Centrum drukowania bezprzewodowego

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli drukarka działała poprawnie przez sieć i teraz już nie działa.

 • Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, drukarkę i router bezprzewodowy.
 • Czy drukarka jest podłączona do sieci? Czytaj więcej

  W celu sprawdzenia, czy drukarka jest podłączona do sieci:

  • Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania drukarki. W wielu drukarkach naciśnięcie przycisku komunikacji bezprzewodowej zapewnia bezpośredni dostęp do opcji drukowania tego raportu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podręczniku.
  • Na raporcie z testu sieci bezprzewodowej sprawdź:
   1. W wynikach diagnostyki, w obszarze „Łączność” pozycja Połączone powinna być oznaczona POWODZENIE.
   2. Jeżeli tak nie jest, drukarka nie ma połączenia z żadną siecią. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony i działa prawidłowo.
   3. Konieczne może być ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności
   4. Sprawdź, czy raport z testu sieci bezprzewodowej informuje o problemach i ewentualnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
   5. W obszarze „Bieżąca konfiguracja” pozycja „Nazwa sieciowa (SSID)” powinna wskazywać nazwę twojej sieci.
   6. Jeżeli drukarka nie jest połączona lub jest połączona z inną siecią, konieczne będzie ponowne podłączenie drukarki do Twojej sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności
 • Czy komputer jest podłączony do sieci? Czytaj więcej
  • Windows - Pobierz i uruchom HP Print and Scan Doctor
  • Mac - W celu sprawdzenia połączenia bezprzewodowego kliknij ikonę Wi-Fi w górnym, prawym rogu paska menu. Czy twoja sieć jest zaznaczona?
 • Czy ostatnio zmieniło się coś w komputerze? Czytaj więcej
  • W przypadku instalacji lub aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego mogło ono zablokować komunikację. Skorzystaj z tych informacji pozwalających rozwiązać problem
  • Jeżeli ostatnio instalowane było nowe oprogramowanie lub uaktualniony został system operacyjny, rozważ przywrócenie stanu za pomocą kopii zapasowej lub utworzonego niedawno punktu przywracania, gdy drukarka jeszcze działała.
 • Czy ostatnio zmieniło się coś w routerze bezprzewodowym lub został o zaktualizowany? Czytaj więcej
  • W przypadku wymiany routera konieczna może być ponowna konfiguracja drukarki w celu dostosowania jej do nowych ustawień routera.
   1. Drukarkę można skonfigurować korzystając z tych instrukcji.
   2. Jeżeli nowy router został przekazany przez dostawcę usług Internetowych (ISP), konieczne może być wykonanie specjalnych czynności w celu podłączenia drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności.
  • W przypadku zmiany następujących ustawień sieci bezprzewodowej, konieczna może być ponowna konfiguracja drukarki w celu dostosowania jej do nowych ustawień routera.
   1. W przypadku zmiany rodzaju zabezpieczeń lub hasła, skorzystaj z tych instrukcji.
   2. W przypadku zmiany nazwy sieci (SSID) lub ukrycia (wyłączenia rozgłaszania) nazwy sieci, skorzystaj z tych instrukcji.
   3. W przypadku włączenia filtrowania adresów MAC, skorzystaj z tych instrukcji.
   4. W przypadku włączenia izolacji komunikacji bezprzewodowej lub punktu dostępowego, może to uniemożliwić komunikację urządzeń pomiędzy sobą poprzez tę sieć. Należy wyłączyć tę opcję i spróbować ponownie.
 • Czy komputer jest podłączony do sieci VPN (ang. Virtual Private Network)?  Czytaj więcej

  Połączenie VPN jest wykorzystywane w celu uzyskania bezpiecznego połączenia ze zdalną siecią (np. dostępu z domu do sieci w pracy). Zwykle nie ma możliwości drukowania na drukarce bezprzewodowej przy aktywnym połączeniu VPN. W celu umożliwienia drukowania należy tymczasowo wyłączyć połączenie VPN.

 • Czy adres IP drukarki uległ zmianie? Czytaj więcej
  • Windows - Skorzystaj z programu aktualizującego adres IP, jeżeli jest dostępny dla posiadanego modelu drukarki.
   1. Windows XP, Windows Vista lub Windows 7:
   2. Start -> Programy -> HP -> Aktualizuj adres IP

    Windows 8/8.1:

    • Uruchom Oprogramowanie drukarki z ekranu startowego (ikona z nazwą modelu drukarki) lub kafelka z nazwą Twojej drukarki.
    • Wybierz (kliknij lub dotknij) Narzędzia w górnej części ekranu Oprogramowania drukarki
    • Wybierz Aktualizuj adres IP
   3. Porównaj poprzedni adres IP drukarki z adresem znajdującym się na raporcie z Testu sieci bezprzewodowej. Jeżeli te adresy IP nie zgadzają się:
    • Wprowadź adres IP drukarki z raportu z Testu sieci bezprzewodowej w polu Bieżący adres IP drukarki w komputerze.
    • Kliknij Szukaj, aby upewnić się, że drukarka została znaleziona i kliknij Zapisz, aby uaktualnić oprogramowanie.
   4. W takiej sytuacji zalecane jest ustawienie statycznego adresu IP drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności. Jeśli ustawisz statyczny adres IP, będzie wymagane ponowne uruchomienie narzędzia Aktualizuj adres IP.
   5. Jeśli program Aktualizuj adres IP nie jest dostępny na komputerze lub jego uruchomienie nie powiodło się, pobierz i zainstaluj program HP Print and Scan Doctor, wybierz odpowiednią drukarkę, kliknij opcję Dalej, a następnie opcję Napraw drukowanie. Powtórz ten proces dla opcji Napraw skanowanie.
  • Mac - Usuń i dodaj ponownie drukarkę:
   1. W oknie Preferencje systemowe kliknij pozycję Drukowanie i faksowanie, Drukowanie i skanowanie lub Drukarki i skanery.
   2. Wybierz drukarkę i kliknij znaczek minusa (-), aby ją usunąć.
   3. Kliknij znak plusa (+), aby ponownie dodać drukarkę.
  • Ustaw statyczny adres IP (który nie ulegnie zmianie)

Drukarka nigdy nie działała przy połączeniu przez sieć

 • Najpierw spróbuj ponownie uruchomić komputer, drukarkę i router bezprzewodowy.
 • Czy drukarka jest podłączona do sieci? Czytaj więcej
  • W celu sprawdzenia wydrukuj raport z Testu sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania drukarki. W wielu drukarkach naciśnięcie przycisku komunikacji bezprzewodowej zapewnia bezpośredni dostęp do opcji drukowania tego raportu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w podręczniku.
  • Na raporcie sprawdź:
   1. W wynikach diagnostyki, w obszarze „Łączność” pozycja Połączone powinna być oznaczona POWODZENIE. Jeżeli tak nie jest, drukarka nie ma połączenia z żadną siecią. Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony i działa prawidłowo. Konieczne może być ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności.
   2. Sprawdź, czy raport z Testu sieci bezprzewodowej informuje o problemach i ewentualnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
   3. W obszarze „Bieżąca konfiguracja” pozycja „Nazwa sieciowa (SSID)” powinna wskazywać nazwę twojej sieci. Jeżeli drukarka nie jest połączona lub jest połączona z inną siecią, konieczne będzie ponowne podłączenie drukarki do sieci. Wykonaj opisane tutaj czynności.
 • Czy zainstalowane zostało oprogramowanie drukarki? Jeżeli nie, wykonaj opisane tutaj czynności.
 • Z jakich ustawień routera korzystasz? Czytaj więcej
  • Sprawdź ustawienia routera. Niektóre zaawansowane ustawienia routera mogą być niezgodne z drukarką.

   W celu uzyskania dostępu do ustawień routera należy uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres IP routera i nacisnąć Enter. W celu ustalenia adresu IP routera odnieś się do jego dokumentacji. Jeśli domyślna nazwa użytkownika oraz hasło routera nie zostały zmieniona, również będą one podane w dokumentacji. Bardzo często domyślną nazwą użytkownika jest admin, a hasło to password.

   Sprawdź następujące ustawienia routera: Ustawienia te mogą znajdować się w części o nazwie „Bezprzewodowe” lub „Zabezpieczenia”, jednak każdy router jest inny i najlepiej skorzystać z dokumentacji lub pomocy producenta, aby ustalić szczegóły.

   • Filtrowanie adresów MAC - Jeżeli filtrowanie Adresów MAC jest włączone, wykonaj opisane tutaj czynności.
   • Tryb tylko 802.11n - Jeżeli wybrany jest tryb tylko 802.11n, należy zmienić to ustawienie tak, aby pozwolić co najmniej na pracę w trybie 802.11g. Dostępne mogą być także inne tryby, ale należy się upewnić, że wśród nich jest 802.11g.
   • Tryb tylko 5GHz - Drukarki HP mogą się łączyć z wykorzystaniem pasma 2,4GHz, ale nie obsługują pasma 5Ghz. Jeśli Twój router obsługuje oba pasma, należy wybrać 2,4GHz, aby było możliwe podłączenie drukarki.
   • Kanał - Większość routerów domyślnie posiada automatyczny wybór kanału. Wydrukuj stronę Konfiguracji sieciowej dla swojej drukarki HP. Na ostatniej stronie zobaczysz znalezione w swojej okolicy sieci oraz używane przez nie kanały. Najlepiej jest korzystać z kanału, który występuje najrzadziej i jest o 5 kanałów wyższy lub niższy od najbliższego. Dobrym wyborem są zazwyczaj kanały 1, 6 i 11. Ręcznie ustaw najbardziej odpowiedni kanał dla swojego routera.
   • Izolacja bezprzewodowa - Włączenie tej opcji może uniemożliwić komunikację urządzeń pomiędzy sobą poprzez tę sieć. Należy wyłączyć tę opcję i spróbować ponownie.
   • DHCP - W przypadku wyłączenia DHCP drukarka nie otrzyma adresu IP niezbędnego do komunikacji w sieci. Należy wyłączyć DHCP i spróbować ponownie.
   • Tryb gościa - Jeśli Twój router oferuje połączenie Gościa, upewnij się, że ani drukarka ani komputer z niego nie korzystają. Urządzenia połączone jako Gość są odizolowane od innych urządzeń.

   Warto także sprawdzić aktualizacje oprogramowania firmware dla routera. Sprawdź w instrukcji lub u producenta routera, jak to zrobić.

   Jeżeli nowy router został przekazany przez dostawcę usług Internetowych (ISP), konieczne może być wykonanie specjalnych czynności w celu podłączenia drukarki. Wykonaj opisane tutaj czynności.

 • Czy korzystasz z zapory sieciowej lub innego oprogramowania zabezpieczającego w komputerze? Czytaj więcej