Większa wydajność. Konfiguracja w dowolnej lokalizacji w biurze przy użyciu wbudowanego interfejsu sieci bezprzewodowej12 i udostępnianie w sieci zasobów związanych z drukowaniem3. Drukowanie podczas podróży dzięki opcjom druku mobilnego3. Aplikacje biznesowe umożliwiają dostęp i drukowanie z Internetu45.

Funkcje

Wydajność i rozwój działalności biznesowej przy użyciu sieci bezprzewodowych i wyjątkowej mobilności.

Konfiguracja i udostępnianie w dowolnej lokalizacji w biurze przy użyciu łączności bezprzewodowej2,3. Szybka konfiguracja sieci1,6.

Drukowanie z niemal dowolnej lokalizacji dzięki usłudze HP ePrint3,7. Drukowanie bezprzewodowe z urządzeń iPad®, iPhone® i iPod touch® przy użyciu funkcji AirPrint™.

Pliki można wysyłać z urządzenia przenośnego bezpośrednio do drukarki za pomocą funkcji HP Wireless Direct1,9.

Sprawna obsługa łączności z Internetem.

Aplikacje biznesowe i kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,89 cm (3,5 cala) umożliwiają dostęp i drukowanie z Internetu4,5, np. przy użyciu usługi Google Docs ©2012 Google.

Zarządzanie obiegiem zadań przy użyciu intuicyjnych funkcji bezpośrednio w drukarce. Wygodny port USB umożliwia drukowanie bezpośrednio z pamięci flash4.

Łatwe kontrolowanie środowiska druku oraz oszczędność czasu i kosztów IT – program HP Web Jetadmin ułatwia monitorowanie urządzenia i wydłużanie czasu pracy bez przestojów.

Profesjonalna jakość druku w korzystnej cenie.

Przygotowanie profesjonalnych dokumentów biznesowych z wyraźnym tekstem i ostrymi obrazami.

Niezawodność i jednolita jakość druku HP LaserJet od pierwszej do ostatniej strony.

Oszczędność czasu dzięki łatwej instalacji oryginalnych wkładów HP i oszczędność pieniędzy dzięki opcjonalnym wkładom o dużej pojemności, przeznaczonym do częstego drukowania13.

Większa wydajność dzięki podajnikowi na 300 arkuszy papieru (800 arkuszy łącznie z opcjonalnym podajnikiem na 500 ark.).

Mniejszy wpływ na środowisko.

Ograniczenie zużycia energii dzięki funkcji HP Auto-On/Auto-Off umożliwiającej włączanie drukarki tylko wówczas, gdy jest to konieczne14.

Zużycie papieru mniejsze nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego.

Łatwy recykling oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet za pośrednictwem programu HP Planet Partners15.

Ograniczenie odpadów opakowaniowych: Oryginalny wkład z tonerem HP 80A jest dostarczany w drukarce.

  • Proszę sprawdzić specyfikację produktu w Karcie Danych/Dokumentacji. Jeśli produkt jest zgodny z normą EN 55022 Class A, użytkowanie go na terenie dzielnic mieszkaniowych może powodować (w warunkach niesprzyjających) zakłócenia w odbiorze sygnału radiowo-telewizyjnego.

    Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.