0

WEB-OMRÅDE FOR HEWLETT-PACKARD COMPANY VILKÅR FOR BRUK OG JURIDISKE BEGRENSNINGER

OBS! LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE WEB-OMRÅDET. BRUK AV DETTE WEB-OMRÅDET BETYR AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE ("VILKÅR"), MÅ DU IKKE BRUKE WEB-OMRÅDET.

1

Bruk av området

Hewlett-Packard Company ("HP") autoriserer deg til å vise og laste ned materiale fra dette web-området ("Området") bare til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle merknader om opphavsrett og andre eierforhold i det opprinnelige materialet, på kopiene av materialet. Du kan ikke endre materialet på dette Området på noen måte eller gjengi eller vise offentlig, fremføre eller distribuere eller på annen måte bruke det til offentlige eller kommersielle formål. All bruk av dette materialet på andre web-områder eller nettverksdatamaskiner til et hvilket som helst formål er forbudt. Materialet på dette Området er rettighetsbeskyttet, og all uautorisert bruk av materiale på dette Området kan være i strid med lover om opphavsrett, varemerker og andre lover. Hvis du bryter noen av disse vilkårene, heves autorisasjonen din til å bruke Området automatisk, og du må umiddelbart ødelegge alt nedlastet eller utskrevet materiale.


2

Fraskrivelser

MATERIALET (INKLUDERT ALL PROGRAMVARE) OG TJENESTENE PÅ DETTE OMRÅDET LEVERES "SOM DET ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT DET IKKE KRENKER INTELLEKTUELLE RETTIGHETER. HPs forpliktelse med hensyn til sine egne produkter og tjenester styres utelukkende av avtalene de er levert under, og ingenting på dette Området skal endre slike avtaler. HP garanterer ikke nøyaktigheten og fullstendigheten til materialet, programvaren eller tjenestene på dette Området. HP kan når som helst og uten varsel endre materialet og tjenestene på dette Området, eller produktene og prisene som er beskrevet. Materialet og tjenestene på dette Området kan være utdatert, og HP forplikter seg ikke til å oppdatere materialet og tjenestene på dette Området. Informasjonen som publiseres på dette Området, kan gjelde produkter, programmer eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Ta kontakt med ditt lokale HP-selskap for å få informasjon om produktene, programmene og tjenestene som er tilgjengelige for deg. Det kan tenkes at gjeldende lovgivning ikke tillater unntakelser av garantier, så denne unntakelsen gjelder kanskje ikke deg.


3

Begrensning av ansvar

HP, HPs LEVERANDØRER ELLER ANDRE TREDJEPARTER SOM ER NEVNT PÅ DETTE OMRÅDET, SKAL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER SOM FØLGE AV TAPT INNTEKT, TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSSTANS) SOM FØLGER AV BRUK AV, IKKE MULIGHET TIL Å BRUKE, ELLER RESULTATET AV BRUK AV DETTE OMRÅDET, WEB-SIDER SOM ER TILKNYTTET DETTE OMRÅDET, ELLER MATERIALET, INFORMASJONEN ELLER TJENESTENE PÅ NOEN AV ELLER ALLE SLIKE OMRÅDER, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG SKADESERSTATNING ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER OG UAVHENGIG AV KJENNSKAP TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. HVIS DIN BRUK AV MATERIALE, INFORMASJON ELLER TJENESTER FRA DETE OMRÅDET RESULTERER I BEHOV FOR SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING AV UTSTYR ELLER DATA, FALLER ALLE KOSTNADENE PÅ DEG. GJELDENDE LOVER TILLATER KANSKJE IKKE UNNTAK FRA ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESSKADER, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE GJELDER KANSKJE IKKE DEG.


4

Bruk av programvare

All programvare som kan lastes ned fra dette Området, er rettighetsbeskyttet for HP og/eller HPs leverandører. Bruk av programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis det finnes en slik, som følger med eller er inkludert i programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke laste ned eller installere programvare som kommer med eller inneholder en lisensavtale med mindre du har lest og godtatt vilkårene i lisensavtalen. GJENGIVELSE ELLER VIDEREFORMIDLING AV PROGRAMVAREN ER FORBUDT UNNTATT SLIK DET ER LAGT TIL RETTE FOR I DEN GJELDENDE LISENSAVTALEN.


5

Brukerinnsendinger

HP ønsker ikke å motta konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon fra deg via dette Området. Materiale, informasjon eller annen kommunikasjon ("Kommunikasjoner") du overfører eller sender til dette Området, vil regnes som ikke-konfidensiell og ikke rettighetsbeskyttet. HP har ingen forpliktelser i forbindelse med Kommunikasjonene. HP og HPs underordnede står fritt til å kopiere, offentliggjøre, distribuere, inkludere og på annen måte bruke Kommunikasjonene og alle andre data, bilder, lyder, tekster og alt som er inkludert i dette, til alle kommersielle og ikke-kommersielle formål. Personlig identifiserbar informasjon du sender til HP for å motta produkter eller tjenester, vil håndteres i henhold til HPs elektroniske personvernserklæring. Det er forbudt å sende eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, støtende, pornografisk materiale eller annet materiale som er i strid med lovverket, til eller fra dette Området.


6

Chatterom og andre brukerfora

HP kan, men er ikke forpliktet til å, overvåke eller følge med på deler av Området der brukere overfører eller legger ut Kommunikasjoner bare til hverandre, inkludert, men ikke begrenset til, chatterom, oppslagstavler eller andre brukerfora, og innholdet i slike Kommunikasjoner. HP har imidlertid intet ansvar for innholdet i slike Kommunikasjoner, uansett om de kommer under lovene om opphavsrett, ærekrenkelse, personvern og støtende innhold eller ikke. HP forbeholder seg retten til å fjerne meldinger som inneholder materiale HP anser som grovt, ærekrenkende, støtende eller uakseptabelt på andre måter.


7

Koblinger til tredjeparts web-områder

Koblinger på dette Området til tredjeparts web-områder er bare der for å gjøre det enkelt for deg. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du dette Området. HP har ikke sett på alle disse tredjeparts web-områdene og kontrollerer ikke eller er ansvarlig for noen av disse områdene eller innholdet på dem. HP støtter derfor ikke og gir ingen garantier vedrørende områdene, eller informasjon, programvare, andre produkter eller annet materiale som finnes her, eller noen resultater som følger av bruk av disse områdene. Hvis du bestemmer deg for å gå til et tredjeparts web-område som er koblet til dette Området, er dette helt på eget ansvar.


8

Kobling til dette Området

Du kan opprette koblinger til dette Området fra andre områder, men bare i overensstemmelse med vilkårene i Retningslinjer for å koble til HPs web-områder og i henhold til alle gjeldende lover.

9

Merkevarer

HP og Compaq og navnene på HP- og Compaq-produkter som er omtalt i dette dokumentet, er enten varemerker og/eller tjenestemerker eller registrerte varemerker og/eller tjenestemerker for HP og/eller HPs datterselskaper. Microsoft, Windows, and Windows NT are US registered trademarks of Microsoft Corporation.

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, og Xeon Inside er merkevarer fra Intel Corporation i USA og andre land.

p> BlackBerry-familien av beslektede merker, bilder og symboler er eiendommen til, og varemerker for, Research In Motion Limited, og brukes med tillatelse. "Always On, Always Connected" og symbolet med konvolutt i bevegelse er registrerte varemerker for Research In Motion, og brukes med tillatelse.

Andre navn på produkter og selskaper som er nevnt her, kan være varemerker og/eller tjenestemerker for de respektive eierne.

AMD, AMD Arrow-logoen, AMD Athlon, AMD Sempron, AMD Turion, AMD Opteron, AMD LIVE! og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc.


10

USA Myndighetsbegrensede rettigheter

Dette Området inneholder konfidensiell datamaskinprogramvare og tekniske data. Det kreves en gyldig lisens fra HP for besittelse, bruk eller kopiering. I overensstemmelse med FAR 12.211 og 12.212 er Kommersiell programvare, Programvaredokumentasjon og Tekniske data for kommersielle artikler lisensiert til USA. Styring under HPs standard for kommersielle lisensvilkår.


11

Generelt

HP administrerer dette Området fra sine kontorer i Palo Alto, California, USA. HP gir ingen garantier om at materialet eller tjenestene på dette Området er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, og det er forbudt å besøke Området fra land og områder der innholdet på sidene er ulovlig. Du kan ikke bruke, eksportere eller videresende materiale eller tjenester på dette Området eller på kopier eller gjengivelser hvis det er i strid med gjeldende lover eller regler, herunder, men ikke begrenset til, USAs eksportlover og -regler. Hvis du velger å besøke dette Området fra utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Disse vilkårene styres av og er laget i henhold til lovene i delstaten California, uten å anerkjenne virkning av prinsipper for konflikter mellom lover.

HP kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere dette dokumentet. Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom for å få med deg gjeldende Vilkår fordi de er bindende for deg. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene kan erstattes av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider i dette Området.


12

Retningslinjer for å koble til HPs web-områder

Et område som kobler til HPs web-område:


Absent HP's written authorization otherwise, a website that links to this Site:


  • Kan koble til, men ikke gjengi HP-innhold
  • Må ikke opprette en web-leser eller et bredere miljø rundt HP-innhold
  • Må ikke antyde at HP støtter området eller produktene
  • Må ikke feilrepresentere forholdet til HP
  • Må ikke presentere feil informasjon om HP-produkter eller -tjenester
  • Må ikke bruke HP-logoen uten tillatelse fra HP
  • Må ikke inneholde noe som kan oppfattes som usmakelig, støtende eller kontroversielt, og må bare inneholde ting som passer for alle aldersgrupper

Revidert juli 2003


Tilbake til toppen
13

Hurtigkoblinger til innholdet på denne siden: