Skriverinstalleringsproblemer med Windows 8

Finn feilsøkingsløsninger for skriverinstallering som våre kundestøtterepresentanter har funnet frem til for å løse utskriftsproblemer.

Feilsøke installeringsproblemer for komplette drivere Feilsøke installeringsproblemer for komplette drivere

Finn feilsøkingsløsninger for skriverinstalleringsproblemer for skrivere som bruker komplette drivere.

USBUSB

Bruk følgende løsninger for å feilsøke vanlige problemer når du installerer en skriver ved bruk av en USB-kabel.

Du kan også laste ned HPs installeringsveiviser for skriver for å få hjelp til installering og feilsøking. 
PIW_ikonHPs installeringsveiviser for skriver 

Viktig: Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de er vist i, for å løse problemet.

Løsning 1: Start datamaskinen på nytt, kjør Windows Update, og installer HP-programvaren på nytt

Det vil ofte hjelpe å installere Windows Update, starte datamaskinen på nytt og så prøve å installere HP-programvaren på nytt. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: Start datamaskinen på nytt

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Koble USB-kabelen fra skriveren.

 3. Start datamaskinen på nytt.

Trinn 2: Kjør Windows Update

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 2. Skriv Windows Update i Søk-boksen.

 3. Klikk på Se etter oppdateringer.

 4. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 5. Start datamaskinen på nytt. (Du kan bli bedt om å gjøre dette.)

Trinn 3: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted (anbefales)
 1. Slå på skriveren.

 2. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen (hvis den er tilkoblet). Hvis skriveren er koblet til et nettverk, lar du den være tilkoblet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: HPs kundestøtte og velg Åpne i nytt vindu.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn skriverens modellnummer, klikk Next, og klikk deretter Drivers.

 5. Forsikre deg om at operativsystemet ditt er valgt, og klikk deretter Next.

 6. Bla nedover siden, og klikk deretter Driver.

 7. Klikk Nedlasting, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre programvaren på datamaskinen.

 8. Åpne mappen hvor programvarefilen er lagret (vanligvis Nedlastinger), dobbeltklikk på filen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med skriver-CD-en.

Merk: Windows 8-drivere finnes kanskje ikke på CDen hvis skriveren ble kjøpt før Windows 8 ble utgitt.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CDen allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.

  Hvis installasjonsveiviseren ikke starter automatisk, høyreklikker du i nedre venstre hjørne av skjermen. Klikk på Filutforsker, og dobbeltklikk på CD-stasjonen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

  VIKTIG: Installeringsprogrammet kan spørre deg om du om du vil se på nettet etter nye installeringsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning. 

Løsning 2: Deaktiver oppstartsprogramvaren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-skriveren, kan det være at du er nødt til å deaktivere oppstartsprogramvaren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren.
Disse anvisningene forklarer hvordan du deaktiverer disse programmene og prosessene midlertidig mens du installerer HP-skriveren, og deretter hvordan du senere kan aktivere oppstartsprogramvaren på nytt.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Kjør.

 2. Skriv inn msconfig i boksen Kjør, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSconfig åpnes. Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

  1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

  2. Klikk på fanen Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

  1. Klikk på fanen Tjenester, og merk av for Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

  3. Klikk på Deaktiver alle.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 2: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted
 1. Slå på skriveren.

 2. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen (hvis den er tilkoblet). Hvis skriveren er koblet til et nettverk, lar du den være tilkoblet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: HPs kundestøtte og velg Åpne i nytt vindu.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn skriverens modellnummer, klikk Next, og klikk deretter Drivers.

 5. Forsikre deg om at operativsystemet ditt er valgt, og klikk deretter Next.

 6. Bla nedover siden, og klikk deretter Driver.

 7. Klikk Nedlasting, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre programvaren på datamaskinen.

 8. Åpne mappen hvor programvarefilen er lagret (vanligvis Nedlastinger), dobbeltklikk på filen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med skriver-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CDen allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.

  Hvis installasjonsveiviseren ikke starter automatisk, høyreklikker du i nedre venstre hjørne av skjermen. Klikk på Filutforsker, og dobbeltklikk på CD-stasjonen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

  VIKTIG: Installeringsprogrammet kan spørre deg om du om du vil se på nettet etter nye installeringsoppdateringer for produktet. For å få best mulig installasjonsresultat anbefaler HP at du klikker på Ja og lar installasjonsprogrammet søke etter oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 3: Aktiver oppstartsprogramvaren

Viktig: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Kjør.

 2. Skriv inn msconfig i boksen Kjør, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSConfig åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

  1. Klikk på fanen Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  2. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for fanen Tjenester.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Feilsøking for installering av kablet (Ethernet) nettverksskriverFeilsøking for installering av kablet (Ethernet) nettverksskriver

Bruk følgende løsninger for å feilsøke vanlige problemer når du installerer eller bruker skrivere i et kablet nettverk.

Du kan også laste ned HPs installeringsveiviser for skriver for å få hjelp til installering og feilsøking. 
PIW_ikonHPs installeringsveiviser for skriver  

Viktig: Følg disse fremgangsmåtene i den rekkefølgen de er vist i, for å løse problemet.

Løsning 1: Start alle nettverksenheter på nytt, legg til skriveren i nettverket, og installer HP-programvaren på nytt

Ofte vil det hjelpe å starte datamaskinen på nytt og prøve igjen fra begynnelsen. Følg denne fremgangsmåten.

Trinn 1: La konfigurasjonsprogrammet gjøre seg ferdig, og start alle nettverksenheter på nytt

 1. Kontroller at du har latt konfigurasjonsprogrammet gjøre seg helt ferdig, ved å klikke på Fortsett i konfigurasjonsvinduene. (Hvis du ikke ser noe konfigurasjonsvindu for HP-programvare, er det allerede ferdig.)

 2. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv Windows Update i Søk-boksen.

 4. Klikk på Se etter oppdateringer.

 5. Godta alle oppdateringer eller i det minste alle kritiske oppdateringer.

 6. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.

 7. Slå av skriveren og nettverksruteren, og slå dem deretter på igjen.

 8. Kontroller at nettverksruteren er på og fungerer.

 9. Kontroller at du kan vise en Internett-side med en nettleser på datamaskinen.

Trinn 2: Koble til Ethernet-kabelen og skriv ut en nettverkstestrapport for å bekrefte at skriveren finnes på nettverket

 1. Koble Ethernet-kabelen til skriveren og forsikre deg om at den andre enden er koblet til en aktiv nettverksport.

  • Dersom skriveren har et kontrollpaneldisplay, følger du disse trinnene:

  1. På skriverens kontrollpanel trykker du på Oppsett-knappen.

  2. Trykk på ned-piltasten for å velge Nettverk, og trykk deretter på OK.

  3. Trykk på ned-piltasten for å velge Nettverkstest eller Nettverkskonfigurasjonssiden, og trykk deretter på OK.

  4. Følg eventuelle feilsøkingstrinn for problemer som er identifisert i rapporten.

 2. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse for skriveren, betyr det at skriveren befinner seg i nettverket. Fortsett til neste trinn i dette dokumentet for å kontrollere kommunikasjonen.

  • Dersom rapporten ikke viser en gyldig IP-adresse for skriveren (for eksempel 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyr det at skriveren ikke befinner seg i nettverket. Følg disse trinnene:

   1. Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til en aktiv port.

   2. Prøv å bruke en annen Ethernet-kabel.

   3. Skriv ut en ny rapport, og vurder resultatene.

   4. Hvis rapporten viser en gyldig IP-adresse, kan du fortsette til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller kommunikasjonen mellom skriveren og datamaskinen

La oss forsikre oss om at datamaskinen og skriveren befinner seg i det samme nettverket, og at de kan kommunisere med hverandre.

 1. I en nettleser på skrivebordet (f.eks. Internet Explorer) kan du åpne en Internett-side for å kontrollere at du har tilgang til nettverket.

 2. I en nettleser på skrivebordet skriver du inn skriverens IP-adresse i adressefeltet og trykker på Enter. Skriv for eksempel http://192.168.0.1. Du får nå se skriverens interne hjemmeside.

  • Dersom du har tilgang til skriverens interne hjemmeside, kan du fortsette til neste trinn for å reinstallere HP-programvaren.

  • Dersom du ikke har tilgang til skriverens interne hjemmeside, må du kontrollere at skriveren og datamaskinen befinner seg i det samme nettverket.

Trinn 4: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted
 1. Slå på skriveren.

 2. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen (hvis den er tilkoblet). Hvis skriveren er koblet til et nettverk, lar du den være tilkoblet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: HPs kundestøtte og velg Åpne i nytt vindu.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn skriverens modellnummer, klikk Next, og klikk deretter Drivers.

 5. Forsikre deg om at operativsystemet ditt er valgt, og klikk deretter Next.

 6. Bla nedover siden, og klikk deretter Driver.

 7. Klikk Nedlasting, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre programvaren på datamaskinen.

 8. Åpne mappen hvor programvarefilen er lagret (vanligvis Nedlastinger), dobbeltklikk på filen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Metode 2: Bruk CDen med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med skriver-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CDen allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.

  Hvis installasjonsveiviseren ikke starter automatisk, høyreklikker du i nedre venstre hjørne av skjermen. Klikk på Filutforsker, og dobbeltklikk på CD-stasjonen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

  VIKTIG: Installeringsprogrammet kan spørre deg om du vil se på nettet etter nye installeringsoppdateringer for skriveren. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du velger Ja og lar installeringsprogrammet kontrollere om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.

 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.

 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste løsning.

Løsning 2: Deaktiver oppstartstjenester, deaktiver brannmuren og installer HP-programvaren på nytt

Hvis du ikke klarte å installere HP-skriveren, kan du være nødt til å deaktivere oppstartstjenester og/eller brannmuren midlertidig. Windows tillater mange programmer og prosesser å kjøre umiddelbart etter oppstart. Disse programmene og brannmuren hindrer deg kanskje i å installere HP-programvaren. Disse retningslinjene forklarer hvordan man deaktiverer disse programmene og prosessene mens man installerer HP-programmet.

Trinn 1: Deaktiver oppstartsprogramvare

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Kjør.

 2. Skriv inn msconfig i boksen Kjør, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSconfig åpnes. Hvis vinduet Brukerkontokontroll åpnes med meldingen Windows trenger din tillatelse for å fortsette, klikker du på Fortsett for å lukke vinduet.

  • Hvis Normal oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

  1. Velg Selektiv oppstart, og fjern deretter merket i avkrysningsboksen Last inn oppstartselementer.

  2. Klikk på fanen Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  3. Klikk på Deaktiver alle.

  • Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du disse trinnene:

  1. Klikk på fanen Tjenester, og merk deretter av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  2. Lag en liste over de valgte elementene. Denne listen trenger du senere for å kunne nullstille oppstartselementene på datamaskinen.

  3. Klikk på Deaktiver alle.

  4. Klikk på Bruk.

 3. Klikk på OK. Det vises et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 2: Deaktiver eller konfigurer datamaskinens brannmur

Følg disse trinnene for å deaktivere brannmuren, eller konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-skriveren. 

Metode 1: Deaktiver brannmuren midlertidig
 1. Koble Ethernet-kabelen fra ruteren, modemet eller gatewayen.
  MERK
  : Hvis du er usikker på hvor ruteren, modemet eller gatewayen er til den nettverkstilkoblede skriveren, bør du konsultere systemadministratoren.

 2. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv inn Windows-brannmur i Søk-boksen.

 4. Klikk på Windows-brannmur. Dialogboksen med innstillinger for Windows-brannmur åpnes.

 5. Klikk på Slå Windows-brannmurenpå eller av.

 6. Klikk på Slå av Windows-brannmuren(anbefales ikke).

 7. Klikk på OK.

Metode 2: Konfigurer brannmuren til å tillate en forbindelse med HP-skriveren
 1. For å finne ut hvilken brannmur som er installert på datamaskinen, ser du etter brannmurikonet i systemstatusfeltet nederst i høyre hjørne av datamaskinen. Noter deg brannmurnavnet.  

 2. Når du har identifisert brannmuren som er installert på datamaskinen din, tar du kontakt med utvikleren av brannmuren for å få spesifikke instruksjoner om hvordan du konfigurerer innstillingene. Når du har gjort dette, går du tilbake til dette dokumentet for å fortsette feilsøkingen.

 3. Hvis du ikke finner spesifikke trinn for brannmuren din, fortsetter du til neste trinn.

 4. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Filutforsker.

 5. I 64-biters Windows 8 skriver du C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Bin i adresselinjen øverst på skjermen og trykker på Enter.

 6. I 32-biters Windows 8 skriver du C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin.

 7. Noter eller kopier filbanen for hvert av de følgende programmene. Filbanene vil se omtrent slik ut: C:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 10.0 eller nyere, kan du finne filen hpiscnapp.exe.

  • Hvis HP-programvaren som er installert på datamaskinen, er versjon 9.0 eller eldre, kan du finne filen hpqscnvw.exe.

 8. Åpne katalogen C:\windows\system32 og finn deretter frem, og noter deg eller lag en kopi av, filbanen for hvert av følgende programmer:
  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 9. Åpne brannmurprogrammet og kontroller at hvert av programmene vises i listen over klarerte eller tillatte programmer. Hvis et av programmene ikke vises i listen over klarerte eller tillatte programmer, kan du legge det til manuelt.

  MERK: Navnet på listen kan variere, avhengig av brannmurprogrammet.

 10. Hvis brannmurprogramvaren har forskjellige klareringsnivåer eller krever en bestemt tillatelse for at et program skal få tilgang til Internett, må du sørge for at du tillater hvert av HP-programmene å få full tilgang til Internett.

 11. Klikk på OK eller Lagre for å lagre endringer på listen over klarerte eller tillatte programmer.

 12. Følg disse trinnene for å oppheve blokkeringen av Internett-portene ved å opprette nye regler i brannmurprogramvaren.

  MERK: Hver regel åpner hver sin port, så du må opprette en regel for hver port.

 13. HP-programvaren bruker de følgende portene. Hvert portnavn består av en protokoll (enten UDP eller TCP), et nummer og en tilkoblingstype (enten innkommende eller utgående). Datamaskinens brannmur bruker hver del av denne informasjonen til å opprette regelen om å åpne porten.

  • UDP 427 innkommende

  • UDP 427 utgående

  • UDP 161 utgående

  • UDP 139 utgående

  • TCP 139 utgående

  • TCP 9220 utgående

  • TCP 9500 utgående

  • TCP 9290 utgående

  1. Åpne nettverks- eller regeldelen i brannmurprogramvaren.

  2. Opprett en ny regel med et beskrivende navn. For eksempel opphev blokkering av UDP 137 innkommende for å oppheve blokkering av innkommende port UDP 137.

   • Hvis du blir bedt om å velge regeltype, velger du Alle IP-adresser.

   • Hvis du blir bedt om å velge type IP-adresse, velger du IPv4 og IPv6.

  3. Når du har opprettet hver enkelt regel, klikker du på OK eller Lagre for å bruke endringene.

 14. Når du har deaktivert eller konfigurert brannmuren, må du starte datamaskinen på nytt.

Trinn 3: Installer HP-programvaren på nytt

Bruk én av følgende metoder for å installere HP-programvaren på nytt.

Metode 1: Last ned og installer programvaren fra HPs nettsted
 1. Slå på skriveren.

 2. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen (hvis den er tilkoblet). Hvis skriveren er koblet til et nettverk, lar du den være tilkoblet.

 3. Høyreklikk på denne koblingen: HPs kundestøtte og velg Åpne i nytt vindu.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn skriverens modellnummer, klikk Next, og klikk deretter Drivers.

 5. Forsikre deg om at operativsystemet ditt er valgt, og klikk deretter Next.

 6. Bla nedover siden, og klikk deretter Driver.

 7. Klikk Nedlasting, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å lagre programvaren på datamaskinen.

 8. Åpne mappen hvor programvarefilen er lagret (vanligvis Nedlastinger), dobbeltklikk på filen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Metode 2: Bruk CD-en med programvaren

Følg denne fremgangsmåten for å installere programvaren med skriver-CD-en.

 1. Legg CD-platen inn i CD-stasjonen, og lukk den. Hvis CDen allerede ligger i stasjonen, kan du åpne og lukke den igjen. Installasjonsprogrammet startes automatisk.
  Hvis installasjonsveiviseren ikke starter automatisk, høyreklikker du i nedre venstre hjørne av skjermen og velger Filutforsker og dobbeltklikker på CD-stasjonen.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

  VIKTIG: Installeringsprogrammet vil kanskje spørre deg om du vil se om det finnes nye installeringsoppdateringer for skriveren på Internett. For best mulig installeringsresultat anbefaler HP at du velger Ja og lar installeringsprogrammet kontrollere om det finnes oppdateringer og laste dem ned for deg.

Trinn 4: Aktiver oppstartsprogramvaren

VIKTIG: Følg disse trinnene for å reaktivere oppstartsprogramvaren. Hvis du hopper over dette trinnet, vil datamaskinen kanskje ikke fungere som forventet.

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Kjør.

 2. Skriv inn msconfig i boksen Kjør, og trykk deretter på Enter. Vinduet MSConfig åpnes.

  • Hvis du fulgte instruksjonene for å deaktivere Normal oppstart-konfigurasjon (eller hvis du vil gå tilbake til den konfigurasjonen), velger du Normal oppstart.

  • Hvis du ønsker å tilpasse programmene som kjøres ved oppstart, kan du følge disse instruksjonene for Selektiv oppstart:

  1. Klikk på fanen Tjenester.

  2. Merk av i avkrysningsboksen Skjul alle Microsoft-tjenester nederst i skjermbildet.

  3. Velg hvert element som finnes på listen over valgte elementer for fanen Tjenester.

 3. Klikk på Bruk.

 4. Klikk på OK, så vises et nytt vindu.

 5. Klikk på Start på nytt for å fortsette.

Trinn 5: Aktiver brannmurprogramvaren

 1. Høyreklikk på brannmurikonet i oppgavelinjen (i nærheten av klokkeslettet på datamaskinen) og klikk på Start eller Aktiver. Hvis det ikke finnes noe startalternativ, kan du åpne brannmurprogrammet og velge alternativet for å starte eller aktivere det. Brannmurikonet kan endres for å vise at det er aktivert.

 2. Dersom brannmuren ble deaktivert under installasjonen av skriverprogramvaren, kan det være at den blokkerer HP-programmer eller porter som kreves til skanning. Hvis det dukker opp vinduer som ber om tilgang til nettverket når du prøver å skanne, kan du klikke på Ja for å gi tilgang.

 3. Aktivere Windows-brannmuren

  1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

  2. Skriv inn Windows-brannmur i Søk-boksen.

  3. Klikk på Windows-brannmur. Dialogboksen med innstillinger for Windows-brannmur åpnes.

  4. Klikk på Slå Windows-brannmuren på eller av.

  5. Klikk på Aktiver Windows-brannmur.

  6. Klikk på OK.


Feilsøking for installasjon av trådløs skriverFeilsøking for installasjon av trådløs skriver

Følg disse trinnene for å feilsøke vanlige problemer når du installerer eller bruker skrivere i et trådløst nettverk.

Du kan også laste ned HPs installeringsveiviser for skriver for å få hjelp til installering og feilsøking. 
PIW_ikonHPs installeringsveiviser for skriver

Trinn 1: Skriv ut en testside

Hvis du har problemer med å konfigurere skriveren, er det første trinnet å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside og testrapport for trådløst nettverk (hvis skriveren har en trådløs nettverkstilkobling) fra skriverens kontrollpanel. Se brukerveiledningen for instruksjoner.

Med denne informasjonen kan du feilsøke installasjonen. Du trenger også nettverksnavnet for den trådløse ruteren (SSID), og hvis det trådløse nettverket bruker WEP- eller WPA-sikkerhet, trenger du passordet.

Trinn 2: Kontroller om skriveren er koblet til den trådløse ruteren.

Se nettverkskonfigurasjonssiden eller testrapporten for trådløst nettverk, og kontroller følgende:

Hvis skriveren er koblet til den trådløse ruteren, fortsetter du til neste trinn.

Hvis skriveren ikke er koblet til den trådløse ruteren, følger du følgende trinn:

 • Se etter fastvareoppdateringer for skriveren din på HPs nettsted: Hent programvare og drivere.

 • Hvis Internett-leverandøren eier ruteren din, kobler du fra Internett-kabelen mellom ruteren og vegguttaket.

 1. Start skriveren på nytt: Slå av skriveren ved hjelp av på/av-knappen. Koble strømledningen fra skriverens bakside, vent 30 sekunder, og koble til strømledningen på nytt. Se brukerveiledningen for detaljer.

 2. Start den trådløse ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen til ruteren, vente 30 sekunder og deretter koble til strømledningen på nytt.

 3. Start datamaskinen på nytt.

 4. Koble skriveren til ruteren.

 5. Gi skriveren en statisk IP-adresse. Du kan finne instruksjoner for å tilordne en statisk IP-adresse i HPs Wireless Printing Center

Trinn 3: Hvis skriveren er koblet til den trådløse ruteren, men du ikke kan skrive ut (og/eller skanne)

 1. Last ned og kjør HPs Print and Scan Doctor. Sørg for at operativsystemet er oppdatert (bruk Windows Update).

 2. Kontroller at datamaskinen er fri for virus og annen skadelig programvare.

 3. Kontroller at datamaskinen ikke er koblet til via VPN. Hvis du er koblet til et VPN, får du ikke tilgang til enheter i det trådløse nettverket.

 4. Deaktiver operativsystemets brannmur og sikkerhetssystemets brannmur, og test om igjen.

  Hvis dette løser problemet, åpner du porter i brannmuren. Du kan få mer informasjon fra produsenten av brannmuren.

 5. Last ned og installer den nyeste programvaren for skriveren og operativsystemet fra Hent programvare og drivere.
  Det er viktig at du laster ned programvaren for akkurat din HP-modell. Programvaren som ble levert på CDen, kan være oppdatert siden den ble opprettet. Hvis du avinstallerer eller installerer på nytt, bruker du programmet HP Uninstall til å fjerne eldre versjoner eller delvise installasjoner av programvare.

 6. Se etter programvareoppdateringer for programvaren din mens du er på nettstedet for programvare og drivere.

Feilsøke installeringsproblemer for operativsystemdrivere Feilsøke installeringsproblemer for operativsystemdrivere

Da du koblet skriveren til datamaskinen med USB-kabel, mislyktes Windows Update-installeringen.

VIKTIG: Følg disse trinnene i den rekkefølgen de vises i, for å løse problemet.

Trinn 1: Slå skriveren av og deretter på igjen

 1. Koble USB-kabelen fra skriveren.

 2. Slå skriveren av og deretter på igjen, og kontroller at den er i klar-modus.

Trinn 2: Fjern skriveren fra Enheter og skrivere

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 2. Skriv inn Enheter og skrivere i Søk-boksen.

 3. Klikk på Enheter og skrivere.

 4. Høyreklikk på skriverikonet (Windows8_Printer_icon) for skriveren din, og klikk deretter på Fjern enhet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

  MERK: Hvis skriveren ikke er oppført, fortsetter du til neste trinn for å starte datamaskinen på nytt.

 5. Hvis det finnes flere ikoner for skriveren, fjerner du dem alle.

Trinn 3: Start datamaskinen på nytt

 1. Start datamaskinen på nytt. Det kan være lurt å legge inn bokmerke på denne siden slik at du kan gå rask tilbake til den.

 2. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.

Trinn 4: Installer skriverdriveren manuelt

 1. Flytt musepekeren nederst til venstre i skjermbildet, høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 2. Skriv inn Enheter og skrivere i Søk-boksen.

 3. Klikk på Enheter og skrivere.

 4. Klikk på Add a printer (Legg til skriver). Vinduet Legg til skriver åpnes og viser en liste over skrivere.

 5. Klikk på Skriveren min finnes ikke i listen.

 6. Velg alternativet Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger, og klikk på Neste.

 7. Klikk på rullegardinlisten Bruk en eksisterende port, klikk på LPT1: (skriverport), og klikk deretter på Neste.

 8. Klikk på knappen Windows Update, og vent til oppdateringene er fullført.

 9. I vinduet Installer skriverdriveren, under Produsent, velger du HP og søker etter driveren din under Skrivere. Hvis driveren ikke vises under HP, kan du prøve å se under Hewlett Packard.

  MERK: Skriverdriverne er oppført etter serienavn, og det siste eller de to siste sifrene vises som null. HP Photosmart 8750 vises for eksempel som HP Photosmart 8700, og PSC 1210 vises som PSC 1200-serien.

 10. Når du finner riktig driver, kobler du USB-kabelen til skriveren igjen.

 11. Vinduet Installerer enhetsdriverprogramvare vises kort på dataskjermens Oppgavelinje. Vent til det forsvinner.

 12. Klikk på Avbryt i vinduet Legg til skriver.

 13. Den nyinstallerte skriveren vises nå i vinduet Enheter og skrivere.

 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.