Programy zwrotu i wymiany produktów

0

Programy wymiany

HP uczestniczy w dobrowolnych programach wymiany komponentów lub produktów, które mogą powodować problemy funkcjonalne, ale nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.


1

Reklamacje

HP, we współpracy z amerykańską komisją ds. bezpieczeństwa produktów i konsumentów (Consumer Product Safety Commission), uczestniczy w programach dobrowolnego zwrotu wadliwych części produktów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.


10

Rozszerzenie programu bezpieczeństwa z 2016 r. dotyczącego wycofania i wymiany akumulatorów w notebookach firmy HP w styczniu 2017 r. — uwzględnienie dodatkowych akumulatorów objętych programem

Rozszerzenie programu bezpieczeństwa z 2016 r. dotyczącego wycofania i wymiany akumulatorów w notebookach firmy HP w styczniu 2017 r. — uwzględnienie dodatkowych akumulatorów objętych programem

Firma HP stanowczo zachęca klientów do ponownego sprawdzenia wszystkich produktów objętych programem.


W styczniu 2017 r. firma HP ogłosiła rozszerzenie trwającego globalnego, dobrowolnego programu bezpieczeństwa dotyczącego wycofania i wymiany akumulatorów w niektórych notebookach ogłoszonego w czerwcu 2016 r. Program poszerzono o dodatkowe akumulatory, które wysłano z tymi samymi notebookami. Akumulatory objęte programem dostarczono z konkretnymi modelami notebooków firmy: HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario oraz HP Pavilion sprzedawanymi na całym świecie od marca 2013 r. do końca października 2016 r. Akumulatory te były sprzedawane jako akcesoria lub części zapasowe oraz montowane przez pomoc techniczną. Akumulatory te mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru i oparzeń.

Niezwykle istotne jest to, żeby klienci ponownie sprawdzili swoje akumulatory, nawet jeśli już to zrobili i zostali poinformowani, że nie są one objęte programem. Uwaga: klienci, którzy otrzymali już akumulator na wymianę, NIE są objęci rozszerzonym programem. Klienci powinni bezzwłocznie przestać używać akumulatorów objętych programem. Klienci firmy HP, których dotyczy ten program, w zamian za każdy sprawdzony i wadliwy akumulator otrzymają nieodpłatnie nowy.


Więcej informacji

8

Program bezpieczeństwa dotyczący wycofania i wymiany akumulatorów w notebookach firmy HP

Program bezpieczeństwa dotyczący wycofania i wymiany akumulatorów w notebookach firmy HP

14 czerwca 2016 r. firma HP we współpracy z państwowymi urzędami regulacyjnymi ogłosiła globalny dobrowolny program bezpieczeństwa dotyczący wycofania i wymiany akumulatorów w pewnych notebookach firmy HP. Objęte programem akumulatory przesłano z konkretnymi modelami notebooków firmy: HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion sprzedawanymi na całym świecie od marca 2013 r. do końca sierpnia 2015 r. Mogły też być sprzedawane jako akcesoria lub części zapasowe lub zapewniane przez pomoc techniczną jako akumulatory na wymianę. Akumulatory te mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru i poparzeń u klientów. Firma HP radzi, żeby natychmiast zaprzestać stosowania akumulatorów objętych programem. Klienci firmy HP, których dotyczy ten program, w zamian za każdy sprawdzony i objęty programem akumulator otrzymają bezpłatnie nowy.


Więcej informacji

2

Program wycofywania i wymiany przewodów zasilania notebooków firmy HP ze względów bezpieczeństwa

Program wycofywania i wymiany przewodów zasilania notebooków firmy HP ze względów bezpieczeństwa

W dniu 26 sierpnia 2014 r. firma HP, we współpracy z różnymi agencjami administracji publicznej, ogłosiła ogólnoświatowy program dobrowolnego wycofywania i wymiany określonych przewodów zasilania używanych z zasilaczami dołączanymi do notebooków i mininotebooków firm HP i Compaq na całym świecie, a także z zasilaczami dostarczanymi z akcesoriami, na przykład ze stacjami dokującymi. Te przewody zasilania mogą się przegrzewać, co powoduje ryzyko powstania ognia i poparzenia użytkownika. Przewody zasilania, których dotyczy ten problem, dostarczono z produktami i akcesoriami sprzedawanymi od września 2010 r. do czerwca 2012 r. Klienci firmy HP objęci tym programem są uprawnieni do bezpłatnego otrzymania zamiennego przewodu zasilania dla każdego zweryfikowanego wycofanego przewodu.


Więcej informacji

3

Reklamacja baterii do notebooka HP ze względów bezpieczeństwa

Reklamacja baterii do notebooka HP ze względów bezpieczeństwa

We współpracy z Amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich i innymi organami regulującymi bezpieczeństwo firma HP ogłosiła 14 maja 2009 r., 30 października 2008 r., 20 kwietnia 2006 r. i 14 października 2005 r. programy wycofywania i wymiany na całym świecie akumulatorów zastosowanych w niektórych notebookach HP (program był rozszerzany 19 maja 2010 r. oraz 26 maja 2011 r.). Klienci HP, których dotyczą te programy, kwalifikują się do bezpłatnej wymiany każdego sprawdzonego, wadliwego akumulatora na nowy.


Więcej informacji

6

Informacje dodatkowe