Centrum drukowania bezprzewodowego

Wi-Fi Direct oraz Hp Wireless Direct

Co to jest HP wireless direct i Wi-Fi Direct?

HP wireless direct oraz Wi-Fi Direct to funkcje, które umożliwiają urządzeniom obsługującym łączność Wi-Fi (np. smartfonom, tabletom czy komputerom) bezpośrednie, bezprzewodowe komunikowanie z drukarką bez korzystania z Routera bezprzewodowego ani Punktu dostępowego . Łączą się one z sygnałem HP wireless direct lub Wi-Fi Direct tak samo, jak z nową siecią bezprzewodową lub punktem dostępu.

Z punktu widzenia komputera, smartfonu czy tabletu połączenie HP wireless direct lub Wi-Fi Direct nie różni się od połączenia z typową siecią, do której jest już podłączona drukarka HP. Aby można było korzystać z drukarki za pomocą połączenia HP wireless direct lub Wi-Fi Direct, musi być zainstalowana aplikacja drukująca (w przypadku smartfonów i tabletów) lub oprogramowanie drukarki (w przypadku komputerów). Funkcje HP wireless direct oraz Wi-Fi Direct mogą zapewniać podłączonym urządzeniom dostęp do Internetu, przy czym połączenie Wi-Fi Direct z drukarką może umożliwić Twojemu urządzeniu przenośnemu utrzymanie równoległego połączenia Wi-Fi z Internetem.

Istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy funkcjami HP wireless direct orz Wi-Fi Direct. Poniższa tabela opisuje te różnice, a także podobieństwa:

Czynnik Wi-Fi Direct HP Wireless Direct
Zabezpieczenia WPA2: wymagane WPA2: opcjonalne
Maks. liczba równocześnie połączonych urządzeń 5 5
Adres IP drukarki (aby uzyskać dostęp do EWS) 192.168.223.1 192.168.223.1
Nazwa DIRECT-xx*-HP-< model drukarki > HP-Print-xx*-< model drukarki >
Urządzenie obsługujące Wi-Fi Direct może automatycznie wykryć i połączyć się z drukarką Tak: Automatycznie lub ręcznie (przycisk/PIN) Nie
Urządzenie obsługujące Wi-Fi Direct może połączyć się z drukarką i zachować połączenie z Internetem Tak Nie
Urządzenia mogą się łączyć z Internetem i/lub sobą za pomocą drukarki Nie Nie
Drukarka może się łączyć z Internetem przez urządzenie Nie Nie

* - „xx” oznacza dwa unikatowe znaki, które pomagają w identyfikacji drukarki

Jak nawiązać połączenie z funkcją Wi-FI Direct lub HP wireless direct?

Aby połączyć komputer lub urządzenie przenośne bezpośrednio z drukarką, należy wykonać następujące czynności:

 1. Włącz funkcję HP wireless direct lub Wi-Fi Direct na panelu sterowania drukarki.
 2. Upewnij się, ze sieć Wi-Fi w Twoim urządzeniu przenośnym lub komputerze jest aktywna, a następnie połącz się z HP wireless direct lub Wi-Fi Direct w taki sam sposób, jak z jakąkolwiek inną siecią bezprzewodową . Uwaga: Format nazwy jest inny w przypadku HP wireless direct i Wi-Fi Direct. Odnieś się do poniższej tabeli.
 3. Jeśli HI wireless direct posiada aktywne zabezpieczenia, wprowadź hasło WPA 2, gdy zapyta o nie urządzenie przenośne lub komputer. Zwróć uwagę, że funkcja Wi-Fi Direct zawsze korzysta z hasła WPA2 i nie da się jej uruchomić bez tego zabezpieczenia.
 4. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zainstalować oprogramowanie drukarki na komputerze. W ustawieniu rodzaju połączenia oprogramowania wybierz „Bezprzewodowo”. W przypadku urządzeń przenośnych będzie wymagane zainstalowanie najnowszej wersji wtyczki drukarki HP.

Sposób użycia 1: Jeśli drukarka jest już połączona z siecią i była używana, a oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerze, to należy przeprowadzić następujące czynności, aby drukować przy połączeniu z HP wireless direct lub Wi-Fi Direct:

 1. Podłącz komputer do HP wireless direct lub Wi-Fi Direct, jak opisano wcześniej.
 2. Możesz korzystać ze swojej drukarki w ten sam sposób, co przy zwykłym połączeniu sieciowym. Nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania. Drukarka może również pozostać połączona z domową siecią. Twój komputer jednak może być połączony wyłącznie z drukarką LUB siecią domową.

Sposób użycia 2: Jeśli drukarka została uprzednio zainstalowana i jest używana przez kabel USB lub w czasie instalacji wybrano opcję „Podłącz później”, należy wykonać następujące czynności, aby móc korzystać z HP wireless direct lub Wi-Fi Direct:

 1. Podłącz komputer do HP wireless direct lub Wi-Fi Direct, jak opisano wcześniej.
 2. Skonfiguruj ustawienia oprogramowania drukarki.
  • Windows XP, Windows Vista lub Windows 7:

   Start -> Programy -> HP -> {model Twojej drukarki} -> Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.

  • Windows 8 lub 8.1:
   • Uruchom Oprogramowanie drukarki z ekranu startowego (ikona z nazwą modelu drukarki) lub kafelka z nazwą Twojej drukarki.
   • Wybierz (kliknij lub dotknij) Narzędzia w górnej części ekranu Oprogramowania drukarki
   • Wybierz Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.
   • Wybierz Połącz z nową drukarką
 3. Mac OS X:

  Otwórz program Finder i przejdź do Aplikacje -> HP -> {model Twojej drukarki} -> Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.

 4. Można również włożyć do napędu dysk CD z oprogramowaniem drukarki — zostanie wówczas wyświetlony ekran Witamy ponownie — lub pobrać pełną wersję oprogramowania z witryny http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/siteHome?cc=us&lc=en
 5. Kliknij opcję „Podłącz nową drukarkę”.

  Ważne: Nie wybieraj opcji „Zmień połączenie drukarki z USB na połączenie bezprzewodowe”.

 6. Na ekranie Opcje połączenia wybierz opcję Bezprzewodowe i kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz drukarkę, gdy zostanie wyświetlony ekran wykrycia drukarki, a następnie zakończ instalację oprogramowania.

Po skonfigurowaniu połączenia w folderze drukarek widoczne będą dwie ikony drukarki HP. Ikona z oznaczeniem „Sieć” oznacza sterownik drukarki zainstalowany na potrzeby połączenia HP wireless direct lub Wi-Fi Direct. Jeśli drukowanie za pomocą połączenia przez kabel USB nie będzie więcej potrzebne, można usunąć ikonę drukarki HP bez oznaczenia „Sieć”.

Sposób użycia 3: Jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia HP wireless direct lub Wi-Fi Direct, oprogramowanie drukarki jest zainstalowane, a chcesz korzystać z drukarki za pomocą sieci bezprzewodowej z routerem bezprzewodowym:

 1. Najpierw podłącz komputer do sieci bezprzewodowej, do której ma być podłączona drukarka.
 2. Windows XP, Windows Vista lub Windows 7:

  Start -> Programy -> HP -> {model Twojej drukarki} -> Konfiguracja i oprogramowanie drukarki. Windows 8:>

  • Uruchom Oprogramowanie drukarki z ekranu startowego (ikona z nazwą modelu drukarki) lub kafelka z nazwą Twojej drukarki.
  • Wybierz (kliknij lub dotknij) Narzędzia w górnej części ekranu Oprogramowania drukarki
  • Wybierz Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.
 3. Mac OS X:

  Otwórz program Finder i przejdź do Aplikacje -> HP -> {model Twojej drukarki} -> Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.

Wybierz opcję „Rekonfiguracja ustawień połączenia bezprzewodowego”. Niektóre drukarki należy tymczasowo podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. W przypadku innych drukarek z dużymi wyświetlaczami należy skorzystać z Kreatora komunikacji bezprzewodowej na przednim panelu w celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową. Po połączeniu drukarki z siecią można z niej korzystać bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

Następujące sposoby użycia odnoszą się wyłącznie do Wi-Fi Direct, nie do HP wireless direct.

Sposób użycia 1: Podłączanie i drukowanie z urządzenia przenośnego obsługującego sieć bezprzewodową za pomocą połączenia Wi-Fi Direct drukarki:

 1. Funkcja Wi-Fi Direct musi zostać włączona w drukarce. Możesz ustawić tryb połączenia na Automatyczny lub Ręczny.
 2. Wi-Fi Direct musi zostać włączone na urządzeniu przenośnym (Android 4.4 lub nowszy).
 3. Musisz zainstalować najnowszą wersję wtyczki drukowania HP na urządzeniu przenośnym - 1.0.48 lub nowszą.
 4. Wybierz na urządzeniu przenośnym dokument w aplikacji obsługującej drukowanie. Jeśli drukarka będzie się znajdować w zasięgu Wi-Fi urządzenia przenośnego, zostanie ona automatycznie wyświetlona na liście ((Direct-xx-HP-< model drukarki >).
 5. Wybierz drukarkę, a następnie drukowanie. Jeśli w drukarce jest ustawiony Automatyczny tryb Wi-Fi Direct, urządzenie przenośne automatycznie się z nią połączy i wydrukuje dokument. Jeśli ustawiono tryb Ręczny, będzie wymagane potwierdzenie połączenia poprzez dotknięcie wyświetlacza drukarki lub wciśnięcie przycisku Wi-Fi Direct, lub wprowadzenie PINu, zapewnionego przez drukarkę, w urządzeniu przenośny.
 6. Przy połączeniu tego typu urządzenie przenośne będzie mogło utrzymać aktualne połączenie z siecią i wciąż posiadać łączność z Internetem w czasie drukowania.

Sposób użycia 2: Podłączanie i drukowanie z urządzenia z systemem Windows 8 za pomocą połączenia Wi-Fi Direct drukarki:

 1. Funkcja Wi-Fi Direct musi zostać włączona w drukarce.
 2. W menu Start/Metro systemu Windows kliknij/dotknij szkło powiększające w górnym prawym rogu.
 3. W polu wyszukiwania wprowadź Urządzenia i drukarki, a następnie wciśnij Enter.
 4. W oknie Urządzenia i drukarki kliknij/dotknij przycisk Dodaj urządzenie w górnym lewym rogu.
 5. Wybierz nazwę Wi-Fi Direct drukarki do zainstalowania, a następnie kliknij/dotknij przycisk Dalej. Pamiętaj, że nazwę Wi-Fi Direct możesz uzyskać w menu Wi-FI Direct panelu sterowania drukarki.
 6. Na drukarce zostanie wyświetlony kod PIN.
 7. Wprowadź kod PIN, gdy zostanie wyświetlony monit kreatora, a następnie kliknij/dotknij przycisk Dalej.
 8. Sterowniki drukowania zostaną zainstalowane, a ikona drukarki zostanie wyświetlona w oknie Urządzeń i drukarek.