Kończ zadania szybciej, drukuj z wyrazistymi kolorami, szybko przystępuj do pracy 1,2. Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint 3. Łatwo oszczędzaj zasoby naturalne i utylizuj zużyte wkłady z tonerem 4.

Funkcje

Rozwiń swoją potencjalną wydajność.

Zwiększ wydajność i wykonuj zadania skanowania szybciej dzięki jednoprzebiegowemu, dwugłowicowemu skanowaniu.

Drukuj dokumenty z prędkością do 30 stron na minutę5. Polegaj na zalecanej wydajności miesięcznej od 1500 do 4000 stron.

Zamiana dokumentów papierowych na pliki cyfrowe dla łatwej dystrybucji i przechowywania oraz bezproblemowego drukowania.

Łatwe wykonywanie zadań, aby pracować wydajnie, z użyciem podajnika dokumentów na 50 arkuszy i automatycznego druku dwustronnego.

Pochwal się intensywnym kolorem.

Upraszczaj przepływ pracy: uzyskuj dostęp, przechowuj i drukuj treści biznesowe szybko dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu 3,5" (8,89 cm)6.

Wprowadź maksymalny efekt — zoptymalizuj ustawienia kolorów i uzyskaj imponujące rezultaty o niesamowitej rozdzielczości.

Twórz najwyższej jakości materiały marketingowe w biurze — na szerokim zakresie nośników i w różnych rozmiarach.

Zacznij pracę natychmiast z zainstalowanymi fabrycznie wkładami z tonerem. Osiągaj lepszą wydajność z opcjonalnymi wkładami o dużej pojemności7.

Łatwa i szybka instalacja oraz niezawodne działanie.

Funkcja HP Auto Wireless Connect do konfiguracji łączności sieciowej bez przewodów.1

Drukuj ze smartfonu lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint3. Z łatwością wysyłaj wydruki z urządzeń bez korzystania z sieci2,8.

Wykorzystuj zasoby wydajniej dzięki komunikacji bezprzewodowej i 10/100/1000T Gigabit Ethernet — dostęp, drukowanie i udostępnianie10.

Aktywnie zarządzaj tym urządzeniem wielofunkcyjnym za pomocą programu HP Web Jetadmin do zdalnego monitorowania drukowania w biurze i stanu urządzeń.

Pomóż zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Oszczędność energii dzięki technologii HP Auto-On/Auto-Off, funkcji Instant-On Copy i technologii Instant-On11.

Chroń zasoby naturalne i oszczędzaj papier — używaj funkcji automatycznego druku dwustronnego.

Uzyskaj scentralizowany, łatwy dostęp do niestandardowych opcji oszczędzania energii i ustawień drukarki dzięki konsoli HP EcoSMART.

Zmniejsz swój wpływ na środowisko — oddawaj do recyklingu oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet w programie HP Planet Partners4.

  • Proszę sprawdzić specyfikację produktu w Karcie Danych/Dokumentacji. Jeśli produkt jest zgodny z normą EN 55022 Class A, użytkowanie go na terenie dzielnic mieszkaniowych może powodować (w warunkach niesprzyjających) zakłócenia w odbiorze sygnału radiowo-telewizyjnego.

    Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.