Skanery

Szybkie skanowanie w wysokiej jakości i zaawansowane funkcje

Znajdź

Skanery

Widoki:
   
 -  z  obiekty/ów
   
 -  z  obiekty/ów
   
  • Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
  • Proszę sprawdzić specyfikację produktu w Karcie Danych/Dokumentacji. Jeśli produkt jest zgodny z normą EN 55022 Class A, użytkowanie go na terenie dzielnic mieszkaniowych może powodować (w warunkach niesprzyjających) zakłócenia w odbiorze sygnału radiowo-telewizyjnego.

    Firma HP jest zobowiązana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotyczący informacji chemicznych dla tego produktu można znaleźć pod adresem: www.hp.com/go/reach.