Berøringsbevegelser og tastekombinasjoner i Windows 8

Med Windows 8 kan du enkelt navigere uten mus på datamaskin, mobiltelefon og nettbrett.

Bruke tastekombinasjoner til å navigere Windows 8-startskjermenBruke tastekombinasjoner til å navigere Windows 8-startskjermen

Se følgende tabell for de vanligste Windows 8-tastekombinasjonene og hvilke resultater de gir.

TastekombinasjonerResultat

Windows-tast (Tastaturtast i Windows 8)

Bytt mellom Windows 8-applikasjoner og startskjermen og Windows-skrivebordet (eller det forrige maksimerte programmet).

Windows-tast + C

Viser perlelinjen og klokken. Hvis du vil åpne perlelinjen på en bærbar datamaskin, stryker du kanten av styreputen.

Windows-tast + H

Åpner perlen Del.

Windows-tast + I

Åpner perlen Innstillinger.

Windows-tast + K

Åpner perlen Enheter.

Windows-tast + O

Slår skjermretningslås av eller på hvis datamaskinen kan registrere skjermretning.

Windows-tast + W

Åpner perlen Søk med modusen Settings (Innstillinger) valgt.

Windows-tast + F

Åpner perlen Søk med modusen Files (Filer) valgt.

Windows-tast + Q

Åpner perlen Søk med modusen Apps (Programmer) valgt.

Windows-tast + X

Åpner menyen på skrivebordet eller startskjermen.

Windows-tast + Z

Åpner kommandoer eller alternativer for gjeldende program (hvis programmet har slike definert).

Windows-tast + Tab

Viser nylige åpne programmer på startskjermen. Hold nede Windows-tasten, og trykk på Tab for å veksle mellom programmer.

Windows-tast + Prt Scr (Print Screen)

Ta skjermdumper, og lagre dem umiddelbart. Skjermbildet blinker, og Windows lagrer skjermdumpen til mappen Pictures (Bilder) som en PNG-bildefil.

Alt + Tab

Viser alle åpne programmer. Hold nede Alt-tasten, og trykk på Tab for å veksle mellom programmer.

Alt + F4

Lukker programvaren du bruker for øyeblikket. Hvis du velger Windows-skrivebordet, vises menyen Windows Shut Down (Avslutte Windows).

Ctrl + F1

Slår båndet Explorer (Utforsker) av eller på i File Explorer (Filutforsker) og andre programmer som støtter denne funksjonen.

Bruke berøringsbevegelser til å navigere Windows 8-startskjermenBruke berøringsbevegelser til å navigere Windows 8-startskjermen
Bevegelser HandlingResultat
 Gesture_Tap Trykk/dobbelttrykk Velg et element
 Gesture_Swipe_Left

Stryk over skjermen fra høyre kant.

Åpner perlelinjen.

Stryk over skjermen fra høyre kant for å åpne perlelinjen, trykk på perlen Søk, og trykk på kategorien, for eksempel Filer. Deretter trykker du på søkeboksen for å bruke tastaturet på skjermen.Søk etter et program, en innstilling eller en fil.
Stryk over skjermen fra høyre kant for å åpne perlelinjen, og trykk på Start.Åpne startskjermen.
Stryk over skjermen fra høyre kant for å åpne perlelinjen, trykk på perleelementet Settings (Innstillinger), og trykk på Power (På/av).Slå av datamaskinen.
 Gesture_Swipe_Right

Stryk over skjermen fra venstre kant.

Åpne forrige program som ble brukt.

 Gesture_Swipe_Down

Start øverst på skjermen og stryk nedover mot bunnen.

Vis appkommandoene.

 Gesture_Slide_Any_Direction

Dra to fingre mot høyre eller venstre eller opp og ned.

Rull mot høyre eller venstre eller opp og ned.

 Gesture_Pinch_Stretch

Bruk to fingre til å klype eller strekke.

Zoom inn og ut.

Bruke musebevegelser til å navigere Windows 8-startskjermenBruke musebevegelser til å navigere Windows 8-startskjermen

Bruk følgende informasjon for å navigere Windows med mus, tastatur og styrepute (for bærbare datamaskiner).

 • Hvis du vil veksle mellom startskjermen og skrivebordet, flytter du musepekeren nederst til venstre i skjermbildet og klikker på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton) som vises.

  Figur 1: Veksle mellom startskjermen og skrivebordet
  Start_button_8.1_from_Start_screen

 • Hvis du vil zoome på startskjermen (og i andre programmer som støtter zoom), flytter du musepekeren nederst til høyre i skjermbildet og klikker på zoomeikonet.

  Figur 2: Zoomeikonet nederst til høyre
  Tiles_Zoom_button

 • Hvis du vil åpne perlemenyen med musen, flytter du musepekeren øverst til høyre i skjermbildet og deretter ned til elementene på perlemenyen når de dukker opp.

  Figur 3: Åpne perlene med en mus
  MouseGestures_place_mouse_charms

 • Veksle mellom åpne programmer (Alt + Tab) ved å stryke fra venstre over styreputen, med PC-mus må du klikke øverst til venstre i skjermbildet og velge ønsket vindu for å veksle mellom programmer.

 • Hvis du vil se alle åpne programmer, holder du musepekeren øverst til venstre i skjermbildet og drar den nedover for å vise miniatyrbilder av programmene.

 • Hvis du vil åpne perlene på en bærbar datamaskin, skyver du inn fra den høyre kanten av styreputen.

Bruke styreplate til å navigere Windows 8-startskjermenBruke styreplate til å navigere Windows 8-startskjermen

Bruk bevegelsene i den følgende tabellen for å navigere i Windows 8 ved hjelp av styreplaten på en bærbar datamaskin.

BevegelseHandlingResultat
TouchPad_TapTrykk/dobbelttrykkÅpne et element
TouchPad_Swipe_LeftSkyv fra høyre kant av styreplaten.Vis perlelinjen.
TouchPad_Swipe_RightSkyv fra venstre kant av styreplaten.Åpne forrige program som ble brukt.
TouchPad_DownSkyv fra øvre kant av styreplaten.Vis appkommandoene.
TouchPad_Right_Left_Up_DownDra to fingre mot høyre eller venstre eller opp og ned.Rull mot høyre eller venstre, opp eller ned på skjermen.
TouchPad_Pinch_StretchBruk to fingre til å klype eller strekke.Zoom inn og ut.
 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.