Centrum drukowania bezprzewodowego

Konfiguracja i zabezpieczenia

Dokonaj następujących ustawień routera bezprzewodowego lub sprawdź, czy opcje te są już prawidłowo ustawione:

  • Zmień domyślną nazwę sieci ( SSID ) ustaloną przez producenta na własną, niepowtarzalną nazwę.
  • Zmień nazwę użytkownika i hasło konta administratora na coś niepowtarzalnego.
  • Włącz rozgłaszanie SSID (zazwyczaj jest włączone domyślnie).
  • Zabezpiecz sieć za pomocą szyfrowania WPA lub WPA2.

Następujące metody zabezpieczeń nie są polecane, ponieważ można je w prosty sposób złamać:

  •   Filtrowanie adresów MAC
  • Wyłączanie rozgłaszania SSID.
  •   WEP - szyfrowanie kluczem. Jeżeli musisz korzystać z WEP należy pamiętać, że tryb „Otwarty” jest bezpieczniejszy do trybu „Współdzielonego”.

Jako rodzaj szyfrowania wybierz AES (ang. Advanced Encryption Standard). AES jest najnowszą i najbezpieczniejszą metodą szyfrowania danych w sieciach bezprzewodowych. Utwórz hasło WPA, które składa się z co najmniej 13 znaków. Użyj liczb, małych i dużych liter oraz znaków przestankowych, aby stworzyć silne zabezpieczenie.

Zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej, ponieważ informacje te będą niezbędne do podłączenia nowych urządzeń do sieci.

Po skonfigurowaniu routera pamiętaj, aby użyć przycisku „Zastosuj” lub „OK”, aby ustawienia zostały zapisane w urządzeniu. Jeżeli modyfikujesz ustawienia już istniejącej sieci, do której podłączone są urządzenia bezprzewodowe, konieczna będzie ponowna konfiguracja każdego z tych urządzeń z użyciem nowych opcji konfiguracyjnych.