Bruke HP-skrivere i Windows 8

Lær hvordan du bruker HP-skriveren med det nye operativsystemet Windows 8. Her kan du finne informasjon om hvordan du skriver ut, skanner og kopierer både med omfattende komplette drivere og enkle operativsystemdrivere.

Bruke skriveren med en komplett driverBruke skriveren med en komplett driver

En komplett driver vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av skriveren. Ved hjelp av HP-programvare kan du utføre kompliserte utskriftsoppgaver, skanne bilder eller dokumenter til e-post og bruke programmer som Windows Faksing og skanning. Se oppgavene nedenfor for å lære mer om å bruke skriveren med en komplett driver.

Klikk her for å laste ned HPs veiviser for installering av skriver og sørge for at du har installert den nyeste komplette driveren.

Skanne ved hjelp av HP-programvareSkanne ved hjelp av HP-programvare

Instruksjonene i dette avsnittet krever at du har den fullstendige versjonen av HP-programvaren installert.

Bruk følgende fremgangsmåte for å skanne et vanlig dokument eller bilde..

Trinn 1: Legg dokumentet eller bildet i skanneren

Du kan skanne fra skannerglassplaten eller den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette. 

 1.  Kontroller at produktet er koblet til datamaskinen.

 2. Slå på produktet.

 3. Legg dokumentet eller bildet i skanneren:

 • Skannerglass: Legg dokumentet med utskriftssiden ned på skannerglassplaten, og plasser det deretter i henhold til de graverte merkene rundt glasset (som regel i høyre eller venstre fremre hjørne). Lukk skannerdekselet.

 • ADF: Legg elementet i dokumentmateren. Legg dem med forsiden opp og den øverste kanten først inn i skuffen. Juster breddeskinnene inntil elementet.
  ADVARSEL: Ikke legg bilder i den automatiske dokumentmateren. Bruk planskanneren i stedet for å beskytte bildene.

Trinn 2: Skann elementet

 1. Åpne HP Scan-vinduet på en av følgende måter.

  • Fra startskjermen velger du applikasjonen for skriveren din, velger Skriv ut og skann og velger deretter Skann et dokument eller bilde.
  • Gå til skrivebordet og dobbeltklikk på ikonet for skriveren, velg Skriv ut og skann, og velg deretter Skann et dokument eller bilde.

  • Høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton) på skrivebordet, klikk på Søk, skriv inn Enheter og skrivere, klikk på Enheter og skrivere, dobbeltklikk på ikonet for skriveren din, og klikk deretter på HP Printer Assistant.

 2. Velg det aktuelle skannealternativet for elementet du skanner.

 3. I HP Scan-vinduet finnes det til høyre for hvert skannealternativ anbefalte skanneinnstillinger for størrelse, utdatatype, oppløsning og filtype (kun for skanning av tekst). Bruk disse standardinnstillingene med mindre du trenger å tilpasse innstillingene for skanningen.

 • Slik endrer du grunnleggende skanneinnstillinger:

  Klikk på nedtrekkspilen (Drop-down_arrow) for innstillingen du vil endre, og velg ønsket innstilling.

 • Slik endrer du avanserte skanneinnstillinger:

  Klikk på Avanserte innstillinger for å endre følgende innstillinger (avhengig av skriveren):

  • Angi plasseringen der du vil lagre skanninger på datamaskinen.

  • Rediger filnavnet for den lagrede skanningen

  • Angi om du vil opprette en ny fil for hver skanning eller kombinere flere skanninger i samme fil

  • Angi hvordan HP-programvaren fullfører skannehandlingen:

   • Åpner skannefilen

   • Starter filutforsker

   • Sender skanningen via e-post

   • Gjør ikke noe (lagrer filen på angitt sted)

 1. Klikk på Skann. Det vises en forhåndsvisning av skanningen (som standard).

  MERK: Hvis du har fjernet avmerking for forhåndsvisning av skanning, lagres skanninger automatisk på angitt plassering på datamaskinen. Hvis forhåndsvisning av skanning er deaktivert, kan du ikke plassere en original med flere sider i én enkelt fil.

 2. Når skanningen fullføres, utfører du en av disse handlingene:

  • Velg Lagre for å lagre skanningen og la HP Scan være åpent.

  • Velg Ferdig for å lagre skanningen og lukke HP Scan.

  • Velg plusstegnet (Scan_window_Plus_sign) til venstre i vinduet for å skanne flere sider.

  • Velg X-ikonet (Scan_window_X_icon) for å slette den skannede filen, og velg deretter Tilbake for å skanne en ny fil.

 

Klikk her for å gå til et detaljert dokument om skanning i Windows 8.

Skanne uten HP-programvareSkanne uten HP-programvare

Bruk én av følgende metoder for å skanne et dokument uten HP-programvare

Skanne med Windows Faksing og skanningSkanne med Windows Faksing og skanning
 1. Legg elementet du vil skanne, på skannerglasplaten, eller legg det inn i den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette.

 2. Høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv Faksing og skanning i søkefeltet.

 4. Klikk på Windows Faksing og skanning i resultatene.

 5. Klikk på Ny skanning og deretter på Skann.

Skanne med PaintSkanne med Paint
 1. Legg elementet du vil skanne, på skannerglasplaten, eller legg det inn i den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette.

 2. Høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv Paint i søkefeltet.

 4. Klikk på Paint i resultatene.

 5. Klikk på Fil og deretter på Fra skanner eller kamera.

 6. Velg skriveren, klikk på OK og deretter på Skann.

UtskriftUtskrift

Bruk en av følgende metoder for å skrive ut et dokument i Windows 8.

Skriv ut fra en applikasjon på skrivebordetSkriv ut fra en applikasjon på skrivebordet

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra en applikasjon på skrivebordet.

 1. Fra skrivebordet åpner du dokumentet som skal skrives ut, i programmet som ble brukt til å opprette det.

 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.

Skriv ut fra en applikasjon på startskjermenSkriv ut fra en applikasjon på startskjermen

Bruk denne framgangsmåten hvis du vil skrive ut fra en applikasjon på startskjermen.

 1. Klikk på applikasjonen du vil skrive ut fra, på startskjermen.

 2. Flytt musepekeren til øvre eller nedre høyre hjørne av skjermen for å aktivere perlelinjen.

 3. Klikk på Enheter og deretter på Skriv ut.

 4. Klikk på HP-driveren du har installert.

  MERK: Hvis skriveren ikke er oppført, støtter ikke applikasjonen utskrift. Kontakt utvikleren for å få mer informasjon.

 5. Juster innstillingene, og klikk på Skriv ut.

Endre utskriftsinnstillingerEndre utskriftsinnstillinger
Endre utskriftsinnstillinger fra skrivebordet eller startskjermen. Se metodene nedenfor for instruksjoner.
Endre utskriftsinnstillinger fra Windows 8-skrivebordetEndre utskriftsinnstillinger fra Windows 8-skrivebordet

Endre utskriftsinnstillinger for én enkelt utskriftsjobb

Bruk følgende trinn for å endre utskriftsinnstillinger for én enkelt utskriftsjobb fra Windows 8-skrivebordet.

 1. Åpne dokumentet du vil skrive ut. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut. Vinduet Skriv ut åpnes.

 2. Klikk på knappen som åpner Egenskaper-dialogboksen. Avhengig av hvilket program det er snakk om, kan denne knappen være Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger.

 3. Velg utskriftsinnstillinger for den aktuelle utskriftsjobben, og klikk på OK.

Endre standard utskriftsinnstillinger for alle utskriftsjobber

Bruk følgende trinn for å endre standard utskriftsinnstillinger for alle utskriftsjobber fra Windows 8-skrivebordet.

 1. Høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), klikk på Kontrollpanel, og klikk deretter på Vis enheter og skrivere.

 2. Høyreklikk på ikonet for skriveren din, og klikk deretter på Utskriftsinnstillinger.

 3. Velg nye standard utskriftsinnstillinger, og klikk på OK.
   

Endre utskriftsinnstillinger fra Windows 8-startskjermenEndre utskriftsinnstillinger fra Windows 8-startskjermen

Følg disse trinnene for å endre utskriftsinnstillinger fra en applikasjon på startskjermen.

 1. Klikk på applikasjonen du vil skrive ut fra.

 2. Flytt musepekeren til øvre eller nedre høyre hjørne av skjermen for å aktivere perlelinjen.

 3. Klikk på Enheter og deretter på Skriv ut.

 4. Klikk på HP-driveren du har installert.

  MERK: Du kan finne grunnleggende innstillinger på forhåndsvisningsskjermen.

 5. Klikk på Flere innstillinger hvis du vil endre avanserte innstillinger.

 6. Velg nye standard utskriftsinnstillinger, og klikk deretter på Tilbake-pilen (Windows8_BackArrow).

 7. Klikk på Skriv ut for å skrive ut.

  MERK: Det er opp til applikasjonsutvikleren å inkludere utskriftsmuligheter, ikke alle applikasjoner vil ha denne muligheten. Hvis ingen skrivere er oppført under Enheter, kontrollerer du først at en HP-utskriftsdriver er installert, og kontakter deretter applikasjonsprodusenten for å undersøke om det finnes støtte for utskrift.

Få tilgang til mappen skrivere/fakserFå tilgang til mappen skrivere/fakser

Få tilgang til skrivermappen

 1. Åpne perlelinjen ved å trykke på Windows-tasten (Tastaturtast i Windows 8) + C eller ved å flytte musepekeren øverst til venstre i skjermbildet.

 2. Klikk på Søk.

 3. Skriv inn Enheter og skrivere i søkeboksen, og klikk deretter på Enheter og skrivere.

Få tilgang til faksmappen

 1. Åpne perlelinjen ved å trykke på Windows-tasten (Tastaturtast i Windows 8) + C eller ved å flytte musepekeren øverst til venstre i skjermbildet.

 2. Klikk på Søk.

 3. Skriv inn faks i søkeboksen, og klikk deretter på Windows Faksing og skanning.
Få tilgang til HP-programvarenFå tilgang til HP-programvaren

Når HP-programvaren ble installert, ble det opprettet et ikon på skrivebordet og en eller flere ruter på startskjermen.

Bruk en av følgende metoder for å få tilgang til HP-programvareapplikasjonen på datamaskinen.

Metode 1: Få tilgang til HP-programvaren fra skrivebordet

Dobbeltklikk på HP-skriverikonet (Printer_icon_desktop) på skrivebordet. HP-programvaren åpnes.

Metode 2: Få tilgang til HP-programvaren fra startskjermen

Klikk på HP-skriverruten på startskjermen (hvis du ikke finner ruten, skriver du inn HP, så vises en liste over HP-søkeresultater). HP-programvaren åpnes.

Metode 3: Søk etter HP-programvaren

 1. Åpne perlelinjen.

 2. Klikk på Søk.

 3. Skriv HP i søkefeltet.

 4. Velg riktig program fra listen. Programmet har skriverens modellnummer i tittelen.

Bruke produktet med en operativsystemdriver eller Windows Update-driverBruke produktet med en operativsystemdriver eller Windows Update-driver

Operativsystemdriveren i Windows 8 finnes allerede på datamaskinen. Med denne grunnleggende driveren fungerer ikke knappene på skriveren, og noen av de avanserte produktfunksjonene, som skanning til e-post, er ikke tilgjengelige.

Med Windows Update-programmet kan du laste ned og installere en ny eller oppdatert operativsystemdriver.

HP har løsninger for å bruke disse grunnleggende driverne, så du kan fortsatt skanne dokumenter, skrive ut fra programmer og sende fakser. Du kan også importere og vise bilder på et minnekort, hvis produktet har et minnekortspor.

Jeg har alltid brukt HP Løsningssenter og HP Verktøykasse. Hva skal jeg bruke nå?Jeg har alltid brukt HP Løsningssenter og HP Verktøykasse. Hva skal jeg bruke nå?

HP Løsningssenter og HP Verktøykasse støttes ikke av operativsystemdriveren. Du kan bruke løsningene nedenfor for å skrive ut, skanne eller fakse.

Hvordan skriver jeg ut?Hvordan skriver jeg ut?

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra skrivebordet eller startskjermen med operativsystemdriveren.

Skrive ut fra skrivebordetSkrive ut fra skrivebordet

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra en applikasjon på skrivebordet:

 1. Fra skrivebordet åpner du dokumentet som skal skrives ut, i programmet som ble brukt til å opprette det.

 2. Klikk på Fil og deretter på Skriv ut.

Skrive ut fra startskjermenSkrive ut fra startskjermen

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra en applikasjon på startskjermen:

 1. Klikk på applikasjonen du vil skrive ut fra, på startskjermen.

 2. Flytt musepekeren til øvre eller nedre høyre hjørne av skjermen for å aktivere perlelinjen.

 3. Klikk på Enheter og deretter på Skriv ut.

 4. Klikk på HP-driveren du har installert.

  MERK: Hvis skriveren ikke er oppført, støtter ikke applikasjonen utskrift. Kontakt utvikleren for å få mer informasjon.

 5. Endre innstillinger etter behov, og klikk på Skriv ut.

Hvordan skanner jeg?Hvordan skanner jeg?

Bruk én av følgende metoder for å skanne et dokument.

Skanne med Windows Faksing og skanningSkanne med Windows Faksing og skanning
 1. Legg elementet du vil skanne, på skannerglasplaten, eller legg det inn i den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette.

 2. Høyreklikk på Start-knappen (Windows_8.1_StartButton), og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv Faksing og skanning i søkefeltet.

 4. Klikk på Windows Faksing og skanning i resultatene.

 5. Klikk på Ny skanning og deretter på Skann.

Skanne med PaintSkanne med Paint
 1. Legg elementet du vil skanne, på skannerglasplaten, eller legg det inn i den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette.

 2. Høyreklikk på Start-knappen, og klikk deretter på Søk.

 3. Skriv Paint i søkefeltet.

 4. Klikk på Paint i resultatene.

 5. Klikk på Fil og deretter på Fra skanner eller kamera.

 6. Velg skriveren, klikk på OK og deretter på Skann.

Hvordan fakser jeg? Hvordan fakser jeg?

Selv om du ikke kan fakse et dokument direkte fra datamaskinen, kan du likevel fakse fra skriverens kontrollpanel.

 1. Legg elementet du vil fakse, på skannerglasplaten, eller legg det inn i den automatiske dokumentmateren hvis skriveren har dette.

 2. Bruk faksknappen på skriverens kontrollpanel til å starte faksen.

Hvordan kontrollerer jeg blekknivå? Hvordan kontrollerer jeg blekknivå?

Med en operativsystemdriver har du ikke tilgang til HP-programvaren, og kan ikke kontrollere blekknivå i HP Verktøykasse som med en komplett driver fra HP.

Noen skrivere har et kontrollpanel som varsler om lave blekknivåer. Hvis modellen din mangler denne funksjonen, kan du bruke knappene på kontrollpanelet til å skrive ut en diagnostikkrapport som viser blekknivåene. Denne testrapporten kan kalles en selvtestrapport, en diagnostikkside for utskriftskvalitet, en utvidet selvtestrapport eller lignende. Hvis du ikke vet hvordan du skriver ut en selvtestrapport, ser du skriverens brukerveiledning.

Hvordan finner jeg instruksjoner for å skrive ut en diagnostikkrapport?

 1. Klikk her for å gå til HPs kundestøtte.

 2. På siden Lokaliser skriveren din for å få støtte klikker du på tekstboksen, skriver inn skrivernavnet eller skrivernummeret og klikker på NESTE.

 3. Velg HP-skriveren blant resultatene for å vise støttesiden for produktet.

 4. Klikk på Brukerveiledninger.

 5. Klikk på Brukerveiledning, og finn og følg instruksjonene for å skrive ut en selvtestrapport.

  Hvis brukerveiledningen ikke åpnes, klikker du på koblingen på siden Brukerveiledninger for å laste ned og installere Adobe Reader. Prøv deretter å åpne brukerveiledningen på nytt.

Hvordan bruker jeg knappene på frontpanelet? Hvordan bruker jeg knappene på frontpanelet?

Hvis skriveren har knapper på frontpanelet, vil enkelte av knappene kanskje ikke fungere som før. Her følger noen eksempler på knapper og funksjoner som ikke fungerer sammen med operativsystemdriveren:

MERK: Dette er ikke en fullstendig liste.

Disse knappene vil fortsatt fungere:

Av/på-knapp (Power_button)Meny-knapp (Menu_button)
Fortsett-knapp (Resume_button)Avbryt-knapp (Cancel_button)
Skriv ut bilder-knapp (Print_photos_button)

Disse knappene vil kanskje ikke fungere:

Photosmart Essentials-knapp (Photosmart_essentials_button)Kopier-knapp (Copy_button)
Skann-knapp (Scan_button)
 
Få støtte etter produktmodell
Finn løsninger, nedlastinger og annen støtteinformasjon til akkurat din produktmodell.
Snakk med andre
Connect with others
Du er ikke alene. Ta kontakt med andre kunder og HP-eksperter på støtteforumene (på engelsk), og få svarene du trenger.