Konfigurere et grunnleggende hjemmenettverk

De fleste konfigurerer et hjemmenettverk slik at de kan dele mapper, filer og en Internett-tilkobling mellom alle datamaskinene i hjemmet. Dette dokumentet gir trinnvise instruksjoner om hvordan du kobler til flere datamaskiner i et kablet eller trådløst hjemmenettverk.


Et nettverk er en gruppe enheter som deler en tilkobling. Denne tilkoblingen kan være alt fra en enkeltkabel som kobler sammen to datamaskiner, til et mer komplisert trådløst signal som gjør det mulig for flere enheter å kommunisere samtidig. Ved å dele en tilkobling kan enhetene dele informasjon, for eksempel personlige filer og Internett-tilgang.


Den vanligste hjemmenettverkskonfigurasjonen inkluderer et ISP-modem, en ruter, nettverkskabler og datamaskiner eller andre nettverksenheter (for eksempel skrivere eller spillkonsoller).


Følg trinnene i denne delen for å konfigurere et grunnleggende hjemmenettverk som bruker operativsystemet Windows 7.

Trinn 1: Før du begynner...Trinn 1: Før du begynner...

Kontroller at du har følgende maskinvare:

 • Et nettverksgrensesnittkort (NIC) eller en nettverksport på hovedkortet for hver datamaskin i nettverket. Datamaskiner fra HP og Compaq er nettverksklare. Kontroller at datamaskinen har en nettverksport av typen RJ-45 på baksiden.

MERK: Du trenger bare en trådløs nettverksadapter hvis du skal konfigurere et trådløst nettverk.

RJ-45-kontaktens utseende

RJ45

 • Et kabel- eller DSL-modem for Internett-tilkobling.

 • En nettverksruter (eller hub). Du trenger kanskje ikke en separat nettverksruter hvis du allerede har RJ-45-kontakter i veggene, eller hvis DSL- eller kabelmodemet er utstyrt med RJ-45-porter (gjelder utvalgte modeller). Hvis du trenger en nettverksruter, kan du høre med din lokale dataforhandler for å finne en som dekker dine behov.

Ruter eller modem/ruter-kombinasjon

Router or modem

MERK:  En crossoverkabel kan brukes til å koble sammen to datamaskiner uten en ruter. Den kan imidlertid bare koble sammen to datamaskiner og kan ikke utvides.

 • Nettverkskabler for hver datamaskin.

Kabler som kobles fra DSL- eller kabelmodemet til PC-en 

Cables

1 – RJ-45 Ethernet-nettverkskabel – Cat5/Cat6. Bruk denne kabeltypen til å koble ruteren/modemet til PC-ens nettverksport.

2 – RJ-11 telefonkabel. Ikke bruk denne kabelen til å koble til PC-en.

3 – Spesialisert seksleders telefonkabel. Ikke bruk denne kabeltypen.

4 – USB-kabel. Mange rutere/modemer kan koble seg til med en USB-kabel. Bruk RJ-45-kabelen før du bruker en USB-kabel. Du må ikke koble til både en USB-kabel og en nettverkskabel, bruk bare én av kablene.

Kontroller at du har gjort følgende:

Koble fra Internett. Koble fra eventuelt DSL- eller kabelmodem. Du kan konfigurere modemet slik at det fungerer med ruteren, og aktivere Internett-forbindelsen etter at du har opprettet nettverket.

Deaktiver eventuelle brannmurer. Brannmurprogrammer kan forstyrre konfigureringen av nettverket. Du kan aktivere brannmuren etter at nettverket er ferdig konfigurert.

Trinn 2: Koble til maskinvare og kabler i nettverketTrinn 2: Koble til maskinvare og kabler i nettverket

Gjør følgende for å konfigurere maskinvaren i nettverket.

 1. Konfigurer og slå på strømmen til nettverksruteren eller en annen nettverksenhet, for eksempel en kombinasjon av et DSL-modem og en trådløs ruter. (Følg instruksjonene fra produsenten av nettverksenheten.)

 2. Slå eventuelt på modemet, og forsikre deg om at det er tilkoblet Internett-leverandøren. Koble deretter modemet til ruteren.

 3. Koble datamaskinene til ruteren (eller kombinasjonsenheten modem/ruter) Hvis du bruker en crossoverkabel, skal den kobles til RJ-45-nettverksportene på hver datamaskin.

Et eksempel på et enkelt kablet nettverk

Wired network 

Et eksempel på et trådløst nettverk 

Wireless network 

 1. Koble til datamaskinenes strømledninger, og slå på datamaskinene.

Tips for nettverkskonfigurasjon:

 • ISP-modemet og datamaskinene kobles til ruteren (kablet eller trådløst). Det er ruteren som kobler sammen alle enhetene i et nettverk.
 • Mange DSL-modem har en innebygd ruter. Hvis du har et slikt modem, trenger du ikke å koble til en annen ruter, med mindre du ønsker å forsterke signalet.
 • Se i brukerdokumentasjonen som fulgte med modemet og ruteren, for spesifikke installeringsinstruksjoner.
Trinn 3: Kjør veiviseren for nettverksinstalleringTrinn 3: Kjør veiviseren for nettverksinstallering

Bruk veiviseren i Windows 7 for nettverksinstallering hvis du vil legge til datamaskiner og enheter i nettverket på en enkel måte.

MERK: Når du utfører trinn som inkluderer Windows, logger du på ved hjelp av hovedadministratorkontoen. Dette er vanligvis den første kontoen som ble opprettet den første gangen datamaskinen ble slått på.

 1. Klikk på Start (Start) og deretter på Kontrollpanel.

 2. Klikk på Vis nettverksstatus og -oppgaver under Nettverk og Internett. 

Nettverk og Internett 

Network_and_Internet_homegroup

Nettverks- og delingssenter

Network and Sharing Center

 1. Klikk på Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk for å åpne veiviseren for en ruter eller et tilgangspunkt.

 2. Velg tilkoblingsalternativet Konfigurer et nytt nettverk og klikk på Neste.

Velg et tilkoblingsalternativ

New connection option

 1. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere et nettverk.

Trinn 4: Koble til et nettverkTrinn 4: Koble til et nettverk

Etter at du har fullført veiviseren for nettverksinstallering, kan du gå tilbake til Nettverks- og delingssenter.

Nettverks- og delingssenter

Network and Sharing Center

 1. Klikk på Koble til et nettverk.

 2. Velg ditt nettverk og klikk på Koble til.

 3. Skriv inn passordet (eller sikkerhetsnøkkelen) for det valgte trådløse nettverket.

Sikkerhetsnøkkel eller passord

Security key 

 1. Klikk på OK. Datamaskinen vil nå koble seg til nettverket.

 2. Velg en plassering for nettverket. Dette er som regel Hjemmenettverket.

Konfigurere nettverksplassering

Set network location

 1. Hvis du velger Hjemmenettverk, kan du velge hvilke filtyper som skal deles med andre datamaskiner som kjører Windows 7. Klikk deretter på Neste.

Del med andre hjemmemaskiner som kjører Windows 7

Join a homegroup

 1. Vis Nettverks- og delingssenter for å kontrollere at den nye nettverkstilkoblingen nå er tilkoblet.

Trinn 5: Slå på Nettverksgjenkjenning og fildelingTrinn 5: Slå på Nettverksgjenkjenning og fildeling
Aktiver nettverksgjenkjenning og fildeling på alle datamaskinene som skal være tilgjengelige i nettverket.
 1. Klikk på Start (Start) og deretter på Kontrollpanel.

 2. Under Nettverk og Internett klikker du på Velg hjemmegruppe og delingsalternativer.

Nettverk og Internett

Network and Internet homegroup

 1. Gå til vinduet Hjemmegruppeinnstillinger, og klikk på Endre innstillinger for avansert deling.

Hjemmegruppeinnstillinger

Homegroup settings

 1. Slå på nettverksgjenkjenning og fil- og skriverdeling. Se over de andre innstillingene, og slå dem på eller av.

Innstillinger for avansert deling

Advanced sharing settings

 1. Klikk på Lagre endringer

Trinn 6: Dele stasjoner, mapper og filerTrinn 6: Dele stasjoner, mapper og filer

Slik deler du ikke-offentlige mapper:

 1. Klikk på Start (Start) og deretter på Datamaskin.

 2. Bla deg frem til den mappen du vil dele.

 3. Høyreklikk på mappen, velg Del med, og velg deretter Hjemmegruppe (lesetilgang), Hjemmegruppe (lese- og skrivetilgang) eller Bestemte personer.

Del med

 Share with

 1. Hvis du velger Bestemte personer, vises vinduet Fildeling.

 2. Klikk på nedoverpilen, velg den brukeren du vil dele med, og klikk på Legg til.

MERK:  Det kan være at et Brukerkontroll-vindu åpnes. Du må godta dette vinduet for å gjøre de nødvendige endringene.

Fildeling-vindu

File sharing

 1. Klikk på en pil under Tilgangsnivå for å angi tilgangsnivå for hver bruker eller gruppe.

 2. Klikk på Del.

Trinn 7: Test nettverketTrinn 7: Test nettverket
Åpne nettverksvinduet i Windows 7, og bla gjennom de delte mappene på hver av datamaskinene i nettverket. Hvis datamaskinen kan lese og få tilgang til filer fra en ekstern datamaskin, er den eksterne datamaskinen konfigurert på riktig måte. Bla deg frem til hver tilgjengelige datamaskin fra hver av datamaskinene i nettverket. Hvis det oppstår problemer, kan du gå tilbake via disse trinnene og kontrollere at innstillingene er korrekte.

Nettverksvindu

Network window

Følgende feilmelding kan vises når du åpner delte filer eller kataloger: 

Får ikke tilgang til PC

Cannot access PC

Denne feilen kan skyldes flere ting:

 • Passordbeskyttelse er på, og gjestekonto er på.
 • Brukerkontoen har ikke tilgang til delingen.

MERK:  Fildeling i Windows 7 viser alle delte mapper, også de du ikke har tilgang til.

Kontroller det følgende for å løse feilen:

 • At brukerkontoen har riktig tilgang til datamaskinen.
 • At datamaskinnavnet og brukernavnet er riktig stavet.
 • Sørg for at brannmurprogrammet på tilkoblede datamaskiner er konfigurert for å tillate tilgang.

Fortsett til neste trinn når alle datamaskinene i nettverket er klare til å koble til hverandre.

Trinn 8: Aktiver Internett-tilgang og brannmurerTrinn 8: Aktiver Internett-tilgang og brannmurer

Når du har kontrollert at hjemmenettverket er i stand til å overføre filer, kan du koble til og aktivere Internett-tilkoblinger for datamaskiner som har Internett-tilgang.

ADVARSEL:0Sørg for at alle datamaskiner som har tilgang til Internett, er godt beskyttet mot sikkerhetstrusler. Som et minimum bør hver datamaskin ha en Internett-tilkobling som beskyttes av en brannmur, og Windows bør være oppdatert med de nyeste kritiske oppdateringene fra Microsoft Windows Update. Hvis det oppstår skadelige aktiviteter i én datamaskin, kan de raskt spres til hele nettverket.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.