Łatwy druk dużych nakładów przy skrajnie niskim koszcie w przeliczeniu na stronę3 dzięki niezawodnemu systemowi atramentowemu zapobiegającemu rozlaniu.4 Drukowanie w wyjątkowej jakości do 8000 stron w kolorze lub 15 000 stron w czerni.2

Funkcje

Więcej za mniej

Drukuj tysiące stron dzięki atramentowemu systemowi zbiornikowemu o dużej pojemności.

Drukowanie nawet do 8000 stron przy użyciu zestawu butelek z kolorowym atramentem HP lub do 15 000 stron przy użyciu dwóch butelek z czarnym atramentem HP.2

Druk dużych nakładów przy skrajnie niskim koszcie w przeliczeniu na stronę dzięki atramentowemu systemowi zbiornikowemu o dużej pojemności.3

Bez bałaganu. Bez odpadów.

Łatwe napełnianie atramentowego systemu zbiornikowego przy użyciu zamykanych po użyciu butelek nie powodujących rozlewania.4

Możesz z łatwością kontrolować poziomy atramentów i wymieniać oryginalne wkłady atramentowe HP, kiedy tylko zechcesz.

Przezroczyste zbiorniki atramentu zapewniają poczucie pewności.

Wyjątkowa jakość HP

Ciemniejszy, ostrzejszy tekst niezawodnie za każdym razem.5

Niezawodne, oryginalne atramenty HP do druku zdjęć o maks. 22 razy większej trwałości.6

Twórz broszury, ulotki, zdjęcia i inne dokumenty bez marginesów, które wyglądają doskonale – bezpośrednio w biurze.

Funkcje niezbędne do pracy i innych zadań kopiowania i skanowania.

  • Proszę sprawdzić specyfikację produktu w Karcie Danych/Dokumentacji. Jeśli produkt jest zgodny z normą EN 55022 Class A, użytkowanie go na terenie dzielnic mieszkaniowych może powodować (w warunkach niesprzyjających) zakłócenia w odbiorze sygnału radiowo-telewizyjnego.

    Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.