Hjelp og støtte for utskrift med Symbian-enheter (f.eks. Nokia-telefoner)

HP tilbyr en rekke alternativer for mobilutskrift fra Symbian-enheter (f.eks. Nokia).

Hvis du har problemer med å sende en utskriftsjobb fra Symbian-enheten via e-post til en ePrint-aktivert skriver, velger du ePrint nedenfor for å få løsningsforslag.

Hvis du har problemer med å sende en utskriftsjobb fra Symbian-enheten til en HP-skriver på ditt lokale nettverk, velger du HP ePrint Home & Biz nedenfor for å få løsningsforslag.

Klikk på plusstegnet (topic site plus sign) ved siden av utskriftsmetoden nedenfor for å løse problemet:

ePrintePrint

Når du har registrert HP-skriveren i ePrintCenter, og du prøver å skrive ut fra Symbian-enheten (f.eks. Nokia) med ePrint-adressen, skrives ikke jobben ut.

ePrint-ikon

eprint_icon

VIKTIG: ePrint-jobber skrives ikke alltid ut umiddelbart. Hvis det er problemer med skriveren, blir jobben værende på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmessig skriverens status og sender jobben når problemet er løst. Hvis problemet ikke er løst etter 24 timer, slettes jobben på serveren.

Se gjennom den følgende listen for å finne ut mer om de vanlige årsakene og hvordan du unngår problemet.

MERK: Noen av disse løsningene krever at du utfører handlinger på skriveren. Hvis du ikke er i nærheten av skriveren, må du be noen andre om hjelp.

ePrint er ikke slått på på skriverenePrint er ikke slått på på skriveren
Du kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post fra HP ePrint Home & Biz Du kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post fra HP ePrint Home & Biz

Hvis du har installert HP ePrint Home & Biz på mobilenheten, kan du sende utskriftsjobber via e-post til alle ePrint-aktiverte HP-skrivere som du har tilgang til.

Følg denne fremgangsmåten for å registrere mobilenheten hos ePrintCenter for å kunne sende ePrint-jobber via e-post.

MERK: Du må også registrere deg på ePrintCenter-webområdet for å kunne skrive ut websider og Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra HP ePrint Home & Biz.

 1. På mobilenheten trykker du på HP ePrint Home & Biz og deretter Registration.

 2. Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. HP ePrintCenter sender deg en e-post som inneholder en PIN-kode.

 3. Når du har mottatt koden via e-post, trykker du på HP ePrint Home & Biz for å åpne applikasjonen, angir e-postadressen din og velger Send.

 4. Hvis du vil registrere en annen e-postadresse, velger du Innstillinger og deretter Registrer en annen e-postadresse.

Det er et problem med ePrint-tjenestenDet er et problem med ePrint-tjenesten

Årsak: ePrint-jobben kan ikke skrives ut på grunn av et midlertidig problem med ePrint-tjenesten.

Løsning: Prøv å sende jobben på nytt senere.

Det er brukt feil e-postadresse for ePrintDet er brukt feil e-postadresse for ePrint

Kontroller at du har brukt riktig e-postadresse for ePrint for å sende jobben. Du kan finne skriverens e-postadresse ved å gå til siden ePrintCenter, klikke på Help og deretter på How do I find my printer's email address under HP ePrint.

Fastvaren for den ePrint-aktiverte skriveren må kanskje oppdateresFastvaren for den ePrint-aktiverte skriveren må kanskje oppdateres

Skriveren kan trenge oppdatert fastvare for å aktivere ePrint. Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere fastvaren.

Metode 1: Utfør en fastvareoppdatering fra skriverens kontrollpanel

Fra skriverens kontrollpanel kan du søke etter og installere tilgjengelige produktoppdateringer.

Hvis HP-skriveren ikke støtter søk etter oppdateringer fra kontrollpanelet, går du videre til neste metode.

Metode 2: Søk etter oppdatert fastvare på HPs webområde

 1. Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut en skriverstatusrapport eller skriverkvalitetsrapport, og deretter finner du fastvareversjonsnummeret på rapporten.

 2. Gå til HPs kundestøtte og angi produktnummeret i vinduet.

 3. Klikk på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 4. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 5. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 1. Klikk på plusstegnet ved siden av Fastvare for å vise den nyeste fastvareversjonen for ditt produkt.

MERK: Hvis Fastvare ikke står på listen, er fastvaren din oppdatert. Ingen videre handling nødvendig.

 1. Sammenlign fastvareversjonsnummeret på rapporten du skrev ut i forrige trinn, med fastvareversjonsnummeret på HPs webområde.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på skriverstatusrapporten er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, er skriverens fastvare oppdatert. Ingen videre handling er nødvendig.

 • Hvis fastvareversjonsnummeret på konfigurasjonsrapporten ikke er det samme som fastvareversjonsnummeret på HPs webområde, går du videre til neste trinn for å laste ned og installere fastvaren.

 1. Klikk på Mer informasjon, les gjennom nedlastingsalternativene og informasjonen, og klikk deretter på Last ned.

 2. Naviger til filen du har lagret, og dobbeltklikk deretter på filen for å starte HPs verktøy for nedlasting av fastvare. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen. 

 

Den ePrint-aktiverte skriveren er frakoblet eller har en feilDen ePrint-aktiverte skriveren er frakoblet eller har en feil

Årsak: Skriveren kan ha et maskinvare- eller tilkoblingsproblem.

Løsning: Se om kontrollpanelet har blinkende lamper eller feilmeldinger, og følg eventuelle instruksjoner for å løse problemet.

Hvis det ikke vises meldinger på kontrollpanelet, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet og produktet.

Den ePrint-aktiverte skriveren er ikke koblet til InternettDen ePrint-aktiverte skriveren er ikke koblet til Internett
Kontroller at skriveren er koblet til Internett. Hvis du har tilkoblingsproblemer, kan du se Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling for detaljerte feilsøkingstrinn.
ePrint støtter ikke utskrift av vedlegg til e-postePrint støtter ikke utskrift av vedlegg til e-post

Sørg for at filtypen du vil skrive ut, støttes av ePrint.

Dokumenttyper som støttes av ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .PDF

 • .TXT

 • HTML

Bildetyper som støttes av ePrint:

MERK: Bildene må ha en oppløsning på minst 100 ppt. Ellers vil jobben mislykkes. Du kan åpne bildeegenskapene for å kontrollere oppløsningen før du sender jobben.

 • .JPG

 • .GIF

 • .PNG

 • .TIFF

 • .BMP

ePrint-jobber sitter fast i utskriftskøenePrint-jobber sitter fast i utskriftskøen

Det kan være utskriftsjobber som sitter fast i utskriftskøen for ePrintCenter. Følg denne fremgangsmåten for å tømme utskriftskøen:

 1. Gå til ePrintCenter og logg på kontoen din.

 2. Klikk på fanen øverst på siden med navnet på skriveren din.

 3. Under Recent Print Jobs klikker du View Job History.

 4. Klikk Cancel ved siden av jobber du vil fjerne fra køen. Gjenta forrige trinn for andre jobber på listen.

ePrint-e-posten hadde flere mottakereePrint-e-posten hadde flere mottakere

Årsak: ePrint-tjenesten godtar ikke e-postmeldinger sendt til flere. Dette hindrer utilsiktede utskrifter. 

Løsning: Prøv å sende jobben på nytt bare til ePrint-e-postadressen din.

Du står ikke på listen over tillatte avsendere for ePrintDu står ikke på listen over tillatte avsendere for ePrint

Årsak: Eieren av den ePrint-aktiverte skriveren kan velge å begrense hvem som kan sende jobber til skriveren. Hvis e-postadressen din ikke står på listen over tillatte avsendere, mislykkes utskriften.

Løsning: Be eieren om å legge til e-postadressen din på listen over tillatte avsendere, og prøv å sende jobben på nytt.

ePrint-jobben ble avbruttePrint-jobben ble avbrutt

Årsak: Utskriftsjobben kan ha blitt avbrutt fra kontrollpanelet eller ePrintCenter-kontoen.

Løsning: Når du har bekreftet at jobben ble avbrutt, prøver du å sende den på nytt.

Den ePrint-aktiverte skriveren er opptattDen ePrint-aktiverte skriveren er opptatt

Hvis skriveren er opptatt, blir jobben værende på ePrint-serveren i 24 timer. Serveren kontrollerer regelmessig skriverens status og sender jobben når skriveren blir ledig. Hvis skriveren ikke er ledig etter 24 timer, slettes jobben på serveren.

Spar papir og blekk ved å vente til jobben skrives ut, heller enn å sende den på nytt, som kan medføre at den skrives ut to ganger.

Den ePrint-aktiverte skriveren er slått avDen ePrint-aktiverte skriveren er slått av

Skriveren må slås på for å motta og skrive ut en ePrint-jobb.

Bildekvaliteten er for dårlig til å bruke ePrintBildekvaliteten er for dårlig til å bruke ePrint

Bildene må ha en horisontal og vertikal oppløsning på minst 100 ppt (punkter per tomme). Ellers vil ePrint-jobben mislykkes. Du kan åpne bildeegenskapene for å kontrollere oppløsningen før du sender jobben.

Totalstørrelsen til ePrint-e-posten overskrider den tillatte størrelsenTotalstørrelsen til ePrint-e-posten overskrider den tillatte størrelsen

Størrelsesgrensen er på 5 MB per e-post. Det er også en grense på 5 MB per vedlegg. E-poster som er større enn dette, skrives ikke ut.

MERK: Du kan legge ved opptil ti vedlegg per ePrint-e-post.

ePrint-e-postvedlegget inneholder en makro eller et virusePrint-e-postvedlegget inneholder en makro eller et virus

Årsak: Hvis ett eller flere e-postvedlegg inneholder en makro eller et virus, mislykkes jobben.

Løsning: Kontroller vedlegg for virus, fjern makroer, og prøv på nytt.

ePrint-e-posten har mer enn ti vedleggePrint-e-posten har mer enn ti vedlegg
Du kan legge ved opptil ti vedlegg per ePrint-e-post. Prøv å sende jobben på nytt med ti eller færre vedlegg.
HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

Når du har lastet ned og installert HP ePrint Home & Biz på Symbian-enheten (f.eks. Nokia) og prøver å skrive ut fra mobilenheten, skrives ikke jobben ut.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

Med HP ePrint Home & Biz kan du skrive ut fra mobilenheten på de følgende måtene:

 • Alternativ 1: Hvis du registrerer mobilenheten hos ePrintCenter, kan du sende utskriftsjobber via e-post til alle støttede, webaktiverte HP-produkter som du har e-postadressen til.

 • Alternativ 2: Skriv ut direkte på en støttet HP-skriver som er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din.

VIKTIG: Hvis du vil skrive ut med HP ePrint Home & Biz, må du ha en støttet HP-skriver. Gå til Skrivere som støtter mobilutskrift for å se om skriveren din støttes. 

Hvis du opplever problemet når du prøver å skrive ut via e-post, går du gjennom avsnittet om feilsøking for ePrint over.

Hvis du opplever dette problemet når du prøver å skrive ut på en skriver som er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din, kan du se gjennom den følgende listen for å finne ut mer om de vanlige årsakene og hvordan du unngår problemet.

Meldingen No Printers Available vises på mobilenhetenMeldingen No Printers Available vises på mobilenheten

Når du prøver å skrive ut fra en Symbian-enhet (f.eks. Nokia) til HP-produktet ved hjelp av HP ePrint Home & Biz, viser telefonen en feilmelding om at ingen skrivere er tilgjengelige.

Følg disse trinnene i den rekkefølgen de vises, for å løse problemet.

Løsning 1: Start ruteren, skriveren og Symbian-enheten på nytt

 1. Slå av ruteren. Få instruksjoner for å slå av ruteren fra ruterprodusenten.

ADVARSEL: Ikke tilbakestill ruteren.

 1. Slå skriveren av og deretter på igjen

 2. Slå på ruteren. Vent i 30 sekunder.

 3. Slå på skriveren. Vent til enheten er initialisert.

 4. Kontroller at skriveren er koblet til det trådløse nettverket. 

 • Hvis skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn.

 • Hvis skriveren ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller en testrapport for trådløst nettverk for å kontrollere tilkoblingsstatusen. Hvis du fortsatt ikke kan koble til nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi produktnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

 1. Slå på mobilenheten, og koble den til samme lokalnettverk som skriveren.

 2. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Kontroller at du bruker nyeste versjon av HP ePrint Home & Biz

Følg denne fremgangsmåten for å skrive filer lagret på mobilenheten med HP ePrint Home & Biz. Installer alle tilgjengelige oppdateringer for applikasjonen, og prøv å skrive ut på nytt.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 3: Slå av Bluetooth på Symbian-enheten

Bluetooth er en trådløs tilkobling som kan forstyrre utskrift. Koble til USB-kabelen igjen, og prøv deretter å skrive ut på nytt. 

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 4: Kontroller tilkoblingen

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen for skriveren og mobilenheten.

Trinn 1: Kontroller skrivertilkoblingen 

 1. Fra skriverens kontrollpanel skriver du ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller en testrapport for trådløst nettverk. Hvis du er usikker på fremgangsmåten, kan du se brukerveiledningen.

 2. Kontroller statusen for tilkoblingen 802.11 Wireless i rapporten. Statusen skal være Tilkoblet, og nettverksnavnet (SSID) i rapporten skal være navnet på det trådløse nettverket. 

 • Hvis HP-produktet er tilkoblet det trådløse nettverket, går du til neste trinn. 

 • Hvis HP-produktet ikke er tilkoblet det trådløse nettverket, kan du gå til HPs kundestøtte, angi produktnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for hjelp til å installere produktet i et trådløst nettverk.

Trinn 2: Kontroller at mobilenheten din er koblet til samme nettverk som skriveren, og flytt den nærmere ruteren. 

 1. I tilkoblingsinnstillingene til mobilenheten kontrollerer du at mobilenheten og skriveren er koblet til samme trådløse nettverk.

 2. Flytt mobilenheten så nær ruteren som mulig, men ikke nærmere enn 1,8 meter (6 fot).

 3. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 5: Start Symbian-enheten på nytt

Du finner fremgangsmåten for å starte enheten på nytt i brukerveiledningen. Gå deretter tilbake til HP ePrint Home & Biz, og prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 6: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin, og tilbakestill skriveren.

Trinn 1: Prøv å skrive ut fra en annen enhet eller datamaskin

Prøv å skrive ut fra en annen nettverksenhet til HP-produktet. Eksempler på nettverksenheter er datamaskinen eller en annen mobilenhet.

Trinn 2: Tilbakestill skriveren

 1. Kontroller at skriveren er slått på.

 2. Mens produktet er slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.

 3. Ta strømledningen ut av stikkontakten.

 4. Sett strømledningen tilbake i stikkontakten.

 5. Koble til strømledningen på baksiden av produktet igjen.

 6. Hvis produktet ikke slås på automatisk, kan du trykke på av/på-knappen.

 7. Prøv å skrive ut.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 7: Installer HP ePrint Home & Biz-applikasjonen på nytt 

Noen problemer med mobilutskrift kan løses ved å avinstallere ePrint Home & Biz og installere på nytt.

Følg disse trinnene for å kontrollere nettverkstilkoblingen til mobilenheten.

 1. Trykk på HP ePrint Home & Biz, og trykk deretter på Fjern i menyen for Alternativer.

 2. Gå til Ovi Store på mobilenheten.

 3. Finn HP ePrint Home & Biz, og trykk deretter på Last ned.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 8: Oppdater ruterfastvaren

Kontakt ruterprodusenten for tilgjengelige fastvareoppdateringer og installeringsinstruksjoner.

Løste ikke løsningene problemet?

Hvis du har prøvd alle løsningene ovenfor i den rekkefølgen de er vist i, og problemet ikke er løst, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.
 

Skriveren er ikke slått påSkriveren er ikke slått på
Kontroller at skriveren er slått på, før du sender en utskriftsjobb fra mobilenheten.
HP-skriveren er frakoblet eller har en feilHP-skriveren er frakoblet eller har en feil

Årsak: Skriveren kan ha et maskinvare- eller tilkoblingsproblem.

Løsning: Se om kontrollpanelet har blinkende lamper eller feilmeldinger, og følg eventuelle instruksjoner for å løse problemet.

Hvis det ikke vises meldinger på kontrollpanelet, kan du gå til HPs kundestøtte, angi skrivermodellnummeret i søkefeltet og deretter se etter det relevante støttedokumentet for dette problemet.

Skriveren er ikke delt over et trådløst nettverk.Skriveren er ikke delt over et trådløst nettverk.
Kontroller at skriveren er koblet til samme trådløse lokalnettverk som mobilenheten din, før du prøver å skrive ut.
Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkoblingSkriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling
Kontroller at skriveren er koblet til det trådløse nettverket. Hvis du har tilkoblingsproblemer, kan du se Skriveren opprettholder ikke trådløs tilkobling for detaljerte feilsøkingstrinn.
Du kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post til en HP ePrint-aktivert skriverDu kan ikke sende en utskriftsjobb via e-post til en HP ePrint-aktivert skriver

Med HP ePrint Home & Biz kan du sende utskriftsjobber via e-post til alle ePrint-aktiverte HP-skrivere som du har tilgang til.

Følg denne fremgangsmåten for å registrere mobilenheten hos ePrintCenter for å kunne sende ePrint-jobber via e-post.

MERK: Du må også registrere deg på ePrintCenter-webområdet for å kunne skrive ut websider og Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra HP ePrint Home & Biz.

Følg denne fremgangsmåten for registrering i HP ePrintCenter.

 1. På mobilenheten trykker du på HP ePrint Home & Biz og deretter Registration.

 2. Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. HP ePrintCenter sender deg en e-post som inneholder en PIN-kode.

 3. Når du har mottatt koden via e-post, trykker du på HP ePrint Home & Biz for å åpne applikasjonen, angir e-postadressen din og velger Send.

 4. Hvis du vil registrere en annen e-postadresse, velger du Innstillinger og deretter Registrer en annen e-postadresse.

HP ePrint Home & Biz må kanskje installeres på nytt.HP ePrint Home & Biz må kanskje installeres på nytt.

Noen problemer med mobilutskrift kan løses ved å avinstallere ePrint Home & Biz og installere på nytt.

HP ePrint Home & Biz-ikon

hp_eprint_icon

Følg disse trinnene for å installere applikasjonen på nytt på mobilenheten.

 1. Trykk på HP ePrint Home & Biz, og trykk deretter på Fjern i menyen for Alternativer.

 2. Gå til Ovi Store på mobilenheten.

 3. Finn HP ePrint Home & Biz, og trykk deretter på Last ned.

Du kan ikke skrive ut websider eller Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & BizDu kan ikke skrive ut websider eller Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & Biz

Hvis du vil skrive ut websider og Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer fra Symbian-enheten (f.eks. Nokia, må du registrere enheten hos ePrintCenter og opprette en konto på webområdet til ePrintCenter.

Trinn 1: Registrer Symbian-enheten i ePrintCenter

 1. På mobilenheten trykker du på HP ePrint Home & Biz, Settings, og Registration.

 2. Skriv inn e-postadressen og trykk på Send. HP ePrintCenter sender deg en e-post som inneholder en PIN-kode.

 3. Når du har mottatt koden via e-post, trykker du på HP ePrint Home & Biz for å åpne applikasjonen, taster inn PIN-koden og trykker på OK.

Trinn 2: Opprett en ePrintCenter-konto 

For fremgangsmåten for å aktivere webtjenester for skriveren går du til HPs kundestøtte, skriver inn produktet ditt i vinduet og søker deretter etter Getting Started with ePrint.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.