HP Workspace

$$list_links_tagline$$

Usługa wirtualizacji aplikacji, która uwalnia mobilną produktywność

Wyposaż swoich mobilnych pracowników w aplikacje niezbędne dla biznesu, dzięki kompletnemu rozwiązaniu, które jest łatwe w użyciu i zapewnia doskonałą wydajność działania.

Essential Premium Dodatkowe usługa

Miesięczne użycie (na użytkownika)

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Każda jednoroczna licencja na integrację VPN dotyczy jednej bramy VPN (nie jednego użytkownika)

Moc obliczeniowa chmury (na użytkownika)

Dedykowana maszyna wirtualna (VM) 2 vCPU

Dedykowana maszyna wirtualna (VM) 2 vCPU

Pamięć RAM maszyny wirtualnej

4 GB pamięci RAM

8 GB pamięci RAM

Aplikacje

Maks. 10

Bez ograniczeń

Analiza wykorzystania aplikacji

-

Szczegółowe raporty z zastosowania

Pomoc techniczna

Wdrożenia i obsługa zgłoszeń od poniedziałku do piątku

Wyświetl umowę SLA dotyczącą usługi Workspace (PDF 205 KB)

Wdrożenia i obsługa zgłoszeń od poniedziałku do piątku

Wyświetl umowę SLA dotyczącą usługi Workspace (PDF 205 KB)

Użytkownik docelowy

Pracownik wykonujący większość pracy z trasie

Specjalista ds. obsługi informacji

1. HP Workspace to usługa wirtualizacji przeznaczona dla klientów komercyjnych i wymaga korzystania ze zbioru HP Elite x3, obejmującego HP Elite Desk Dock lub HP Elite Lap Dock. Zwirtualizuj maksymalnie dziesięć 32- lub 64-bitowych aplikacji na komputery stacjonarne lub sieciowe dla maksymalnie pięciu użytkowników z użyciem konta z dostępem do 60-dniowej usługi. Dostępność i warunki korzystania dla 60-dniowej usługi mogą ulec zmianie. Firma HP zweryfikuje dostępność usługi dla klientów przed jej aktywowaniem. Nie można wymienić na gotówkę, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Technologia HP Workspace może być niedostępna w niektórych krajach. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zasadach i warunkach (PDF, 186KB) HP Workspace, znajdujących się na stronie HP Workspace Premium Service. Testowanie dostępne wyłącznie na użytek firmowy i nie jest prezentem dla osób fizycznych. Jeżeli są Państwo pracownikiem sektora publicznego, należy koniecznie sprawdzić kodeks postępowania etycznego, prawa i regulacje, które dotyczą możliwości przyjmowania przez Was przedmiotów wartościowych od firm, z którymi prowadzą Państwo biznesy. Przed przyjęciem jakiegokolwiek przedmiotu wartościowego od HP prosimy o uzyskanie niezbędnych zgód od swojej organizacji. Po wygaśnięciu okresu testowania firma może uzyskać 1-, 2- lub 3-letnią subskrypcję pozwalającą na kontynuowanie korzystania z HP Workspace.