1 Ponemon: Badanie dotyczące kosztów cyberprzestępczości, 2016