Programy zwrotu i wymiany produktów

0

Programy wymiany

HP uczestniczy w dobrowolnych programach wymiany komponentów lub produktów, które mogą powodować problemy funkcjonalne, ale nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.


1

Reklamacje

HP, we współpracy z amerykańską komisją ds. bezpieczeństwa produktów i konsumentów (Consumer Product Safety Commission), uczestniczy w programach dobrowolnego zwrotu wadliwych części produktów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.


2

Program wycofywania i wymiany przewodów zasilania notebooków firmy HP ze względów bezpieczeństwa

Program wycofywania i wymiany przewodów zasilania notebooków firmy HP ze względów bezpieczeństwa

W dniu 26 sierpnia 2014 r. firma HP, we współpracy z różnymi agencjami administracji publicznej, ogłosiła ogólnoświatowy program dobrowolnego wycofywania i wymiany określonych przewodów zasilania używanych z zasilaczami dołączanymi do notebooków i mininotebooków firm HP i Compaq na całym świecie, a także z zasilaczami dostarczanymi z akcesoriami, na przykład ze stacjami dokującymi. Te przewody zasilania mogą się przegrzewać, co powoduje ryzyko powstania ognia i poparzenia użytkownika. Przewody zasilania, których dotyczy ten problem, dostarczono z produktami i akcesoriami sprzedawanymi od września 2010 r. do czerwca 2012 r. Klienci firmy HP objęci tym programem są uprawnieni do bezpłatnego otrzymania zamiennego przewodu zasilania dla każdego zweryfikowanego wycofanego przewodu.


Więcej informacji

3

Reklamacja baterii do notebooka HP ze względów bezpieczeństwa

Reklamacja baterii do notebooka HP ze względów bezpieczeństwa

We współpracy z Amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich i innymi organami regulującymi bezpieczeństwo firma HP ogłosiła 14 maja 2009 r., 30 października 2008 r., 20 kwietnia 2006 r. i 14 października 2005 r. programy wycofywania i wymiany na całym świecie akumulatorów zastosowanych w niektórych notebookach HP (program był rozszerzany 19 maja 2010 r. oraz 26 maja 2011 r.). Klienci HP, których dotyczą te programy, kwalifikują się do bezpłatnej wymiany każdego sprawdzonego, wadliwego akumulatora na nowy.


Więcej informacji

6

Informacje dodatkowe