Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

0

Dane osobowe są przetwarzane przez HP Inc Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa w celach związanych z marketingiem, sprzedażą, wsparciem technicznym i konserwacją dostarczanych produktów i usług HP(1). W związku z realizacją powyższych celów dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej HP, w tym również zlokalizowanych poza granicami Unii Europejskiej, w szczególności do siedziby głównej HP w Stanach Zjednoczonych (2). Takie transfery danych są realizowane zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (BCR, Binding Corporate Rules) obowiązującymi w HP, certyfikatem Safe Harbour i wszelkimi innymi wymogami prawnymi w celu zapewnienia właściwej ochrony danych. Zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych przez kliknięcie łącza do opinii na temat ochrony danych osobowych poniżej. Za pomocą tego łącza można również zadawać pytania i/lub przesyłać skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem określonych praw przysługujących użytkownikowi na mocy Wiążących Reguł Korporacyjnych obowiązujących w HP.


Wiążące Reguły Korporacyjne HP zostały zatwierdzone przez właściwe organy zajmujące sie ochroną danych osobowych. Zapewniają one klientom i pracownikom HP na całym świecie ujednolicony system ochrony danych osobowych zgodny z najwyższymi standardami. Więcej informacji na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych obowiązujących w HP można uzyskać, klikając łącze poniżej.


Formularz opinii na temat ochrony danych osobowych
Więcej informacji na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych firmy HP.


(1) Bardziej szczegółowy opis procesu przetwarzania jest przedstawiany podczas gromadzenia danych za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji.
(2) Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej HP jest dostępna pod adresem www.hp.com.

5

Linki pokrewne: