Feilsøking for installering av kablet (Ethernet) nettverksskriver

Velg operativsystemet ditt nedenfor for å få tilpasset feilsøkingsveiledning.

Windows XPWindows XP

Løsning 1: Start alle nettverksenheter på nytt, legg til produktet i nettverket, og installer HP-programvare på nytt

Følg disse trinnene for å starte alle nettverksenheter på nytt, legg til HP-produktet i nettverket, og installer så HP-programvaren på nytt.

Trinn 1: La konfigurasjonsprogrammet gjøre seg ferdig, og start alle nettverksenheter på nytt

Ofte vil det hjelpe å starte datamaskinen på nytt og prøve igjen fra begynnelsen. Følg denne fremgangsmåten.

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Start datamaskinen på nytt.

 3. Slå av produktet og nettverksruteren, og slå dem deretter på igjen.

 4. Kontroller at nettverksruteren er på og fungerer.

 5. Kontroller at du kan vise en Internett-side med en nettleser på datamaskinen.

Trinn 2: Koble til Ethernet-kabelen og skriv ut en nettverkstestrapport for å bekrefte at produktet finnes på nettverket

 1. Koble Ethernet-kabelen til produktet, og forsikre deg om at den andre enden er koblet til en aktiv nettverksport.

  • Hvis produktet har en kontrollpanelskjerm, følger du disse trinnene:

   1. På produktets kontrollpanel trykker du på Setup-knappen (Setup_icn).

   2. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverk, og trykk deretter på OK.

   3. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverkstest eller Nettverkskonfigurasjonssiden, og trykk deretter på OK.

   4. Følg eventuelle feilsøkingstrinn for problemer som er identifisert i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyr det at produktet befinner seg i nettverket. Fortsett til neste trinn i dette dokumentet for å kontrollere kommunikasjonen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (for eksempel 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyr det at produktet ikke befinner seg i nettverket. Følg disse trinnene:

  1. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til en aktiv port.

  2. Prøv å bruke en annen Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut en ny rapport, og vurder resultatene.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, kan du fortsette til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller kommunikasjonen mellom produktet og datamaskinen

La oss forsikre oss om at datamaskinen og produktet befinner seg i det samme nettverket, og at de kan kommunisere med hverandre.

 1. I en nettleser (f.eks. Internet Explorer) kan du åpne en Internett-side for å kontrollere at du har tilgang til nettverket.

 2. Skriv inn produktets IP-adresse i adressefeltet i nettleseren, og trykk på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Du får nå se produktets interne hjemmeside.

 • Hvis du har tilgang til produktets interne hjemmeside, kan du fortsette til neste trinn for å installere HP-programvaren på nytt.

 • Hvis du ikke har tilgang til produktets interne hjemmeside, må du kontrollere at produktet og datamaskinen befinner seg i det samme nettverket.

Trinn 4: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis anvisninger (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Sett produkt-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og vent deretter noen sekunder før installasjonsprogrammet for programvaren åpnes.
  Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på Start (XP_Start_icn), Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartstjenester, deaktiver brannmuren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan du være nødt til å deaktivere oppstartstjenester og/eller brannmuren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene og brannmuren hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren. Disse retningslinjene forklarer hvordan man deaktiverer disse programmene og prosessene mens man installerer HP-programmet.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kjør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kjør, og klikk deretter på OK. Dialogboksen Systemkonfigurasjon åpnes.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Deaktiver eller konfigurer datamaskinens brannmur

Følg disse trinnene for å deaktivere brannmuren, eller konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet.

Alternativ 1: Deaktiver brannmuren midlertidig

 1. Koble Ethernet-kabelen fra ruteren, modemet eller gatewayen. MERK: Hvis du er usikker på hvor ruteren, modemet eller gatewayen er til det nettverkstilkoblede produktet, bør du konsultere systemadministratoren.

 2. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kontrollpanel på oppgavelinjen i Windows. Kontrollpanelet åpnes i et nytt vindu.

 3. Dobbeltklikk på Sikkerhetssenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhetssenter åpnes i et nytt vindu.

 4. Klikk på Windows-brannmur (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen med innstillinger for Windows-brannmur åpnes.

 5. Fra kategorien Generelt velger du Av(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn) og klikker deretter på OK.

Alternativ 2: Konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet

 1. For å finne ut hvilken brannmur som er installert på datamaskinen, ser du etter brannmurikonet i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av datamaskinen. Noter deg brannmurnavnet.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. Når du har identifisert brannmuren som er installert på datamaskinen din, tar du kontakt med utvikleren av brannmuren for å få spesifikke instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene. Når du har gjort dette, går du tilbake til dette dokumentet for å fortsette feilsøkingen.

 4. Hvis du ikke finner spesifikke trinn for brannmuren din, fortsetter du til neste trinn.

 5. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kjør. Skriv C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i boksen Åpne, og klikk deretter på OK. Bin-mappen åpnes.

 6. Noter eller kopier filbanen for hvert av de følgende programmene. Filbanene vil se omtrent slik ut: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 10.0 eller nyere, kan du finne filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 9.0 eller eldre, kan du finne filen hpqscnvw.exe.

 7. Åpne katalogen C:\windows\system32, og finn deretter frem til, og noter deg eller lag en kopi av, filbanen for hvert av følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åpne brannmurprogrammet og kontroller at hvert av programmene vises i listen over klarerte eller tillatte programmer. Hvis et av programmene ikke vises i listen over klarerte eller tillatte programmer, kan du legge det til manuelt.
  MERK: Navnet på listen kan variere, avhengig av brannmurprogrammet.

 9. Hvis brannmurprogramvaren har forskjellige klareringsnivåer eller krever en bestemt tillatelse for at et program skal få tilgang til Internett, må du sørge for at du tillater hvert av HP-programmene å få full tilgang til Internett.

 10. Klikk på OK eller Lagre for å lagre endringer på listen over klarerte eller tillatte programmer.

 11. Følg disse trinnene for å oppheve blokkeringen av Internett-portene ved å opprette nye regler i brannmurprogramvaren. MERK: Hver regel åpner hver sin port, så du må opprette en regel for hver port.

 12. HP-programvaren bruker de følgende portene. Hvert portnavn består av en protokoll (enten UDP eller TCP), et nummer og en tilkoblingstype (enten innkommende eller utgående). Datamaskinens brannmur bruker hver del av denne informasjonen til å opprette regelen om å åpne porten.

  • UDP 427 innkommende

  • UDP 427 utgående

  • UDP 161 utgående

  • UDP 139 utgående

  • TCP 139 utgående

  • TCP 9220 utgående

  • TCP 9500 utgående

  • TCP 9290 utgående

   1. Åpne nettverks- eller regeldelen i brannmurprogramvaren.

   2. Opprett en ny regel med et beskrivende navn. For eksempel opphev blokkering av UDP 137 innkommende for å oppheve blokkering av innkommende port UDP 137.

    •  Hvis du blir bedt om å velge regeltype, velger du Alle IP-adresser.

    • Hvis du blir bedt om å velge type IP-adresse, velger du IPv4 og IPv6.

   3. Når du har opprettet hver enkelt regel, klikker du på OK eller Lagre for å bruke endringen.

 13. Når du har deaktivert eller konfigurert brannmuren, må du starte datamaskinen på nytt.

Trinn 3: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Sett produkt-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og vent deretter noen sekunder før installasjonsprogrammet for programvaren åpnes.
  Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på Start (XP_Start_icn), Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 4: Aktiver oppstartstjenesten

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Klikk på Start (XP_Start_icn) og deretter på Kjør.

 2. Skriv msconfig i dialogboksen Kjør, og klikk deretter på OK. Dialogboksen Systemkonfigurasjon åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 5: Aktiver brannmurprogramvaren

 1. Høyreklikk på brannmurikonet i oppgavelinjen (i nærheten av klokkeslettet på datamaskinen) og klikk på Start eller Aktiver. Hvis det ikke finnes noe startalternativ, kan du åpne brannmurprogrammet og velge alternativet for å starte eller aktivere det. Brannmurikonet kan endres for å vise at det er aktivert.

 2. Hvis brannmuren ble deaktivert under installasjonen av produktprogramvaren, kan det være at den blokkerer HP-programmer eller porter som kreves til skanning. Hvis det dukker opp vinduer som ber om tilgang til nettverket når du prøver å skanne, kan du klikke på Ja for å gi tilgang.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg. HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


Installasjonen av HP-skriveren mislyktes. Installasjonen av HP-skriveren mislyktes.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene foran, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

Windows VistaWindows Vista

Løsning 1: Start alle nettverksenheter på nytt, legg til produktet i nettverket, og installer HP-programvaren på nytt

Ofte vil det hjelpe å starte datamaskinen på nytt og prøve igjen fra begynnelsen. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: La konfigurasjonsprogrammet gjøre seg ferdig, og start alle nettverksenheter på nytt

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn) og deretter på Kontrollpanel.

 3. I området Sikkerhet klikker du på Se etter oppdateringer.

 4. I skjermbildet Windows Update klikker du på Se etter oppdateringer.

 5. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 6. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

 7. Slå av produktet og nettverksruteren, og slå dem deretter på igjen.

 8. Kontroller at nettverksruteren er på og fungerer.

 9. Kontroller at du kan vise en Internett-side med en nettleser på datamaskinen.

Trinn 2: Koble til Ethernet-kabelen og skriv ut en nettverkstestrapport for å bekrefte at produktet finnes på nettverket

 1. Koble Ethernet-kabelen til produktet, og forsikre deg om at den andre enden er koblet til en aktiv nettverksport.

  • Hvis produktet har en kontrollpanelskjerm, følger du disse trinnene:

   1. På produktets kontrollpanel trykker du på Setup-knappen (Setup_icn).

   2. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverk, og trykk deretter på OK.

   3. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverkstest eller Nettverkskonfigurasjonssiden, og trykk deretter på OK.

   4. Følg eventuelle feilsøkingstrinn for problemer som er identifisert i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyr det at produktet befinner seg i nettverket. Fortsett til neste trinn i dette dokumentet for å kontrollere kommunikasjonen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (for eksempel 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyr det at produktet ikke befinner seg i nettverket. Følg disse trinnene:

  1. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til en aktiv port.

  2. Prøv å bruke en annen Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut en ny rapport, og vurder resultatene.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, kan du fortsette til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller kommunikasjonen mellom produktet og datamaskinen

La oss forsikre oss om at datamaskinen og produktet befinner seg i det samme nettverket, og at de kan kommunisere med hverandre.

 1. I en nettleser (f.eks. Internet Explorer) kan du åpne en Internett-side for å kontrollere at du har tilgang til nettverket.

 2. Skriv inn produktets IP-adresse i adressefeltet i nettleseren, og trykk på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Du får nå se produktets interne hjemmeside.

 • Hvis du har tilgang til produktets interne hjemmeside, kan du fortsette til neste trinn for å installere HP-programvaren på nytt.

 • Hvis du ikke har tilgang til produktets interne hjemmeside, må du kontrollere at produktet og datamaskinen befinner seg i det samme nettverket.

Trinn 4: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og på Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartstjenester, deaktiver brannmuren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan du være nødt til å deaktivere oppstartstjenester og/eller brannmuren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene og brannmuren hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren. Disse retningslinjene forklarer hvordan man deaktiverer disse programmene og prosessene mens man installerer HP-programmet.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i Start søk-boksen, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSconfig åpnes. Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen vil du senere trenge for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen vil du senere trenge for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Deaktiver eller konfigurer datamaskinens brannmur

Følg disse trinnene for å deaktivere brannmuren, eller konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet.

Alternativ 1: Deaktiver brannmuren midlertidig

 1. Koble Ethernet-kabelen fra ruteren, modemet eller gatewayen. MERK: Hvis du er usikker på hvor ruteren, modemet eller gatewayen er til det nettverkstilkoblede produktet, bør du konsultere systemadministratoren.

 2. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn) og deretter på Kontrollpanel. Kontrollpanelet åpnes i et nytt vindu.

 3. Dobbeltklikk på Sikkerhetssenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhetssenter åpnes i et nytt vindu.

 4. Klikk på Windows-brannmur (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen med innstillinger for Windows-brannmur åpnes.

 5. Fra kategorien Generelt velger du Av(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn) og klikker deretter på OK.

Alternativ 2: Konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet

 1. For å finne ut hvilken brannmur som er installert på datamaskinen, ser du etter brannmurikonet i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av datamaskinen. Noter deg brannmurnavnet.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. Når du har identifisert brannmuren som er installert på datamaskinen din, tar du kontakt med utvikleren av brannmuren for å få spesifikke instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene. Når du har gjort dette, går du tilbake til dette dokumentet for å fortsette feilsøkingen.

 4. Hvis du ikke finner spesifikke trinn for brannmuren din, fortsetter du til neste trinn.

 5. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn), og skriv inn C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i Start søk-boksen, og trykk deretter på Enter.

 6. Noter eller kopier filbanen for hvert av de følgende programmene. Filbanene vil se omtrent slik ut: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 10.0 eller nyere, kan du finne filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 9.0 eller eldre, kan du finne filen hpqscnvw.exe.

 7. Åpne katalogen C:\windows\system32, og finn deretter frem til, og noter deg eller lag en kopi av, filbanen for hvert av følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åpne brannmurprogrammet og kontroller at hvert av programmene vises i listen over klarerte eller tillatte programmer. Hvis et av programmene ikke vises i listen over klarerte eller tillatte programmer, kan du legge det til manuelt.
  MERK: Navnet på listen kan variere, avhengig av brannmurprogrammet.

 9. Hvis brannmurprogramvaren har forskjellige klareringsnivåer eller krever en bestemt tillatelse for at et program skal få tilgang til Internett, må du sørge for at du tillater hvert av HP-programmene å få full tilgang til Internett.

 10. Klikk på OK eller Lagre for å lagre endringer i listen over klarerte eller tillatte programmer.

 11. Følg disse trinnene for å oppheve blokkeringen av Internett-portene ved å opprette nye regler i brannmurprogramvaren. MERK: Hver regel åpner hver sin port, så du må opprette en regel for hver port.

 12. HP-programvaren bruker de følgende portene. Hvert portnavn består av en protokoll (enten UDP eller TCP), et nummer og en tilkoblingstype (enten innkommende eller utgående). Datamaskinens brannmur bruker hver del av denne informasjonen til å opprette regelen om å åpne porten.

  • UDP 427 innkommende

  • UDP 427 utgående

  • UDP 161 utgående

  • UDP 139 utgående

  • TCP 139 utgående

  • TCP 9220 utgående

  • TCP 9500 utgående

  • TCP 9290 utgående

   1. Åpne nettverks- eller regeldelen i brannmurprogramvaren.

   2. Opprett en ny regel med et beskrivende navn. For eksempel opphev blokkering av UDP 137 innkommende for å oppheve blokkering av innkommende port UDP 137.

    •  Hvis du blir bedt om å velge regeltype, velger du Alle IP-adresser.

    • Hvis du blir bedt om å velge type IP-adresse, velger du IPv4 og IPv6.

   3. Når du har opprettet hver enkelt regel, klikker du på OK eller Lagre for å bruke endringen.

 13. Når du har deaktivert eller konfigurert brannmuren, må du starte datamaskinen på nytt.

Trinn 3: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen i en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og på Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at Installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 4: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i Start søk-boksen, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSConfig åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3.  Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 5: Aktiver brannmurprogramvaren

 1. Høyreklikk på brannmurikonet på oppgavelinjen (i nærheten av klokkeslettet på datamaskinen) og klikk på Start eller Aktiver. Hvis det ikke finnes noe startalternativ, kan du åpne brannmurprogrammet og velge alternativet for å starte eller aktivere det. Brannmurikonet kan endres for å vise at det er aktivert.

 2. Hvis brannmuren ble deaktivert under installasjonen av produktprogramvaren, kan det være at den blokkerer HP-programmer eller porter som kreves til skanning. Hvis det dukker opp vinduer som ber om tilgang til nettverket når du prøver å skanne, kan du klikke på Ja for å gi tilgang.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg. HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene foran, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

Windows 7Windows 7

Windows 7-brukere: Prøv HPs gratis diagnoseverktøy for å finne den beste driveren.

PIW_small_Icon HPs installasjonsveiviser for skriver for Windows 7  (<1MB)

Løsning 1: Start alle nettverksenheter på nytt, legg til produktet i nettverket, og installer HP-programvaren på nytt

Ofte vil det hjelpe å starte datamaskinen på nytt og prøve igjen fra begynnelsen. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: La konfigurasjonsprogrammet gjøre seg ferdig, og start alle nettverksenheter på nytt

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn), og skriv deretter inn Windows Update I boksen Søk i programmer og filer.

 3. I området Sikkerhet klikker du på Se etter oppdateringer.

 4. I skjermbildet Windows Update klikker du på Se etter oppdateringer.

 5. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 6. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

 7. Slå av produktet og nettverksruteren, og slå dem deretter på igjen.

 8. Kontroller at nettverksruteren er på og fungerer.

 9. Kontroller at du kan vise en Internett-side med en nettleser på datamaskinen.

Trinn 2: Koble til Ethernet-kabelen og skriv ut en nettverkstestrapport for å bekrefte at produktet finnes på nettverket

 1. Koble Ethernet-kabelen til produktet, og forsikre deg om at den andre enden er koblet til en aktiv nettverksport.

  • Hvis produktet har en kontrollpanelskjerm, følger du disse trinnene:

   1. På produktets kontrollpanel trykker du på Setup-knappen (Setup_icn).

   2. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverk, og trykk deretter på OK.

   3. Trykk på ned-piltasten (DownArrow_icn) for å velge Nettverkstest eller Nettverkskonfigurasjonssiden, og trykk deretter på OK.

   4. Følg eventuelle feilsøkingstrinn for problemer som er identifisert i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for produktet, betyr det at produktet befinner seg i nettverket. Fortsett til neste trinn i dette dokumentet for å kontrollere kommunikasjonen.

 3. Hvis rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for produktet (for eksempel 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyr det at produktet ikke befinner seg i nettverket. Følg disse trinnene:

  1. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til en aktiv port.

  2. Prøv å bruke en annen Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut en ny rapport, og vurder resultatene.

  4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, kan du fortsette til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller kommunikasjonen mellom produktet og datamaskinen

La oss forsikre oss om at datamaskinen og produktet befinner seg i det samme nettverket, og at de kan kommunisere med hverandre.

 1. I en nettleser (f.eks. Internet Explorer) kan du åpne en Internett-side for å kontrollere at du har tilgang til nettverket.

 2. Skriv inn produktets IP-adresse i adressefeltet i nettleseren, og trykk på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Du får nå se produktets interne hjemmeside.

 • Hvis du har tilgang til produktets interne hjemmeside, kan du fortsette til neste trinn for å installere HP-programvaren på nytt.

 • Hvis du ikke har tilgang til produktets interne hjemmeside, må du kontrollere at produktet og datamaskinen befinner seg i det samme nettverket.

Trinn 4: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Min datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.  

Løsning 2: Deaktiver oppstartstjenester, deaktiver brannmuren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-produktet, kan du være nødt til å deaktivere oppstartstjenester og/eller brannmuren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene og brannmuren hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren. Disse retningslinjene forklarer hvordan man deaktiverer disse programmene og prosessene mens man installerer HP-programmet.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter. Vinduet Systemkonfigurasjon åpnes. MERK: Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

   2. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   3. Klikk på kategorien Generelt.

   4. Fjern avmerkingen for Last inn oppstartselementer.

   5. Klikk på kategorien Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   6. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

   7. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

 5. Når du har startet datamaskinen på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjon. Merk av i avkrysningsboksen Ikke vis denne meldingen ..., og klikk deretter på OK.

Trinn 2: Deaktiver eller konfigurer datamaskinens brannmur

Følg disse trinnene for å deaktivere brannmuren, eller konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet.

Alternativ 1: Deaktiver brannmuren midlertidig

 1. Koble Ethernet-kabelen fra ruteren, modemet eller gatewayen. MERK: Hvis du er usikker på hvor ruteren, modemet eller gatewayen er til det nettverkstilkoblede produktet, bør du konsultere systemadministratoren.

 2. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn) og deretter på Kontrollpanel. Kontrollpanelet åpnes i et nytt vindu.

 3. Dobbeltklikk på Sikkerhetssenter (XP Security Center_icn). Windows Sikkerhetssenter åpnes i et nytt vindu.

 4. Klikk på Windows-brannmur (Windows_Firewall_icn). Dialogboksen med innstillinger for Windows-brannmur åpnes.

 5. Fra kategorien Generelt velger du Av(anbefales ikke) (XP Firewall Off_icn) og klikker deretter på OK.

Alternativ 2: Konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-produktet

 1. For å finne ut hvilken brannmur som er installert på datamaskinen, ser du etter brannmurikonet i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av datamaskinen. Noter deg brannmurnavnet.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. Når du har identifisert brannmuren som er installert på datamaskinen din, tar du kontakt med utvikleren av brannmuren for å få spesifikke instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene. Når du har gjort dette, går du tilbake til dette dokumentet for å fortsette feilsøkingen.

 4. Hvis du ikke finner spesifikke trinn for brannmuren din, fortsetter du til neste trinn.

 5. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn), og skriv inn C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter.

 6. Noter eller kopier filbanen for hvert av de følgende programmene. Filbanene vil se omtrent slik ut: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 10.0 eller nyere, kan du finne filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 9.0 eller eldre, kan du finne filen hpqscnvw.exe.

 7. Åpne katalogen C:\windows\system32, og finn deretter frem til, og noter deg eller lag en kopi av, filbanen for hvert av følgende programmer:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Åpne brannmurprogrammet og kontroller at hvert av programmene vises i listen over klarerte eller tillatte programmer. Hvis et av programmene ikke vises i listen over klarerte eller tillatte programmer, kan du legge det til manuelt.
  MERK: Navnet på listen kan variere, avhengig av brannmurprogrammet.

 9. Hvis brannmurprogramvaren har forskjellige klareringsnivåer eller krever en bestemt tillatelse for at et program skal få tilgang til Internett, må du sørge for at du tillater hvert av HP-programmene å få full tilgang til Internett.

 10. Klikk på OK eller Lagre for å lagre endringer på listen over klarerte eller tillatte programmer.

 11. Følg disse trinnene for å oppheve blokkeringen av Internett-portene ved å opprette nye regler i brannmurprogramvaren. MERK: Hver regel åpner hver sin port, så du må opprette en regel for hver port.

 12. HP-programvaren bruker de følgende portene. Hvert portnavn består av en protokoll (enten UDP eller TCP), et nummer og en tilkoblingstype (enten innkommende eller utgående). Datamaskinens brannmur bruker hver del av denne informasjonen til å opprette regelen om å åpne porten.

  • UDP 427 innkommende

  • UDP 427 utgående

  • UDP 161 utgående

  • UDP 139 utgående

  • TCP 139 utgående

  • TCP 9220 utgående

  • TCP 9500 utgående

  • TCP 9290 utgående

   1. Åpne nettverks- eller regeldelen i brannmurprogramvaren.

   2. Opprett en ny regel med et beskrivende navn. For eksempel opphev blokkering av UDP 137 innkommende for å oppheve blokkering av innkommende port UDP 137.

    •  Hvis du blir bedt om å velge regeltype, velger du Alle IP-adresser.

    • Hvis du blir bedt om å velge type IP-adresse, velger du IPv4 og IPv6.

   3. Når du har opprettet hver enkelt regel, klikker du på OK eller Lagre for å bruke endringen.

 13. Når du har deaktivert eller konfigurert brannmuren, må du starte datamaskinen på nytt.

Trinn 3: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted.

 1. Koble USB-kabelen fra både produktet og datamaskinen (hvis den er tilkoblet).

 2. Slå på produktet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: Hent programvare og drivere, og klikk deretter på Åpne i nytt vindu.

 4. Skriv inn produktnummeret, og klikk deretter på Neste. Du må kanskje også klikke på modellen på en liste over lignende produkter.

 5. Klikk på Programvare- og drivernedlastinger.

 6. Velg ditt operativsystem, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på plusstegnet (EC_PlusSign_icn) ved siden av Driver, og klikk deretter på den driveren som du ønsker å laste ned.

 8. Les gjennom minimumskravene til systemet og andre instruksjoner. Du kan også klikke på Vis retningslinjer (HPCC_QuestionMark_icn) for å få fullstendige nedlastingsinstruksjoner.

 9. Dette alternativet gir deg muligheten til å installere programvaren når som helst etter at nedlastingen er fullført.

 10. Klikk på Lagre, og gå deretter til det stedet på datamaskinen der du vil lagre filen.

 11. Klikk på Lagre. Programvaren lastes ned til datamaskinen.

Tips: Noter deg hvor du lagret filen, i tilfelle du vil installere den senere.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med produkt-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CD-en allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis veiviseren for installasjon ikke starter automatisk, klikker du på Windows-ikonet (Windows_icn) og Datamaskin, og deretter dobbeltklikker du på CD-stasjonen.

 2. Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

VIKTIG:Det kan hende at installasjonsprogrammet spør deg om du ønsker å søke på Internett etter nye installasjonsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 4: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Klikk på Windows-ikonet (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter på Enter. Dialogboksen Systemkonfigurasjon åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

   1. Klikk på kategorien Oppstart.

   2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Oppstart.

   3. Klikk på kategorien Tjenester.

   4. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

   5. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for kategorien Tjenester.

 3.  Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 5: Aktiver brannmurprogramvaren

 1. Høyreklikk på brannmurikonet i oppgavelinjen (i nærheten av klokkeslettet på datamaskinen) og klikk på Start eller Aktiver. Hvis det ikke finnes noe startalternativ, kan du åpne brannmurprogrammet og velge alternativet for å starte eller aktivere det. Brannmurikonet kan endres for å vise at det er aktivert.

 2. Hvis brannmuren ble deaktivert under installasjonen av produktprogramvaren, kan det være at den blokkerer HP-programmer eller porter som kreves til skanning. Hvis det dukker opp vinduer som ber om tilgang til nettverket når du prøver å skanne, kan du klikke på Ja for å gi tilgang.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, velger du resultatet fra de følgende alternativene for å få mer informasjon.

HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.HP-skriveren ble installert, men skriveren fungerer ikke.

Hvis skriveren ble installert men ikke fungerer som forventet, har vi en løsning for deg. HP har utformet automatiserte verktøy som diagnostiserer og løser vanlige problemer i forbindelse med utskrift, nettverk og skanning. Velg blant de følgende alternativene for å laste ned og kjøre verktøyet for skriverproblemet ditt.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange problemer i forbindelse med utskrift, skanning og nettverk: HP Print and Scan Doctor. HP anbefaler at du laster ned og installerer HP Print and Scan Doctor hvis du trenger å løse et problem med HP-skriveren.

Last ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP Diagnostikkverktøy for maskinvare. HP har utviklet et raskt og enkelt verktøy som diagnostiserer og løser mange maskinvareproblemer: HPs diagnostikkverktøy for maskinvare. HP anbefaler at du laster ned og installerer diagnostikkverktøyet for maskinvare hvis du trenger å feilsøke et maskinvareproblem.

Last ned diagnostikkverktøyet for maskinvare


Installasjonen av HP-skriveren mislyktes. Installasjonen av HP-skriveren mislyktes.

Hvis installasjonen av HP-skriveren ikke lyktes selv etter at du utførte trinnene foran, kan du gå til HPs kundestøtte for å få mer informasjon.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.