Oświadczenie o ochronie prywatności w Internecie | HP® Polska
 

Oświadczenie firmy HP o ochronie prywatności

 •  

  Zasady dotyczące ochrony prywatności

   

  Firma HP posiada program oparty na odpowiedzialności i jej zadaniem jest przestrzeganie następujących zasad, które opierają się na programach oraz zasadach prywatności i ochrony danych uznawanych na całym świecie:

 •  

  Uczestnictwo w międzynarodowych programach dotyczących ochrony prywatności

   

  Firma HP jest globalną organizacją, a jej jednostki globalne mogą otrzymywać jakiekolwiek informacje przekazywane przez klientów lub mieć do nich dostęp na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz następujących międzynarodowych programów ochrony danych osobowych.


  PROGRAM OCHRONY PRYWATNOŚCI PRIVACY SHIELD UE-USA

  HP przestrzega Zasad ochrony prywatności (Privacy Shield Framework) UE-USA określonych przez Departament Handlu USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. HP oświadcza, że przestrzega zasad zawartych w porozumieniu z programem Privacy Shield odnośnie do informowania, wybierania, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności i dostępu do danych, oraz egzekwowania prawa i odpowiedzialności. W przypadku niezgodności pomiędzy zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności a zasadami programu Privacy Shield, wiążące będą postanowienia programu Privacy Shield. Więcej informacji na temat programu Privacy Shield można znaleźć w witrynie www.privacyshield.govWitryny innych firm.


  Zgodnie z zasadami programu Privacy Shield UE-USA firma HP zobowiązuje się reagować na wszelkie zażalenia dotyczące prywatności klientów i gromadzenia lub wykorzystywania ich danych osobowych. Wszelkie zapytania lub zażalenia złożone przez obywateli Unii Europejskiej w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności należy w pierwszej kolejności kierować do firmy HP pod adresem: DZIAŁ OCHRONY PRYWATNOŚCI HP — HP PRIVACY OFFICE


  Firma HP zobowiązuje się również do przekazywania nierozwiązanych zażaleń dotyczących danych osobowych zgodnie z zasadami Privacy Shield UE-USA do niezależnej organizacji zajmującej się rozwiązywaniem sporów, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych — BBB EU PRIVACY— nadzorowanej przez Radę Biur Lepszego Biznesu (Council of Better Business Bureaus). Jeśli klient nie otrzyma na czas potwierdzenia złożenia zażalenia lub jeśli HP nie rozwiąże problemu w sposób zadowalający, może on uzyskać więcej informacji lub złożyć zażalenie pd adresem: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Witryny innych firm.


  W przypadku gdy zażalenie nie zostanie rozpatrzone za pośrednictwem jednego z powyższych kanałów, można w niektórych okolicznościach domagać się jego rozstrzygnięcia przed wiążącym arbitrażem panelu Privacy Shield.


  HP podlega przepisom Federalnej Komisji Handlu USA lub jakiemukolwiek organowi statutowemu w USA w zakresie prowadzenia dochodzeń oraz egzekwowania prawa.

  *Do poszczególnych firm HP mających siedzibę w USA oraz uczestniczących w programie Privacy Framework UE-USA należą: Compaq Information Technologies, LLC; Computer Insurance Company; Gram, Inc.; Handspring Corporation; Hewlett-Packard Company Archives LLC; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Inc.; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Shoreline Investment Management Company; oraz Tall Tree Insurance Company.


  Ochrona prywatności BBB OnLineWitryny innych firm


  Wiążące reguły korporacyjne

  Firma HP przyjęła też zestaw wiążących reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules, „BCR”), które zostały zatwierdzone przez większość właściwych organów zajmujących się ochroną danych osobowych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii od czerwca 2011 r. Zapewniają one odpowiednią ochronę danych osobowych pochodzących z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego podczas przetwarzania ich przez dowolną jednostkę globalną HP. Przekazywanie danych osobowych z UE przez HP odbywa się zgodnie z zatwierdzonymi wiążącymi regułami korporacyjnymi oraz modelowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez europejskie organy ochrony danych. Więcej informacji na temat reguł BCR można znaleźć tutaj.


  Zasady dotyczące transgranicznej ochrony danych Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC)

  Firma HP otrzymała certyfikat ochrony prywatności TRUSTe dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który potwierdza, że niniejsza polityka prywatności i praktyki zostały uznane za zgodne z wymaganiami programu TRUSTe dostępnymi na stronie weryfikacyjnej, do której dostęp można uzyskać, klikając pieczęć TRUSTe. Praktyki dotyczące ochrony prywatności w firmie HP opisane w niniejszej polityce są zgodne z międzynarodowym systemem reguł ochrony prywatności dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku („CBPR”), w tym reguł dotyczących przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru przysługującego w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Certyfikat CBPR nie obejmuje informacji, które mogą być gromadzone z użyciem pobieranego oprogramowania lub platform innych producentów.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych w związku z certyfikatem firmy HP dla regionu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, na które nie udzielono zadowalającej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTe.


  Certyfikat ochrony prywatności TRUSTeWitryny innych firm
 •  

  Wykorzystywanie danych

   

  Aby zadbać o relacje ze swoimi klientami i lepiej im służyć dzięki poznaniu ich potrzeb oraz zainteresowań, HP zbiera, eksportuje i wykorzystuje dane osobowe swoich klientów. Przykłady wykorzystania przez HP zebranych danych:


  Obsługa klienta

  Zapewnienie niezakłóconej obsługi poprzez utrzymanie odpowiedniego kontaktu i danych rejestracyjnych, zapewnienie kompleksowej obsługi klientów, oferowanie im produktów, usług i funkcji zgodnie z ich zainteresowaniami oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursach i ankietach. Dane można również wykorzystać, aby dopasować je do potrzeb klientów, zindywidualizować usługi oraz informacje otrzymywane od HP, a także przedstawić rekomendacje w oparciu o wykorzystanie usług HP przez klientów.


  Pomoc dot. transakcji

  Wsparcie klientów w zakresie realizacji transakcji oraz zamówień produktów lub usług firmy, zarządzanie kontem, obsługa płatności, organizacja wysyłek i dostaw, a także ułatwianie napraw i zwrotów.


  Pomoc techniczna produktu i udoskonalenia

  Ulepszanie obsługi oraz działania produktów HP, rozwiązania, usługi oraz wsparcie, w tym wsparcie gwarancyjne oraz terminowe aktualizacje i alerty dotyczące sprzętu oraz oprogramowania, które mają zagwarantować nieprzerwane działanie urządzenia lub usługi.


  Komunikacja administracyjna

  Przesyłanie wiadomości klientom w związku z usługami HP. Przykłady komunikatów administracyjnych mogą obejmować odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia klientów, realizację usług lub komunikaty związane z gwarancjami, wiadomości o wycofaniu produktów z rynku oraz stosowne aktualizacje odnośnie do fuzji, przejęć lub zbyć.


  Bezpieczeństwo

  Utrzymanie integralności oraz bezpieczeństwa witryn, produktów, funkcji oraz usług, a także ochrona przed zagrożeniami, oszustwami i pozostałą działalnością przestępczą oraz w złej wierze i ich wykrywanie, mogących naruszyć dane klientów. Podczas kontaktu użytkownika z firmą HP podejmiemy również uzasadnione kroki zmierzające do weryfikacji tożsamości, np. podanie hasła i identyfikatora przed udostępnieniem użytkownikowi danych. HP może również podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, tj. zamontować kamery CCTV w celu ochrony budynków firmy.


  Operacje biznesowe

  Prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej obejmującej rekrutację, weryfikację tożsamości, podejmowanie decyzji kredytowych dla klientów ubiegających się o kredyt, przeprowadzanie badań i analityki działalności, sprawozdawczość przedsiębiorstwa oraz jego zarządzanie, szkolenie personelu oraz zapewnienie jakości (w tym monitorowanie lub nagrywanie rozmów z działem obsługi klienta HP) oraz kontakty.


  Badania i innowacyjność

  Tworzenie nowych produktów, funkcji oraz usług przy użyciu narzędzi w zakresie badań i rozwoju oraz przeprowadzanie analizy danych.

  Reklama

  Przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych (w oparciu o Wybór preferencji klientów w zakresie prywatności) dotyczących usług HP oraz wybranych witryn partnerskich (na przykład, na witrynie partnerskiej można znaleźć reklamę produktu, którą klient widział już na witrynie HP). Może to również obejmować narzędzia do automatycznego zbierania danych. HP może również udostępnić informacje dostarczone przez klientów firmom świadczącym usługi marketingowe oraz sieciom marketingu cyfrowego w celu przedstawienia reklam, które mogą zainteresować klientów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych.


  Przestrzeganie prawa

  Zgodność z obowiązującym prawem, regulacjami, wyrokami sądowymi, wnioskami rządu oraz organów ścigania w celu właściwego świadczenia produktów i usług HP oraz ochrony HP, użytkowników i klientów, a także rozwiązywania jakichkolwiek sporów z klientami.


  Skrócony przewodnik użytkownika przedstawiający, w jaki sposób HP wykorzystuje zgromadzone dane, można znaleźć w sekcji Tabela zbierania i wykorzystywania danych.

 •  

  Zbieranie danych osobowych

   

  Dane osobowe to wszelkie informacje służące do identyfikacji danej osoby lub za pomocą których można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną osobę. HP może gromadzić dane osobowe poprzez wykorzystywane przez klientów usługi HP oraz podczas rozmów i komunikacji klientów z przedstawicielami HP.


  Rodzaje gromadzonych danych osobowych zależą od kontaktów klienta z HP lub użytkowanych usług HP i mogą obejmować:


  Informacje przekazywane bezpośrednio przez klientów

  • Dane kontaktowe – HP może zbierać dane prywatne i/lub służbowe, tj. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne dane kontaktowe.
  • Dane płatnicze – HP może zbierać dane niezbędne do obsługi płatności oraz ochrony przed oszustwami, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów zabezpieczających i inne dane dotyczące rozliczeń.
  • Dane dot. konta – HP zbiera dane dotyczące sposobu zakupu usług HP oraz zarejestrowania się w nich, transakcji, historii rozliczeń oraz wsparcia, usług, z których korzystają klienci, a także wszelkich pozostałych informacji dotyczących tworzenia konta użytkownika.
  • Dane dot. lokalizacji – HP może zbierać dane geolokalizacyjne w przypadku włączania usług wymagających określenia położenia lub wprowadzenia danych dotyczących położenia podczas rejestracji produktu.
  • Dane uwierzytelniające zabezpieczeń – HP zbiera identyfikatory użytkowników, hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje zabezpieczające wymagane przy uwierzytelnianiu kont HP oraz dostępu do nich.
  • Dane demograficzne – HP może zbierać lub uzyskać od innych firm określone dane demograficzne, w tym kraj, płeć, wiek, preferowany język, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, a także rodzaj poszukiwanej pracy.
  • Preferencje – HP zbiera dane dotyczące preferencji i zainteresowań klientów, które odnoszą się do produktów, usług (gdy klient o tym informuje oraz gdy wynika to z posiadanych przez niego informacji) oraz preferowanych przez nich sposobów otrzymywania wiadomości.
  • Dane dot. mediów społecznościowych – HP może przekazywać klientom funkcje sieci społecznościowych, dzięki którym mogą oni udostępniać informacje w sieciach społecznościowych oraz komunikować się z HP w różnych witrynach mediów społecznościowych. Wykorzystywanie tych funkcji może spowodować pozyskanie przez HP danych klientów lub ich udostępnienie, w zależności od funkcji. HP zaleca klientom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności oraz ustawieniami w witrynach mediów społecznościowych, aby mogli w pełni zrozumieć informacje, które mogą być gromadzone, wykorzystywane oraz udostępniane przez te witryny.
  • Inne unikalne informacje identyfikacyjne – Do takich danych należą numery seryjne produktów, dane przekazywane centrom usług, wsparciu technicznemu lub innym kanałom obsługi HP przez klientów podczas kontaktu bezpośredniego, przez Internet, przez telefon oraz w wiadomości e-mail, odpowiedzi klientów w ankietach lub konkursach, a także dodatkowe dane pozyskane przez HP, które mogą ułatwić realizację usług HP i odpowiedzieć na zapytania klientów. Klient, który wystąpi o kredyt, może zostać poproszony o podanie dodatkowych poufnych informacji na swój temat, takich jak wysokość wynagrodzenia, numer NIP, informacje bankowe/finansowe oraz inne informacje (np. od agencji sprawozdawczości kredytowej) potrzebne do uwierzytelnienia klienta i zweryfikowania jego zdolności kredytowej.

  Nie trzeba przekazywać wymaganych danych osobowych. Jednak osoby, które zdecydują się nie przekazać tych informacji, w niektórych przypadkach mogą nie otrzymać dostępu do usług HP, niektórych specjalnych funkcji oraz nie będą mogły uzyskać odpowiedzi na wszelkie wysłane zapytania.


  Informacje zbierane automatycznie dotyczące używanych usług HP


  • Dane o wykorzystaniu produktu – HP zbiera dane dotyczące używanych produktów, tj. liczbę wydrukowanych stron, tryb wydruku, używane nośniki, tusz lub markę tonera, format drukowanego pliku (.pdf, .jpg itd.), aplikacje użyte do wydruku (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), rozmiar pliku, znacznik czasu oraz status pozostałych materiałów eksploatacyjnych drukarki. HP nie skanuje ani nie gromadzi treści jakichkolwiek plików lub informacji, które mogą być wyświetlane przez aplikację.
  • Dane urządzenia – HP zbiera informacje klientów dotyczące komputerów, drukarek i/lub urządzeń takich jak systemy operacyjne, ilości pamięci, regionu, języka, strefy czasowej, numeru modelu, daty rozpoczęcia użytkowania, wieku urządzenia, daty produkcji urządzenia, wersji przeglądarki, producenta komputera, portu połączenia, statusu gwarancji, unikatowych identyfikatorów urządzenia, identyfikatorów reklamy oraz dodatkowych danych technicznych, które różnią się w zależności od produktu.
  • Dane aplikacji – HP zbiera informacje dotyczące aplikacji HP, tj. lokalizacji, języka, wersji oprogramowania, możliwości udostępniania danych oraz szczegółów aktualizacji.
  • Dane dot. wydajności – Używane zdarzenia, funkcje oraz alerty wydruku, tj. ostrzeżenia typu „Niski poziom tuszu”, używanie kart telefonicznych, faksów, skanerów, osadzonych serwerów sieci Web oraz dodatkowe dane techniczne, które różnią się w zależności od produktu.
  • Dane dotyczące przeglądania witryn – HP zbiera informacje dotyczące przeglądanych witryn HP, aplikacji oraz witryn utrzymywanych przez inne firmy na rzecz HP oraz wykonywanych w nich działań, w tym wyświetlanych i używanych treści (oraz wszelkich reklam), adresów witryn, z których przechodzą klienci, oraz innych działań związanych z przeglądaniem witryn (wyświetlanie witryn, klikanie łącz oraz dodawanie przedmiotów do koszyka zakupów). Pewne informacje są gromadzone podczas używania narzędzi do zbierania danych, w tym plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web oraz osadzonych łączy internetowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych.
  • Anonimowe lub agregowane dane – HP może zbierać anonimowe odpowiedzi w ankietach lub anonimowe oraz agregowane dane na temat używanych usług HP. W trakcie przeprowadzanych operacji HP może również wdrożyć proces uniemożliwiania identyfikacji oraz pseudonimizacji danych klientów, aby utrudnić identyfikację ich tożsamości za pomocą danych przy użyciu dostępnych technologii.

  Informacje od innych firm


  HP może również zbierać dane od innych firm, które uzna za wiarygodne oraz takie, które są dostępne publicznie lub w obrocie handlowym. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, preferencje, zainteresowania oraz pewne dane demograficzne. Na przykład, dane osobowe mogą być zbierane podczas korzystania z aplikacji przy użyciu loginów do mediów społecznościowych (np. logowanie się do aplikacji HP przez sieć Facebook albo inne poświadczenia mediów społecznych). Podstawowe dane otrzymane przez HP mogą zależeć od ustawień prywatności w kontach sieci społecznościowych klientów. Oprócz tego w przypadku zakupu usług HP za pośrednictwem partnera HP firma może otrzymać pewne informacje na temat tego zakupu. Jeśli zachodzi taka konieczność, w związku z wnioskiem klientów o kredyt HP może również otrzymać informacje od agencji zwalczającej działania przestępcze lub od agencji sprawozdawczości kredytowej.


  W celu świadczenia określonych usług HP na szczeblu przedsiębiorstwa firma HP może otrzymać dane biznesowe klientów od wyznaczonej jednostki w ich firmie lub przedsiębiorstwie (np. pracownika działu IT). Jeśli jest to konieczne, HP może również wykorzystywać informacje dostarczone przez klienta lub pracodawcę klienta (w połączeniu z informacjami ze źródeł ogólnie dostępnych oraz innych źródeł internetowych i nie tylko) w celu przeprowadzania kontroli w zakresie należytej staranności w odniesieniu do kontaktów biznesowych w ramach antykorupcyjnego programu HP.


  HP może również otrzymać dane nieosobowe, tj. dane agregowane lub dane demograficzne/profilowe uniemożliwiające identyfikację, z innych źródeł, tj. firm, które specjalizują się w dostarczaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, analityki oraz oprogramowania oferowanego jako usługa.


  W celu zapewnienia dokładnych danych oraz zaoferowania najwyższej jakości obsługi klienta za pomocą lepiej dobranych usług, treści, marketingu oraz reklam, HP może powiązać lub połączyć zebrane informacje z różnych źródeł opisanych powyżej. HP może na przykład porównywać informacje geograficzne pozyskane ze źródeł komercyjnych z adresem IP zebranym przez Narzędzia do automatycznego zbierania danych w celu określenia obszaru geograficznego, w którym znajduje się użytkownik. Informacje można również powiązać za pomocą unikatowego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer konta.

 •  

  Ochrona prywatności dzieci

   

  Zgodnie z lokalnymi przepisami firma HP świadomie nie gromadzi danych pochodzących od dzieci ani nie kieruje do nich witryn lub aplikacji mobilnych.

 •  

  Bezpieczeństwo przechowywanych danych

   

  Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych i zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, firma HP wdrożyła racjonalne i odpowiednie procedury fizyczne, techniczne oraz administracyjne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych. HP zachowuje dane tylko w sposób wymagany i dopuszczalny przez prawo lokalne oraz wyłącznie do usankcjonowanych celów biznesowych.


  Podczas zbierania, przesyłania oraz przechowywania danych poufnych, tj. danych finansowych, HP korzysta z różnorodnych dodatkowych technologii bezpieczeństwa oraz procedur mających na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Poufne informacje (takie jak numery kart kredytowych lub hasła) przesyłane przez Internet są chronione za pomocą szyfrowania, np. przy użyciu protokołu TLS (Transport Layer Security, „TLS”).


  W związku z przetwarzaniem płatności w czasie rzeczywistym HP utrzymuje subskrypcję usługi zapobiegania oszustwom. Dzięki niej firma HP zapewnia dodatkową ochronę przed oszustwami związanymi z kartami kredytowymi, a dane finansowe użytkowników są zabezpieczone.

 •  

  Udostępnianie danych osobowych

   

  Firma HP udostępni wyłącznie następujące dane osobowe klientów:


  Udostępnianie danych firmom HP


  HP może przesłać dane osobowe użytkownika do innych jednostek biznesowych będących własnością HP w USA i innych krajach na całym świecie do celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych klientów i w ramach uczestnictwa HP w programie APEC Cross Border Privacy Rules, w wiążących regułach korporacyjnych oraz programach Privacy Shield, jednostki HP są na mocy umów zobowiązani do przestrzegania wymogów odnośnie do prywatności firmy. Dodatkowo pracownicy HP otrzymują co roku wskazówki dotyczące ochrony prywatności jako obowiązkową część szkolenia w zakresie Uczciwość w HP firmy.


  Przez wejście na witryny HP, zarejestrowanie produktu lub usługi, utworzenie konta lub podanie firmie w inny sposób swoich danych osobowych klient zgadza się na takie przekazywanie tych danych w globalnej sieci jednostek organizacyjnych HP w oparciu o programy międzynarodowe przedstawione powyżej.


  Udostępnianie danych usługodawcom


  Firma HP współpracuje z usługodawcami, których zadaniem jest zarządzanie określonymi aspektami działalności biznesowej firmy oraz ich wspieranie. Należą do nich firmy mające siedzibę w USA oraz w innych miejscach na świecie, świadczące usługi w zakresie przetwarzania płatności realizowanych przy użyciu kart kredytowych, zapobiegania oszustwom, obsługi klienta, realizacji zamówień, wysyłki produktów, personalizacji treści, reklamy i działalności marketingowej (w tym reklamy cyfrowej oraz zindywidualizowanej), pomocy technicznej, a także usług poczty e-mail, hostingu danych, wsparcia technicznego na żywo, windykacji należności oraz zarządzenia i wsparcia witryn HP. Dostawcy i usługodawcy są na mocy umów zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od HP i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług w imieniu HP. Zadaniem firmy jest również zapewnienie odpowiedniej ochrony wszelkich przesyłanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.


  Transakcje korporacyjne


  Określone okoliczności mogą spowodować, że ze względów strategicznych lub gospodarczych HP zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność biznesową. Takie transakcje mogą wiązać się z ujawnieniem danych osobowych przyszłym lub obecnym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. W takich przypadkach HP stara się odpowiednio chronić informacje.


  Przestrzeganie prawa


  Firma HP może także udostępniać otrzymane dane osobowe, gdy uzna, w dobrej wierze, że jest zobligowana do: (i) udzielenia stosownej odpowiedzi na upoważnione zapytania o informacje ze strony organów ścigania, kontroli, sądów oraz innych organów władzy publicznej, w tym do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego oraz wymogów organów ścigania; (ii) podporządkowania się wszelkim prawom, regulacjom, wezwaniom do sądu lub nakazom sądowym; (iii) badania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych szkodliwych i przestępczych działań oraz zapobiegania im; (iv) egzekwowania/ochrony praw i własności firmy HP lub jej podmiotów zależnych; lub (v) ochrony praw albo bezpieczeństwa danych HP, pracowników firmy oraz innych firm korzystających z własności HP pod warunkiem posiadania zezwolenia i zgodnie z obowiązującym prawem.


  Udostępnianie danych innym firmom


  Firma może również udostępniać dane osobowe klientów: (i) agencjom informacji kredytowej lub zwalczającym działania przestępcze; (ii) agencjom windykacji należności (ściągającym zaległe należności klientów na poczet firmy); (iii) towarzystwa ubezpieczeń w przypadku zakupionych polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem HP (np. pakietów serwisowych); lub (iv) innych firm, tj. partnerów dystrybucyjnych, z właściwym powiadomieniem oraz za zgodą firmy. W przypadku gdy klienci zdecydują się przekazać swoje dane osobowe innych firmom, będą one podlegać zasadom ochrony prywatności tychże firm, która może różnić się od zasad i praktyk stosowanych w HP.


  Więcej szczegółów na temat udostępniania danych klientów można znaleźć w sekcji Tabela zebranych i wykorzystywanych danych.

 •  

  Wybór preferencji w zakresie prywatności

   

  Klienci mogą subskrybować określone informacje dotyczące usług HP oraz otrzymywać komunikaty HP o charakterze ogólnym. Mogą oni określić, czy chcą otrzymywać ogólne komunikaty HP pocztą tradycyjną, w wiadomościach e-mail, przez telefon, faks, na urządzenia przenośne, czy przez Internet.

  Wyboru dotyczącego otrzymywania subskrybowanych materiałów lub komunikatów o charakterze ogólnym można dokonać w punkcie zbiórki danych lub przy użyciu innych metod wymienionych w poniższych sekcjach. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji związanych z finalizacją zamówienia, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami sterowników ani innymi powiadomieniami administracyjnymi i związanymi z transakcjami, ponieważ ich głównym celem nie jest promocja.


  Komunikaty subskrybowane


  Do subskrybowanych komunikatów należą m.in. biuletyny wysyłane pocztą e-mail, aktualizacje oprogramowania itp., które zostały przez klienta wyraźnie zamówione lub na których otrzymywanie wyraził on zgodę. Po zamówieniu takich komunikatów można zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z jednej z poniższych metod:


  • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „Rezygnacja” lub „Anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail z subskrybowanym komunikatem.
  • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na urządzenia mobilne, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.
  • Można też wrócić do witryn, w których zarejestrowano własne preferencje, i postąpić zgodnie z instrukcjami rezygnacji. Dostęp do wielu subskrypcji HP można uzyskać za pośrednictwem witryny Subscriber's Choice.
  • Można także skontaktować się z działem ochrony danych osobowych HP Privacy Office. Należy podać swoje imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe i stosowne informacje dotyczące subskrypcji HP oraz informacji marketingowych, które mają zostać anulowane.


  Komunikaty o charakterze ogólnym


  Komunikaty HP o charakterze ogólnym zawierają informacje o produktach, usługach i/lub pomocy technicznej. Mogą zawierać informacje o nowych produktach lub usługach, oferty specjalne, spersonalizowaną treść, reklamy ukierunkowane lub zaproszenia do udziału w badaniach rynku lub zgodności.


  Aby wyrazić chęć otrzymywania ogólnych komunikatów HP, często można użyć funkcji HP Passport. HP Passport to usługa jednokrotnego logowania, która umożliwia logowanie w wielu witrynach ją obsługujących po jednorazowym wprowadzeniu identyfikatora użytkownika i dowolnego hasła. W ramach usługi HP Passport używane są pliki cookie, w których przechowywane są podstawowe dane użytkownika, który nie musi wprowadzać ich ponownie, gdy kolejny raz odwiedzi jedną z wielu witryn HP. HP Passport pozwala również na ustawienie preferencji prywatności. Preferencje użytkownika będą miały zastosowanie we wszystkich witrynach HP, wiadomościach e-mail oraz innych środkach komunikacji korzystających z funkcji HP Passport.


  Jeśli nie możesz korzystać z funkcji HP Passport, możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości ogólnych w jeden z następujących sposobów:


  • W wiadomości e-mail należy wybrać łącze zawierające tekst „Rezygnacja” lub „Anuluj subskrypcję” albo postępować zgodnie z instrukcjami rezygnacji przedstawionymi w każdej wiadomości e-mail.
  • Aby anulować subskrypcję komunikatów dostarczanych na urządzenia mobilne, należy odpowiedzieć na nie, wysyłając wiadomość o treści „STOP” lub „KONIEC”.
  • Skontaktuj się z działem ochrony danych osobowych HP Privacy Office. Należy podać swoje imię i nazwisko, odpowiednie dane kontaktowe i stosowne informacje dotyczące preferencji prywatności.

  Reklamy i oferty HP w witrynach innych firm


  HP zawiera kontrakty z usługodawcami obejmujące umieszczanie reklam w witrynach będących własnością innych firm. Czasem można to osiągnąć przez udostępnienie niektórych danych osobowych opisanych w sekcji Reklamowe pliki cookie oraz pliki cookie w mediach społecznościowych innych firm.


  Oprócz tego HP używa plików cookie i innych narzędzi do automatycznego zbierania danych oraz może zezwolić sieciom reklamowym lub innym firmom na korzystanie z nich, aby określić, w jaki sposób klienci używają witryn, informacji oraz usług HP, a także wybranych witryn partnerów, oraz rozpoznać ich potrzeby, stworzyć profile i segmenty zainteresowań w celu zaoferowania reklamy najbardziej odpowiadającej potrzebom klientów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji W jaki sposób HP używa narzędzi do automatycznego zbierania danych.

  Ustawienia plików Cookie


 •  

  Używanie narzędzi do automatycznego zbierania danych

   

  HP używa plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web oraz podobnych technologii (zwanych łącznie „Narzędziami do automatycznego zbierania danych”) oraz zezwala niektórym firmom na ich używanie w usługach HP. Takie działanie firmy ma na celu poznanie wykorzystania usług HP przez klientów; ulepszenie ich obsługi oraz zaoferowanie im spersonalizowanych funkcji i treści; zoptymalizowanie reklamy oraz marketingu; oraz możliwość wsparcia HP przez inne firmy reklamowe w prezentowaniu reklam dopasowanych do zainteresowań klientów w Internecie. Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji Możliwości korzystania z narzędzi do automatycznego zbierania danych.


  Więcej informacji na temat narzędzi do automatycznego zbierania danych można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org.


  Korzystanie z plików cookie


  Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małą ilość informacji, pobierane na urządzenie klienta lub, z technicznego punktu widzenia, do przeglądarki używanej na tym urządzeniu przy wejściu na witrynę. Jednostka, która umieszcza pliki cookie w przeglądarce użytkownika, może później odczytywać zapisane w niej informacje. Pliki cookie są zwykle klasyfikowane jako „cookie sesji”, które po zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na urządzeniu, lub „stałe pliki cookie”, które pozostają na urządzeniu aż do ich usunięcia lub wygaśnięcia ważności.


  Różne pliki cookie spełniają rożne funkcje opisane poniżej:

  • Firma korzysta z niezbędnych plików cookie: Niektóre pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynach i korzystania z ich funkcji, tj. dostępu do bezpiecznych części witryn. Bez tych plików włączenie właściwej treści w oparciu o rodzaj używanego urządzenia jest niemożliwe.
  • Pliki cookie używane są do zapamiętywania wyborów użytkowników: Dzięki nim można zapamiętać wybory na witrynach firmy (tj. preferowany język lub region użytkownika) oraz oferować bardziej zaawansowane, spersonalizowane funkcje. Plików tych używa się również do zapamiętywania wprowadzonych zmian w rozmiarze tekstu, czcionkach i pozostałych obszarach stron internetowych, które można spersonalizować. Można ich także użyć do oferowania usług wybranych przez użytkownika, tj. oglądania filmu wideo lub komentowania na blogu. Informacje gromadzone przez pliki cookie mogą być anonimizowane i za ich pomocą nie można śledzić działań użytkownika związanych z przeglądaniem innych stron internetowych.
  • Plików cookie używa się do personalizacji obsługi klientów: Firma HP używa ich również do zmiany sposobu funkcjonowania oraz wyglądu stron, aby dopasować obsługę klientów w oparciu o informacje na temat ich zachowań w witrynach HP oraz wcześniej posiadane informacje, np. gdy użytkownik jest już klientem HP. Pliki cookie są używane w celu dostosowania usług świadczonych klientom przez HP lub treści, wyglądu i walorów estetycznych witryn podczas kolejnych sesji. Na przykład, jeśli klient personalizuje strony internetowe lub rejestruje się na dane produkty lub usługi, plik cookie umożliwia serwerowi strony HP zapisywanie pewnych informacji. Przy kolejnym wejściu na te strony można odzyskać wcześniej przekazane informacje, a klient może z łatwością skorzystać z poprzednio wybranych funkcji witryny. Jeśli klient regularnie korzysta z co najmniej jednego urządzenia lub komputera, HP może połączyć pliki cookie, tak aby można nadal było uzyskać spersonalizowaną obsługę online. Firma HP może również dostosować informacje klientów, na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, co oznacza, że klienci poświęcają mniej czasu na szukanie rzeczy. Dzięki wykorzystaniu plików cookie dla każdego użytkownika odwiedzającego witrynę HP firma może zaoferować wyjątkową obsługę online.
  • HP używa plików cookie do celów oceny działania oraz analityki: Firma stosuje pliki cookie oraz pozostałe identyfikatory (tj. sygnały nawigacyjne w sieci Web) własne i/lub innych firm, aby monitorować korzystanie z witryn oraz usług HP przez klientów. Ma to na celu poprawę ich działania oraz opracowania ich zgodnie z preferencjami klientów i użytkowników odwiedzających strony HP. Na przykład, pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być wykorzystane do: testowania różnych projektów witryn, aby zadbać o ich spójny wygląd oraz wrażenia estetyczne; monitorowania wykorzystywania przez klientów witryn oraz informacji HP oraz wykonywania analizy trendów na tej podstawie; poszukiwania błędów oraz mierzenia skuteczności kampanii promocyjnych firmy. HP używa narzędzia Google Analytics, zarządzanego przez Google Inc., aby śledzić wykorzystanie witryn oraz aktywność na nich.
   Gromadzone dane będą na ogół agregowane w celu przedstawienia trendów oraz sposobów użytkowania do celów analizy biznesowej, ulepszenia witryn/platform oraz mierników wydajności. HP może udostępniać swoje pliki cookie lub wyniki analiz swoim partnerom biznesowym. Rodzaj gromadzonych informacji wskazuje liczbę osób odwiedzających witryny HP, liczbę zalogowanych klientów, czas logowania, długość użytkowania witryny oraz używane obszary witryn i usług, ale na ogół nie wykorzystuje się go do identyfikacji użytkowników. Firma HP może również otrzymywać podobne informacje o osobach odwiedzających witryny swoich partnerów biznesowych.
  • HP używa plików cookie do celów reklamy ukierunkowanej: Pliki cookie oraz narzędzia do automatycznego zbierania danych mogą być również wykorzystywane przez dostarczycieli danych, co umożliwia HP przekazywanie własnych treści i reklam oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych. Te pliki mogą odzwierciedlać dane demograficzne uniemożliwiające identyfikację oraz inne dane powiązane z danymi przekazanymi przez klientów (np. adres e-mail), które HP może udostępnić dostawcom danych wyłącznie w formie szyfrowanej i nieczytelnej dla człowieka. W przypadku zarejestrowanych użytkowników zebrane informacje z witryn HP nie są anonimowe i mogą zostać przez firmę wykorzystane wraz z pozostałymi informacjami, które firma już posiada lub może wywnioskować, w tym preferencje użytkowników w zakresie dopasowania treści, usług, reklam i ofert. Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania reklam w witrynie HP dopasowanych do ich zainteresowań, blokując pliki cookie, tak jak opisano w sekcji Możliwości wyboru narzędzi do automatycznego zbierania danych. Proszę również zapoznać się z poniższymi informacjami na temat reklamowych plików cookie stosowanych przez inne firmy.

  Reklamowe pliki cookie innych firm oraz pliki cookie w mediach społecznościowych

  HP zezwala reklamodawcom i innym firmom (tj. wybranym partnerom na rynku detalicznym) umieszczać pliki cookie w swoich witrynach, aby przedstawić reklamy w witrynach HP i innych klientów, które mogą okazać się bardziej odpowiednie i przydatne dla klientów. HP może użyć tagów remarketingowych (np. Google oraz BlueKai), aby partnerzy detaliczni mogli reklamować produkty przeglądane przez klientów w witrynie HP. Niemniej firma nie udostępnia żadnych informacji tym reklamodawcom i innym firmom, które mogą ujawnić tożsamość klientów. Reklamodawcy oraz inne firmy (w tym sieci reklamowe, firmy reklamowe i pozostali usługodawcy) mogą uznać, że użytkownicy korzystający ze spersonalizowanych reklam lub treści lub je klikający należą do grupy odbiorców, do których ta reklama lub zawartość są skierowane.


  Więcej informacji na temat niektórych partnerów oferujących reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników można znaleźć w następujących witrynach:


  Należy pamiętać, że ta lista nie wyczerpuje wszystkich wariantów i może być okresowo aktualizowana przez HP.


  Udostępnianie innych informacji reklamodawcom


  HP może również przekazywać informacje o klientach firmom zajmującym się technologią reklamy, aby mogły rozpoznawać urządzenia klientów i przesyłać im treść oraz reklamy dostosowane do ich zainteresowań. Informacje te mogą zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, identyfikator urządzenia lub inny zaszyfrowany identyfikator. Dostawcy usług mogą przetwarzać te dane w formie mieszanej lub uniemożliwiającej identyfikację. Dostawcy mogą zbierać od klientów dodatkowe dane, tj. adres IP oraz dane na temat przeglądarki lub systemu operacyjnego; mogą łączyć informacje o klientach z informacjami uzyskanymi od innych firm w programach udostępniania danych, w których HP uczestniczy; oraz mogą umieszczać własne unikatowe pliki cookie lub je rozpoznawać w przeglądarkach klientów. Te pliki cookie mogą zawierać dane demograficzne lub inne dane w formie uniemożliwiającej identyfikację.


  Mogą one również być użyte, gdy klienci przekazują informacje za pomocą przycisku udostępniania w witrynach mediów społecznościowych. Ta czynność zostanie zapisana przez sieć społecznościową, a informacje mogą zostać powiązane z działaniami związanymi z kierowaniem do odbiorcy/reklamą. Rodzaje plików cookie używanych przez inne firmy i sposób wykorzystywania przez nich zgromadzonych informacji będą regulowane przez zasady ochrony prywatności tych firm. Więcej informacji o tym, w jaki sposób zrezygnować z reklam ukierunkowanych, można znaleźć w powyższych witrynach lub przejść do sekcji Możliwości wyboru automatycznego zbierania danych lub śledzenia w Internecie.

  3

  Pozostałe automatyczne narzędzia do zbierania danych


  Sygnały nawigacyjne w sieci Web
  HP może użyć sygnałów nawigacyjnych w sieci Web lub zezwolić innym firmom na ich użycie (zazwyczaj w powiązaniu z plikami cookie) w celu gromadzenia informacji o używanych witrynach oraz korzystania z wiadomości e-mail, a także do mierzenia wydajności i oferowania treści i reklam odpowiednich dla potrzeb klientów. Sygnał nawigacyjny w sieci Web (nazywany również robakiem w sieci Web lub czystym plikiem GIF) to zazwyczaj przezroczysty obraz (najczęściej jednopikselowy, 1 x 1) osadzony w treści internetowej, filmach wideo oraz wiadomościach e-mail, dzięki któremu serwer może rozpoznawać określone typy informacji na urządzeniu, tj. datę i czas wyświetlenia danej treści lub wiadomości e-mail oraz danego sygnału nawigacyjnego, a także adres IP urządzenia. HP może na przykład umieścić w promocyjnych wiadomościach e-mail sygnały nawigacyjne sieci Web, aby sprawdzić, czy klienci otrzymali te wiadomości i podjęli jakiekolwiek działania oraz czy narzędzia pocztowe działają prawidłowo.


  Osadzone łącza internetowe
  W wiadomościach e-mail od HP, klawiszach klawiatur internetowych wstępnie skonfigurowanych przez HP i ikonach promocyjnych zainstalowanych na komputerze użytkownika często są używane łącza, które służą do przekierowywania do odpowiednich obszarów sieci Web za pośrednictwem serwerów HP. System przekierowań pozwala firmie HP zmieniać w razie potrzeby docelowe adresy URL łączy, a także określać skuteczność prowadzonych inicjatyw marketingowych. W wiadomościach e-mail takie łącza internetowe pozwalają HP dowiedzieć się, czy użytkownik kliknął łącze przesłane mu w wiadomości e-mail. Takie informacje dotyczące interakcji mogą zostać powiązane z konkretną osobą.

 •  

  Możliwości wyboru narzędzi do automatycznego zbierania danych i śledzenia w Internecie

   

  W stosownych przypadkach firma HP może wymagać zgody użytkownika na użycie plików cookie i innych narzędzi do automatycznego zbierania danych, które przechowują i udostępniają informacje na jego urządzeniu.


  Pliki cookie


  W przypadku gdy użytkownik nie zezwala na używanie plików cookie lub jedynie na określony ich rodzaj, należy sprawdzić ustawienia przeglądarki. Można również użyć ustawień przeglądarki, by w każdej chwili wycofać zgodę na używanie przez HP plików cookie oraz usunąć pliki, które zostały już zachowane. Wyczerpujące informacje na temat procesu rezygnacji z plików cookie w różnych przeglądarkach można znaleźć w menu pomocy lub w witrynie www.allaboutcookies.org.

  Należy pamiętać, że wyłączenie pewnych kategorii plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji witryn HP lub określonych treści oraz funkcjonalności.


  Aby zrezygnować ze śledzenia przez narzędzie Google Analytics w witrynach HP, należy przejść na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Klienci mieszkający w UE, którzy chcieliby zrezygnować z plików cookie innych firm dotyczących reklamy dostosowanej do zainteresowań, wytyczne znajdą na stronie www.youronlinechoices.eu.


  W USA i Kanadzie firma HP przestrzega norm branżowych organizacji Digital Advertising Alliance w odniesieniu do reklamy dostosowanej do zainteresowań. Więcej informacji na temat możliwości wyboru reklamy dla użytkowników zamieszkałych w USA można znaleźć tutaj, a w Kanadzie — tutaj. W USA program Network Advertising Initiative również przedstawia, w jaki sposób można zrezygnować z licznych reklamowych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.networkadvertising.org. Należy pamiętać, że taka rezygnacja nie oznacza, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam internetowych. Oznacza to, że firmy, z których zrezygnowano, nie będą już wysyłać reklam dostosowanych do preferencji internetowych oraz sposobu użytkowania klientów.


  Niektóre przeglądarki internetowe posiadają funkcję „Do Not Track” (Nie śledź). Obecnie nie istnieją normy branżowe, które przeciwdziałają zgłoszeniom „Do Not Track”. Z tego powodu na tym etapie witryny HP mogą nie odpowiadać na tego typu zgłoszenia lub nagłówki z tych przeglądarek.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących używania plików cookie należy skontaktować się z działem HP Privacy Office.


  Sygnały nawigacyjne w sieci Web


  Ze względu na to, że sygnały nawigacyjne w sieci Web są takie same, jak w przypadku żądania treści, składającego się na stronę internetową, nie można z nich zrezygnować lub ich odrzucić. Jednak można wyłączyć sygnały nawigacyjne w sieci Web znajdujące się w wiadomościach e-mail, nie pobierając plików graficznych zawartych w otrzymywanych wiadomościach (ta funkcja różni się w zależności od oprogramowania poczty e-mail używanej na komputerze). Ta czynność nie zawsze jednak spowoduje wyłączenie sygnałów lub innych narzędzi do automatycznego zbierania danych, ze względu na określone możliwości oprogramowania poczty e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach dostarczonych przez dostawcę oprogramowania poczty e-mail lub usług klienta. W pewnych przypadkach sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą również okazać się nieskuteczne podczas rezygnacji z plików cookie lub modyfikacji ustawień plików cookie w przeglądarce.


  Osadzone łącza internetowe


  Jeśli użytkownik nie chce, aby firma HP zbierała informacje na temat łączy, jakie klika, może:

  • zmienić ustawienia sposobu otrzymywania komunikatów od HP (tj. wybrać tekstową wersję wiadomości, jeśli jest dostępna), może też nie klikać łączy w wiadomościach e-mail od HP;
  • usunąć ikony promocyjne wstępnie zainstalowane przez HP na komputerze lub ich nie klikać;
  • korzystając z instrukcji dostarczonych wraz z komputerem, zmienić konfigurację klawiszy klawiatury internetowej w niektórych modelach komputerów tak, aby uruchamiać wybrany docelowy adres URL.
 •  

  Przestrzeganie praw klientów i kontakt z firmą

   

  Klienci mają prawo uzyskać dostęp do przekazanych firmie danych lub które ich dotyczą. Ponadto klient ma prawo do odwołania raz udzielonej zgody oraz żądania korekty, zmiany, ograniczenia, anonimizacji lub usunięcia danych osobowych oraz do żądania wyjaśnień odnośnie do ich przetwarzania. W niektórych przypadkach taka prośba może zostać odrzucona na podstawie uzasadnionego wyjątku, tj. gdy udostępnienie informacji mogłoby spowodować ujawnienie danych osobowych innej osoby lub gdy takie ujawnienie jest prawnie zabronione.


  Skontaktuj się z nami


  Cenimy opinie naszych klientów. Wszelkie komentarze lub pytania dotyczące Oświadczenia firmy HP o ochronie prywatności, zbierania danych użytkowników lub ewentualnego naruszenia prawa lokalnego dotyczącego ochrony danych należy przesyłać do działu ochrony danych osobowych HP Privacy Office lub na następujący adres:


  UE
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  20 Quai du Point-du-Jour, 7th Floor (Seine) C.P. 92100
  Boulogne-Billancourt
  France


  MEKSYK
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  POZOSTAŁE
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Wszelkie informacje będą traktowane z należytą poufnością. Po otrzymaniu informacji od klienta przedstawiciel firmy skontaktuje się z nim w rozsądnym terminie, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zapytania lub wątpliwości. Celem firmy jest dopilnować, aby kwestie klientów zostały rozwiązane we właściwym czasie i w odpowiedni sposób.


  Jeśli firma nie jest w stanie rozwiązać kwestii klientów, mają oni prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony prywatności lub dochodzić swych praw w sądach, gdy uznają, że naruszono ich prawa. W razie jakichkolwiek pytań, obaw lub zażaleń dotyczących uczestnictwa firmy w programie Privacy Shield UE-USA należy zapoznać się z informacjami o uczestnictwie firmy w międzynarodowych programach ochrony prywatności.

 •  

  Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

   

  Jeśli niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostanie zmodyfikowane, jego poprawiona wersja zostanie opublikowana na tej stronie wraz z datą aktualizacji. Jeśli do treści Oświadczenia zostaną wprowadzone istotne zmiany, które zmienią praktyki firmy związane z ochroną prywatności, można powiadomić klientów również przy użyciu innych środków, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub publikując powiadomienie na stronie głównej HP i/lub w sieciach społecznościowych, zanim zmiany te zaczną obowiązywać. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności: październik 2016 r.

Łącza do powiązanych witryn: