Laptopy i komputery hybrydowe

Laptopy i komputery hybrydowe do używania w domu i w firmie

Znajdź

laptopy

Segment
Wszystko
Widoki:
 -   z   obiekty/ów
 -   z   obiekty/ów
  • Image may differ from actual product.
  • W niektórych edycjach Windows niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. Patrz www.microsoft.com.

    W przypadku aktualizacji na komputerach z systemem Windows 8 niektóre funkcje systemu Windows mogą być niedostępne. Wymagane może być dodatkowo uaktualnienie sprzętu, sterowników, oprogramowania, oprogramowania sprzętowego i/lub systemu BIOS. W przypadku aktualizacji pomiędzy edycjami, np. z wersji innej niż Pro do wersji Pro i Media Center, obowiązują dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji można znaleźć na stronie www.windows.com/everywhere.

    Niektóre aplikacje są sprzedawane osobno; jest to zależne od regionu. Niektóre funkcje wymagają aktualizacji do systemu Windows 8.1. W przypadku urządzeń z systemem Windows 8 aktualizacja jest dostępna w sklepie Windows Store. W przypadku urządzeń z systemem Windows 8.1 aktualizacja jest dostępna w usłudze Windows Update. Wymagany jest dostęp do Internetu; mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Przycisk zasilania jest dostępny w wybranych urządzeniach i może być niedostępny w przedstawionym urządzeniu.

    Proszę sprawdzić specyfikację produktu w Karcie Danych/Dokumentacji. Jeśli produkt jest zgodny z normą EN 55022 Class A, użytkowanie go na terenie dzielnic mieszkaniowych może powodować (w warunkach niesprzyjających) zakłócenia w odbiorze sygnału radiowo-telewizyjnego.

    Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.