HP Inc. Oświadczenie o ochronie prywatności

Przetłumaczona wersja polityki prywatności została dostarczona dla Twojej wygody, lecz obecnie jest już nieaktualna w związku z niedawnymi zmianami. Podczas gdy trwają prace nad aktualizacją naszych tłumaczeń, należy odnosić się do wersji angielskiej. Aby uzyskać aktualne informacje, kliknij tutaj.

0

HP szanuje prywatność swoich klientów

HP i jej firmy zależne szanują prywatność swoich klientów. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności informuje klientów o naszych praktykach dotyczących prywatności oraz możliwościach wyboru sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych, w tym danych pochodzących z aktywności w Internecie, przez firmę HP. Oświadczenie jest dostępne na naszej stronie głównej i u dołu każdej strony internetowej HP.


Firma HP sponsorowała wprowadzenie Programu ochrony prywatności w Internecie (Online Privacy Program) opracowanego przez radę organizacji konsumenckiej Biur lepszego biznesu (Council of Better Business Bureaus, BBB) i ma status przedsiębiorstwa akredytowanego przez BBB (BBB Accredited Business). Praktyki HP związane z ochroną prywatności są zgodne z Kodeksem praktyk biznesowych (Code of Business Practices) BBB i jesteśmy dumni z faktu, że możemy posługiwać się znakiem jakości BBB.


Accredited Business non-HP site


Podczas opracowywania standardów i zasad ochrony prywatności HP respektujemy i bierzemy pod uwagę najważniejsze zasady i programy obowiązujące na całym świecie, w tym takie dokumenty jak Wytyczne OECD w sprawie ochrony prywatności i transgranicznych przepływów danych osobowych, Dyrektywa UE 95/46/WE, Zasady ochrony prywatności (Privacy Framework) organizacji APEC i Rezolucja madrycka w sprawie międzynarodowych standardów ochrony prywatności.


HP przestrzega zasad Safe Harbor USA – UE oraz USA - Szwajcaria określonych przez Departament Handlu USA, a dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich UE i Szwajcarii. HP oświadcza, że przestrzega zasad dotyczących poufności danych zawartych w porozumieniu Safe Harbor odnośnie do informowania, wybierania, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji na temat programu Safe Harbor oraz oświadczenie firmy HP można znaleźć na stronie http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. Firma HP przyjęła też zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR, Binding Corporate Rules), które zostały zatwierdzone przez większość właściwych organów zajmujące się ochroną danych osobowych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii od czerwca 2011 r. Zapewniają one odpowiednią ochronę danych osobowych pochodzących z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego podczas przetwarzania ich przez dowolną jednostkę globalną HP.


Zgodnie z zasadami Safe Harbor i wymogami reguł BCR firma HP zobowiązuje się reagować na wszelkie zażalenia dotyczące prywatności klientów i gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych. Firma HP zobowiązuje się również do przekazywania nierozwiązanych zażaleń złożonych przez obywateli lub rezydentów UE dotyczących przekazywania ich danych osobowych zgodnie z zasadami Safe Harbor do niezależnej organizacji zajmującej się rozwiązywaniem sporów — BBB EU Safe Harbor — nadzorowanej przez Council of Better Business Bureaus. Jeśli HP nie rozwiąże problemu w sposób zadowalający lub jeśli klient nie otrzyma na czas potwierdzenia złożenia zażalenia, może on skontaktować się z organizacją BBB EU Safe Harbor pod adresem: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


Firma HP otrzymała certyfikat ochrony prywatności TRUSTe dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który potwierdza, że niniejsza polityka prywatności i nasze praktyki zostały uznane za zgodne z wymaganiami programu TRUSTe dostępnymi na stronie weryfikacyjnej, do której dostęp można uzyskać, klikając pieczęć TRUSTe.

Praktyki dotyczące ochrony prywatności w firmie HP opisane w niniejszej polityce są zgodne z międzynarodowym systemem reguł ochrony prywatności dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC CBPR), w tym reguł dotyczących przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru przysługującego w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Certyfikat CBPR nie obejmuje informacji, które mogą być gromadzone z użyciem pobieranego oprogramowania lub platform innych producentów.


W razie wszelkich dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych w związku z certyfikatem firmy HP dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, na które nie udzieliliśmy zadowalającej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTe non-HP siteW jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych:


1

1. Zakres niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Firma HP jest globalną organizacją, której jednostki prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne działają ponad granicami. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich witryn, domen, usług, aplikacji i produktów należących do HP oraz podmiotów zależnych będących wyłączną własnością firmy („witryny lub usługi HP”), z wyjątkiem specyficznych witryn internetowych poszczególnych programów, produktów i usług HP, na których opublikowano inne zasady lub deklaracje ochrony prywatności obowiązujące zamiast tego Oświadczenia lub uzupełniające je.


Łącza do witryn innych firm

Witryny lub usługi HP mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług lub witryn innych firm, udostępnione dla wygody klientów i w celach informacyjnych. Po kliknięciu takiego łącza następuje przekierowanie do witryny nienależącej do HP. HP nie ma kontroli nad takimi witrynami innych firm ani nad stosowanymi w nich praktykami ochrony prywatności, które mogą różnić się od praktyk HP. Nie wyrażamy aprobaty dla witryn innych firm ani nie składamy żadnych dotyczących ich oświadczeń. Dane osobowe, które klient przekaże innym firmom lub które są przez nie zbierane, nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu HP o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności danej firmy przed zezwoleniem jej na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.


Możemy również zapewnić funkcje mediów społecznościowych, które pozwalają udostępniać informacje związane z HP w sieciach społecznościowych i wchodzić w interakcje z HP w różnych witrynach tego typu. Korzystanie z tych funkcji może, zależnie od funkcji, prowadzić do zbierania lub udostępniania informacji o klientach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i ustawieniami w używanych witrynach społecznościowych, aby dowiedzieć się, jakie informacje mogą być zbierane, używane i udostępniane przez te witryny.


2

2. Zbieranie danych osobowych

Aby zadbać o relacje ze swoimi klientami i lepiej im służyć dzięki poznaniu ich potrzeb oraz zainteresowań, HP zbiera, eksportuje i wykorzystuje dane osobowe swoich klientów. Odbywa się to po przedstawieniu odpowiedniego powiadomienia i uzyskaniu zgody, a także, w razie konieczności, na podstawie wymaganych prawem dokumentów przedstawianych organom zajmującym się ochroną danych osobowych.


HP może zbierać dane osobowe od swoich klientów dotyczące


 • zamówień, aktywacji oraz rejestracji produktów lub usług;
 • tworzenia profili i weryfikacji użytkowników korzystających z usług internetowych;
 • zapytań o informacje oraz skarg;
 • subskrypcji biuletynu, materiałów marketingowych lub materiałów dotyczących pomocy technicznej;
 • brania udziału w konkursach lub ankietach;
 • wniosków o kredyt;
 • starania się o pracę;
 • rejestracji na wydarzenia;
 • odwiedzin i przeglądania stron HP;

Do przekazywanych nam danych osobowych mogą należeć:

 • prywatne i służbowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
 • w niektórych przypadkach firmowe dane kontaktowe klienta mogą być dostarczane do HP przez wyznaczoną osobę w firmie klienta (np. pracownika działu IT).
 • informacje finansowe, takie jak numer karty kredytowe/debetowej lub inne dane dotyczące rozliczeń;
 • numer NIP oraz wynagrodzenie;
 • inne unikatowe informacje, takie jak identyfikatory użytkownika i hasła, funkcjonalność produktu, preferencje związane z produktami czy usługami, preferencje dotyczące kontaktu, wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz rodzaj poszukiwanej pracy;
 • dane geolokalizacyjne, takie jak adres IP lub położenie geograficzne w przypadku korzystania z usług wymagających określenia położenia

Klient, który wystąpi o kredyt, może zostać poproszony o podanie dodatkowych poufnych informacji na swój temat, takich jak wysokość wynagrodzenia, numer NIP, informacje bankowe oraz inne informacje potrzebne do uwierzytelnienia klienta i zweryfikowania jego zdolności kredytowej. Informacje te zostaną użyte przez naszych usługodawców finansowych do ustalenia, czy można rozszerzyć kredyt.


Osoby, które zdecydują się skorzystać z dostępnego w naszej witrynie programu Powiedz znajomemu lub innego podobnego programu rekomendacji, zostaną poproszone o podanie adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub innych informacji kontaktowych znajomego. Automatycznie wyślemy mu zaproszenie do odwiedzenia witryny.


Jeśli użytkownik opublikuje wpis, komentarz, okaże zainteresowanie lub zażalenie albo udostępni dane osobowe, w tym zdjęcia, na dowolnym publicznym forum w witrynie HP, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym, podobnym forum, powinien pamiętać, że wszelkie przesłane dane osobowe mogą zostać odczytane, wyświetlone, zebrane lub wykorzystane przez innych użytkowników danego forum; mogą też zostać użyte do kontaktu z użytkownikiem, wysyłania do niego niechcianych wiadomości lub do celów niekontrolowanych ani przez użytkownika, ani przez HP. HP nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które użytkownik przekaże na tych forach.


Oprócz danych podawanych przez użytkownika HP może również zbierać informacje podczas jego wizyt w witrynie HP, aplikacjach internetowych lub w witrynie innej firmy utrzymywanej w imieniu HP przy użyciu narzędzi do automatycznego zbierania danych, do których należą sygnały nawigacyjne w sieci Web, pliki cookie, osadzone łącza internetowe itp. Narzędzia służą do zbierania określonych, standardowych informacji, które przeglądarka użytkownika wysyła do naszej witryny internetowej, takich jak typ przeglądarki, język, czas dostępu i adres strony, z której nastąpiło przekierowanie do strony HP. Zbierane mogą być też informacje o adresie IP klienta, unikatowym identyfikatorze urządzenia i zachowaniu w witrynie (tj. wyświetlanych stronach, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych w witrynach HP lub obsługiwanych w imieniu HP) oraz informacje o produktach. HP może używać niektórych z tych Narzędzi do automatycznego zbierania danych w połączeniu z przesyłanymi przez siebie określonymi wiadomościami e-mail i komunikatami. W związku z tym może zbierać informacje przy użyciu tych narzędzi, kiedy klient otwiera wiadomości e-mail lub klika zawarte w nich łącza. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych.


HP zbiera też informacje z dostępnych publicznie lub na rynku wiarygodnych źródeł. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, preferencje, zainteresowania oraz dane demograficzne/profilowe klienta. Informacje pozyskane przez HP ze źródeł publicznych lub komercyjnych mogą być używane wraz z danymi zebranymi podczas wizyt klienta w witrynach HP. HP może na przykład porównywać informacje geograficzne pozyskane ze źródeł komercyjnych z adresem IP zebranym przez Narzędzia do automatycznego zbierania danych w celu określenia obszaru geograficznego, w którym znajduje się użytkownik.


Jeżeli zajdzie taka potrzeba, HP może również wykorzystywać informacje dostarczone przez klienta lub pracodawcę klienta (w połączeniu z informacjami ze źródeł ogólnie dostępnych oraz innych źródeł internetowych i nie tylko) w celu przeprowadzania kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach antykorupcyjnego programu HP.


3

3. Wykorzystywanie danych klientów

HP zbiera informacje, aby poznać potrzeby i zainteresowania swoich klientów, co pomaga zapewniać odpowiednie i spersonalizowane usługi i produkty. Przykładowo HP może używać informacji, aby:

 • dbać o relacje z klientem;
 • pomóc w zakończeniu transakcji lub realizacji zamówienia;
 • zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub szkodliwej działalności i je wykrywać;
 • komunikować się z klientem w sprawie produktów i usług HP;
 • świadczyć usługi i zapewniać pomoc techniczną oraz stale je ulepszać;
 • informować klientów o nowych usługach i korzyściach;
 • przedstawiać spersonalizowane oferty promocyjne;
 • wybierać treści przedstawiane klientom;
 • personalizować niektóre witryny internetowe HP;
 • mierzyć skuteczność inicjatyw marketingowych, reklam i witryn utrzymywanych przez inne firmy w imieniu HP;
 • umożliwić użytkownikom uczestnictwo w konkursach i badaniach; oraz

W związku z przesyłanymi przez nas komunikatami zapewniamy naszym klientom możliwość wyboru preferencji dotyczących prywatności (zob. Możliwości klientów i wybór preferencji w zakresie prywatności).


Dane kart kredytowych są używane wyłącznie do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Informacje o wynagrodzeniu, numer NIP i inne poufne dane osobowe nie są wykorzystywane przez usługodawców finansowych ani przez HP do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne do świadczenia usług, o ile użytkownik nie poprosi o zachowanie danych karty kredytowej w związku z planowanymi kolejnymi zakupami.


4

4. Udostępnianie danych klientów

HP nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wynajmuje danych osobowych użytkowników innym firmom z wyjątkiem przypadków opisanych w Oświadczeniu. Poniżej opisano sposoby udostępniania danych osobowych przez HP:


HP współpracuje z usługodawcami i dostawcami, którzy wspierają działalność biznesową, ułatwiają zarządzanie nią i pomagają zapewniać kompletne produkty, usługi i rozwiązania dla klientów. Współpracownicy wspierają HP w inicjatywach marketingowych i komunikacyjnych. Do takich dostawców i usługodawców należą na przykład firmy zajmujące się przetwarzaniem transakcji realizowanych przy użyciu kart kredytowych, obsługą klienta i pomocą techniczną, marketingiem i wysyłką produktów, a także operatorzy poczty e-mail i jednostki ds. automatycznego przetwarzania danych. Dostawcy i usługodawcy są na mocy umów zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od HP i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług w imieniu HP.


HP okresowo uczestniczy w inicjatywach marketingowych prowadzonych we współpracy z innymi firmami, w tym zleca innym podmiotom utrzymywanie swoich witryn. W ramach tych inicjatyw niektóre usługi i komunikaty marketingowe HP mogą być dostarczane w tym samym czasie, co usługi i komunikaty od innych firm. Niektóre z tych usług i komunikatów umożliwiają użytkownikom udostępnienie swoich danych osobowych zarówno HP, jak i innym firmom biorącym udział w tych inicjatywach. Dana osoba może na przykład otrzymać komunikaty marketingowe od HP i innych firm lub uzyskać możliwość zarejestrowania się online w celu uzyskania produktów programowych wielu firm. Jeśli zdecyduje się podać swoje dane osobowe jedynie HP, HP nie udostępni ich innym firmom biorącym udział w danej inicjatywie marketingowej. Jeśli klient zdecyduje się podać swoje dane osobowe innym firmom, informacje te będą przetwarzane zgodnie z polityką ochrony prywatności tych firm, która może różnić się od zasad i praktyk HP.


HP może przesłać dane osobowe użytkownika do innych jednostek biznesowych będących własnością HP w USA i innych krajach na całym świecie. Przez wejście na witryny internetowe HP, zarejestrowanie konta lub usługi lub podanie nam w inny sposób swoich danych osobowych klient zgadza się na takie przekazywanie tych danych w globalnej sieci jednostek organizacyjnych HP.


Oprócz wyjątków opisanych w niniejszym Oświadczeniu HP nie będzie udostępniać uzyskanych danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że w celu: (i) udzielenia stosownej odpowiedzi na upoważnione zapytania o informacje ze strony policji i władz państwowych; (ii) podporządkowania się wszelkim prawom, regulacjom, wezwaniom do sądu lub nakazom sądowym; (iii) badania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych szkodliwych działań lub zapobiegania im; (iv) egzekwowania/ochrony praw i własności firmy HP lub jej podmiotów zależnych; lub (v) ochrony praw lub bezpieczeństwa danych HP, naszych pracowników oraz stron trzecich korzystających z własności HP pod warunkiem posiadania zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Określone okoliczności mogą spowodować, że ze względów strategicznych lub gospodarczych HP decyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować jednostki biznesowe w niektórych krajach. Takie transakcje mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych przyszłym lub obecnym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. W takich przypadkach HP stara się odpowiednio chronić informacje.


5

5. Ochrona prywatności dzieci

HP nie gromadzi świadomie danych dzieci poniżej 13 (w Korei 14) roku życia i nie kieruje swoich witryn internetowych do dzieci poniżej tego wieku. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnego kontrolowania czynności i zainteresowań dzieci w Internecie.


6

6. Możliwości klientów i wybór preferencji w zakresie prywatności

HP zapewnia swoim klientom możliwość otrzymywania różnych informacji uzupełniających ofertę produktów i usług. Klienci mogą subskrybować określone informacje dotyczące produktów i usług, mogą też otrzymywać komunikaty HP o charakterze ogólnym. Klienci mogą wybrać, czy chcą otrzymywać ogólne komunikaty HP pocztą tradycyjną, w wiadomościach e-mail, przez telefon, czy na urządzenia przenośne.


Wyboru dotyczącego otrzymywania subskrybowanych materiałów lub komunikatów o charakterze ogólnym można dokonać w punkcie zbiórki danych lub przy użyciu innych metod wymienionych w poniższych sekcjach. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji związanych z finalizacją zamówienia, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami sterowników ani innymi powiadomieniami administracyjnymi i związanymi z transakcjami, ponieważ ich głównym celem nie jest promocja.


Komunikaty subskrybowane


Do subskrybowanych komunikatów należą m.in. biuletyny wysyłane pocztą e-mail, aktualizacje oprogramowania itp., które zostały przez klienta wyraźnie zamówione lub na których otrzymywanie wyraził on zgodę. Po zamówieniu takich komunikatów można zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „rezygnacja” lub „anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail z subskrybowanym komunikatem.
 • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na urządzenia komórkowe, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.
 • Można też wrócić do witryn internetowych, w których zarejestrowano własne preferencje, i postąpić zgodnie z instrukcjami rezygnacji. Dostęp do wielu subskrypcji HP można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Subscriber’s Choice.
 • Można też napisać do działu ochrony danych osobowych HP Privacy Office. Należy podać swoje imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe i stosowne informacje dotyczące subskrypcji HP, która ma zostać anulowana.

Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania niektórych subskrypcji może wpłynąć na używane usługi HP, jeśli otrzymywanie komunikatów było warunkiem korzystania z takich usług.


Komunikaty HP o charakterze ogólnym

Komunikaty HP o charakterze ogólnym zawierają informacje o produktach, usługach i/lub pomocy technicznej. Mogą zawierać informacje o nowych produktach lub usługach, oferty specjalne lub zaproszenia do udziału w badaniach rynku lub zgodności.


Aby wyrazić chęć otrzymywania ogólnych komunikatów HP, często można użyć funkcji HP Passport. HP Passport to usługa jednokrotnego logowania, która umożliwia logowanie w wielu witrynach ją obsługujących po jednorazowym wprowadzeniu identyfikatora użytkownika i hasła. W ramach usługi HP Passport używane są pliki cookie, w których przechowywane są podstawowe dane użytkownika, który nie musi wprowadzać ich ponownie, gdy kolejny raz odwiedzi jedną z wielu witryn HP. HP Passport pozwala również na ustawienie preferencji prywatności. Preferencje użytkownika będą miały zastosowanie we wszystkich witrynach HP, wiadomościach e-mail oraz innych środkach komunikacji korzystających z funkcji HP Passport.


Jeśli nie możesz korzystać z funkcji HP Passport, możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości ogólnych w jeden z następujących sposobów:

 • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „rezygnacja” lub „anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail.
 • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na urządzenia komórkowe, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.
 • Można też napisać do działu ochrony danych osobowych HP Privacy Office. Należy podać swoje imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe i stosowne informacje dotyczące preferencji prywatności.

7

7. Dostęp do własnych danych i ich dokładność


HP stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Dlatego wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. HP w rozsądnym zakresie zapewnia użytkownikom dostęp do ich danych i możliwość zmiany informacji, które podali firmie HP. Użytkownicy mogą żądać przekształcenia informacji na anonimowe, zablokowania ich lub usunięcia, jeśli to możliwe. Aby chronić dane osobowe i bezpieczeństwo klientów, HP podejmie również odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkowników, np. przed udzieleniem dostępu do danych wymaga podania hasła i identyfikatora użytkownika. Aby wyświetlić i zmienić dane osobowe przekazane bezpośrednio firmie HP, można wrócić do strony internetowej, za pośrednictwem której zostały przesłane, i postąpić zgodnie z wyświetlanymi na niej instrukcjami. Można też użyć funkcji HP Passport, jeśli jest ona dostępna, lub skontaktować się z działem ochrony danych osobowych HP Privacy Office.


8

8. Ochrona danych klientów

Firma HP poważnie podchodzi do kwestii zaufania, jakim darzą ją klienci. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, firma HP wdrożyła racjonalne i odpowiednie procedury fizyczne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych. HP zachowuje dane tylko w sposób wymagany i dopuszczalny przez prawo lokalne oraz wyłącznie do usankcjonowanych celów biznesowych.


Podczas gromadzenia lub przesyłania poufnych danych, takich jak informacje o kartach kredytowych, wykorzystujemy wiele różnych dodatkowych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony informacji osobistych przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Informacje osobiste otrzymywane od użytkowników są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w kontrolowanych pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. Poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przesyłane przez Internet są chronione za pomocą szyfrowania, np. przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).


Numery kart kredytowych służą jedynie do przetwarzania płatności i nie są wykorzystywane do innych celów. W związku z przetwarzaniem płatności w czasie rzeczywistym HP utrzymuje subskrypcję usługi zapobiegania oszustwom. Dzięki niej firma HP zapewnia dodatkową ochronę przed oszustwami związanymi z kartami kredytowymi, a dane finansowe użytkowników są zabezpieczone.


9

9. Zmiany treści niniejszego oświadczenia

Jeśli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zmodyfikowane, jego poprawiona wersja zostanie opublikowana na tej stronie wraz z datą aktualizacji. Jeśli do treści Oświadczenia zostaną wprowadzone istotne zmiany, które zmienią nasze praktyki związane z ochrona prywatności, możemy powiadomić klientów również przy użyciu innych środków, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienie na naszej stronie głównej i/lub w sieciach społecznościowych, zanim zmiany te zaczną obowiązywać.


10

10. Kontakt z nami

Cenimy opinie naszych klientów. Wszelkie komentarze lub pytania dotyczące naszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy przesyłać do działu ochrony danych osobowych HP Privacy Office lub na następujący adres:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Data aktualizacji: November 2015 r.


11

W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych

W poniższych sekcjach przedstawiono dodatkowe informacje na temat powszechnie używanych narzędzi internetowych.


Pliki cookie

Cookie to niewielki plik danych przesyłany przez witrynę internetową na dysk twardy komputera użytkownika. HP lub jej usługodawcy wysyłają pliki cookie, kiedy klient przegląda naszą witrynę lub witryny, w których pojawiają się reklamy, w których dana osoba dokonuje zakupów, prosi o informacje, personalizuje dane lub rejestruje się w określonych usługach. Akceptowanie plików cookie używanych w naszej witrynie lub witrynach obsługiwanych w imieniu HP przez inne firmy, a także pochodzących ze stron, na których mogą być wyświetlane reklamy, zapewnia nam dostęp do informacji o zachowaniach użytkownika związanych z przeglądaniem witryn, które to informacje możemy wykorzystać w celu dostosowania usług do jego potrzeb. Pliki cookie są zwykle klasyfikowane jako cookie sesji lub stałe.

 • Pliki cookie sesji nie są zachowywane na komputerze po zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie pozostają na komputerze aż do usunięcia lub wygaśnięcia ważności. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale można je odrzucać lub akceptować wybiórczo. W tym celu należy dostosować ustawienia przeglądarki. Jeśli obsługa plików cookie zostanie wyłączona, niektóre z funkcji na naszej stronie mogą stać się niedostępne. Może to również spowodować nieprawidłowe wyświetlanie określonych stron internetowych.

W niektórych krajach można również dostosować swoją stronę główną HP i skojarzone z nią preferencje plików cookie, używając narzędzia Menedżer preferencji w niniejszym oświadczeniu. Jest ono dostępne na odwiedzanej stronie.


Informacje na temat popularnych przeglądarek i zmiany ustawień obsługi plików cookie można znaleźć w sekcjach pomocy i wsparcia w następujących witrynach:


Czasami HP używa lokalnych obiektów udostępnionych (local shared objects — LSO) programu Flash w celu zapisywania informacji o zawartości i preferencjach Flash. Obiekty LSO pełnią podobne funkcje, co pliki cookie przeglądarek HTML. Zapisują na komputerach użytkowników małe pliki, które zwykle nazywane są plikami cookie programu Flash. Pliki cookie programu Flash różnią się do plików cookie przeglądarek, więc niekiedy nie można ich usunąć przy użyciu narzędzi do zarządzania plikami cookie dostępnych w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie programu Flash oraz zarządzaniu powiązanymi ustawieniami prywatności i przechowywania, należy odwiedzić witrynę firmy Adobe Systems non-HP site.


Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Na niektórych stronach w witrynie HP.com i witrynach innych firm oraz aplikacjach i wiadomościach e-mail w formacie HTML używane są sygnały nawigacyjne w sieci Web. Działają one samodzielnie lub w powiązaniu z plikami cookie i służą do gromadzenia informacji o używaniu witryn oraz interakcjach związanych z wiadomościami e-mail, a także do mierzenia wydajności witryny hp.com, aplikacji i witryn utrzymywanych przez inne firmy w imieniu HP. Sygnał nawigacyjny w sieci Web to elektroniczny obraz, nazywany jednopikselowym (1x1) lub czystym plikiem GIF. Sygnał taki może rozpoznawać określone typy informacji na komputerze, takie jak pliki cookie, data i czas wyświetlenia strony oraz opis strony, na której go umieszczono. Zależnie od kontekstu sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą też odwoływać się do treści znajdujących się na serwerze innej firmy i mogą być używane przez usługodawców do dostarczania klientom odpowiednich materiałów reklamowych.


Użytkownik może wyłączyć sygnały nawigacyjne w sieci Web w wiadomościach e-mail. Aby to zrobić, musi wyłączyć pobieranie obrazów zawartych w odbieranych wiadomościach (ta funkcja zależy od oprogramowania używanego na komputerze do obsługi poczty e-mail). Nie zawsze jednak jest to sposób skuteczny. Niektóre funkcje oprogramowania do obsługi poczty e-mail uniemożliwiają wyłączenie sygnałów nawigacyjnych w sieci Web lub innych narzędzi do automatycznego zbierania danych stosowanych w wiadomościach e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z dokumentacją przygotowaną przez operatora lub dostawcę oprogramowania do obsługi poczty e-mail.


Jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail lub biuletynów od firmy HP zgodnie z opisem w sekcji Możliwości klientów i wybór preferencji w zakresie prywatności, HP może automatycznie zbierać informacje na jego temat. HP może na przykład sprawdzać, czy użytkownik otworzył wiadomości i czy kliknął zawarte w nich łącza. Może do tego używać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i spersonalizowanych adresów URL osadzonych w takich wiadomościach e-mail lub biuletynach. Więcej informacji na temat osadzonych łączy internetowych można znaleźć poniżej.


Osadzone łącza internetowe

W wiadomościach e-mail od HP, klawiszach klawiatur internetowych wstępnie skonfigurowanych przez HP i ikonach promocyjnych zainstalowanych na komputerze użytkownika często są używane łącza, które służą do przekierowywania do odpowiednich obszarów sieci Web za pośrednictwem serwerów HP. System przekierowań pozwala firmie HP zmieniać w razie potrzeby docelowe adresy URL łączy, a także określać skuteczność prowadzonych inicjatyw marketingowych.


HP może dowiedzieć się, czy użytkownik kliknął łącze przesłane mu w wiadomości e-mail. Takie informacje dotyczące interakcji mogą zostać powiązane z konkretną osobą. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma HP zbierała informacje na temat łączy, jakie klika, może:

 • zmienić ustawienia sposobu otrzymywania komunikatów od HP (tj. wybrać tekstową wersję wiadomości, jeśli jest dostępna), może też nie klikać łączy w wiadomościach e-mail od HP;
 • usunąć ikony promocyjne wstępnie zainstalowane przez HP na komputerze lub ich nie klikać;
 • korzystając z instrukcji dostarczonych wraz z komputerem, zmienić konfigurację klawiszy klawiatury internetowej w niektórych modelach komputerów tak, aby uruchamiać wybrany docelowy adres URL.

Reklamy i oferty HP w witrynach internetowych innych firm

HP zawiera kontrakty z usługodawcami obejmujące umieszczanie reklam w witrynach będących własnością innych firm. Oprócz tego niektóre witryny mogą być utrzymywane przez usługodawcę w imieniu HP w celu prezentacji ofert HP. Tacy usługodawcy mogą używać sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w takich witrynach innych firm i w witrynie hp.com oraz wysyłać z nich pliki cookie. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą umożliwiać HP zbieranie informacji na temat stron wyświetlanych przez użytkownika i klikanych przez niego łączy.


Więcej informacji o umieszczaniu reklam w Internecie oraz sposobach rezygnacji z nich można znaleźć w witrynie http://www.aboutads.info non-HP site.


Oryginał niniejszej polityki jest dostępny w języku angielskim na stronie http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Wszystkie tłumaczenia zostały wykonane dla wygody czytelników.


Powrót do początku
12

13

Powiązane łącza dotyczące ochrony prywatności: