Kan ikke koble til et hjemmenettverk

Dette nettstedet inneholder instruksjoner for å diagnostisere og løse problemer med et eksisterende hjemmenettverk i Windows 7.

Symptom:

Network IconIkon for trådløst nettverk – Status viser ingen tilkobling

Nettverkskartet viser manglende nettverk eller Internett-tilkobling

Network_Status

Hvis datamaskinen tidligere har vært tilkoblet hjemmenettverket, uten at det nå kan koble seg til nettverket, kan du følge disse trinnene for å løse problemet.

MERK: Disse trinnene forutsetter at du allerede har konfigurert et nettverk. Se Konfigurere et grunnleggende hjemmenettverk for informasjon om hvordan du konfigurerer et nettverk.

Test tilkoblingen etter at du har utført hvert trinn. Hvis problemet vedvarer, kan du fortsette til neste trinn.

Trinn 1: Når det gjelder trådløse tilkoblinger, må du kontrollere at datamaskinen er koblet til riktig nettverk

Når datamaskinen finner et trådløst nettverk, vil den, dersom den har vært tilkoblet det nettverket tidligere, prøve å gjenopprette tilkoblingen. Det kan imidlertid være at den aktuelle tilkoblingen ikke er riktig nettverk.

Klikk på ikonet Nettverkstilkobling Network Connection Icon i systemstatusfeltet for å se om maskinen er tilkoblet noen trådløse nettverk.

Hvis maskinen er tilkoblet feil nettverk, kan du klikke på nettverksnavnet og deretter på Koble fra. Klikk på navnet til riktig nettverk og deretter på Koble til.

Når datamaskinen er tilkoblet riktig nettverk, må du sjekke at du har riktige sikkerhetsinnstillinger og rett passord for å få tilgang til nettverket. Du kan kontrollere tilkoblingsinnstillingene i Nettverks- og delingssenter.

Trinn 2: Kontroller kabeltilkoblingene, og tilbakestill modemet og ruteren.

Utfør følgende trinn for å kontrollere kabeltilkoblingene, tilbakestille maskinvaren og koble datamaskinen direkte til modemet.

 1. Slå av datamaskinen.

 2. Trekk ut samtlige av datamaskinens kabler med unntak av de som går til stikkontakten, musen, tastaturet og skjermen. Merk deg hvor hver kabel er tilkoblet.

 3. Koble fra strømtilkoblingen til ruteren, kabelen til modemet eller kombinasjonen ruter/modem, og vent til lampene på enheten slukkes.

 4. Koble ut alle kabler fra modemet og ruteren.

 5. Se etter bøyde eller skadde pinner i kabelendene og inni kontaktene på datamaskinen og ruteren eller modemet. Sjekk om selve kabelen er hardt bøyd eller har kuttskader. Reparer eller skift ut kabler som ser ut til å være skadet.

 6. Koble alle kablene unntatt strømkablene til modemet og ruteren igjen.

 7. Koble til én nettverkskabel (RJ45) fra datamaskinen til baksiden av kabelen/DSL-modemet eller ruteren. Ikke legg kabler ved siden av høyttalere, og ikke legg overflødig kabel i sløyfer. Bruk om mulig en kabel som er 1,83 meter lang eller kortere. Sørg for å bruke riktig type kabel mellom ruteren og datamaskinen (se figuren nedenfor.).

MERK: Hvis du bruker en trådløs tilkobling, kan du konfigurere den senere, etter at du har bekreftet at datamaskinen kan kobles til Internett ved hjelp av en direkte nettverkskabeltilkobling.

Kabler som kobles fra DSL- eller kabelmodemet til PC-en 

Cables  

1 – RJ45 Ethernet nettverkskabel – Cat5/Cat6. Bruk denne kabeltypen til å koble ruteren/modemet til PC-ens nettverksport.

2 – RJ11 telefonkabel. Ikke bruk denne kabelen til å koble til PC-en.

3 – Spesialisert seksleders telefonkabel. Ikke bruk denne kabeltypen.

4 – USB-kabel. Mange rutere/modem kan kobles til via USB. Bruk en RJ45-nettverkskabel før du bruker USB. Du må IKKE koble til både en USB-kabel og en nettverkskabel – bruk bare én av kablene.

 1. Koble til strømmen for modemet og ruteren igjen, og slå dem på. 

 2. Vent til lampene på enheten blinker normalt eller slutter å blinke. Dette bør ta 10–30 sekunder. Hvis lampene lyser i en rar rekkefølge eller hvis flere av dem er inaktive (ikke tent), kan det bety at det er noe galt med Internett-tjenesten. Se i brukerveiledningen for bredbåndsenheten for å finne ut hva lysene betyr, og ta kontakt med Internett-leverandøren hvis det er et problem.

 3. Slå på datamaskinen når lysene på bredbåndsenheten blinker normalt eller lyser kontinuerlig. 

 4. Vent til Windows er ferdig med å åpne skrivebordet, og koble deretter til Internett. Gå til www.hp.com. Fortsett til neste trinn hvis du fortsatt har problemer med tilkoblingen.

Trinn 3: Kjør Windows Nettverksdiagnose

Windows 7 overvåker nettverket og Internett-tilkoblingene. Hvis det oppdager et problem, viser det en melding om manglende eller begrenset tilkobling og ber om tillatelse til å diagnostisere problemet. Hvis du ser denne meldingen, bør du tillate at Windows 7 diagnostiserer problemene og gjenoppretter tilkoblingen.

Velg et av følgende alternativer for å kjøre diagnoseverktøyet manuelt: 

Alternativ 1

Høyreklikk på ikonet Nettverkstilkobling Network Icon i systemstatusfeltet og velg  Feilsøk problemer. Windows Nettverksdiagnose leter etter problemer.

Feilsøk problemer

Troubleshoot Problems 

Alternativ 2

Klikk på Start (Start), og skriv nettverk og deling i Søk-boksen. Klikk på Nettverks- og delingssenter i resultatene som vises.

Åpne Nettverks- og delingssenter fra Start-menyen

Control_panel_3

Alternativ 3

Under Nettverks- og delingssenter, klikk på det gule utropstegnet Yellow exclamation mark eller det røde krysset X Red X_icon i Nettverksstatus-feltet for å kjøre Windows Nettverksdiagnose.

Nettverksstatus

Network_Status 

 

Trinn 4: Bruk Feilsøking for nettverk og Internett

I Nettverks- og delingssenter har Windows 7 også et feilsøkingsverktøy for nettverk og Internett som ser etter problemer i nettverket, og som (eventuelt) automatisk reparerer programvaretilkoblingene. Bruk dette verktøyet til å teste og reparere tilkoblingen:

 1. Klikk på Feilsøk problemer i Nettverks- og delingssenter.

Feilsøk problemer

Network_and_sharing_center1

Feilsøking for nettverk og Internett åpnes.

Feilsøking for nettverk og Internett

Troubleshoot_problems1

 1. Klikk på Internett-tilkoblinger for å teste Internett-tilkoblingen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å søke etter problemer.

 3. Hvis problemet løses, er du ferdig.

Hvis problemet fortsetter, kan du gå tilbake til Feilsøking for nettverk og Internett og klikke Nettverksadapter for å teste adapteren.

Trinn 5: Sørg for at nettverksadapterne er aktivert i Enhetsbehandling 

 1. Klikk på Start (Start) og skriv Enhetsbehandling i Søk-boksen. Klikk på Enhetsbehandling i resultatene som vises.  

Åpne Enhetsbehandling via Start-menyen

Device_Manager  

 1. Dobbeltklikk på Nettverksadaptere.

Enhetsbehandling – Nettverksadaptere

Network_Adaptors

 1. Sjekk statusen for det lokale nettverkets (LAN) maskinvare.

 2. Hvis ikonet som vises ved siden av maskinvaren, inneholder en pil (Hardware arrow), er maskinvaren deaktivert. Høyreklikk på maskinvarenavnet og klikk på Aktiver.

 Aktivere LAN-maskinvare

Enable_LAN_hardware 

MERK: Hvis LAN-maskinvaren ikke er ført opp i listen, klikk på Handling og deretter på Søk etter maskinvareendringer. Hvis maskinvaren fremdeles ikke er oppført i listen, kan du starte datamaskinen på nytt og gå tilbake til Enhetsbehandling. Windows 7 oppdager maskinvare automatisk og installerer drivere ved oppstart av systemet.

 1. Når LAN-maskinvaren er aktivert, kan du se etter nettverkstilkoblinger. Hvis du fortsatt ikke kan koble deg til, kan du prøve ut følgende tips samt følge trinnene for å løse en Treg eller brutt nettverkstilkobling. 

Andre ting du kan prøve:

 • Installer original programvare og drivere for datamaskinens nettverksadaptere.

 • Kontroller brannmurinnstillingene for å forsikre deg om at nettleseren har tillatelse til å bruke nettverket.

 • Koble til en annen datamaskin i nettverket for å se om problemet bare gjelder én datamaskin.

 • Se etter fastvare- eller driveroppdateringer for datamaskinen, lokalnettet (LAN), modemet og/eller ruteren på produsentens hjemmeside.

 • Ta kontakt med Internett-leverandøren eller produsenten av modemet for å få mer hjelp til feilsøking.

 • Gjenopprett ruterens opprinnelige innstillinger. Se ruterens Bruksanvisning for informasjon om din modell.

 • Utfør en Microsoft-systemgjenoppretting  for å tilbakestille PC-innstillinger som kanskje skaper et problem.

 • Utfør en systemgjenoppretting. Se HPs supportsider for detaljer om din modell.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.