Treg eller brutt nettverkstilkobling

Dette dokumentet inneholder detaljer om hvordan du diagnostiserer og feilsøker problemer med nettverkstilkoblingen. Utfør hvert av de følgende trinnene for å løse problemer med trege eller brutte nettverkstilkoblinger i Windows 7.

Test tilkoblingen til Internett etter hvert trinn. Hvis problemet vedvarer, kan du fortsette til neste trinn.

MERK: Disse trinnene forutsetter at du allerede har satt opp et nettverk og har en eksisterende Internett-leverandør (ISP). Se Sett opp et standard hjemmenettverk for informasjon om hvordan man setter opp et nettverk.

Trinn 1: Flytt datamaskinen nærmere ruteren

En trådløs nettverksruter har begrenset rekkevidde for kringkastingen. Jo lenger unna datamaskinen er ruteren, desto svakere blir kringkastingssignalet. Solide gjenstander, for eksempel vegger, metallmøbler og elektriske apparater, kan forstyrre signalet og redusere kringkastingens rekkevidde.

Gjør en test ved å flytte datamaskinen nærmere ruteren og minimer forstyrrelser fra elektriske apparater. Hvis en tilkoblingstest med datamaskinen nærmere ruteren viser at den trådløse tilkoblingen fungerer, kan du flytte datamaskinen for å finne tilkoblingens rekkevidde. Hvis du vil utvide den trådløses ruterens rekkevidde, kan du vurdere å kjøpe en annen antenne av ruterprodusenten eller bruke en signalforsterker

Hvis testen mislykkes når du har datamaskinen og ruteren i samme rom, kan du fortsette til neste trinn. 

Trinn 2: Kjør Windows Nettverksdiagnose

Windows 7 overvåker nettverket og Internett-tilkoblingene. Hvis det oppdager et problem, viser det en melding om manglende eller begrenset tilkobling og ber om tillatelse til å diagnostisere problemet. Hvis du ser denne meldingen, bør du tillate at Windows 7 diagnostiserer problemene og gjenoppretter tilkoblingen.

Velg et av følgende alternativer for å kjøre diagnoseverktøyet manuelt: 

Alternativ 1

Høyreklikk på ikonet Trådløs nettverkstilkobling Network Iconi systemstatusfeltet og velg  Feilsøk problemer. Windows Nettverksdiagnose leter etter problemer. 

Feilsøk problemer

Troubleshoot Problems


Alternativ 2

Klikk på Start (Start) og skriv deretter nettverk og deling i Søk-boksen. Klikk på Nettverks- og delingssenter i resultatene som vises.

Åpne Nettverks- og delingssenter fra Start-menyen

Control panel 3 


Alternativ 3

Under Nettverks- og delingssenter, klikk på det gule utropstegnet Yellow exclamation mark eller det røde krysset X Red X_icon i Nettverksstatus-feltet for å kjøre Windows Nettverksdiagnose.

Nettverksstatus

Network Status 

Trinn 3: Bruk Feilsøking for nettverk og Internett

I Nettverks- og delingssenter har Windows 7 også et feilsøkingsverktøy for nettverk og Internett som ser etter problemer i nettverket, og som (eventuelt) automatisk reparerer programvaretilkoblingene. Bruk dette verktøyet til å teste og reparere tilkoblingen:

 1. Klikk Feilsøk problemer i Nettverks- og delingssenter.

Feilsøk problemer

Click Troubleshoot Problems

Feilsøking for nettverk og Internett åpnes.

Feilsøking for nettverk og Internett

Troubleshooter opens

 1. Klikk Internett-tilkoblinger for å teste Internett-tilkoblingen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å søke etter problemer.

 3. Hvis problemet løses, er du ferdig.

Hvis problemet fortsetter, kan du gå tilbake til Feilsøking for nettverk og Internett og klikke Nettverksadapter for å teste adapteren. Hvis feilsøkingen ikke løser problemet, kan du prøve neste trinn for å tvinge enheten til å gjenopprette alle tilkoblingsverdier. 

Trinn 4: Sett opp det trådløse nettverket manuelt 

En vanlig årsak til dårlige nettverkstilkoblinger er at man har koblet seg til feil nettverk, eller at det er angitt forskjellige nettverksinnstillinger for datamaskinen, ruteren, modemet og Internett-leverandøren (ISP). I slike tilfeller kan det hjelpe å koble fra nettverket og opprette en ny tilkobling manuelt.

Følg disse trinnene for å koble fra et trådløst nettverk og på nytt koble til det ønskede trådløse nettverket manuelt.

 1. Høyreklikk på ikonet Nettverkstilkobling Network Icon i systemstatusfeltet og velg Åpne Nettverks- og delingssenter.

Åpne Nettverks- og delingssenter

Open Network & Sharing

MERK: Hvis ikonet Nettverkstilkobling mangler, klikk på Start (Start) og skriv nettverk og deling i Søk-boksen. Velg Nettverks- og delingssenter i resultatene som vises.

Åpne Nettverks- og delingssenter fra Start-menyen

Control panel 3

 1. Klikk på Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk i vinduet "Nettverks- og delingssenter".

Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk

Set up new connection

ADVARSEL:0Ikke klikk på "Koble til et nettverk". Hvis problemet er et ugyldig passord eller en nøkkelindeks, vil dette alternativet koble seg til igjen med feil opplysninger.

 1. Gå til vinduet Velg et tilkoblingsalternativ og velg Koble til et trådløst nettverk manuelt og klikk på Neste.

Koble til et trådløst nettverk manuelt

Choose a connection 

 1. Skriv inn opplysningene for det trådløse nettverket og klikk på Neste:

 • Nettverksnavn
 • Sikkerhetstype - Må være samme sikkerhet som angitt i den trådløse ruteren.
 • Krypteringstype
 • Sikkerhetsnøkkel
 • Velg Start denne tilkoblingen automatisk.
 • Velg Koble til selv når nettverket ikke kringkaster.

Nettverksinformasjon

Network information 

MERK: Hvis det trådløse nettverket allerede finnes, velger du Bruk eksisterende nettverk når du blir bedt om det. Opplysningene du oppga nå, erstatter tidligere verdier som skaper tilkoblingsproblemer. 

 1. Klikk Lukk.

  Nettverket er nå lagt til

Successfully added

 1. Klikk på ikonet Nettverkstilkobling Network Icon i systemstatusfeltet, velg nettverksnavnet og klikk på Koble til.

Trinn 5: Juster ytelsesinnstillinger for Windows 7 

Det å se på TV eller video over en trådløs tilkobling krever mye prosessorkraft. Videoen kan komme til å hoppe over bilder når andre programmer er aktive. Jo mer systemressurser du kan frigjøre når du bruker nettverket, desto bedre tilkobling vil du få. Lukk programmer som ikke trenger å være åpne, inklusive programmer og oppgaver som kjører i bakgrunnen, og prøv å koble til videokilden eller nettverket på nytt. 

Se Øke systemytelsen uten å legge til minne i Windows 7 for flere nyttige tips om hvordan man øker ytelsen, blant annet ved å hindre uønskede programmer i å åpnes samtidig med Windows og ved å justere ytelsesinnstillingene i Windows 7.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.