-skrivere som du har e-postadressen til.

MERK: Du må også registrere deg på ePrintCenter-webområdet for å kunne skrive ut websider og Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra HP ePrint Home & Biz.  

Følg denne fremgangsmåten for å registrere mobilenheten hos ePrintCenter for å kunne sende ePrint-jobber via e-post.

 1. På mobilenheten trykker du på HP ePrint Home & Biz, Settings, og Registration.

 2. Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. HP ePrintCenter sender deg en e-post som inneholder en PIN-kode.

 3. Når du har mottatt koden via e-post, trykker du på HP ePrint Home & Biz for å åpne applikasjonen, taster inn PIN-koden og trykker på OK.

HP ePrint Home & Biz må kanskje installeres på nytt.HP ePrint Home & Biz må kanskje installeres på nytt.

Noen problemer med mobilutskrift kan løses ved å avinstallere ePrint Home & Biz og installere på nytt. Følg disse trinnene for å installere applikasjonen på nytt på mobilenheten.

Trinn 1: Avinstaller HP ePrint Home & Biz-applikasjonen

 1. Trykk og hold på ikonet for HP ePrint Home & Biz på Apple-enheten til alle ikonene på skjermen begynner å dirre.

 2. Trykk på X i hjørnet av ikonet, og trykk deretter på Delete.

 3. Trykk på Home-knappen.

Trinn 2: Hindre at applikasjonen synkroniserer med mobilenheten.

 1. Koble Apple-enheten til datamaskinen, og start iTunes.

 2. Klikk på kategorien for enheten, og klikk deretter på kategorien Applications

 3. På listen Sync Applications klikker du i boksen ved siden av HP ePrint Home & Biz.

Trinn 3: Installer HP ePrint Home & Biz-applikasjonen på nytt

 1. Trykk på App Store på Apple-enheten, og søk deretter etter HP ePrint Home & Biz.

 2. Trykk på applikasjonen på listen over søkeresultater, og trykk på Install.

 3. Prøv å skrive ut.

Du kan ikke skrive ut Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & BizDu kan ikke skrive ut Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & Biz

Hvis du vil skrive ut Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra Apple-enheten, må du registrere enheten hos ePrintCenter og opprette en konto på webområdet til ePrintCenter.

Trinn 1: Registrer Apple-enheten i ePrintCenter

 1. På mobilenheten trykker du på HP ePrint Home & Biz, Settings, og Registration.

 2. Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. HP ePrintCenter sender deg en e-post som inneholder en PIN-kode.

 3. Når du har mottatt koden via e-post, trykker du på HP ePrint Home & Biz for å åpne applikasjonen, taster inn PIN-koden og trykker på OK.

Trinn 2: Opprett en ePrintCenter-konto 

Hvis du ikke har aktivert webtjenester på den ePrint-aktiverte skriveren og ikke har registrert deg på webområdet til ePrintCenter, går du til HPs kundestøtte, skriver inn skrivermodellnummeret ditt i søkefeltet og søker deretter etter Getting Started with ePrint.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.