Feilsøking for installering av USB-skriver

Velg operativsystemet ditt for å få tilpasset feilsøkingsveiledning.

Windows XPWindows XP

VIKTIG: Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de er vist i, for å løse problemet.

Løsning 1: Tøm datamaskinen, og installer HP-programvaren på nytt

Det vil ofte hjelpe å rense noen få filer, starte datamaskinen på nytt og så prøve å installere HP-programvaren på nytt. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: Tøm datamaskinen, og bruk verktøyet Diskopprydding

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Koble USB-kabelen fra produktet.

 3. Start datamaskinen på nytt.

 4. Kjør verktøyet Diskopprydding:

  1. Klikk på Start (XP_Start_icn), Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og til slutt Diskopprydding.

  2. Etter at diskoppryddingsverktøyet har analysert harddisken, dukker det opp en rapport med en liste over alternativer på datamaskinen. Klikk i de aktuelle avkrysningsboksene for å fjerne uønskede filer fra datamaskinen, og klikk deretter på OK.

  3. Klikk på Ja på bekreftelsesskjermbildet som vises på datamaskinen.

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis anvisninger (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en:

 1. Sett skriver-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og vent deretter noen sekunder før installasjonsprogrammet for programvaren åpnes. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på Start (XP_Start_icn), Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG: Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartsprogramvaren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan det være at du er nødt til å deaktivere oppstartsprogramvaren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren.

Disse anvisningene forklarer hvordan du deaktiverer disse programmene og prosessene midlertidig når du installerer HP-produktet, og deretter hvordan du senere kan aktivere oppstartsprogramvaren på nytt.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kjør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kjør, og klikk deretter på OK. Dialogboksen Systemkonfigurasjon åpnes.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Opprett en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis anvisninger (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Sett skriver-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og vent deretter noen sekunder før installasjonsprogrammet for programvaren åpnes. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på Start (XP_Start_icn), Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG: Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 3: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, fungerer datamaskinen kanskje ikke som forventet.

 1. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kjør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kjør, og klikk deretter på OK. Dialogboksen Systemkonfigurasjon åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3.  Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg.

HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


Installasjonen av HP-skriveren mislyktes. Installasjonen av HP-skriveren mislyktes.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene beskrevet tidligere, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

Windows Vista Windows Vista

VIKTIG: Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de er vist i, for å løse problemet.

Løsning 1: Tøm datamaskinen, og installer HP-programvaren på nytt

Det vil ofte hjelpe å installere Windows Update, starte datamaskinen på nytt og så prøve å installere HP-programvaren på nytt. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: Tøm datamaskinen, og kjør Windows Update

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Koble USB-kabelen fra produktet.

 3. Start datamaskinen på nytt.

 4. Kjør Windows Update:

  1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn) og deretter på Kontrollpanel.

  2.  I området Sikkerhet klikker du på Se etter oppdateringer.

  3. I skjermbildet Windows Update klikker du på Se etter oppdateringer.

  4. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 5. Start datamaskinen på nytt. (Du kan bli bedt om å gjøre dette.)

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis anvisninger (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.
 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartsprogramvaren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan det være at du er nødt til å deaktivere oppstartsprogramvaren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren.

Disse anvisningene forklarer hvordan du deaktiverer disse programmene og prosessene midlertidig mens du installerer HP-produktet, og deretter hvordan du senere kan aktivere oppstartsprogramvaren på nytt.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i Start søk-boksen, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSconfig åpnes. Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 3: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i Start søk-boksen, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSConfig åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3.  Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg.

HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


Installasjonen av HP-skriveren mislyktes. Installasjonen av HP-skriveren mislyktes.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene foran, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

Windows 7Windows 7

Windows 7-brukere: Prøv HPs gratis diagnoseverktøy for å finne den beste driveren.

PIW_small_Icon HPs installasjonsveiviser for skriver for Windows 7  (<1MB)

VIKTIG: Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de er vist i, for å løse problemet.

Løsning 1: Tøm datamaskinen, kjør Windows Update, og installer HP-programvaren på nytt

Det vil ofte hjelpe å installere Windows Update, starte datamaskinen på nytt og så prøve å installere HP-programvaren på nytt. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: Tøm datamaskinen, og kjør Windows Update

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Koble USB-kabelen fra produktet.

 3. Start datamaskinen på nytt.

 4. Kjør Windows Update:

  1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn), og skriv deretter inn Windows Update I boksen Søk i programmer og filer.

  2. I området Sikkerhet klikker du på Se etter oppdateringer.

  3. I skjermbildet Windows Update klikker du på Se etter oppdateringer.

  4. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 5. Start datamaskinen på nytt. (Du kan bli bedt om å gjøre dette.)

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartsprogramvaren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan det være at du er nødt til å deaktivere oppstartsprogramvaren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren.

Disse anvisningene forklarer hvordan du deaktiverer disse programmene og prosessene midlertidig mens du installerer HP-produktet, og deretter hvordan du senere kan aktivere oppstartsprogramvaren på nytt.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSconfig åpnes. Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 3: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSConfig åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3.  Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg.

HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


Installasjonen av HP-skriveren mislyktes. Installasjonen av HP-skriveren mislyktes.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene foran, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.